De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eindejaarstips 2013 12 ½ jaar Hermus Notaris. Hermus Notaris Luchtkasteel 2013 • 12 ½ jaar Hermus Notaris 2001-2013 • Een overzicht: • 1992 – Nieuw Burgerlijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eindejaarstips 2013 12 ½ jaar Hermus Notaris. Hermus Notaris Luchtkasteel 2013 • 12 ½ jaar Hermus Notaris 2001-2013 • Een overzicht: • 1992 – Nieuw Burgerlijk."— Transcript van de presentatie:

1 Eindejaarstips 2013 12 ½ jaar Hermus Notaris

2 Hermus Notaris Luchtkasteel 2013 • 12 ½ jaar Hermus Notaris 2001-2013 • Een overzicht: • 1992 – Nieuw Burgerlijk Wetboek • 2001 – Belastingplan (box 1,2 en 3) • 2003 – Nieuw Erfrecht • 2010 – Nieuwe Wet schenk- en erfbelasting – tariefstructuur - constructies • 2010 – Tros Radar: het radar tweetrapstestament • 2010 – juni: Jabulani – alles kan; alles mag • 2012 – Nieuw huwelijksvermogensrecht – beleggingsleer • 2012 – Defiscalisering vruchtgebruik – kent u de kracht van vruchtgebruik? • 2013 – AWBZ en vermogenstoets – Eigen woningregeling en scheiding • 2015 – Internationaal Erfrechtverdrag Pensioen – 2023 – Notariswet: de leeftijd tot 70 jaar (2026)

3 Hermus Notaris • Speerpunt 2013: Kent u de kracht van vruchtgebruik – het Jabulani keuzetestament • De algehele volmacht en het levenstestament • De executeur-afwikkelingsbewindvoerder • Het resultaat: de turboverdeling fiscaal heel voordelig en als extra voordeel: de AWBZ

4 €400.000 Zomaar een voorbeeld:

5 € 200.000 t

6 €67.000 67.000 (kindsdeel) -19.000 (vrij) 48.000 (belast) Tarief 10% = €4800 Maal 2 = €9600 Erfbelasting Jammer! De wettelijke verdeling: 400-67-67= 266.000 Per kind: 133.000 -19.000 (vrij) €114.000 Tarief 10% Dat kost: €11.400 Maal 2 is: €22.800 Totaal erfbelasting: €32.400

7 €800.000 Een groter vermogen:

8 € 400.000 €133.000 133.000 -19.000 114.000 Tarief 10% = €11.400 Maal 2 = €22.800 Erfbelasting Nog meer jammer! De wettelijke verdeling (€800.000): 800-133-133= 534.000 Per kind: 267.000 -19.000 (vrij) €248.000 Tarief 10% / 20% Dat kost: €37.800 Maal 2 is: €75.600 Totaal erfbelasting: €98.400

9 Samenstelling vermogen is belangrijk (1) • Spaargeld in de stenen? • Het (radar) tweetrapstestament € 600.000 belastingvrij bij 1 e overlijden dus € 0 belasting • Vervolgens: spreiding over twee nalatenschappen (spreiding betekent – lagere tarieven! 10 ipv 20%) • Kleinkinderen: de pastoor heeft afscheid genomen – ieder kleinkind telt voor € 19000 belastingvrij – Tel uit uw winst! • Dat lost veel op!

10 Man Vrouw De tweetrapsmaking Man t €200.000 €400.000 Bij eerste overlijden € 0 erfbelasting: vrijstelling partner ruim € 600.000

11 Kinderen: Kind 1Kind 2 €200.000

12 Man t Vrouw t €100.000

13 Kind 1Kind 2Kind 1Kind 2 Erfenis vader Erfenis moeder

14 Legaat kleinkinderen: €19.000 p. kleinkind belastingvrij Eerste overlijden belastingvrij Totaal erfbelasting €32.400 na tweede overlijden tot nihil

15 Verschil:

16 Samenstelling vermogen is belangrijk (2) • Eigen huis – spaargeld – totaal vermogen € 800.000 • Het (jabulani-) keuzetestament met quasi-wettelijke verdeling met opvullegaat – vrijstellingsbakjes vullen – ventieleren! • Of: gebruik de kracht van vruchtgebruik • Wel belasting betalen, maar terugverdienen! • Vermogen laten verdampen! • De turboverdeling – zie hierna

17

18

19

20 Grotere vermogens en voldoende spaargelden Het Jabulani - keuzetestament

21 600 Vrije waarde bij overlijden 400 Waarde in bewoonde staat 800 – leeg verkopen later waarde aangroei onbelast

22 Verstandig uitkleden voor het naar bed gaan • Vroeger ivm Bejaardenoorden – nu AWBZ. • Eigen bijdrage te relateren aan IB Box in waaronder begrepen Box 3 – berekend op 12 %, met een maximum van € 2189 per maand. • Eigen woning telt niet mee, wel na verkoop: box 3 gelden of na verlaten van de woning. • 2 jaar terug kijken en 2 jaar verhuisregeling.

