De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internationale Classificaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internationale Classificaties"— Transcript van de presentatie:

1 Internationale Classificaties
World Health Organization ICF Het nieuwe lid van de WHO Familie van Internationale Classificaties De sheet draagt het logo van de WHO en heeft als titel ‘ICF, het nieuwe lid van de WHO Familie van Internationale Classificaties, met het website-adres van de WHO en het WHO-FIC Collaborating Centre in Nederland. ICF basisinformatieset

2 ICF basisinformatieset
RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre De adressen van de ICF teamleden. ICF basisinformatieset

3 ICF basisinformatieset
Onderwerpen Wat is de ICF Ontstaan WHO FIC / Family of International Classifications ICF-publicaties Kenmerken ICF Gebruik De onderwerpen die in deze basisinformatieset behandeld worden. ICF basisinformatieset

4 Wat is de ICF: Omschrijving
De ICF is: een begrippenstelsel, waarmee functioneren eventuele problemen eenduidige beschrijving vanuit 3 verschillende dimensies + externe factoren Op deze sheet staat een omschrijving van de ICF als een begrippenstelsel, waarmee het mogelijk is het functioneren van mensen - en de eventuele problemen die zij in het functioneren ervaren - eenduidig te beschrijven vanuit drie verschillende dimensies + externe factoren. ICF basisinformatieset

5 ICF basisinformatieset
Wat is de ICF: Naam Engels ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health Nederlands ICF, Nederlandse vertaling van de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’ Op deze sheet staat de Engelse en de Nederlandse naam van de ICF. In het Engels is de term ‘functioning’ de neutrale parapluterm voor het functioneren van de persoon vanuit alle drie de perspectieven. Disability is de overkoepelende negatieve term en omvat alle problemen met functioneren. De term Health is toegevoegd omdat het de WHO gaat om gezondheid en de WHO als organisaties niet is geinteresseerd in (problemen met) het functioneren in relatie tot bijvoorbeeld armoede. In het Nederlands is er eigenlijk geen goede vertaling beschikbaar voor de term ‘disability’. In overleg met de WHO is daarom besloten tot niet-vertalen van de titel. ICF basisinformatieset

6 ICF basisinformatieset
Onderwerpen Wat is de ICF Ontstaan ICD ICIDH ICF WHO FIC ICF-publicaties Kenmerken ICF Gebruik ICF basisinformatieset

7 mortaliteit & morbiditeit
Ontstaan: ICD Al heel lang behoefte aan gestructureerd vastleggen van gegevens: Sinds 1893: ICD, International Classification of Diseases mortaliteit & morbiditeit Verschuiving van aandacht in de zorg ICF basisinformatieset

8 ICF basisinformatieset
Ontstaan: ICIDH input output patiënt met dwarslesie patiënt met dwarslesie revalidatie patiënt met reuma patiënt met reuma fysiotherapie ICF basisinformatieset

9 Ontstaan: Waarom ICIDH ?
ZIEKTE & ‘FUNCTIONEREN’ ICD (1893) ICIDH (1980) WHO (Family of International Classifications) ICF basisinformatieset

10 ICF basisinformatieset
Ontstaan: ICIDH Gebruik van de ICIDH door heel veel verschillende groepen; Kritiek op een groot aantal fronten - overlap - negatieve termen - omschrijvingen - Westers - causale relaties - …………. - missing items 1993: start revisie van de ICIDH; ICF basisinformatieset

11 ICF basisinformatieset
Ontstaan: ICF revisietraject , inclusief field testing van ICF-drafts: alfa-draft, beta-1 draft en beta-2 draft; mei 2001: goedkeuring ICF door WHA & publicatie ICF in de 6 officiële WHO talen; april 2002: publicatie Nederlandse ICF door WHO-FIC Collaborating Centre (RIVM). De ICF is het resultaat van het revisietraject dat van 1993 tot 2001 is uitgevoerd voor de ICIDH. De ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) is in 1980 door de WHO gepubliceerd voor ‘trial purposes’. In 1981 kwam de Nederlandse versie uit (Internationale Classificatie Stoornissen, Beperkingen en Handicaps). In 1993 is de update van de ICIDH verschenen waarbij de toevoeging ‘for trial purposes’ is verdwenen. Ook deze update is in het Nederlands gepubliceerd geweest. In de loop van het revisietraject van de ICIDH zijn verschillende voorlopige versies gepubliceerd: de alfa draft (in 1996), de beta-1 draft (1997) en de beta-2 draft (1998); deze drafts zijn ook in het Nederlands vertaald. De WHA (World Health Assembly) heeft de ICF in mei 2001 goedgekeurd en in oktober is de ICF verschenen in de 6 ‘WHO-talen’ (Engels, Frans, Spaans, Russisch, Chinees, en Arabisch). In april 2002 is de ICF, Nederlandse vertaling van de ‘International Clasification of Functioning, Disability and Health’ (ISBN X) verschenen, zie verder sheet 15 en 16. ICF basisinformatieset

