De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE GROTE WITTE TROON deel 2 9 november 2014 Zoetermeer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE GROTE WITTE TROON deel 2 9 november 2014 Zoetermeer."— Transcript van de presentatie:

1 DE GROTE WITTE TROON deel 2 9 november 2014 Zoetermeer

2 12 artikelen des geloofs artikel 7: ... opgevaren ten hemel (...) vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

3 erepodium oordeel over de levenden opgevaren ten hemel 1000 jr oordeel over de doden

4 Te onderscheiden: de rechterstoel, beter: het (ere-)podium van Christus (gelovigen nu: 2Kor.5) gericht over de levende volken scheiding schapen & bokken (Mat.25) de Grote Witte Troon > de overige doden (Openb.20)

5 terugblik studie 1 een grote witte troon

6 terugblik studie 1 een grote witte troon opstanding van de (overige) doden

7 terugblik studie 1 een grote witte troon opstanding van de (overige) doden God richt: alles wordt openbaar.

8 11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was,
Openbaring 20 11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden.

9 en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend,
Openbaring 20 12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek van het leven; en de doden werden geoordeeld vanuit hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.

10 en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren,
Openbaring 20 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.

11 14 En de dood en het dodenrijk
Openbaring 20 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. d.w.z. de doden die in hen waren

12 14 En de dood en het dodenrijk
Openbaring 20 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. lett. "HET meer van het vuur"? > de regio van de Dode Zee

13

14 Genesis 19:24 Toen liet de HERE zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de HERE, uit de hemel...

15

16 14 En de dood en het dodenrijk
Openbaring 20 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. d.w.z. de dood en het dodenrijk wordt voortgezet in het meer van het vuur

17 14 En de dood en het dodenrijk
Openbaring 20 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. Vr. Wat is "de tweede dood"? Antw. "Het meer van het vuur"!

18 14 En de dood en het dodenrijk
Openbaring 20 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. = allen die vanaf nu dood zijn, zijn voor de tweede keer dood. Let op: dóód, geen voortleven!

19 15 En wanneer iemand niet bevonden
Openbaring 20 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. d.w.z. uitgewist, uitgedelgd, zie Openb.3:5 en Ps.69:29

20 Openbaring 3 5 Wie overwint (...) Ik zal zijn naam geenszins UITWISSEN uit het boek des levens... lett. het boek van het leven

21 Psalm 69 29 Laten zij uit het boek des levens worden UITGEDELGD, met de rechtvaardigen niet worden opgeschreven.

22 Openbaring 21 8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

23 15 En wanneer iemand niet bevonden
Openbaring 20 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. = doodvonnis: geen deel in het Koninkrijk van Christus vergl. 1Kor.6:9; Gal.5:21; Ef.5:5;

24 samenvatting: de grote witte troon
alles wordt openbaar en daarmee rechtgezet; ieder zal recht worden gedaan; het niet ingeschreven staan in "het boek van het leven" is een doodvonnis.

25 IS DIT HET EINDE??? samenvatting: de grote witte troon
alles wordt openbaar en daarmee rechtgezet; ieder zal recht worden gedaan; het niet ingeschreven staan in "het boek van het leven" is een doodvonnis. IS DIT HET EINDE???

26 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus
1Korinthe 15 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

27 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling,
1Korinthe 15 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia; 24 daarna het einde, wanneer Hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht teniet gedaan zal hebben.

28 25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden
1Korinthe 15 25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. 26 De laatste vijand, die teniet gedaan wordt, is de dood...

29 28 Wanneer alles Hem ondergeschikt is, zal ook de Zoon zelf
1Korinthe 15 (...) 28 Wanneer alles Hem ondergeschikt is, zal ook de Zoon zelf aan Hem ondergeschikt worden die Hem alles ondergeschikt heeft, opdat God zij alles in allen!

30 de dood teniet gedaan God alles in allen! Grote Witte Troon "nieuw Jeruzalem" 1000 jr Christus heerst


Download ppt "DE GROTE WITTE TROON deel 2 9 november 2014 Zoetermeer."

Verwante presentaties


Ads door Google