23 Schenken • Per jaar - € 5.141,00 (2013) – evt notarieel op papier – rente betalen 6%. • Eenmalig – kinderen tot 40 jaar - € 24.676,00 • Extra verhoogd (woning of aflossen woningschuld) - € 51.407 • 1-10-2013 – 1-1-2015: € 100.000 (woning of aflossen woningschuld) – x maal van eenieder!! eventueel verminderd met eenmalige eerder gedane grote schenking

24 Overdragen woning aan kinderen • Overdragen woning aan kinderen (stel 1 kind) • Taxatie € 200.000 • Af: waardedruk vruchtgebruik tabel: 30% is € 60.000 • Bij: 25% correctie metterwoonclausule • Koopprijs wordt: € 155.000

25 Overdragen woning aan kinderen • Van koopsom ad € 155.000 kwijtschelden: stel € 70.000 (ouders blijven wonen) restschuld: € 85.000 • Rente daarover verschuldigd: 6% is: € 5100,00 • Schenken kan jaarlijks: € 5.141,00 Overdrachtsbelasting komt in mindering van schenkingsrecht (dus schenking kost 8% ipv 10%) • Vruchtgebruik eindigt bij opname in AWBZ.

26 Stel: kind gaat er wonen: eigen woning! • Eigen woning voor kind voor IB • Schenking € 100.000 is dan belastingvrij • Koopprijs is € 200.000 (waarde vrije staat) • Geldlening ouders aan kind: restant € 100.000 • Rente daarover: € 6.000,00 • Jaarlijkse schenking is € 5141,00

27 Hermus Notaris Moorees Notaris en samenleving: signaleren en aan de orde stellen! De actualiteit: • Geld in de stenen? De tweetrapsmaking • De kantonrechter – minderjarigen en het erfrecht • Ouderen en opeethypotheken – dat kan niet waar zijn! • Einde woonrecht en faillissement – pas op! • Huis onderwater – ouders let op • veilingen voorkomen – volmacht en herfinancieren!

28 Hermus Notaris Moorees Winter Workshops in samenwerking met kunstenaar Gé Verhulst – Hermus notaris en de kunst van het recht • Huwelijkse voorwaarden in Son – het Belgische stelsel en Hollands Koopmanschap • Wettelijke verdeling versus tweetrapsmaking • Quasi wettelijke verdeling en Jabulani • De turbo verdeling • AWBZ • De eigen woning regeling en echtscheiding

29 Hermus Notaris Moorees • Winter workshops vervolg • Onroerend goed – erfpacht opstalrechten • Ouders – kinderen overdrachten verrekening overdrachtsbelasting en schenkingsrecht • Boedelafwikkeling en executele – juridisch, fiscaal en praktisch – Korst van der Hoef

30 Hermus Notaris Moorees De toppers: • Turbo verdeling; quasi verdeling – Jabulani • Appartementensplitsing, erfpacht en opstal • Fusie zoals gemeenschapshuizen – Coöperatie Sonenergie • Sonse Huwelijkse voorwaarden – Nederland-België • Nederbelgentestament – meertrapsmaking – bloedlijn • Gehandicaptentestament • Serie Flex B.V.’s

31 Hermus Notaris Moorees Bijdrage aan wetenschap – scripties ism Avans-Fontys • De ventieltechniek; de kantonrechter en de notaris in het erfrecht Publicaties: • Fiduciaire eigendomsoverdracht • Factoring (NJB) en becommentariëring proefschrift van Jeannette Beuving • FEM: interview het grote graaien in failliete boedels • Vakblad de notarisklerk: Boedelafwikkeling • Arrestenbundel Successierecht Vrije Universiteit Amsterdam

