De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FTO Richtlijn Overdracht Medicatiegegevens September 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FTO Richtlijn Overdracht Medicatiegegevens September 2010."— Transcript van de presentatie:

1 FTO Richtlijn Overdracht Medicatiegegevens September 2010

2 na ontslag 50% van de patiënten heeft binnen 6 maanden na thuiskomst 1 of meer fouten in zijn medicatie, doordat de huisarts niet weet wat er is gewijzigd thuis In 70% van de gevallen geven patiënten, huisartsen en apothekers verschillende lijstjes als wordt gevraagd welke medicatie de patiënt gebruikt Bij overplaatsing patiënt van intensive care naar verpleegafdeling is 40% van de doseringsinformatie niet juist. 50% van de zorgprofessionals zegt volledig op de hoogte te zijn van het medicatiegebruik van de gehandicapte cliënten waarbij zij betrokken zijn. 15% van de apotheken heeft geen intakeprocedure voor nieuwe patiënten. 50% legt zwangerschap/kinderwens/ borstvoeding niet vast 2/3 noteert geen zelfzorgmiddelen De thuiszorg wordt niet altijd geïnformeerd over de toe te dienen medicatie, zeker niet als de patiënt op vrijdagmiddag wordt ontslagen Specialisten leggen in ca. 40% van de gevallen waarin een geneesmiddel wordt gestaakt niet vast waarom dat gebeurt

3 2012: 50% reductie in ziekenhuizen 2012: 50% reductie in ggz-instellingen 2012: 50% reductie 1 e lijn (vanzelfsprekende veiligheid) De noodzaak: patiëntveiligheidsprogramma's

4 Brief van IGZ

5 FTO Het NHG en de KNMP raden huisartsen en apothekers aan om in het farmacotherapieoverleg (FTO) en/of regionaal samen met de andere zorgverleners in de eerste lijn de aanbevelingen in de LESA te bespreken, met elkaar werkafspraken te maken en deze vast te leggen in een gezamenlijk protocol.

6 Kern conceptrichtlijn Vanaf 1 januari 2011 Er is altijd een actueel medicatieoverzicht beschikbaar bij elk contact patiënt-voorschrijver Bij een spoedopname binnen 24 uur Overdracht naar volgende schakel binnen 24 uur

7 Pas echt actueel als: Ervaringen en daadwerkelijk gebruik van de patiënt en zelfzorgmiddelen. Gesprek met patiënt Patiënt heeft de plicht deze informatie te geven Intakegesprek, opnamegesprek, farmaceutisch consult, medicatie beoordeling, ontslaggesprek, evaluatiegesprek

8 De rol van de voorschrijver Bij elk contact met een voorschrijver is er altijd een actueel medicatieoverzicht beschikbaar waarop het medisch handelen wordt gebaseerd Hij is verantwoordelijk voor het registreren van alle door hem geïnitieerde wijzigingen in de medicatie

9 De rol van de apotheker in de richtlijn De apotheker is verantwoordelijk voor het veilig ter hand stellen en bewaken van de aan de patiënt voorgeschreven medicatie. Hij organiseert de processen zodanig dat het medicatieoverzicht altijd actueel is bij elk overdrachtsmoment van een voorschrijver naar de volgende voorschrijver.

10 Basis voor betere zorg Risico Patiënt Risico proces Risico pil Polyfarmacie Medicatie in eigen beheer? Medicatie- beoordeling Opname/ontslag HARM wrestling Een actueel medicatieoverzicht

11 Fasering: onderbouwde keuze Extramuraal: APO + HA Intramuraal ZAPO Verzorgings huis thuiszorg Tandarts trombose … specialisten Verpleeg- kundigen Keuzes maken: -Risicopatiënt -Risicoproces -Risicopil Harm wrestling Verpleeg huis

12 Doel FTO Bewustwording. Inzicht krijgen in de fouten die kunnen ontstaan in het actuele medicatieoverzicht in de huidige situatie. Gezamenlijke afspraken maken om te streven naar een actueel en compleet medicatieoverzicht en een veilige overdracht van medicatiegegevens.

