De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ek Glo en Bely VII - IX Dr. Thinus du Plessis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ek Glo en Bely VII - IX Dr. Thinus du Plessis."— Transcript van de presentatie:

1 Ek Glo en Bely VII - IX Dr. Thinus du Plessis

2 Kerkregeringstelsels
8 X 1 Die mens 11 Die leer van Christus 2 Geloof 12 Versoening 3 Die Heilige Skrif 13 Die Heilsorde 4 Belydenisskrifte 14 Dankbaarheid 5 Die Kerk 15 Bekering 6 Kerkregeringstelsels 16 Sleutelmag / Tug 7 Volharding 17 Die verbond 8 Sonde 18 Die genademiddele 9 Die Drie-Enige God 19 Die Uitverkiesing 10 Die voorsienigheid 20 Die voleinding HI 21 Die Engele Inx 22 Wat gebeur as ek sterf?

3 X HI Inx 8 7 Volharding Inleiding 26 Lewe na die dood 26
p26 Inleiding 26 HI Lewe na die dood 26 Inx Saamgevat (Lasarus)

4 X HI Inx 8 . . in die engelewêreld 28 . . in die mensewêreld 28
Erfsonde 29 Erfsmet 29 God en die sonde 30 Die wese van sonde 30 Noodsaaklikheid van straf 8 Sonde 31 p28 HI Inx

5 X HI Inx 8 Die wese van God 32 Die name van God 32 Wat ons van God glo
33 Die raad van God 34 Verhouding: Mens - God 9 Die Drie-Enige God 35 HI p32 Inx

6 ,maar . . . . . Ware geloof kan nie verloor word nie !!
Inleiding Volharding Ware geloof kan nie verloor word nie !! Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. (Joh 10 : 28) ,maar X HI Inx

7 Inleiding Volharding X Verantwoordelikheid HI Inx

8 Verantwoordelikheid Roeping om . . . . . .(Lukas 13 : 24) Volharding X
Inleiding Volharding X Verantwoordelikheid Roeping om (Lukas 13 : 24) HI Inx

9 Gelowiges sondeloos ? (Voorbeeld ?)
Inleiding Volharding X Verantwoordelikheid Roeping om (Lukas 13 : 24) Gelowiges sondeloos ? (Voorbeeld ?) HI Inx

10 Gelowiges sondeloos ? (Voorbeeld ?)
Inleiding Volharding X Verantwoordelikheid Roeping om (Lukas 13 : 24) Gelowiges sondeloos ? (Voorbeeld ?) Twyfel ? Reeds bewerk deur Christus HI Inx

11 Die mens se siel onsterflik ?
Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? HI Inx

12 Die mens se siel onsterflik ?
Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? Ps 16 : 19 Dan 12 : 2 HI Inx

13 Die mens se siel onsterflik ?
Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? Sterf: Wanneer na Hemel ? HI Inx

14 Die mens se siel onsterflik ?
Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? Sterf: Wanneer na Hemel ? Pred 12 : 5b Ps 73 : 24 Luk 16 : 19 – 31 Luk 23 : 43 HI Inx

15 Die mens se siel onsterflik ?
Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? Sterf: Wanneer na Hemel ? Ons ontbinde liggame ? HI Inx

16 Die mens se siel onsterflik ?
Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? Sterf: Wanneer na Hemel ? Ons ontbinde liggame ? 1 Kor 15 Openb 20 : 13 HI Inx

17 Die mens se siel onsterflik ?
Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? Sterf: Wanneer na Hemel ? Ons ontbinde liggame ? Liggame dan volmaak HI Inx

18 Die mens se siel onsterflik ?
Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? Sterf: Wanneer na Hemel ? Ons ontbinde liggame ? Liggame dan volmaak Bekering ná dood ? HI Inx

19 Die mens se siel onsterflik ?
Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? Sterf: Wanneer na Hemel ? Ons ontbinde liggame ? Liggame dan volmaak Bekering ná dood ? Joh 5 : 24,25 HI Inx