32 Hermus Notaris Moorees • Hermus Notaris in de samenleving: • Recent: Coöperatie SonEnergie • Bijna Thuis Huis – Stichting Talent • Gilden, harmonie en steunstichtingen • Jan Merkelbachcollectie – tweetrapsschenking • Microkrediet; IJsfeest; Pret • Goed doel stichtingen – derde wereld

33 Hermus Notaris Moorees • Dit was de introductie • Voor de liefhebbers: vervolg - de notarislezing 2014 • Dank en graag tot ziens bij een workshop of gewoon op kantoor! • www.notarissonenbreugel.nl (informatie) www.notarissonenbreugel.nl • www.huismerknotaris.nl (tarieven en offertes) www.huismerknotaris.nl

34 Hermus Notaris Son • 2010-2011: de nieuwe wet op de erfbelasting; tarieven en tips en het levenstestament! • Notarislezing 2013: nieuws!!! Defiscalisering • AWBZ – Eigen woningregeling • Nieuwe regeling wettelijke gemeenschap van goederen (2012) • Samenleverstestament is een must in dalende onroerend goedmarkt – actualiteit! – negatieve nalatenschappen. • De (quasi) ouderlijke boedelverdeling versus • Tweetrapsmakingen en Vruchtgebruik • Fusiegezinnen • Levenstestament (stand van zaken 2013)

35 De nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen • Omvang en belang van uitsluitingsclausules bij schenkingen en testamenten • De nieuwe bestuursregeling • De beleggingsleer Dat wordt rekenen!!

36 De wettelijke algehele gemeenschap van goederen vóór 2012 Boedelmenging Algehele gemeenschap van goederen omvat: • Aanbrengsten • Erfenissen • Schenkingen • Aanwinsten

37

38 Problemen • Problemen bij de bestaande wettelijke gemeenschap van goederen: • Het Nederlandse systeem sluit niet aan bij buitenland (België, Duitsland) • Degene van wiens zijde een goed in de gemeenschap is gevallen – is bestuursbevoegd • (de man verdient vaak 2 maal zoveel geld - vrouw koopt meubels – man daarna bevoegd!). • Nieuwe woning aangekocht na echtscheidingsverzoek opnieuw verdelen!

39 Schenking en erfenis met uitsluitings- clausule: blijft privé Wettelijke gemeenschap van goederen (oud) is eigenlijk geen algehele gemeenschap! VM

40 Het wetsvoorstel • Goed nieuws: Nederland kiest voor de zuiderburen! • Aanbrengsten apart • Erfenissen apart • Schenkingen apart • Aanwinsten: delen (vgl. ook Duitsland)

41 Aanwinst Gemeen Het wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen – lijkt op België: privé goederen – blijven privé! Aanbrengsten, erfenissen, schenkingen blijven privé MV

42 De politiek • Het amendement Anker wast de oren met het mooie wetsontwerp! • Terug naar af: de literatuur briest: • “een onthoofd wetsontwerp” • Daar moeten we het mee doen: het is niet anders. De oplossing blijft dus: huwelijkse voorwaarden maken!!! • Toch is het jammer: een door “Den Haag” gemiste kans.

43 Een onthoofd wetsvoorstel! Het amendement Anker – de oren gewassen!!! Aanbrengsten erfenissen en schenkingen : alles gemeen!!!

44 Bestuur nieuw • Nieuwe bestuursregeling: • Registergoederen (onroerend goed): tenaamstelling beslissend. • Overige goederen: roerende goederen en gelden: ieder afzonderlijk bevoegd. • Probleem: maar als een erfenis in de gemeenschap valt kan de ander opa’s zakhorloge verkopen en leveren aan derden! • Daar is een herstelwet voor gekomen (nog net op tijd). Erfgenaam bevoegd. Een gelukkige aanvulling in de wet: uitsluitingsclausule maakt goederen privé

45 Nieuw: De wettelijke gemeenschap van goederen 2012 Maak dus een uitsluitingsclausule : dan erfenis en schenking weer privé. MV

46 Schenking en erfenis met uitsluitings- clausule: blijft privé Wettelijke gemeenschap van goederen (nieuw) lijkt op oud (behoudens beleggingsleer) VM

47 Beleggingsleer • Man heeft geërfd: 100 (mits met uitsluitingsclausule) • Vrouw heeft geërfd 50 (mits met uitsluitingsclausule) • Woning aankoop: 350 • Hypotheek: gezamenlijk: 200

48 Woning 350 Hypotheek 200 Nieuw: De wettelijke gemeenschap van goederen 2012 Maak dus een uitsluitingsclausule : dan erfenis en schenking weer privé. 100 M 50 V

49 Het nieuwe huwelijksvermogensrecht Wat is splinternieuw en modern ook internationaal? De beleggingsleer Nederlanders zijn handelaren – beleggers!