12 ICF basisinformatieset
Onderwerpen Wat is de ICF Ontstaan WHO-FIC / Family of International Classifications ICF-publicaties Kenmerken ICF Gebruik ICF basisinformatieset

13 WHO-FIC:Family of International Classifications
Interventies verrichtingen ICD-10 Internationale Statistische Classificatie van Ziekten en met Gezondheid verband houdende Problemen Afgeleiden voor eerstelijns zorg ICECI ICPC-2 ICF Nederlandse vertaling van de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’ Afgeleiden voor specifieke gebieden ISO9999 De Family of International Classifications bestaat in feite uit de ICD-10 en de ICF. Daarnaast zijn er de ICPC-2 (voor de huisarts) en de ICPM (verrichtingen). De laatste wordt niet meer bijgehouden, door gebrek aan geld, maar is wel weer in de belangstelling bij de WHO. De ICPM heeft of had dezelfde status als de ICIDH nl. voor proefgebruik. De ICPC en de ISO 9999 zijn in oktober 2003 als nieuwe gerelateerde leden van de family aanvaard. IND Nomenclatuur voor ziekten Gerelateerde Producten Kern Classificaties Afgeleiden ICF basisinformatieset

14 ICF basisinformatieset
Onderwerpen Wat is de ICF Ontstaan WHO-FIC / Family of International classifications ICF-publicaties Kenmerken ICF Gebruik ICF basisinformatieset

15 ICF basisinformatieset
ICF Publicaties 1. Volledige (meer gedetailleerde) versie van de ICF - vier niveaus Beknopte (minder gedetailleerde) versie van de ICF - eerste twee niveaus - alleen in Engels De ICF wordt uitgegeven in twee versies: een uitgebreidere versie (een indeling op vier niveaus) en een beknopte (‘pocket’) versie (op twee niveaus). Nederland heeft ervoor gekozen om voorlopig alleen de uitgebreidere versie uit te geven. Per abuis is de eerste druk van de vertaling (5.000 exemplaren) uitgegeven onder de titel van het beta-2 voorstel: Internationale classificatie van het menselijk functioneren. De juiste titel is die zoals vermeld op deze en de volgende sheet: ICF, Nederlandse vertaling van de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’, ISBN X. De uitgever verstrekt bij elk eerste druk exemplaar een erratum op de titel. ICF basisinformatieset

16 CD-Rom in de Nederlandse versie
Bevat: Classificatie als: Hierarchische Browser PDF-document XML-bestand Logische zoekfuncties Cross referenties via hyperlinks Mogelijkheid tot selectie en bewerken van subsets Gebaseerd op CEN/TS 14463, Standaard (ClaML) In de uitgebreidere versie (uitsluitend in de Nederlandse) zit een CD-Rom met daarop de ICF als pdf bestand dat geprint kan worden,en de ICF in een browser, zodat makkelijk in de classificatie gezocht kan worden. Met de browser kunnen ook selecties gemaakt worden die vervolgens in een document geplaatst kunnen worden. Daarnaast bevat de CD-Rom de ICF in XML als standaard uitwisselingsformaat voor classificaties. Hiermee kan bijvoorbeeld een databestand worden gemaakt voor elektronische toepassing (uitsluitend voor individueel gebruik!). De CD-Rom wordt niet los verkocht. De gecorrigeerde titel is indeze sheet over inmiddels obsolete titel geplakt die de eerste 5000 exemplaren van de CD-ROM nog ‘siert’. Voor de Engelse versie kan apart een CD-rom worden besteld. De ICF-NL is de eerste internationale classificatie die in de nieuwe CEN preStandaard voor classificaties beschikbaar is. Als bijlage bij boek in NL! ICF basisinformatieset

