De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALS GEZIN OVERLEVEN MET EEN BEPERKT INKOMEN WAT BETEKENT DIT VOOR KINDEREN EN JONGEREN?

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALS GEZIN OVERLEVEN MET EEN BEPERKT INKOMEN WAT BETEKENT DIT VOOR KINDEREN EN JONGEREN?"— Transcript van de presentatie:

1 ALS GEZIN OVERLEVEN MET EEN BEPERKT INKOMEN WAT BETEKENT DIT VOOR KINDEREN EN JONGEREN?

2 ONDERZOEKSGROEP/FOCUS VIA DE OPLEIDINGEN ‘ERVARINGSDESKUNDIGE IN ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING WERDEN OCMW ’S EN CAW’S GECONTACTEERD, EN ALDUS KWAM ER MEDEWERKING VAN ERKENDE ARMOEDEVERENIGINGEN EN WELZIJN SCHAKELS. 32 GROTENDEELS AUTOCHTONE VROUWEN, GEVARIEERD IN KENMERKEN ALS: PROVINCIE, WOONPLAATS, TEWERKSTELLINGSSITUATIE, LEEFTIJD, AANTAL KINDEREN EN GEZINSSITUATIE. MINIMUM 3 JAAR MOETEN RONDKOMEN MET EEN TE LAAG BESTEEDBAAR INKOMEN. DE FOCUS LIGT OP DE BETEKENIS- EN BELEVINGSWERELD VAN DE OUDERS! IN PLAATS VAN EEN REPRESENTATIEF BEELD FOCUS OP EXPLORATIEF WERKEN OM ZO BREED MOGELIJK TE WERKEN.

3 OVERLEVINGSSTRATEGIEËN ALTIJD ROND 5 CLUSTERS Schulden maken Netwerk aanspreken Beperken uitgaven Buiten de lijntjes kleuren Prioriteiten stellen

4 DE INVLOED VAN OVERLEVINGSSTRATEGIEËN OP DE LEEFWERELD EN FUNCTIONEREN VAN KINDEREN IN HET GEZIN; DE IMPACT OP 3 DOMEINEN. Relaties ouders en kinderen gezondheid Relatie tussen kinderen en jongeren en hun leeftijdsgenoten

5 RELATIE TUSSEN OUDERS EN KINDEREN armoede Kinderen eerst Keuzes prioriteiten Huisvesting eerst

6 AL DAN NIET TIJDELIJKE PLAATSING KIND DOOR OMSTANDIGHEDEN VOORKOMEN! DE CRUCIALE FACTOR HULP EN STEUN DIE GEZINNEN ONTVANGEN ZIJN DE CRUCIALE FACTOR IN HET WEL, OF NIET AANKUNNEN VAN DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN. IN ZIJN ONMIDDELLIJKE OMGEVING VEILIGE RELATIES HET IS VAN BELANG DAT EEN KIND IN ZIJN ONMIDDELLIJKE OMGEVING VEILIGE RELATIES MET ANDEREN KAN OPBOUWEN. VAN IN HET BEGIN AAN EEN GOEDE START TE HELPEN EN HEN OOK OP LANGE TERMIJN TE HELPEN! DE AUTEURS PLEITEN VOOR EEN BELEID DAT REKENING HOUDT MET KWETSBARE JONGEREN EN HUN OUDERS, DOOR DE ALLERKLEINSTEN EN HUN FAMILIE VAN IN HET BEGIN AAN EEN GOEDE START TE HELPEN EN HEN OOK OP LANGE TERMIJN TE HELPEN!

7 DE OVERVERTEGENWOORDIGING VAN ONVEILIGE HECHTING BIJ GENERATIE-ARME OUDERS! GEEN CONSTANTE VERZORGINGSFIGUUR. GEEN MOGELIJKHEID TOT OPBOUWEN VEILIGE RELATIES MET ANDEREN IN ZIJN OMGEVING. ONGUNSTIGE ONTWIKKELING OP VELE VLAKKEN!

8 DE BAND VAN HET KIND MET DE OUDER EEN BIJZONDERE BAND KINDEREN EN JONGEREN MERKEN DAT HUN OUDERS HET MOEILIJK HEBBEN EN WILLEN HUN OUDERS STEUNEN! BIJVOORBEELD ZAKGELD DELEN, ZELF SPAREN VOOR SPEELGOED MAAR VOORAL DOOR: GEEN DINGEN TE VRAGEN DIE GELD KOSTEN.