50 De beleggingsleer Economische deelgerechtigdheid man 100 + 100 (halve lening) = 200 Economische deelgerechtigdheid vrouw 50 + 100 (halve lening) = 150 Deel man: 200/350 in waarde woning (+ of -) Deel vrouw: 150/350 in waarde woning (+ of -)

51 De beleggingsleer (Art. 1:87 BW)

52 Beleggingsleer • Hoe bij aankoop? – in waarde t.t.v. verwerving • Hoe bij verbouwing? – in waarde voor verbouwing + verbouwingskosten • Hoe bij aflossing? Annuiteit!! (waarde verandert voortdurend): in deel lening – tijdstip niet relevant.

53 Ander nieuws • Ook nieuw is de Inlichtingenplicht aangaande privé vermogen. (geen verantwoording – wel inlichtingen) • Ontbinding van de gemeenschap op een eerder moment: niet als de echtscheiding is ingeschreven maar al bij het verzoek.

54 Ontbinding gemeenschap • We zagen: een aankoop na indienen van een verzoek tot echtscheiding maakte tot 1-1-2012 een goed gemeenschappelijk! Dat is ongewenst. • De wetgever (2012) lost dat op: nadat het verzoek is ingediend, wordt de gemeenschap bevroren (ontbonden): aanwinsten erna blijven privé. De nieuwe woning blijft privé. • Mbt de oorspronkelijke woning: samen bevoegd! (ook al zegt het kadaster anders).

55 MV Oude stijl (voor 2012): Nieuwe stijl (2012):

56 MV Oude stijl (voor 2012):

57

58 MV 2012: Verzoekschrift echtscheiding bevriest de gemeenschap

59

60 Casus! • Gemeenschap van goederen voor 1 dag! • Ongehuwden: man og 6 mio; vrouw og 4 mio • Aangaan huwelijk of partnerschap: samen 10 mio • Verzoek tot echtscheiding: verdelen: man 4 mio vrouw 6 mio • Besparing overdrachtsbelasting over: 2 mio!!

61 Verzoek en intrekking • Een valkuil: verzoek wordt vaak samen ingediend • Intrekken verzoek kan alleen!! • Stel: verzoek loopt en een ouder van de man ligt op sterfbed: erfenis dreigt aan de man toe te komen want gemeenschap is bevroren. • Vrouw trekt verzoek in – agg herleeft - en incasseert halve erfenis (tenzij uitsluitingsclausule was gemaakt).

62 Maak dus tegelijk huwelijkse voorwaarden staande huwelijk • Tip: om dit soort grapjes te voorkomen maak naast de verdeling tevens huwelijksvoorwaarden staande huwelijk – dat kan vanaf 1-1-2012 door de notaris zonder de rechtbank! Dan kan de vrouw niet meer terug! Want: het huwelijk blijft dan wel in stand, maar de vermogens worden apart door huwelijkse voorwaarden.

63 Huwelijksvoorwaarden opheffen – spreiding • Huwelijkse voorwaarden opheffen: kan dus ook notarieel (voortaan zonder de rechtbank) en dat geeft de mogelijkheid vermogen te spreiden. • We komen nu op het erfrecht. • Allereerst: ook samenlevers moeten een testament maken. Vooral in dalende og markt.

64 Het erfrecht Oplossingen bij een dalende woningmarkt en vervolgens om erfbelasting te besparen Samenlevers – fusiegezinnen en tweetrapsmakingen Vergeet de kleinkinderen niet!

65 Samenlevers testament: een “must” • Een woning is bij aankoop waard: 200 • De kosten voor aankoop erbij: gefinancierd is 212 • De woning daalt in waarde naar: 180 • Het verlies is: 32. • De man overlijdt: de bank wil 16 van familie! • Oplossing: benoem de partner tot enig erfgenaam en geef een legaat (niet opeisbaar) aan de kinderen

66

67

68

69

70

71

72 De negatieve nalatenschap • Bij neergaande woningmarkt • Indien de partner nog een schuld heeft aan de kinderen terzake van een eerder overlijden van zijn echtgenote. Die schuld kan groter zijn dan zijn vermogen: de nieuwe partner (en zijn/haar kinderen is – zijn de klos! • Het meenemen van de Senseo is een daad van aanvaarding! Zo ook het gieten van de planten • De dode laat dan de hand van de levenden niet meer los: een “horrorscenario”!