17 ICF basisinformatieset
Website ICF ICF-basisinformatieset Trainingsmateriaal Browser WHO: RIVM : De website van het WHO-FIC Collaborating Centre bevat thans de ICF-basisinformatieset in 62 sheets. Het is de bedoeling de set uit te breiden met trainingsmateriaal. ICF basisinformatieset

18 ICF basisinformatieset
Onderwerpen Wat is de ICF Ontstaan WHO-FIC / Family of International Classifications ICF-publicaties Kenmerken ICF Gebruik ICF basisinformatieset

19 ICF basisinformatieset
Kenmerken ICF Doelstellingen Uitgangspunten Terminologie Schema Definities Hoofdstukindeling Structuur Coderingen Typeringen De kenmerken zijn ingedeeld in doelstellingen (sheet 20 en 21), uitgangspunten (sheet 23-25), terminologie (sheet 26), schema (sheet 27-33), definities (sheet 34-36), hoofdstukindeling (sheet 37-44), structuur (sheet 45), coderingen (sheet 46-47), typeringen (sheet 48-51) ICF basisinformatieset

20 Kenmerken ICF: Doelstellingen 1
Voorzien in een grondslag voor: begrijpen en bestuderen van menselijk functioneren behandeldoelen uitkomsten van behandeling determinanten van gezondheid Scheppen van een gemeenschappelijke taal voor: beschrijven van iemands functioneren verbeteren van communicatie Op deze sheet staan de doelstellingen van de ICF zoals die staan geformuleerd in de Nederlandse versie van de ICF Voorzien in een (wetenschappelijke) grondslag voor het begrijpen en bestuderen van het menselijk functioneren, uitkomsten en determinanten; Scheppen van een gemeenschappelijke taal voor het beschrijven van iemands functioneren met als doel de communicatie te verbeteren ICF basisinformatieset

21 Kenmerken ICF: Doelstellingen 2
Mogelijk maken van een vergelijking van data tussen: verschillende landen vakgebieden en sectoren in de gezondheidszorg verschillende momenten in de tijd Bieden van een systematisch codestelsel voor: informatiesystemen in de gezondheidszorg Op deze sheet staan de doelstellingen van de ICF zoals die staan geformuleerd in de Nederlandse versie van de ICF Mogelijk maken van een vergelijking van data tussen: verschillende landen vakgebieden en sectoren in de gezondheidszorg verschillende momenten in de tijd; Bieden van een systematisch codestelsel voor informatiesystemen in de gezondheidszorg. ICF basisinformatieset

22 Kenmerken ICF: Uitgangspunten
Menselijk functioneren - niet alleen problemen Universeel model niet minderheidsmodel Integratief Model niet alleen medisch of sociaal Interactief model niet lineair progressief Oorzaak irrelevant niet etiologische oorzaak Inclusief omgeving niet alleen persoon Toepasbaarheid over culturen heen niet Westerse concepten Operationeel niet alleen theorie gestuurd Alle leeftijdscategorieën - niet gericht op volwassenen In de uitgangspunten van de ICF zijn een aantal kritiekpunten op de oude ICIDH terug te herkennen. a. Zo is de ICF een classificatie in neutrale termen in plaats van in negatieve termen zoals de ICIDH. Dit om tegemoet te komen aan het bezwaar dat niet alleen de problemen die mensen ervaren in het functioneren relevant zijn maar ook de items die geen problemen geven. b. De ICF is niet bedoeld als classificatie voor het beschrijven van alleen de groep patienten met langdurige problemen, maar kan ook gebruikt worden voor het beschrijven van kortdurende problemen (bijvoorbeeld bij iemand met een sportblessure). Dat betekent dat de ICF niet een classificatie is voor de groep ‘gehandicapten’ maar voor iedereen (zie sheet 7) a.              c.   De ICF integreert aspecten van zowel het medische als het sociale model (zie sheet 8). d. F Interactief betekent hier w.s. dat niet alleen S tot of A/P kan leiden zoals in het oude Lineaire model werd getoond, maar dat P ook tot S of F kan leiden, of F tot S, etc e.   Bij de beschrijving van (problemen met) het functioneren is in het kader van de ICF de oorzaak irrelevant (zie sheet 8). f.   Een van de belangrijkste bezwaren van met name DPI was dat als het ware de ‘oorzaak’ van de problemen in de ICIDH alleen werd toegeschreven aan de betrokkene zelf, terwijl de omgeving van een individu van grote invloed kan zijn voor de vraag of iemand al dan niet problemen zal ondervinden in het functioneren. Door het toevoegen van externe factoren wordt het mogelijk de invloed van de omgeving op het functioneren te beschrijven. g.  De ICIDH was met name Westers gericht (wel bed opmaken, maar niet je slaapmatje oprollen; wel koken op een fornuis, maar niet hout sprokkelen voor een kookvuur). De ICF is meer generiek toepasbaar door meer neutrale bewoordingen te gebruiken (zie sheet 11). g.  Door de field trials is geprobeerd de classificatie meer operationeel te maken en minder theoretisch h. De ICIDH was niet even goed bruikbaar voor alle leeftijdscategorieen, zo ontbraken specifieke items voor kinderen en ouderen. Hoewel dit soort items aan de ICF zijn toegevoegd bestaan er nog wel plannen om van de ICF specifieke afgeleiden te maken voor o.a. kinderen. ICF basisinformatieset

