De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6 juli 2014 Tollebeek 1. 2 4x "de tweede dood" 1.Openb.2:1 2.Openb.20:6 3.Openb.20:14 4.Openb.21:8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6 juli 2014 Tollebeek 1. 2 4x "de tweede dood" 1.Openb.2:1 2.Openb.20:6 3.Openb.20:14 4.Openb.21:8."— Transcript van de presentatie:

1 6 juli 2014 Tollebeek 1

2 2 4x "de tweede dood" 1.Openb.2:1 2.Openb.20:6 3.Openb.20:14 4.Openb.21:8

3 3 1. Wat is "de tweede dood"?

4 4 Openbaring 20 11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden.

5 5 Openbaring 20 12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.

6 6 Openbaring 20 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.

7 7 Openbaring 20 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. Dat behoeft geen verklaring... het IS de verklaring!!!

8 8 Openbaring 20 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

9 9 Wat is "de tweede dood"?  voor de grote witte troon, na de duizend jaren, worden de opgestane doden geoordeeld.  wie niet geschreven staan in het boek des levens worden geworpen in de poel van vuur, dat is de tweede dood.  zij waren eerder gestorven en dus is dit "de tweede dood".

10 10 2. Is "de tweede dood" een pijniging?

11 11 Dood = dood  dood leven  Buiten  Buiten opstanding is er GEEN hoop voor doden.

12 12 1Korinthe 15 16 Immers, indien er geen doden opgewekt worden (...) 18 Dan zijn ook zij, die in Christus ONTSLAPEN zijn, VERLOREN.

13 13 Prediker 9 5 De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar DE DODEN WETEN NIETS...

14 14 Prediker 9 10 Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.

15 15 3. Vindt er dan geen pijniging plaats in de poel van vuur?

16 16 Openbaring 19 19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. in Harmagedon Openb.16:16

17 17 Openbaring 19 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden... beiden komen uit de afgrond Openbaring 13:1,11

18 18 Openbaring 19 20... levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. de poel = het meer > zoals het meer van Genesareth Lucas 5:1

19 19 Openbaring 19 20... levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. vergl. Gen.19:24-28

20 20 Openbaring 20 10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en ZIJ zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

21 21 Conclusie:  Het beest, de valse profeet en de diabolos worden gepijnigd in de poel van vuur.  Voor HEN is de poel van vuur, géén "tweede dood".

22 22 4. Wie komen in "de tweede dood" terecht?

23 23 Openbaring 20 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over HEN heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

24 24 Openbaring 20 14... Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

25 25 Openbaring 21 7 Wie overwint, zal deze dingen beerven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. 8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

26 26 Wie komen in "de tweede dood"?  zij die geen deel hebben aan de eerste opstanding (vóór de duizend jaren);  allen van wie de naam niet staat in het boek des levens;  = ongelovigen, leugenaars, afgodendienraars, enz.

27 27 5. Komt er een einde aan "de tweede dood"?

28 28  de dood wordt teniet gedaan! 1Korinthe 15:26  de dood wordt verzwolgen in de overwinning! 1Korinthe 15:54  Alle mensen worden levend gemaakt!

29 29 1Korinthe 15 22 Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. zie ook Romeinen 5:18

30 30 1Korinthe 15 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus ALS EERSTELING, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; Christus de EERSTE die LEVENDgemaakt werd:  in onvergankelijkheid  in heerlijkheid  in kracht > 1Korinthe 15:42,43

31 31 1Korinthe 15 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; lett. in zijn parousia

32 32 1Korinthe 15 24 daarna het einde, wanneer Hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.

33 33 1Korinthe 15 25 Want Hij moet als koning heersen, TOTDAT TOTDAT Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Openb.11:15 >>

34 34 Openbaring 11:15... Het koninkrijk van deze wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.

35 35 1Korinthe 15 26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, de dood teniet gedaan = einde Christus' heerschappij > voorbij Openb.21 & 22 >>

36 36 Openbaring 22:5... de Here God zal hen verlichten en ZIJ zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden. = samen met Christus Openb.11:15

37 37 6. Wat is de zin van "de tweede dood"?

38 38  Voor de grote witte troon vindt het oordeel plaats – de boeken gaan open!

39 39 Romeinen 2 9 Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek;

40 40  Voor de grote witte troon vindt het oordeel plaats – de boeken gaan open!  Voor de grote witte troon staan sterfelijke mensen. Geworpen worden in het meer van vuur bevrijdt hen van hun vergankelijk lichaam.

41 41

42


Download ppt "6 juli 2014 Tollebeek 1. 2 4x "de tweede dood" 1.Openb.2:1 2.Openb.20:6 3.Openb.20:14 4.Openb.21:8."

Verwante presentaties


Ads door Google