De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symposium Medicatiebeoordeling 30 juni 2016 Mevr. Dr. K.P.G.M. Hurkens ‘Effectiviteit en efficiency medicatiebeoordeling.’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symposium Medicatiebeoordeling 30 juni 2016 Mevr. Dr. K.P.G.M. Hurkens ‘Effectiviteit en efficiency medicatiebeoordeling.’"— Transcript van de presentatie:

1 Symposium Medicatiebeoordeling 30 juni 2016 Mevr. Dr. K.P.G.M. Hurkens ‘Effectiviteit en efficiency medicatiebeoordeling.’

2 Effectiviteit en efficiëntie van medicatie beoordelingen Dr. Kim Hurkens, internist-ouderengeneeskunde/klinisch farmacoloog

3 Medicatie lisinopril 10mg 1dd1; bumetanide 2mg 1dd1; metoprolol ret 100mg 1dd1; hydrokinine 100mg 1dd1; fentanyl pleister 12 mcg/uur 1x/3 dagen;simvastatine 10mg 1d1; carbasalaatcalcium 100mg 1d1; oxycodon 5mg 2dd1; gliclazide 30mg 1dd1; temazepam 10mg 1dd1; levothyroxine 37,5mcg 1dd1 digoxine 0,25mg 1dd1 alendroninezuur 70mg 1x/week 1 Mevr Bakker, 88 jaar

4 Welke informatie gebruikt u voor een medicatiebeoordeling? Verricht u een medicatiebeoordeling alleen? Met anderen? Hoeveel tijd kost één medicatie beoordeling?

5 Multimorbiditeit Polyfarmacie Verandering in farmacokinetiek en dynamiek Cognitieve problemen Compliantie Wensen patiënt Time to benefit

6

7

8 Het risico op interacties Bij 5 geneesmiddelen: 365 potentiële interacties C AB A B A C AB C A BC AC B

9  Vallen  Delier  Toename cognitieve stoornissen  Toename morbiditeit  Bloedingen  Lage bloeddrukken  Hypoglycaemieën  …. Onderbehandeling Overdiagnostiek Ongeplande ziekenhuisopname Opname verpleeghuis Overlijden

10  35% van alle ambulante ouderen ervaart ADE’s (2x zo hoog in verpleeghuispatiënten)  5-6% van alle ongeplande ziekenhuisopnames is medicatie-gerelateerd  Ongeveer de helft van de opnames potentieel te voorkomen  Gedurende een opname heeft 60% van de ouderen bijwerkingen  Ouderen significant meer kans op medicatie-gerelateerde problemen

11 Medicatiebeoordeling  een beoordeling van de farmacotherapie door patiënt, arts en apotheker op basis van een periodieke gestructureerde, kritische evaluatie van de medische-, farmaceutische- en gebruiksinformatie.  Maatstaf bij de beoordeling zijn de individuele behoeften van een patiënt ten aanzien van zijn of haar geneesmiddelgebruik. Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij Ouderen 2012

12

13 Proefschrift bestaat uit twee delen: Het hoe en wat van medicatiebeoordelingen Ontwikkeling van een Clinical Decision Support systeem

14 Hoe en wat? 1. Hoe gaat een medicatiebeoordeling in zijn werk? Elektronische vragenlijst aan 134 specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) en huisartsen Non respons resulteerde in 2 de mailing en papieren vragenlijst Vragenlijst ontwikkeld door expert panel Responsrate 47%  30% HA, 70% SOG

15 Hoe en wat?

16 Verschil in tijdsinvestering HA en SOG Verschil in frequentie HA en SOG Werkdruk belangrijke beperkende factor Geen regulaire overlegmomenten arts en apotheker Matige informatieoverdracht tussen eerste en tweede lijns artsen Hoe en wat?

17 2. Wat is de kwaliteit van een medicatiebeoordeling? SO’s, huisartsen, apothekers Opmerkingen vergeleken met expert panel Patient A Patient B Patient C Tijdstip 1 medicatielijst Tijdstip 2 + bloeduitslagen en reden van opname Tijdstip 3 + medische voorgeschiedenis

18 Hoe en wat? Ph= apotheker NH= specialist ouderengeneeskunde GP= huisarts

19 Zes typen medicatiefouten Indicatie zonder medicatie Medicatie zonder indicatie Contra-indicatie of interactie Doseerfouten Dubbelmedicatie Verkeerde medicatie Hoe en wat?

20

21 3. Welke informatie is belangrijk voor een medicatiebeoordeling? Vragenlijst aan 50 artsen en apothekers Responsrate 59%  60% arts, 40% apotheker

22 Hoe en wat?

23 CDSS Clinical Decision Support: Elektronische beslissystemen Antibioticum Check nierfunctie Geen actie Goed Staken of aanpassing dosering Niet goed

24 CDSS Is een Clinical Decision Support Systeem nuttig ter ondersteuning van de medicatiebeoordelingen?

25 CDSS

26

27  Type 1 en 2 fouten meest frequent opgemerkt in GV (21 resp 39%)  Type 3 fout meest frequent opgemerkt door CDSS (49%, p<0.001)

28 CDSS Nauwelijks overlap tussen de meldingen van de CDSS en de meldingen van de zorgverleners Meldingen met betrekking tot medicatie zonder indicatie en indicatie zonder medicatie werden het meest gemaakt door de zorgverleners Meldingen met betrekking tot contra-indicaties en bijwerkingen werden vooral gemaakt door CDSS 75% van de meldingen van de CDSS waren relevant, 92% van de meldingen van de zorgverleners waren relevant

29  Het kritisch beoordelen van medicatie is essentieel om veilig medicatiegebruik te waarborgen  (Grotendeels) handmatige medicatiebeoordelingen zijn op dit moment de gouden standaard

30 Echter: Positieve uitkomsten zijn aangetoond voor procesmatige en intermediaire uitkomstmaten Effecten op harde uitkomstmaten zoals ziekenhuis(her)opnames, mortaliteit en kwaliteit van leven wisselen sterk  Weinig evidence voor de waarde van een medicatiebeoordeling en hoe deze er dan idealiter uit zou moeten zien Multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie ouderen, 2012. Patterson et al. Interventions to improve the appropriate use of polypharmacy for older people. Cochrane Database Syst Rev. 2012

31 Momentopname (valse zekerheid) Tijdrovend De invulling van medicatiebeoordelingen is divers Suboptimale overdrachtsmomenten arts-apotheker, tweede lijn-eerste lijn blijven punt van aandacht Kwaliteit van beoordelingen lijkt matig Op zoek naar manieren om medicatiebeoordelingen optimaal te standaardiseren

32 Contact: Kim Hurkens k.hurkens@zuyderland.nl


Download ppt "Symposium Medicatiebeoordeling 30 juni 2016 Mevr. Dr. K.P.G.M. Hurkens ‘Effectiviteit en efficiency medicatiebeoordeling.’"

Verwante presentaties


Ads door Google