20 Geen sonde, huwelike, armoede
Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? Sterf: Wanneer na Hemel ? Ons ontbinde liggame ? Liggame dan volmaak Bekering ná dood ? Ook: Geen sonde, huwelike, armoede Ewige lewe “reeds op aarde” ? HI Inx

21 Wat gebeur as ek sterf ? Hiernamaals HI Sonde

22 . . in die engelewêreld Sonde X Die eerste sonde: HI Inx

23 Sonde Die eerste sonde: X HI Inx . . in die engelewêreld Joh 8 : 44
Judas 6 : 1 Tim 3 : 6 2 Petr2 : 4 HI Inx

24 Sonde Die eerste sonde: . . . Kan nie weer gered word nie
. . in die engelewêreld Sonde X Die eerste sonde: . . . Het teen God in opstand gekom . . . Kan nie weer gered word nie Verwaandheid speel ‘n groot rol Leuens speel ‘n rol Joh 8 : 44 Judas 6 : 1 Tim 3 : 6 2 Petr2 : 4 HI Inx

25 Sonde Die eerste sonde: . . . Kan nie weer gered word nie
. . in die engelewêreld Sonde X Die eerste sonde: . . . Het teen God in opstand gekom . . . Kan nie weer gered word nie Verwaandheid speel ‘n groot rol Leuens speel ‘n rol Joh 8 : 44 Judas 6 : 1 Tim 3 : 6 2 Petr2 : 4 Duiwel se gedagtes? Gevolg ? HI Inx

26 Duiwel Sonde Ek kan hoër As God wees Die eerste sonde:
. . in die engelewêreld Sonde X Die eerste sonde: . . . Het teen God in opstand gekom . . . Kan nie weer gered word nie Verwaandheid speel ‘n groot rol Leuens speel ‘n rol Joh 8 : 44 Judas 6 : 1 Tim 3 : 6 2 Petr2 : 4 Ek kan hoër As God wees Gevolg ? Deur God verslaan en uit Hemel verwerp HI Duiwel Inx

27 . . in die mensewêreld Sonde X Mensewêreld Engelewêreld HI Inx

28 . . in die mensewêreld Sonde X Sonde Mensewêreld Engelewêreld HI Inx

29 W a a r o m ? Sonde Mensewêreld Engelewêreld Sonde X HI Inx
. . in die mensewêreld Sonde X Sonde Mensewêreld Engelewêreld W a a r o m ? HI Inx

30 Mens moenie gelukkig wees nie
. . in die mensewêreld Sonde X Sonde Mensewêreld Engelewêreld Satan dink: Ek haat God Mens moenie God aanbid Mens moenie gelukkig wees nie HI Inx

31 Mens moenie gelukkig wees nie
. . in die mensewêreld Sonde X Sonde Mensewêreld Engelewêreld Satan dink: Ek haat God Mens moenie God aanbid Mens moenie gelukkig wees nie HI , dus: Mens moet val ! Inx

32 Mens moenie gelukkig wees nie
. . in die mensewêreld Sonde X Sonde Mensewêreld Engelewêreld Satan dink: Ek haat God Mens moenie God aanbid Hoe ? Mens moenie gelukkig wees nie HI , dus: Mens moet val ! Inx

33 Sonde X HI Inx Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping)
. . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) HI Inx

34 Sonde X HI Inx Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping)
. . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) HI Inx

35 Sonde X HI Inx Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping)
. . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees HI Inx

36 Sonde X HI Inx Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping)
. . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees HI Inx

37 Sonde X HI Inx Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping)
. . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees HI Inx

38 Sonde X HI Inx Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping)
. . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees HI Inx

39 Sonde X HI Inx Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping)
. . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees HI Inx

40 Sonde X HI Inx Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping)
. . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees HI Inx

41 Sonde X HI Inx Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping)
. . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees HI Inx

42 Gevolg Sonde X HI Inx Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping)
. . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees Gevolg HI Inx

43 Sonde X HI Inx Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping)
. . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees Nie soos God, net karikatuur HI Inx