23 Kenmerken ICF: Universeel model vs minderheidsmodel
Iedereen kan problemen hebben in het functioneren Continuum Multi-dimensioneel Specifieke groepen met problemen in het functioneren Categoraal Uni-dimensioneel In deze sheet staat een aantal kenmerken van een universeel model en een minderheidsmodel tegenover elkaar ICF basisinformatieset

24 Kenmerken ICF: Medisch vs sociaal model
PERSOONLIJK probleem vs SOCIAAL probleem medische zorg vs sociale integratie individuele behandeling vs sociale actie professionele hulp vs individuele & collectieve verantwoordelijkheid persoonlijke aanpassing vs aanpassing omgeving gedrag vs attitude zorg vs mensenrechten gezondheidszorgbeleid vs politiek ICF beoogt een integratie van beide modellen! In deze sheet staan de eigenschappen van een medisch en een sociaal model tegenover elkaar. De ICF probeert deze eigenschappen te integreren tot een geheel. ICF basisinformatieset

25 Kenmerken ICF: Beschrijvend
ICF bevat beschrijvers (los van oorzaak) van het menselijk functioneren Beschrijving mogelijk vanuit drie perspectieven: - de mens als organisme functies & anatomische eigenschappen - het menselijk handelen activiteiten - deelname aan de samenleving participatie De ICF is een beschrijvende classificatie. De beschrijving vindt plaats vanuit drie perspectieven: de mens als organisme, het menselijk handelen en deelname aan de samenleving ICF basisinformatieset

26 Kenmerken ICF: Terminologie
ICF ICIDH Functies vs stoornissen (stoornissen) Anatomische eigenschappen Activiteiten vs beperkingen (beperkingen) Participatie vs handicaps (participatieproblemen) Externe Factoren vs (belemmeringen) In deze sheet staan de oude termen (rechts: stoornissen, beperkingen en handicaps) tegenover de nieuwe neutrale termen (functies, anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie) en de nieuwe negatieve termen (stoornissen, beperkingen en participatieproblemen). ICF basisinformatieset

27 Kenmerken ICF: Schema ICIDH
Ziekte of Stoornissen Beperkingen Handicaps aandoening Het schema zoals opgenomen in de ICIDH heeft voor erg veel verwarring gezorgd. De pijlen werden door velen geïnterpreteerd als causaliteit aanduidend (hoewel dat met zoveel woorden niet in de ICIDH staat). Ziekte leidt tot stoornissen, stoornissen tot beperkingen en beperkingen tot handicaps. Het denken in ‘gevolgen’ is hiervan het resultaat; een handicap is een gevolg van een beperking en beperking weer van een stoornis. Er zijn artikelen vol geschreven om aan te duiden dat dit zeker niet altijd opgaat; zo kunnen beperkingen ook leiden tot stoornissen en tot ziekten. Handicaps kunnen ontstaan zonder dat er sprake is van beperkingen (bijvoorbeeld sociale stigmatisering van HIV patienten waardoor ze worden uitgesloten van werk) ICF basisinformatieset

