De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wesley van Hout, aiotho VUmc

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wesley van Hout, aiotho VUmc"— Transcript van de presentatie:

1

2 Wesley van Hout, aiotho VUmc
Therapietrouw van bisfosfonaatgebruik zoals geregistreerd in het huisartseninformatiesysteem Wesley van Hout, aiotho VUmc

3 Bisfosfonaten Fractuurreductie 30-50%
Twijfels omtrent therapietrouw in reguliere zorg Wervel ## RR (95% CL) Niet-wervel ## RR (95% CL) Alendronaat 0.55 ( ) 0.77 ( ) Risedronaat 0.61 ( ) 0.80 ( ) Wells A et al. Cochrane database of systematic reviews 2008

4 Persistentie Netelenbos JC et al. ASBMR abstract 2009

5 Therapietrouw Siris ES et al. Mayo Clin. Proc. 2006

6 Onderzoeksvraag Hoe is de therapietrouw van bisfosfonaatgebruikers zoals geregistreerd in het Huisarts Informatie Systeem? Is deze afhankelijk van de volgende HIS gegevens: leeftijd bij start behandeling geslacht comorbiditeit polyfarmacie contactfrequentie met huisarts verantwoordelijk voorschrijver (huisarts of specialist) therapietrouw van bisfosfonaatgebruik in verleden

7 Materiaal & Methoden Longitudinale database Academisch Netwerk Huisartsen van VUmc 16 huisartspraktijken HIS: Medicom 2003 t/m 2010 Terugkoppeling apothekersgegevens ook recepten van specialisten

8 Uitkomstmaten Medication Possession Ratio (MPR) als maat voor therapietrouw totale hoeveelheid medicatie in dagdosering / periode tussen eerste en laatste recept MPR uitgedrukt voor totale periode en voor ieder afzonderlijk behandeljaar Slikduur als maat voor persistentie tijdsduur tussen eerste en laatste recept

9 Analyses Beschrijvende statistiek
Overlevingsstatistiek met Kaplan Meier curve en Cox survival analyse Logistische regressie Variabelen in de univariate analyse met een p < 0,2 werden meegenomen in de multivariate analyse Relevante variabelen werden getoetst op confounding en effectmodificatie

10 Resultaten N= 1678 patiënten kregen bisfosfonaten op recept Exclusies:
N= 52 hoge dosering bisfosfonaten vermoedelijk i.v.m. oncologische indicatie N= 192 slechts 1 recept N= 485 was de startdatum onbekend N= 968 meegenomen in de analyse recepten 1960,33 cumulatieve slikjaren

11 Kaplan Meier algemeen

12 Kaplan Meier: hoofdbehandelaar

13 Multivariate analyse Cox regressie
Variabele HR (op stoppen) 95%-CI Sign. (p) < > MPR jaar 1 (continue) 0.959 0.956 0.962 0.000 Hoofdvoorschrijver: Spec. vs. HA 1.482 1.085 2.024 0.013 Leeftijd (1e tertiel) 0.055 (2e tertiel) 1.005 0.704 1.434 0.979 (3e tertiel) 1.472 2.429 0.131 Initiator: Spec. vs. HA 0.928 0.696 1.238 0.610

14 Therapietrouw (MPR)

15 Resultaten logistische regressie
Variabele OR (op MPR totaal >80%) 95%-CI Sign. (p) < > TT1 (>80%) 57.625 0.000 Hoofdvoorschrijver: Spec. vs. HA 0.423 0.201 0.889 0.023 Contacten (3e tertiel) 0.644 0.329 1.260 0.198 Leeftijd (3e tertiel) 1.319 0.607 2.868 0.484 Initiator: Spec. vs. HA 0.991 0.471 1.759 0.780

16 Conclusie Persistentie in de helft van de gevallen te kort
Persistentie lijkt een groter probleem dan therapietrouw Therapietrouw in het 1e slikjaar lijkt belangrijke voorspeller voor zowel therapietrouw later als persistentie Voorschrijven door HA lijkt positief voor therapietrouw en persistentie

17 Discussiepunten MPR is een afgeleide maat
Verschil met apothekergegevens uit de literatuur mogelijk te verklaren door verschil tussen meegegeven recepten en afgeleverde medicatie Verschil tussen HA en specialist mogelijk ook te verklaren door verschil tussen meegegeven recepten en opgehaalde medicatie Patiënten die bisfosfonaten van specialist krijgen hebben mogelijk een ander profiel

18 Aanbevelingen Extra aandacht therapietrouw en therapieduur
In eerste jaar meer aandacht voor therapie-ontrouwe patiënt zou zinvol kunnen zijn Goede organisatie en structurering noodzakelijk


Download ppt "Wesley van Hout, aiotho VUmc"

Verwante presentaties


Ads door Google