De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Introductie (1) Notariskantoor Timmers, gevestigd te Lisse aan de Heereweg 21 (tussen de Keukenhof en de Nachtegaal)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Introductie (1) Notariskantoor Timmers, gevestigd te Lisse aan de Heereweg 21 (tussen de Keukenhof en de Nachtegaal)"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Introductie (1) Notariskantoor Timmers, gevestigd te Lisse aan de Heereweg 21 (tussen de Keukenhof en de Nachtegaal)

3 Introductie (2) 16 medewerkers, waaronder 3 kandidaat- notarissen Maandelijkse column in de weekendkrant van de Buijze Pers Meer informatie op de website: www.notaristimmers.nl (waaronder de sheets van vanavond)

4 Erfrecht Erfrecht is: -Overlijden -Vermogen -Erfgenamen -Testament (Radar testament) -Belasting

5 Erfrecht Overlijden Wanneer? - akte van overlijden Volgorde van belang - dubbele vererving - ramp/ongeluk - 30 dagen clausule Onzekerheden - vermissing (schipper op zee, toerist bij tsunami-ramp) - pas na paar dagen gevonden (kluizenaar)

6 Erfrecht Vermogen (1) Nalatenschap: alle bezittingen minus de schulden bezittingen bijvoorbeeld ook levensverzekeringen

7 Erfrecht Vermogen (2) Gehuwd: Gemeenschap van goederen (de helft plus een kindsdeel) Aandeel Nalatenschapgemeenschap van goederen

8 Erfrecht Vermogen (3) Gehuwd Huwelijkse voorwaarden afhankelijk van inhoud van huwelijkse voorwaarden (verrekenbedingen)

9 Erfrecht Erfgenamen (1) Je moet bestaan op het moment van overlijden - fictie: ongeboren kind wordt reeds als geboren aangemerkt Onwaardig om te erven - Verplegers arrest: man trouwt oude hulpbehoevende vrouw in g.v.g., na 5 weken vermoordt hij haar en verkrijgt van rechtswege helft van haar vermogen (ca. 5 miljoen) en via vererving de rest - Onvermogende man is ernstig ziek maar heeft wel een vermogende vrouw. Man benoemt zijn vriendin tot enig erfgenaam, vermoordt zijn vrouw en pleegt daarna zelfmoord. Man is nooit veroordeeld voor moord en dus geen sprake van onwaardigheid……..

10 Erfrecht Erfgenamen (2) Uitgangspunt van de wet: bloedverwantschap door geboorte of huwelijk Uitzondering: familierechtelijke betrekkingen (erkenning\adoptie)

11 Erfrecht Erfgenamen (3) Erfgenamen op grond van de wet - echtgenoot en/of kinderen - ouders en/of broers en zussen - grootouders - overgrootouders Kanttekening: plaatsvervulling

12 Erfrecht Erfgenamen (4) Plaatsvervulling Wie erft als een kind tot erfgenaam is benoemd maar is vooroverleden? Ouder Kind Kleinkind

13 Erfrecht Erfgenamen (5) Misverstanden: –Recht van de oudste (kinderen zijn gelijk) –Kinderen tweede partner (deze zijn niet van rechtswege erfgenaam) –Ouders hebben bijzondere rechten (nee, behalve dat zij altijd tenminste ¼ deel erven) –Bij overlijden kind alleen ouders erfgenaam (nee, in dat geval ook broers en/of zussen erfgenaam)

14 Erfrecht Erfgenamen (6) Wettelijk systeem gehuwden: wettelijke verdeling –Langstlevende verkrijgt alles (bezittingen en schulden) –Kinderen verkrijgen vordering op langstlevende –Vordering kinderen opeisbaar bij overlijden en faillissement –Mogelijkheid tot ongedaanmaking wettelijke verdeling

15 Erfrecht Erfgenamen (7) Wettelijk systeem samenwoners –Verblijvingsbeding in samenlevingscontract voor de gemeenschappelijke goederen –Niet automatisch elkaars erfgenaam voor prive goederen –Kinderen kunnen op grond van de legitieme portie het verblijvingsbeding aantasten Oplossing: opmaken testament