44 Sonde X HI Inx Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping)
. . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees Nie soos God, net karikatuur Alle mense in sonde geval HI Inx

45 Sonde X HI Inx Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping)
. . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees Nie soos God, net karikatuur Alle mense in sonde geval Proefgebod nie gehou HI Inx

46 Sonde X HI Inx Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping)
. . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees Nie soos God, net karikatuur Ons het natuurlike EN regsband met Adam Alle mense in sonde geval Proefgebod nie gehou HI Inx

47 Erfsonde Sonde X (Ps 51: 7) (Ex 20 : 5) HI Inx

48 Sonde X HI Inx Erfsonde Ek was al skuldig toe ek gebore is,
met sonde belaai toe my moeder swanger geword het (Ps 51: 7) Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van dié wat my haat (Ex 20 : 5) HI Inx

49 1 Kor 15 : 21, 22 Sonde X HI Inx As ons dit nie aanvaar nie . . . .
Erfsonde Sonde X Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het (Ps 51: 7) As ons dit nie aanvaar nie Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van dié wat my haat (Ex 20 : 5) 1 Kor 15 : 21, 22 HI Inx

50 Erfsonde Sonde X 1 Kor 15 : 21, 22 Aangesien die dood deur ‘n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur ‘n mens gekom. net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. HI Inx

51 Erfsonde Sonde X 1 Kor 15 : 21, 22 Aangesien die dood deur ‘n mens gekom het, het die Opstanding van die dooies ook deur ‘n mens gekom. net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. ? HI ? Inx

52 Sonde X HI Inx Verstand verdonker Wil is dood Kan (wou) nie teen
Erfsmet Sonde X Verstand verdonker Wil is dood Kan (wou) nie teen sonde verset (Kain) Geskape Adam Sondeval HI Erfsmet is dus Inx

53 Erfsmet Sonde X Johannes 3 : 6 Ps. 51 : 7 1 Kon 8 : 46b HI Inx

54 Sonde God skep nie sonde nie Waarom het Hy dit dan toegelaat ? X HI
God en die sonde Sonde X God skep nie sonde nie Waarom het Hy dit dan toegelaat ? HI Inx

55 Sonde God skep nie sonde nie Waarom het Hy dit dan toegelaat ?
God en die sonde Sonde X God skep nie sonde nie Waarom het Hy dit dan toegelaat ? Perspektief op Sy heerlikheid HI Inx

56 Sonde God skep nie sonde nie Waarom het Hy dit dan toegelaat ?
God en die sonde Sonde X God skep nie sonde nie Waarom het Hy dit dan toegelaat ? Perspektief op Sy heerlikheid God gebruik sonde vir: 2 Sam 24 : 1b Gen 15 : 5b HI Joh 12 : 40 Inx

57 Waarom het Hy dit dan toegelaat ? Perspektief op Sy heerlikheid
God en die sonde Sonde X God skep nie sonde nie Hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê: “Gaan tel Israel en Juda” Waarom het Hy dit dan toegelaat ? Perspektief op Sy heerlikheid God gebruik sonde vir: 2 Sam 24 : 1b Gen 15 : 5b HI Joh 12 : 40 Inx

58 Waarom het Hy dit dan toegelaat ? Perspektief op Sy heerlikheid
God en die sonde Sonde X God skep nie sonde nie Hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê: “Gaan tel Israel en Juda” Waarom het Hy dit dan toegelaat ? Perspektief op Sy heerlikheid God gebruik sonde vir: Dus: BEPROEF 2 Sam 24 : 1b Gen 15 : 5b HI Joh 12 : 40 Inx

59 Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as
God en die sonde Sonde X God skep nie sonde nie Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En Hy sê vir hom: “So sal jou nageslag wees” Waarom het Hy dit dan toegelaat ? Perspektief op Sy heerlikheid God gebruik sonde vir: 2 Sam 24 : 1b Gen 15 : 5b HI Joh 12 : 40 Inx

