De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

9 november 2014 Zoetermeer deel 2 1. 12 artikelen des geloofs artikel 7:... opgevaren ten hemel (...) vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "9 november 2014 Zoetermeer deel 2 1. 12 artikelen des geloofs artikel 7:... opgevaren ten hemel (...) vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden."— Transcript van de presentatie:

1 9 november 2014 Zoetermeer deel 2 1

2 12 artikelen des geloofs artikel 7:... opgevaren ten hemel (...) vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 2

3 opgevaren ten hemel oordeel over de levenden 1000 jr oordeel over de doden 3 erepodium

4 4 Te onderscheiden: 1.de rechterstoel, beter: het (ere-)podium van Christus (gelovigen nu: 2Kor.5) 2.gericht over de levende volken scheiding schapen & bokken (Mat.25) 3.de Grote Witte Troon > de overige doden (Openb.20)

5 terugblik studie 1  een grote witte troon 5

6 terugblik studie 1  een grote witte troon  opstanding van de (overige) doden 6

7 terugblik studie 1  een grote witte troon  opstanding van de (overige) doden  God richt: alles wordt openbaar. 7

8 Openbaring 20 11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. 8

9 Openbaring 20 12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek van het leven; en de doden werden geoordeeld vanuit hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 9

10 Openbaring 20 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 10

11 Openbaring 20 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 11

12 Openbaring 20 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 12

13 13

14 Genesis 19:24 Toen liet de HERE zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de HERE, uit de hemel... 14

15 15

16 Openbaring 20 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 16

17 Openbaring 20 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 17

18 Openbaring 20 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 18

19 Openbaring 20 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. 19

20 Openbaring 3 5 Wie overwint (...) Ik zal zijn naam geenszins UITWISSEN uit het boek des levens... 20

21 Psalm 69 29 Laten zij uit het boek des levens worden UITGEDELGD, met de rechtvaardigen niet worden opgeschreven. 21

22 Openbaring 21 hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 22

23 Openbaring 20 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. 23

24 degrote witte troon samenvatting: de grote witte troon  alles wordt openbaar en daarmee rechtgezet;  ieder zal recht worden gedaan;  het niet ingeschreven staan in "het boek van het leven" is een doodvonnis. 24

25 degrote witte troon samenvatting: de grote witte troon  alles wordt openbaar en daarmee rechtgezet;  ieder zal recht worden gedaan;  het niet ingeschreven staan in "het boek van het leven" is een doodvonnis. 25

26 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 1Korinthe 15 26

27 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia; 24 daarna het einde, wanneer Hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht teniet gedaan zal hebben. 1Korinthe 15 27

28 25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. 26 De laatste vijand, die teniet gedaan wordt, is de dood... 1Korinthe 15 28

29 (...) 28 Wanneer alles Hem ondergeschikt is, zal ook de Zoon zelf aan Hem ondergeschikt worden die Hem alles ondergeschikt heeft, opdat God zij alles in allen! 1Korinthe 15 29

30 30 1000 jr "nieuw Jeruzalem" Grote Witte Troon Christus heerst de dood teniet gedaan God alles in allen!


Download ppt "9 november 2014 Zoetermeer deel 2 1. 12 artikelen des geloofs artikel 7:... opgevaren ten hemel (...) vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden."

Verwante presentaties


Ads door Google