9 GEZONDHEID LANGDURIG RONDKOMEN MET EEN TE BEPERKT INKOMEN ONTBREKEN KEUZEVRIJHEDENESSENTIËLE BEHOEFTEN LEIDT TOT ONTBREKEN KEUZEVRIJHEDEN OVER HOE ESSENTIËLE BEHOEFTEN TE VERVULLEN OP VLAK VAN KLEDIJ, VOEDING, VRIJE TIJD,…. NOODZAKELIJKE UITGAVEN, OOK OP VLAK VAN GEZONDHEID!! AFWEGEN UITGAVEN EN SPAREN VOOR TOEKOMSTIGE UITGAVEN, DIT LUKT NIET BIJ IEDEREEN EVEN GOED, INDIEN HET NIET LUKT LEIDT DIT TOT HET UITSTELLEN VAN NOODZAKELIJKE UITGAVEN, OOK OP VLAK VAN GEZONDHEID!! OP 3 VLAKKEN!

10 KEUZES DIE DE GEZONDHEID VAN ZICHZELF EN DE GEZINSLEDEN NEGATIEF BEÏNVLOEDDEN MEDISCHE KOSTEN MEDISCHE KOSTEN WORDEN UITGESTELD MEDISCHE KOSTEN WORDEN UITGESTELD: DOKTERSBEZOEKEN, SPECIALISTEN, MEDICATIE, MEDISCHE HULPMIDDELEN. VOOR DE KINDEREN ZOEKEN OUDERS MEESTAL EEN OPLOSSING: -SOMS EEN HUISARTS DIE GRATIS WERKT. -DE SOCIALE DERDE BETALERSREGELING ZORGT OOK VOOR EEN DREMPELVERLAGING BIJ DE ARTS. -SOMS EEN REGELING VIA HET OCMW. ZO KAN HET KIND ALSNOG DE NODIGE MEDISCHE ZORGEN KRIJGEN! (JARENLANG ONDER DE STRESS VAN FINANCIËLE PROBLEMEN LEVEN KAN OOK TOT MEDISCHE PROBLEMEN BIJ DE OUDERS LEIDDEN.)

11 KEUZES DIE DE GEZONDHEID VAN ZICHZELF EN DE GEZINSLEDEN NEGATIEF BEÏNVLOEDDEN VOEDING NOODGEDWONGEN KEUZES OP HET VLAK VAN VOEDING: SYSTEMATISCH MAALTIJDEN OVERSLAAN. SYSTEMATISCH MAALTIJDEN OVERSLAAN. WEINIG VARIATIE KUNNEN AANBRENGEN IN DE VOEDING. WEINIG VARIATIE KUNNEN AANBRENGEN IN DE VOEDING. CALORIERIJK EN GOEDKOPE VOEDING OP TAFEL BRENGEN. CALORIERIJK EN GOEDKOPE VOEDING OP TAFEL BRENGEN. MOGELIJKE GEVOLGEN HIERVAN: ONDERGEWICHT, VERMOEIDHEID, DUIZELIGHEID, HOOFDPIJN, VERMINDERDE GROEI EN COGNITIEVE PROBLEMEN..( 1) (1) (ANDERSON, WHITE, & FINNEY, 2012; CAMPAERT, 2007; GRIGGS & WALKER, 2008; HOWDEN-CHAPMAN ET AL., 2012; LIDDEL & MORRIS, 2010)

12 KEUZES DIE DE GEZONDHEID VAN ZICHZELF EN DE GEZINSLEDEN NEGATIEF BEÏNVLOEDDEN DE WONING/DE WOONOMGEVING ONVEILIGE WONINGEN. ONTBREKEN VAN BASISVOORZIENINGEN IN WOONST: (VERWARMING,…) HET OPGROEIEN IN EEN ONGEZONDE, ONVEILIGE EN STRESSERENDE OMGEVING HEEFT EEN NEGATIEVE IMPACT OP DE GEZONDHEID, (OOK OP DE SOCIALE NETWERKEN EN ONDERWIJSPRESTATIES) (1) (1)(ANDERSON, WHITE, & FINNEY, 2012; CAMPAERT 2007;GRIGGS & WALKER, 2008; HOWDEN-CHAPMANN ET AL., 2012; LIDDEL & MORRIS, 2010)

13 RELATIE TUSSEN KINDEREN EN JONGEREN EN HUN LEEFTIJDSGENOTEN PARTICIPATIE IS BELANGRIJK VOOR DE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN HEEFT OOK POSITIEVE SOCIALE EFFECTEN. GEZINNEN IN ARMOEDE PARTICIPEREN MINDER AAN SPORT, RECREATIE EN CULTUUR. DREMPELS VAN DREMPELS VAN PRAKTISCHE (VERVOER,…) PRAKTISCHE (VERVOER,…) SOCIALE EN CULTURELE EN VOORAL VAN SOCIALE EN CULTURELE EN VOORAL VAN FINANCIËLE AARD!! FINANCIËLE AARD!!