28 Kenmerken ICF: Schema ICF
ziekte / aandoening functies / anatomische eigenschappen (stoornissen) activiteiten (beperkingen) participatie (participatie- problemen) externe factoren persoonlijke factoren ICF basisinformatieset

29 Kenmerken ICF: Schema/te gebruiken classificaties
ziekte / aandoening ICD / ICPC ICF functies / anatomische eigenschappen (stoornissen) activiteiten (beperkingen) participatie (participatie- problemen) In deze sheet staat aangegeven welke classificatie gebruikt kan worden voor het vastleggen van de verschillende componenten uit het ICF-schema. Ziekte/aandoeningen komen niet voor in de ICF; zij moeten worden gecodeerd met de ICD-10 of de ICPC-2 externe factoren persoonlijke factoren ICF basisinformatieset

30 Kenmerken ICF: Schema / gezondheidstoestand = gele vakjes
ziekte / aandoening functies / anatomische eigenschappen (stoornissen) activiteiten (beperkingen) participatie (participatie- problemen) Onder gezondheidstoestand wordt verstaan zowel de ziekte/aandoening die iemand heeft als zijn/haar (problemen met) functioneren. externe factoren persoonlijke factoren ICF basisinformatieset

31 Kenmerken ICF: Schema / (problemen met) functioneren = gele vakjes
ziekte / aandoening functies / anatomische eigenschappen (stoornissen) activiteiten (beperkingen) participatie (participatie- problemen) De drie gele blokjes representeren (de problemen met) het functioneren. externe factoren persoonlijke factoren ICF basisinformatieset

32 Kenmerken ICF: Schema / probleemvoorbeelden = gele vakjes
ziekte / aandoening Pijn Tonus Beweeglijkheid Ademdiepte Geheugen Aandacht Stem & spraak Propriocepsis Continentie Zitten Staan Omrollen Converseren Apparatuur bedienen Lopen Problemen oplossen Persoonlijke verzorging Mobiliteit Communicatie Werk / arbeid School / opleiding Gezin / groep Sport / hobby (Problemen met) functioneren: voorbeelden. ICF basisinformatieset

33 Kenmerken ICF: Schema / onderliggende Factoren
Persoonlijke factoren geslacht leeftijd nevenpathologie copingstijl sociale achtergrond opleiding beroep ervaringen karakter levensstijl …………. Externe factoren producten persoonlijke omgeving instituties sociale normen cultuur bebouwde omgeving politieke factoren natuur In deze sheet staan voorbeelden van wat onder de persoonlijke en externe factoren wordt verstaan (voor de definitie zie sheet 8). Voor de externe factoren is in de ICF een aparte lijst opgenomen (zie sheet 18); voor de persoonlijke factoren niet. ICF basisinformatieset

34 Kenmerken ICF: Definities
Functies: fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk organisme. Anatomische eigenschappen: positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van onderdelen van het menselijk lichaam. Stoornissen: afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen. ICF basisinformatieset

35 Kenmerken ICF: Definities vervolg 1
Activiteiten: onderdelen van iemands handelen. Beperkingen: moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van activiteiten. Participatie: iemands deelname aan het maatschappelijk leven. Participatieproblemen: problemen die iemand heeft met het deelnemen aan het maatschappelijk leven. ICF basisinformatieset

36 Kenmerken ICF: Definities vervolg 2
Externe factoren: iemands fysieke en sociale omgeving. Persoonlijke factoren: iemands individuele achtergrond. ICF basisinformatieset

37 Hoofdstukindeling ICF
Hoofdstukindeling Functies Hoofdstukindeling Anatomische eigenschappen Hoofdstukindeling Activiteiten & Participatie Hoofdstukindeling Externe factoren Géén indeling persoonlijke factoren ICF basisinformatieset

38 Hoofdstukindeling ICF: Functies & Anatomische eigenschappen
1 Mentale functies 1 Anatomische eigenschappen van zenuwstelsel 2 Sensorische functies en pijn 2 Anatomische eigenschappen van oog, oor en verwante structuren 3 Stem en spraak 3 Anatomische eigenschappen van structuren betrokken bij stem en spraak 4 Functies van hart en bloedvatenstelsel, hematologische systeem, afweersysteem en ademhalingsstelsel 4 Anatomische eigenschappen van hart en bloedvatenstelsel, afweersysteem en ademhalingsstelsel zie vervolg ICF basisinformatieset