16 Erfrecht Erfgenamen (8) Samenwoners en kinderen –Opmaken samenlevingsovereenkomst –Opmaken testament (bij kinderen) –Erkenning en gezag (bij kinderen)

17 Erfrecht Erfgenamen (9) Echtscheiding –Wet: erfgenaamschap vervalt bij het uitspreken van de echtscheiding –Testament: vaste bepaling: onterving bij aanvang van de echtscheiding

18 Erfrecht Erfgenamen (10) Gevolgen tweede huwelijk –Wet: hoofdregel alleen eigen kinderen erfgenaam –Testament: kinderen partner gelijk behandelen als eigen kinderen

19 Erfrecht Testament (1) Twee soorten erfrecht 1)Wettelijk: er is nooit een testament opgemaakt (wettelijke verdeling van toepassing) 2)Testamentair: er is een testament gemaakt (ongeacht hoe oud deze is)

20 Erfrecht Testament (2) Waarom opmaken testament –Afwijken van wettelijk systeem –Uitsluitingsclausule –Voogdij benoeming –Benoeming bewindvoerder –Executeursbenoeming –Tweetrapsmaking/ex-echtgenoten problematiek –Belasting besparen of de betaling uitstellen

21 Erfrecht Testament (3) Uitsluitingsclausule: niet gedwongen delen (bij echtscheiding kinderen) Verkregen met een uitsluitings- clausule Gemeenschap van goederen

22 Erfrecht Testament (4) Tweetrapsmaking/ex-echtgenoot problematiek Door middel van tweetrapsmaking komt je vermogen niet via een overleden kinderen (alsnog) bij de ex- echtgenoot (het restant van het erfdeel valt bij overlijden van een erfgenaam terug naar de oorspronkelijke nalatenschap. Vandaar vererft dit vermogen naar de andere kinderen)

23 Erfrecht Testament (5) Het Radar testament –Kinderen onterven bij eerste overlijden (geen erfdeel is geen belasting betalen) –Via de tweetrapsmaking valt hetgeen de langstlevende “teveel” heeft verkregen (=de erfdelen van de kinderen van de eerst overledene) terug naar de nalatenschap van de eerst overledene en vererft vandaaruit naar de kinderen (twee verkrijgingen)

24 Erfrecht Testament (6) Voordeel Radar testament –Geen/weinig belasting bij eerste overlijden

25 Erfrecht Testament (7) Nadeel Radar testament –Kinderen onterven –Geen gebruik maken van de vrijstelling voor de kinderen bij eerste overlijden –Niet mogelijk om bij eerste overlijden goederen aan de kinderen toe te delen –In totaal meer belasting betalen

26 Erfrecht Testament (8) Onze oplossing: het flexibele testament –Kinderen en langstlevende erfgenaam –Afvullegaat –Legaat kleinkinderen –2-trapsmaking

27 Erfrecht Afvullegaat (1) AFVULLEGAAT Vrijstelling langstlevende € 600.000,00 Legaat geeft de langstlevende het recht om zijn/haar verkrijging af te vullen tot de vrijstelling

28 Erfrecht Afvullegaat (2) Erfenis € 210.000,00 * 1/3 = € 70.000,00 Kind: vrijstelling - 19.000,00 € 51.000,00 Belasting langstlevende = € 0,00 Belasting per kind 10% = € 5.100,00 * 2

29 Erfrecht Afvullegaat (3) Langstlevende vult verkrijging met € 150.000,00 Erfenis€210.000,00 Legaat LL-150.000,00 Blijft voor erfgenamen€ 60.000,00 * 1/3 Per erfgenaam € 20.000,00. Belastingaanslag is € 0,00.