73 De negatieve nalatenschap • Aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving! (bij minderjarigen al na 3 maanden) • Wel de lusten; de niet de lasten (voorzover die groter zijn) • Niet aansprakelijk met privé vermogen • Een dilemma: verwerpen of niet – u erft alles mits u een standbeeld van mij in uw voortuin plaatst en 10 jaren handhaaft!

74 Het fusiegezin • De wet of (quasi) ouderlijke boedelverdeling werkt oneerlijk. • Vooral de kinderen van de ouder die het het kleinste aantal kinderen heeft kunnen de dupe zijn • Het is een tombola: wie erft wat en wanneer en wie pakt de waardestijging na overlijden?

75 De tweetrapsmaking • Kinderen erven van de eigen ouder • Bij gezamenlijke ouders: zowel van vader als van moeder • Bij het eerste overlijden is geen erfbelasting verschuldigd: immers ruim € 600.000 vrij • Maximale spreiding van verkrijgingen over de kinderen leidt tot veel lagere belastingtarieven (1 e schijf ipv 2 e ) • Legaten (een tegoedbon) aan de kleinkinderen completeren het plaatje: tel uit uw winst! • Schenkingen zijn altijd een aanrader

76 Man Vrouw De tweetrapsmaking Man t

77 Kinderen: Kind 1Kind 2

78 Man t Vrouw t

79 Kind 1Kind 2Kind 1Kind 2 Erfenis vader Erfenis moeder

80 Legaat kleinkinderen: €19.000 p. kleinkind belastingvrij

81 Verschil:

82 Vruchtgebruik turboverdeling

83 WOZ waarde: 400 vruchtgebruik: 120 Bloot-eigendom: 280

84 Het levenstestament Stand van zaken 2012

85 Het levenstestament 2012 • We zagen vorig jaar: • Een levenstestament legt vast: • wie als u geestelijk terugvalt uw vermogen mag beheren • wie mag vervreemden beschikken of schenkingen doen – ook het uitkeren van erfdelen is een aanrader • wie uw contactpersoon is bij medische zaken • Eventueel: of u nog behandeld wilt worden of niet en of u eventueel euthanasie zou wensen.

86 Het levenstestament • Er is sinds 2011 een centraal levenstestamentenregister dat ook door artsen kan worden geraadpleegd (gehouden bij de KNB) • Er is sinds 2012 een protocol wilsonbekwaamheid (een samenwerking tussen artsen en EPN- notarissen zoals Hermus Notaris Son) • De eerste levenstestamenten zijn inmiddels geregistreerd. Ze bevatten hele mooie persoonlijke wensen (een dankbare opgave).

87 Samenvatting 2013 Wat hebben we vandaag geleerd? • Voeg persé een uitsluitingsclausule toe aan uw testament – anders valt die toe aan de partner van uw kinderen • Indien u (of uw kinderen) investeren in gezamenlijk vermogen of dat van de partner: leg het vast en administreer goed – beleggingsleer • Maak tweetrapsmakingen of een vruchtgebruiktestament – spreiding en belastingbesparing; • Legaten aan kleinkinderen zijn een “must” • Pas op bij schulden in een neergaande woningmarkt • Het levenstestament is een aanrader bij ouder wordende mensen: een volmacht aan de kinderen

88 Hermus Notaris Son • Hermus Notaris 3 maal op internet: • Actualiteiten en lezingen on line op: www.notarissonenbreugel.nl of www.hermusnotaris.nl www.notarissonenbreugel.nl www.hermusnotaris.nl (aangesloten bij EPN-estateplanning notarissen en Vasn-agrarisch specialisten) • Tarieven, stappenplannen en offerteaanvragen via onze site en ook op onze regionale site: www.eindhovenregio.huismerknotaris.nl www.eindhovenregio.huismerknotaris.nl


Download ppt "Eindejaarstips 2013 12 ½ jaar Hermus Notaris. Hermus Notaris Luchtkasteel 2013 • 12 ½ jaar Hermus Notaris 2001-2013 • Een overzicht: • 1992 – Nieuw Burgerlijk."

Verwante presentaties


Ads door Google