39 Hoofdstukindeling ICF: Functies & Anatomische eigenschappen - vervolg
5 Functies van spijsverteringsstelsel, metabool stelsel en hormoonstelsel 5 Anatomische eigenschappen van spijsverteringsstelsel, metabool stelsel en hormoonstelsel 6 Functies van urogenitaal stelsel en reproductieve functiesc 6 Anatomische eigenschappen van urogenitaal stelsel 7 Functies van bewegings-systeem en aan beweging verwante functies 7 Anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging 8 Functies van huid en verwante structuren 8 Anatomische eigenschappen van huid en verwante structuren ICF basisinformatieset

40 Hoofdstukindeling ICF: Activiteiten & Participatie
1 Leren en toepassen van kennis 2 Algemene taken en eisen 3 Communicatie 4 Mobiliteit 5 Zelfverzorging 6 Huishouden 7 Tussenmenselijke interacties en relaties 8 Belangrijke levensgebieden 9 Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven ICF basisinformatieset

41 Hoofdstukindeling ICF: Externe Factoren
1 Producten en technologie 2 Natuurlijke omgeving en door de mens aangebrachte veranderingen daarin 3 Ondersteuning en relaties 4 Attitudes 5 Diensten, systemen en beleid ICF basisinformatieset

42 Kenmerken ICF: Voorbeelden
COPD Benauwdheid Pijn op de borst Slechte conditie Beperking in fietsen & traplopen Geen beperking in wassen Onvrijwillig werkeloos Actief lid schaakclub Voorbeelden Externe locus of control: men legt de verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen bij de andere, bijvoorbeeld de hulpverlener. Daar tegenover staat: interne locus of control, het gevoelen dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven en het oplossen van problemen. Niet aangepast huis Meelevende partner Eigen vervoer Rookt HBO-opleiding Externe locus of control ICF basisinformatieset

43 Kenmerken ICF: Voorbeelden
Down-syndroom Hypotonie Kleine woordenschat Slechte conditie Beperking in lopen langere afstanden en fietsen ADL met hulp Problemen op de groep Enthousiast lid voetbalclub Sociowoning Wisselende leiding Geen aangepaste fiets Soms agressief Eet te veel ICF basisinformatieset

44 Kenmerken ICF: Voorbeelden
Stottert Slechte conditie Beperking in mondelinge communicatie *ADL zelfstandig Problemen met hobby’s met werk Voorbeelden Bezorgde partner Lage opleiding ICF basisinformatieset

45 Kenmerken ICF: Structuur / componenten & constructen
Functies & Anatomische eigenschappen Activiteiten & Participatie Externe Factoren Afwijkingen in en verlies van * Functies * Anatomische eigenschappen Vermogen Uitvoering Invloed van fysieke en sociale omgeving In deze sheet staan de componenten en constructen nogmaals genoemd. ICF basisinformatieset

46 Kenmerken ICF: Coderingen
b = functie s = anatomische eigenschap d = activiteit / participatie te vervangen door: a = activiteit, of p = participatie om specifiek activiteit of participatie aan te geven e = externe factor De verschillende componenten worden aangeduid met een kleine letter: b voor functie (b staat voor ‘body’), s voor anatomische eigenschap (s staat voor ‘structure’), d voor de component activiteiten & participatie (d staat voor ‘domain’) en e voor externe factoren (e staat voor ‘environment’). Als men specifiek een activiteit of participatie wil duiden wordt de d vervangen door respectievelijk een a of een p. ICF basisinformatieset

47 Kenmerken ICF: Coderingen - vervolg
1e niveau: hoofdstukken b.v. b1 mentale functies 2e niveau: bloktitels en hoofdcategorieën b.v. algemene mentale functies (b110-b139) b.v. b114 oriëntatie 3e en 4e niveau: categorieën / klassen b.v. b1142 oriëntatie in persoon b.v. b11420 oriëntatie in eigen persoon De ICF kent verschillende niveaus: het 1e niveau is het hoofdstukniveau, op het 2e niveau staan blokken en hoofdcategorieen, welke zijn aangeduid met de betreffende letter en 3 cijfers, en het 3e en 4e niveau, welke zijn aangeduid met respectievelijk de betreffende letter en 4 dan wel 5 cijfers. ICF basisinformatieset