60 Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as
God en die sonde Sonde X God skep nie sonde nie Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En Hy sê vir hom: “So sal jou nageslag wees” Waarom het Hy dit dan toegelaat ? Perspektief op Sy heerlikheid God gebruik sonde vir: Dus: RED 2 Sam 24 : 1b Gen 15 : 5b HI Joh 12 : 40 Inx

61 God het hulle oë blind gemaak en hulle verstand laat
God en die sonde Sonde X God het hulle oë blind gemaak en hulle verstand laat afstomp sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en Ek hulle gesond maak nie God skep nie sonde nie Waarom het Hy dit dan toegelaat ? Perspektief op Sy heerlikheid God gebruik sonde vir: 2 Sam 24 : 1b Gen 15 : 5b HI Joh 12 : 40 Inx

62 God het hulle oë blind gemaak en hulle verstand laat
God en die sonde Sonde X God het hulle oë blind gemaak en hulle verstand laat afstomp sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en Ek hulle gesond maak nie God skep nie sonde nie Waarom het Hy dit dan toegelaat ? Perspektief op Sy heerlikheid God gebruik sonde vir: Dus: STRAF 2 Sam 24 : 1b Gen 15 : 5b HI Joh 12 : 40 Inx

63 Sonde Joh 16 : 9 . . . want die wêreld glo nie in my nie X HI Inx
Die wese van sonde Sonde X Sonde is Joh 16 : 9 . . . want die wêreld glo nie in my nie HI Inx

64 Ongeloof Sonde Joh 16 : 9 . . . want die wêreld glo nie in my nie X HI
Die wese van sonde Sonde X Sonde is Ongeloof Joh 16 : 9 . . . want die wêreld glo nie in my nie HI Inx

65 Ongeloof Sonde Joh 16 : 9 . . . want die wêreld glo nie in my nie
Die wese van sonde Sonde X Sonde is Ongeloof Joh 16 : 9 . . . want die wêreld glo nie in my nie Gen 3 Sondeval HI Inx

66 Ongeloof Ongehoorsaamheid Ondankbaarheid Sonde Joh 16 : 9
Die wese van sonde Sonde X Sonde is Ongeloof Joh 16 : 9 . . . want die wêreld glo nie in my nie Ongehoorsaamheid Ondankbaarheid Gen 3 Sondeval HI Inx

67 Ongeloof Ongehoorsaamheid Ondankbaarheid Sonde Joh 16 : 9
Die wese van sonde Sonde X Sonde is Ongeloof Joh 16 : 9 . . . want die wêreld glo nie in my nie Ongehoorsaamheid Ondankbaarheid Gen 3 Sondeval Joh 3 : 4 Elkeen wat sonde doen oortree die wet HI Inx

68 Ongeloof Ongehoorsaamheid Ondankbaarheid Onwettig Sonde Joh 16 : 9
Die wese van sonde Sonde X Sonde is Ongeloof Joh 16 : 9 . . . want die wêreld glo nie in my nie Ongehoorsaamheid Ondankbaarheid Gen 3 Sondeval Onwettig Joh 3 : 4 Elkeen wat sonde doen oortree die wet HI Inx

69 Die implikasie hiervan ?
Die wese van sonde Sonde X Daarom sê ek vir julle: Elke sonde en lastering kan die mense vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie (Mat 12 : 31) Die implikasie hiervan ? HI Inx

70 Sonde X HI Inx Dood a.g.v. . . . . . . sondes Geestelik dood
Die wese van sonde Sonde X Efes 2 : 1 Dood a.g.v sondes Geestelik dood Liggaamlik dood Eerste dood HI Inx

71 Deur die engele weggedra
Die wese van sonde Sonde X Efes 2 : 1 Dood a.g.v sondes Geestelik dood Liggamlik dood Eerste dood Luk 16 : 22 Deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham By dood dadelik na Hemel Eerste opstanding HI Inx

72 Deur die engele weggedra
Die wese van sonde Sonde X Efes 2 : 1 Dood a.g.v sondes Geestelik dood Liggamlik dood Eerste dood Luk 16 : 22 Deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham By dood dadelik na Hemel Eerste opstanding Liggaam met wederkoms opgewek / verenig Tweede opstanding HI Inx