14 KINDEREN IN EEN GEZIN IN ARMOEDE HEBBEN HET MOEILIJK OM EEN SOCIAAL NETWERK MET LEEFTIJDGENOTEN UIT TE BOUWEN ONAANGEPASTE WOONOMGEVING MAAKT HET MOEILIJK OM VRIENDEN UIT TE NODIGEN. BEPERKT KLEDING-BUDGET IN CONFLICT MET BELANG KLEDIJ VOOR KINDEREN (SPECIFIEK JONGEREN). BESPARING OP SCHOOLUITSTAP OF VERJAARDAGSFEEST LEIDT TOT SOCIALE ISOLATIE. EEN SOCIAAL NETWERK IS VAN BELANG VOOR HET KIND EN ZEKER VOOR DE ADOLESCENT. EXPERIMENTEREN SOCIALE ROLLEN, STEUN ONTWIKKELEN, VERSTERKEN, HANDHAVEN ZELFVERTROUWEN,…….. ARMOEDE HEEFT EEN GROTE IMPACT OP VRIENDSCHAPPEN EN SOCIALE RELATIES VAN KINDEREN. LEIDT TOT: GEVOELENS VAN ANGST, ONZEKERHEID,…

15 NABESCHOUWING WE HEBBEN GEZIEN DAT ARMOEDE VELE ASPECTEN VAN HET WELZIJN VAN KINDEREN EN JONGEREN AANTAST. OUDERS BLIJVEN EVENWEL NIET BIJ DE PAKKEN ZITTEN! HET IS OPDRACHT OM GEZINNEN BASIS ZEKERHEID TE GEVEN DIE ZE NODIG HEBBEN OM VOLWAARDIG AAN DE SAMENLEVING DEEL TE NEMEN. REFERENTIEBUDGETTEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE KUNNEN HIERBIJ EEN INSPIREREND KADER VORMEN! INDIEN HET WE MINIMUMINKOMEN PLAATSEN TEGENOVER DE FINANCIËLE ONDERGRENS (DIE HET RISICO OP SOCIALE UITSLUITING EN ARMOEDE ERG GROOT MAAKT) DAN MERKEN WE DAT HET MINIMUMINKOMEN ONVOLDOENDE ADEQUAAT IS!

16 NABESCHOUWING NOOD AAN EEN PREVENTIEF BELEID, OMDAT HET DOELBEWUST ARMOEDE HELPT VOORKOMEN! WELLICHT IS HET OOK KOSTENEFFECTIEF OP LANGE TERMIJN. IMMERS DOOR DE ONDOELTREFFENDHEID VAN DE MINIMUM INKOMENSBESCHERMING ZIEN WE EEN TOELOOP VAN SOCIAAL VERZEKERDEN NAAR RESIDUAIRE SOCIALE BESCHERMINGSSYSTEMEN. FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN VOOR KINDEREN TEN LASTE IN ONS LAND ZIJN OOK NIET EFFECTIEF, ZE DEKKEN NIET EENS DE MINIMUM KOSTEN! DIT LEIDT TOT EEN: ARMOEDEKLOOF.

17 WAT IS NODIG? EEN DOORGEDREVEN SAMENWERKING VAN BELEIDSVOERDERS OP VERSCHILLENDE BELEIDSNIVEAUS EN OVER VERSCHILLENDE BELEIDSDOMEINEN IS NOODZAKELIJK OM GEPASTE PREVENTIEVE EN CURATIEVE MAATREGELEN TE NEMEN DIE NODIG ZIJN OM ALLE GEZINNEN DE BASISZEKERHEID TE GEVEN OM VOLWAARDIG AAN DE SAMENLEVING DEEL TE NEMEN. MEN WERKT HIER BEST SAMEN MET VERSCHILLENDE RELEVANTE STAKEHOLDERS! ZEKER MET PERSONEN IN ARMOEDE EN ARMOEDEVERENIGINGEN, WANT MAATREGELEN TEGEN ARMOEDE ZIJN PAS EFFECTIEF INDIEN ZE SAMEN MET MENSEN IN ARMOEDE GENOMEN WORDEN, OMDAT DIT MEER GARANTIES GEEFT DAT DE MAATREGELEN HAALBAAR, AANVAARDBAAR EN VOELBAAR ZIJN VOOR DE MENSEN VOOR WIE ZE BEDOELD ZIJN!


Download ppt "ALS GEZIN OVERLEVEN MET EEN BEPERKT INKOMEN WAT BETEKENT DIT VOOR KINDEREN EN JONGEREN?"

Verwante presentaties


Ads door Google