48 Kenmerken ICF: Typeringen
Alle componenten van de ICF zijn voorzien van één of meer typeringen. Dit zijn cijfers achter de decimale punt. Bij alle componenten is de 1e typering, d.w.z. het eerste cijfer achter de decimale punt, de ernst van het probleem (bij activiteiten & participatie 1e en 2e). Typeringen zijn kenmerktypen die nodig zijn om van de neutraal geformuleerde klassen daadwerkelijk een zinvolle code te maken. Het uitgangspunt van de ICF is dat de klassen/codes op zichzelf geen betekenis hebben. Door het gebruik van typeringen krijgen de klassen betekenis. De kenmerken behorende bij de typeringen staan achter de decimale punt die komt te staan achter de code van de klassen zoals opgenomen in de ICF. Zo is bijvoorbeeld b1440 kortetermijngeheugen. Wordt de eerste typering toegevoegd dan komt er bijvoorbeeld te staan b1440.2; de .2 duidt op een matige stoornis in het kortetermijngeheugen. Voor alle componenten geldt dat de 1e typering, dus het eerste cijfer achter de decimale punt de ernst van een eventueel probleem aangeeft. Bij activiteiten en participatie is ernst zowel 1e als de 2e qualifier (typering). ICF basisinformatieset

49 ICF basisinformatieset
Typering ‘ernst’ 0 geen probleem % 1 licht probleem – 24% 2 matig probleem – 49% 3 ernstig probleem 50 – 95% 4 volledig probleem 96 – 100% 8 niet gespecificeerd 9 niet van toepassing Voor ernst is een uniforme qualifier ontworpen Het is echter onduidelijk hoe percentages toegekend moeten worden. ICF basisinformatieset

50 Kenmerken ICF: Typeringen - vervolg
Functies: e ernst Anatomische e ernst eigenschappen 2e aard stoornis (3e lokalisatie) Activiteiten & e ernst uitvoering participatie 2e ernst vermogen Externe factoren .cijfer / mate belemmering +cijfer / mate ondersteuning De verschillende componenten verschillen wat betreft de verdere typeringen, voor functies zijn er (nog) geen andere typeringen, voor anatomische eigenschappen is er een 2e typering ‘aard van de stoornis’ (zie blz. 105) en een voorstel voor een 3e typering ‘lokalisatie’ (zie blz. 105). De 1e en 2e typering voor activiteiten en participatie betreffen de ernst van een eventueel probleem zowel qua uitvoering als qua vermogen. De ernst bij externe factoren wordt aangegeven met een ‘.cijfer’ als het er om gaat de mate waarin de factor belemmerend is aan te geven en als ‘+cijfer’ (de decimale punt vervangen door een +) als de mate waarin de factor bevorderend werkt moet worden aangegeven. ICF basisinformatieset

51 Kenmerken ICF: Commentaar op opvatting WHO
Met vermogen meet je wat iemand kan doen in een ‘standaardomgeving’, zonder hulp(middelen)? Met uitvoering meet je wat iemand feitelijk doet in zijn/haar omgeving, evt. met hulp(middelen). vermogen uitvoering a WHO In deze WHO-toepassing is geen ruimte voor het meten van activiteiten die je feitelijk doet en voor het meten een vorm van participatie die je zou willen, beide met en zonder hulp(middelen) Dit alles wordt geregeld in bijlage 2, par. 4 met nog gecompliceerder codeerregels. Volgens het CC kun je van a ook de uitvoering meten. In het hokje met het vraagteken zou je kunnen spreken over toekomstverwachting mbt p, want wat je kunt waarnemen is uitsluitend de activiteit. p ? WHO +/- hulp(middel) ICF basisinformatieset

52 ICF basisinformatieset
Onderwerpen Wat is de ICF Ontstaan WHO-FIC / Family of International Classificationes ICF-publicaties Kenmerken ICF Gebruik ICF basisinformatieset