73 Deur die engele weggedra
Die wese van sonde Sonde X Efes 2 : 1 Dood a.g.v sondes Geestelik dood Liggamlik dood Eerste dood Luk 16 : 22 Deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham By dood dadelik na Hemel Eerste opstanding Liggaam met wederkoms opgewek / verenig Tweede opstanding HI Liggaam en siel met wederkoms verenig, Maar na ewige doderyk Tweede dood Inx

74 Deur die engele weggedra
Die wese van sonde Sonde X Efes 2 : 1 Dood a.g.v sondes Geestelik dood Liggamlik dood Eerste dood Luk 16 : 22 Deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham By dood dadelik na Hemel Eerste opstanding Liggaam met wederkoms opgewek / verenig Tweede opstanding Geen tweede dood !!!! HI Liggaam en siel met wederkoms verenig, Maar na ewige doderyk Tweede dood Inx

75 Sonde X HI Inx Moet gestraf word ,want . . . . . . . .
Noodsaaklikheid van straf Sonde X Moet gestraf word ,want Skending van God se heiligheid HI Inx

76 Sonde X HI Inx Moet gestraf word ,want . . . . . . . .
Noodsaaklikheid van straf Sonde X Moet gestraf word ,want Skending van God se heiligheid Aanranding van God self HI Inx

77 Sonde X HI Inx Moet gestraf word ,want . . . . . . . .
Noodsaaklikheid van straf Sonde X Moet gestraf word ,want Skending van God se heiligheid Aanranding van God self Dit oortree God se wet HI Inx

78 Sonde X HI Inx Moet gestraf word ,want . . . . . . . .
Noodsaaklikheid van straf Sonde X Moet gestraf word ,want Skending van God se heiligheid Aanranding van God self Dit oortree God se wet Dit is verraad teen God HI Inx

79 Sonde X HI Inx Moet gestraf word ,want . . . . . . . .
Noodsaaklikheid van straf Sonde X Moet gestraf word ,want Skending van God se heiligheid Aanranding van God self Dit oortree God se wet Dit is verraad teen God Dit skei God en mens HI Inx

80 ? ? Sonde Wie straf ? Gen 2 : 7 . . . nie ongestraf laat bly
Noodsaaklikheid van straf Sonde X Wie straf ? ? Gen 2 : 7 Exod 20 : 5 - 7 . . . nie ongestraf laat bly ? Openb 22 : 12 HI Inx

81 Die wese van God Die Drie-Enige God X God is: HI Inx

82 Die wese van God Die Drie-Enige God X God is: Gees HI Inx

83 Die wese van God Die Drie-Enige God X God is: Gees Onsienlik HI Inx

84 Die Drie-Enige God God is: X HI Inx Die wese van God Gees Onsienlik
Alomteenwoordig HI Inx

85 Die Drie-Enige God God is: X HI Inx Die wese van God Gees Onsienlik
Alomteenwoordig Groter as denke HI Inx

86 Die name van God Die Drie-Enige God X Here/HERE HI Inx

87 “Om te bestaan in ewigheid”
Die name van God Die Drie-Enige God X Here/HERE JHWH (JAHWê) “Om te bestaan in ewigheid” = verbondsgod HI Inx

88 “Om te bestaan in ewigheid”
Die name van God Die Drie-Enige God X Here/HERE JHWH (JAHWê) “Om te bestaan in ewigheid” = verbondsgod God/Elohim HI Inx

89 “Om te bestaan in ewigheid”
Die name van God Die Drie-Enige God X Here/HERE JHWH (JAHWê) “Om te bestaan in ewigheid” = verbondsgod God/Elohim Skepper / bestierder HI Inx

90 “Om te bestaan in ewigheid”
Die name van God Die Drie-Enige God X Here/HERE JHWH (JAHWê) “Om te bestaan in ewigheid” = verbondsgod God/Elohim Skepper / bestierder Here/Adonai HI Inx