13 Voorstel aanpak Gebruik checklist Lesa Keuze maken uit risico patiënt, risco overdrachtsmoment, risico-geneesmiddel Gezamenlijk plan van aanpak Eventueel ondersteuning met FTO-module (binnenkort beschikbaar)

14 Keuze Risico-patiënten Chronische aandoeningen als Diabetes, CVR, Asthma- COPD, Dementie,……… Polyfarmacie gebruiker Patiënten die voor het medicatiegebruik afhankelijk zijn geworden van thuiszorg en/ of mantelzorg ……………

15 Risicovolle overdrachtsituaties Er zijn diverse risicovolle overdrachtssituaties aangemerkt. Dit zijn de momenten waarbij problemen zouden kunnen ontstaan. Voor deze momenten zouden lokale afspraken gemaakt moeten worden om fouten te voorkomen.

16 Kritische overdrachtsituaties Thuiswonende Cliënt verliest de regie over eigen medicatiegebruik  overdracht naar thuiszorg Consult / telefonisch consult gevolgd door wijzigingen Aanmelding/opname zorginstelling voor behandeling Interne overdracht in zorginstelling Ontslag of overplaatsing van instelling naar huis of volgende instelling Ambulante behandeling

17 Risico-geneesmiddelen Zie overzicht HARM-Wrestling onderzoek

18 Potentieel vermijdbare bijwerking Aantal gevallen Belangrijkste geneesmiddel ­ groep(en) Corresponderende grote aandoening Gastrointestinale/andere bloeding 84 Anticoagulantia Trombocytenaggregatie ­ remmers NSAID ’ s - Elektrolytstoornis/dehydratie 30 Diuretica RAS-remmers (hyperkali ë mie) Cardiovasculair risicomanagement (30) Fractuur 26 Psychofarmaca (via valincidenten) Corticostero ï den (via osteoporose) - Ontregeling/uitlokking diabetes 32 Bloedglucoseverlagende middelen (hypoglykemie) Corticostero ï den (hyperglykemie) Diabetes (26) - Nierinsuf ­ fi ­ ci ë ntie/hartfalen 13 RAS-remmers (alleen nierinsuf ­ fi ­ ci ë ntie) NSAID ’ s (nierinsuf ­ fi ­ ci ë ntie/ hartfalen) Cardiovasculair risicomanagement (13) Constipatie 11 Opio ï den - Bradycardie 10 Cardiale middelen (digoxine, sotalol)Hartfalen (digoxine) (10) Totaal20656% van 367 potentieel vermijdbare gevallen79 = 21% van 367 HARM wrestling

19 Juridisch kader overdracht van medicatiegegevens

20 Werking richtlijn Opgesteld en aanvaard door 17 beroepsgroepen en branches waaronder KNMP, NHG en LHV Hierdoor niet vrijblijvend Onderdeel van professionele standaard Ook voor apothekers en huisartsen IGZ gaat vanaf 1 januari 2011 handhaven www.jur-advies.nl

21 Verantwoordelijkheid Iedere beroepsbeoefenaar heeft zelf de verantwoordelijkheid om een actueel medicatieoverzicht te gebruiken Iedere beroepsbeoefenaar dient de medicatiegegevens beschikbaar te stellen aan een opvolgende behandelaar tenzij patiënt dit verhindert www.jur-advies.nl

22 Toestemming patiënt Essentieel bij overdracht van gegevens Toestemming moet gevraagd worden Wet eist geen schriftelijke toestemming Toestemming wordt vastgelegd in dossier Eenmalig toestemming vragen is voldoende Bij afwijkende situatie altijd opnieuw toestemming vragen www.jur-advies.nl


Download ppt "FTO Richtlijn Overdracht Medicatiegegevens September 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google