De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“ En de draak [Satan] werd boos op de vrouw [God’s kerk], en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen [Gods volk] van haar nageslacht, die de geboden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“ En de draak [Satan] werd boos op de vrouw [God’s kerk], en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen [Gods volk] van haar nageslacht, die de geboden."— Transcript van de presentatie:

1 “ En de draak [Satan] werd boos op de vrouw [God’s kerk], en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen [Gods volk] van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” (Openbaring 12:17)

2 “De koning antwoordde Daniël en zei: Waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u déze verborgenheid kon openbaren.” (Daniël 2:47)

3 “‘ Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.’” (Openbaring 3:21)

4 “ Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.” (1 Johannes 4:10)

5 “Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn” (Filippenzen 2:9,10)

6 “Woorden tegen de Allerhoogste zal hij [deze koning] spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.” (Daniel 7:25)

7 “Want er zullen valse christussen [verlossers] en valse profeten [speciale boodschappers] opstaan en zij zullen grote [zeer krachtige]tekenen en wonderen [vreemde en verbazende dingen] doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden [bedriegen].” (Mattheus 24:24)

8 “En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog
“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk,” (Openbaring 14:6)

9 “En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.” (Openbaring 12:9)

10 “‘In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.’” (Daniel 12:1)

11 “‘…Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!’” (Openbaring 15:3)

12 “En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: GEHEIMENIS, HET GROTE BABYLON, DE MOEDER VAN DE HOEREN EN VAN DE GRUWELEN VAN DE AARDE.” (Openbaring 17:5)

13 “‘ want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.’” (Mattheus 24:27)


Download ppt "“ En de draak [Satan] werd boos op de vrouw [God’s kerk], en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen [Gods volk] van haar nageslacht, die de geboden."

Verwante presentaties


Ads door Google