91 “Om te bestaan in ewigheid”
Die name van God Die Drie-Enige God X Here/HERE JHWH (JAHWê) “Om te bestaan in ewigheid” = verbondsgod God/Elohim Skepper / bestierder Here/Adonai Eienaar / besitter (meervoud = NB) HI Inx

92 Die Drie-Enige God Here/HERE JHWH (JAHWê) “Om te bestaan in ewigheid”
Die name van God Die Drie-Enige God X Here/HERE JHWH (JAHWê) “Om te bestaan in ewigheid” = verbondsgod HERE Almagtige/El Shaddai God/Elohim Skepper / bestierder Here/Adonai Eienaar / besitter (meervoud = NB) HI Inx

93 Die Drie-Enige God Here/HERE JHWH (JAHWê) “Om te bestaan in ewigheid”
Die name van God Die Drie-Enige God X Here/HERE JHWH (JAHWê) “Om te bestaan in ewigheid” = verbondsgod HERE Almagtige/El Shaddai Allesvermoënde krag God/Elohim Skepper / bestierder Here/Adonai Eienaar / besitter (meervoud = NB) HI Inx

94 Die Drie-Enige God Here/HERE JHWH (JAHWê) “Om te bestaan in ewigheid”
Die name van God Die Drie-Enige God X Here/HERE JHWH (JAHWê) “Om te bestaan in ewigheid” = verbondsgod HERE Almagtige/El Shaddai Allesvermoënde krag God/Elohim Skepper / bestierder Here van die Leërskare Here/Adonai Eienaar / besitter (meervoud = NB) HI Inx

95 Die Drie-Enige God Here/HERE JHWH (JAHWê) “Om te bestaan in ewigheid”
Die name van God Die Drie-Enige God X Here/HERE JHWH (JAHWê) “Om te bestaan in ewigheid” = verbondsgod HERE Almagtige/El Shaddai Allesvermoënde krag God/Elohim Skepper / bestierder Here van die Leërskare Wydheid van God regering Here/Adonai Eienaar / besitter (meervoud = NB) HI Inx

96 Die name van God Die Drie-Enige God X Vader HI Inx

97 Onderhouer en versorger
Die name van God Die Drie-Enige God X Vader Onderhouer en versorger HI Inx

98 Onderhouer en versorger
Die name van God Die Drie-Enige God X Vader Onderhouer en versorger Jesus HI Inx

99 Onderhouer en versorger
Die name van God Die Drie-Enige God X Vader Onderhouer en versorger Jesus JHWH verlos = God HI Inx

100 Onderhouer en versorger
Die name van God Die Drie-Enige God X Vader Onderhouer en versorger Jesus JHWH verlos = God Christus / Messias HI Inx

101 Die Drie-Enige God Vader Onderhouer en versorger Jesus
Die name van God Die Drie-Enige God X Vader Onderhouer en versorger Jesus JHWH verlos = God Christus / Messias Gesalfde Gesalf met Heilige Gees Olie = simbool HI Inx

102 Die Drie-Enige God Vader Onderhouer en versorger Heilige gees Jesus
Die name van God Die Drie-Enige God X Vader Onderhouer en versorger Heilige gees Jesus JHWH verlos = God Christus / Messias Gesalfde Gesalf met Heilige Gees Olie = simbool HI Inx

103 Die Drie-Enige God Vader Onderhouer en versorger Heilige gees Troos
Die name van God Die Drie-Enige God X Vader Onderhouer en versorger Heilige gees Troos Laat glo Ken kwaad – oorwin Leer bid Jesus JHWH verlos = God Christus / Messias Gesalfde Gesalf met Heilige Gees Olie = simbool HI Inx

104 Die Drie-Enige God Vader Onderhouer en versorger Heilige gees Troos
Die name van God Die Drie-Enige God X Vader Onderhouer en versorger Heilige gees Troos Laat glo Ken kwaad – oorwin Leer bid Jesus JHWH verlos = God Kurios Christus / Messias Gesalfde Gesalf met Heilige Gees Olie = simbool HI Inx