53 ICF basisinformatieset
Gebruik ICF Gezondheidszorg Sociale zekerheid Onderwijs Arbeidsomstandigheden Wet- en regelgeving Anders …. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om de ICF te gebruiken. In de sheets staat een aantal mogelijkheden, maar er zijn er vast meer en er zullen in de komende jaren ongetwijfeld gebruiksmogelijkheden bijkomen. ICF basisinformatieset

54 ICF basisinformatieset
Gebruik ICF Gezondheidszorg: gezondheidsstatistiek klinische praktijk management beleid ontwikkelingsprojecten onderzoek Er zijn veel verschillende mogelijkheden om de ICF te gebruiken. In de volgende sheets staat een aantal mogelijkheden, maar er zijn er vast meer en er zullen in de komende jaren ongetwijfeld gebruiksmogelijkheden bijkomen. ICF basisinformatieset

55 Gebruik ICF: relevante gegevens primaire zorg
Problemen cliënt / clëntsysteem (anamnese) Bevindingen (onderzoek) (Elementen van) diagnose (analyse) Behandeldoelen (behandelplan) Gerealiseerde behandeldoelen (evaluatie) Bijvoorbeeld door automatisch coderen bij registratie of documentatie. Hiervoor is het vereist dat electronische systemen op kennis over de ICF terminologie en andere gebruikte termen gebaseerd zijn. ICF basisinformatieset

56 Gebruik ICF: klinisch gebruik / selectie interventies
Functies & Anatomische eigenschappen Activiteiten & Participatie Externe factoren verminder de stoornis bevorder iemands vermogen bevorder de uitvoering in de huidige omgeving elimineer wat belemmert maak wat ondersteunt Interventies die gericht zijn op het verbeteren van participatie moeten rekening houden met betrokken externe factoren. Interventies op de andere twee niveaus moeten eveneens rekening houden met externe factoren zoals klimatologische omstandigheden, dingen die de aandacht afleiden, etc. ICF basisinformatieset

57 ICF basisinformatieset
Gebruik ICF: Beleid Assessment van gezondheid bevolking Opstellen van wetgeving op terrein van gezondheidszorg Verstrekkingsbeleid van hulpmiddelen ……….. ICF basisinformatieset

58 Gebruik ICF: Ontwikkelingprojecten
Ontwikkeling van: richtlijnen & protocollen verslagleggingsystemen / EPD & EZD indicatie-instrumenten communicatiesystemen database trefwoordenlijst voor ontsluiting literatuur onderwijsmateriaal ICF basisinformatieset

59 Gebruik ICF: Onderzoeksprojecten
Omschrijven van afhankelijke en onafhankelijke variabelen & keuze meetinstrumenten Vaststellen van o.a. doeltreffendheid van interventie, zorgconsumptie, kosten en doelmatigheid van zorg In principe worden stoornissen, beperkingen in activiteiten en participatieproblemen niet onderscheiden naar ziekte. Functioneringsproblemen worden niet gerangschikt naar etiologie. De ICF is etiologisch neutraal. ICF basisinformatieset

60 Gebruik ICF: epidemiologisch onderzoek
Gezamenlijke vastlegging van gegevens over ziekte en over functioneren Verbanden tussen deze gegevens Verbanden tussen ICF componenten ICF basis sets voor bepaalde ziekten(groepen) Beschrijving van wat klinisch belangrijk is voor het functioneren Determinanten van functioneringsproblemen i.p.v. inschatting van ernst van ziekten(groepen) ICF basisinformatieset

61 Gebruik ICF: Niveaus van gebruik
Gebruik ICF op drie ‘niveaus’: Gebruik van basisbegrippen, definities & het schema b.v. beleid Gebruik van de namen van de klassen b.v. protocollen, communicatie-instrumenten Gebruik van de codes b.v. EPD/EZD ICF basisinformatieset

62 ICF basisinformatieset
Gebruik ICF: toekomst Ontwikkeling van op ICT gebaseerde codeermethoden Gebruik van bestaande meetinstrumenten voor bepaalde ICF-categorieën Ontwikkeling van training en kwaliteitsborging van het coderen, de toepassing, de verslaglegging en de terminologie Doorverbinding van het instellingsmanagement met het maken van beleid Ontwikkeling van een operationalisatie van de ICF voor klinisch gebruik ICF basisinformatieset


Download ppt "Internationale Classificaties"

Verwante presentaties


Ads door Google