30 Erfrecht Testament (9) Voordelen flexibele testament –Pas op moment van overlijden bepalen welke fiscale constructie wordt toegepast –Vrijstelling kinderen ook bij eerste overlijden benutten –Mogelijkheid van toedelen goederen aan kinderen

31 Erfrecht Belasting (1) Hoogte belastingaanslag afhankelijk van: –Het al dan niet van toepassing zijn van een vrijstelling –Verwantschap tot de overledene –Hoogte en waardering van de verkrijging

32 Erfrecht Belasting (2) Huidige vrijstellingen –Echtgenoot/partner: € 600.000 –Kind/kleinkind: € 19.000 –Ouders: € 45.000 –Overige: € 2.000

33 Erfrecht Belasting (3) Wat is belast? –Alles wat uit de nalatenschap wordt verkregen (uitgaande van de dag van overlijden) –Fictieve verkrijgingen, zoals uitkering levensverzekering –Eventueel een vermeerdering/vermindering in verband met vruchtgebruik

34 Erfrecht Belasting (4) Tarieven –Partners/kinderen: 0 – 118.00010 % belasting 118.000 >20 % belasting –Kleinkinderen: 0 – 118.00018 % belasting 118.000 >36 % belasting –Overige: 0 – 118.00020 % belasting 118.000 >40 % belasting

35 Erfrecht Belasting (6) Problematiek wettelijke verdeling Man, vrouw en twee kinderen Bij overlijden alles naar langstlevende, kinderen krijgen een vordering op de langstlevende Over deze vordering direct belasting betalen!!!

36 Erfrecht Belasting (5) Hoe belasting besparen? –Flexibel testament –Aanpassen Huwelijkse voorwaarden (finaal verrekenbeding) –Schenken op papier

37 Erfrecht Belasting (6) Voorbeeld Vermogen: huis € 250.000 banksaldo € 50.000 geen hypotheek geen testament Hoeveel belasting betalen? a. € 0,00 b. € 50.000,00 c. € 10.000,00 d. € 6.200,00

38 Erfrecht Uitwerking Vermogen is € 250.000,00 + € 50.000,00 = € 300.000,00 Nalatenschap is ½ of€ 150.000,00 3 erfgenamen, ieder 1/3 de of € 50.000,00 Vrijstelling per kind -19.000,00 €31.000,00 Belasting per kind € 3.100,00 * 2 = € 6.200,00 Belasting langstlevende is € 0,00 Antwoord D.

39 Erfrecht Belasting (7) Voorbeeld Vermogen: huurhuis banksaldo € 42.000,00 auto/caravan € 24.000,00 geen testament€ 66.000,00 Hoeveel belasting betalen? a. € 0,00 b. € 3.300,00 c. € 6.600,00 d. € 4.000,00

40 Erfrecht Uitwerking Vermogen is € 66.000,00 Nalatenschap is ½ of€ 33.000,00 3 erfgenamen, ieder 1/3 de of € 11.000,00 Vrijstelling per kind € 19.000,00 Belasting per kind Belasting langstlevende is € 0,00 Antwoord A.

41 Erfrecht Belasting (7) Voorbeeld Vanaf welk vermogen is erfbelasting verschuldigd?? a.€ 38.000,00 b.€ 57.000,00 c.€ 76.000,00 d.€ 114.000,00

42 Erfrecht Schenking op papier (1) Schenken op papier –Banksaldo blijft in stand –Jaarlijks 6% rente betalen –Notariële akte –Herroepelijkheid

43 Erfrecht Vruchtgebruik Vruchtgebruik –Vermogen € 100.000 –Langstlevende 62 jaar –Vruchtgebruik factor 10 : 10 x 6% = 60 %

44 Erfrecht Kosten opmaken testament (Basis)honorarium: - 2 testamenten € 495,00 (excl. BTW) - 1 testament € 325,00 (excl. BTW) Bijkomende kosten: - Inzage GBA € 15,00 (per persoon, excl. BTW) - Inschrijvingskosten CTR € 8,17 (per persoon) korting FNV leden 10% op honorarium

45 Einde


Download ppt "Welkom. Introductie (1) Notariskantoor Timmers, gevestigd te Lisse aan de Heereweg 21 (tussen de Keukenhof en de Nachtegaal)"

Verwante presentaties


Ads door Google