105 Die Drie-Enige God Vader Onderhouer en versorger Heilige gees Troos
Die name van God Die Drie-Enige God X Vader Onderhouer en versorger Heilige gees Troos Laat glo Ken kwaad – oorwin Leer bid Jesus JHWH verlos = God Kurios Ewigdurende koningskap Oorwinnaar Christus / Messias Gesalfde Gesalf met Heilige Gees Olie = simbool HI Inx

106 Wat ons van God glo Die Drie-Enige God X Nie wetenskaplik bewys HI Inx

107 Die Drie-Enige God God Nie wetenskaplik bewys X HI Inx Sonde
Wat ons van God glo Die Drie-Enige God X Nie wetenskaplik bewys God Sonde HI Inx

108 Die Drie-Enige God God Nie wetenskaplik bewys
Wat ons van God glo Die Drie-Enige God X Nie wetenskaplik bewys God Sonde Goed, ewig, onveranderlik, oneindig, onafhanklik Sen ook: Hand 17 : 24, 25 HI Inx

109 Die Drie-Enige God EEN WESE God die Vader God die Seun
Wat ons van God glo Die Drie-Enige God X EEN WESE God die Seun God die Vader God die Heilige gees HI Inx

110 Die raad van God Die Drie-Enige God X God besluit HI Inx

111 Die Drie-Enige God X HI Inx Verlede Toekoms Hede Die raad van God God
besluit Hede HI Inx

112 Raak hele skepping Die Drie-Enige God X HI Inx Verlede Toekoms Hede
Die raad van God Die Drie-Enige God X Verlede Toekoms God besluit Hede Raak hele skepping HI Inx

113 Vry Wys Ewig Onveranderlik Verkondig Die Drie-Enige God X HI Inx
Die raad van God Die Drie-Enige God X Vry Wys Ewig Onveranderlik Verkondig HI Inx

114 Uitverkiesing = deel van God se raad
Die raad van God Die Drie-Enige God X Uitverkiesing = deel van God se raad Efes 1 : 4 . . . nog voordat die wêreld geskep is Matt 13 : 11 . . . nie mens se wil God se wil Rom 9 : 16vv HI . . . Verborgenhede van die hemel te ken. Inx

115 Bose Skepping Sondeval Verlossing Ewige Koninkryk
Die raad van God Die Drie-Enige God X Inhoud van God se raad Ewige Koninkryk Skepping Sondeval Verlossing Bose HI Inx

116 Verhouding: Mens - God Die Drie-Enige God X Mens God HI Inx

117 “Ek is onwaardige sondaar”
Verhouding: Mens - God Die Drie-Enige God X “Ek is onwaardige sondaar” Mens God HI Inx

118 Die Drie-Enige God “Ek is onwaardige sondaar” Mens God
Verhouding: Mens - God Die Drie-Enige God X “Ek is onwaardige sondaar” Mens God “Ek verwag beloftes v. evangelie” HI Inx

119 Die Drie-Enige God “Ek is onwaardige sondaar” Mens God
Verhouding: Mens - God Die Drie-Enige God X “Ek is onwaardige sondaar” Mens God “Ek verwag beloftes v. evangelie” “Ek is Vader van Jesus, maar ook joune” HI Inx

120 Die Drie-Enige God “Ek is onwaardige sondaar” Mens God
Verhouding: Mens - God Die Drie-Enige God X “Ek is onwaardige sondaar” Mens God “Ek verwag beloftes v. evangelie” “Ek is Vader van Jesus, maar ook joune” “Ek skep en onderhou alles” HI Inx

121 Die Drie-Enige God “Ek is onwaardige sondaar” Mens God
Verhouding: Mens - God Die Drie-Enige God X “Ek is onwaardige sondaar” Mens God “Ek verwag beloftes v. evangelie” “Ek is Vader van Jesus, maar ook joune” “Ek skep en onderhou alles” HI “Ek moet Hom dus aanbid” Inx

122 X Finis (Hfst 7 – 9) HI Inx


Download ppt "Ek Glo en Bely VII - IX Dr. Thinus du Plessis."

Verwante presentaties


Ads door Google