De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Commissie Diversiteit Vlaamse Overheid 26 mei 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Commissie Diversiteit Vlaamse Overheid 26 mei 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Commissie Diversiteit Vlaamse Overheid 26 mei 2016

2 Agenda 9u30 – 9u40Welkom (Joke Baeten en Alona Lyubayeva) 9u40 – 10u10Wijziging BVR + Toelichting diversiteitscijfers 2015 (Michiel Trippas) 10u10 – 10u45Good practice: stagebeleid ANB (Pieter Deturck) 10u45 – 11u00Pauze 11u00 -12u00Transgenderbeleid VO (Joppe Bosmans en Ann- Sophie Baeken) 12u00 – 12u15 Varia

3 Goedkeuring verslag CDVO 22 maart 2016 Voorstelling nieuwe DA’s

4 www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid Eerste resultaten rondvraag diversiteit

5 www.yammer.com/diversiteitsambtenarenvlaamseoverheid

6 Rondvraag Stand van zaken personeel en diversiteit 31/12/2015 67 entiteiten Verschillende personeelssystemen 44.136 personeelsleden

7 Man/Vrouw Vrouwen in management (top, midden en lager kader) (Personen met migratieachtergrond) Personen met handicap of chronische ziekte Kortgeschoolde medewerkers Ervaren medewerkers Stagiairs Jobstudenten Startbanen

8 Man/Vrouw (49,6% / 50,4%)

9 Man/Vrouw: Beleidsdomeinen

10 Man/Vrouw: Niveau

11 Vrouwen in topkader

12

13 Vrouwen in middenmanagement

14

15 Vrouwen in lager kader

16 Personen met een handicap of chronische ziekte 2015: 1,3% 582 2014: 1,3% 2014: 576 Vrijwillige registratie

17 Personen met een handicap of chronische ziekte

18 Handicap of chronische ziekte

19 Handicap of chron ziekte: Leeftijd

20 Handicap of chron ziekte: Niveau

21 Personen met migratieachtergrond

22

23 54 startbanen (2 PmAH&CZ, 1 PmM 57,4% Niv D) 3 opengestelde voorbehouden betrekkingen 5 ingevulde voorbehouden betrekkingen 1325 Stagiairs (2,7% PmAH&CZ, 12,5% PmM) 125 Werkstages 1003 Jobstudenten

24 Besluit Vlaamse Regering Principiële goedkeuring Momenteel naar Raad van State Agentschap Inburgering & Integratie Definities: –Personen van buitenlandse herkomst –Personen met een handicap of chronische ziekte –Jongeren –Ervaren werknemers –Ongekwalificeerd uitgestroomde jongeren

25 Besluit Vlaamse Regering Monitoring Timing van de rapportage en het actieplan Entiteiten als kernactoren Benoemen van acties en maatregelen

26

27 Overheid.vlaanderen.be/diversiteitsbeleid Beleidskader genderidentiteit en genderexpressie

28

29 Beleidskader genderidentiteit en -expressie 1.Quiz 2.Vertrekpunt 3.Transgender – wat? 4.Beleidskader 5.Actiepunten a)Algemeen b)Voor Diversiteitsambtenaren 6.Good practices

30 Vraag a: Wat is een transgender? a)Een man die zich kleedt, voordoet en gedraagt als een vrouw of een vrouw die zich kleedt, voordoet en gedraagt als een man. b)Iemand van wie de genderidentiteit (innerlijke beleving als man of vrouw) anders is dan je zou verwachten op basis van het geboortegeslacht. c)Iemand die zich romantisch en/of seksueel aangetrokken voelt tot het andere geslacht. d)Iemand die zich zowel man als vrouw voelt of noch man noch vrouw. 1. Quiz

31 Vraag b: Hoeveel transgenders in België hebben zich ooit gediscrimineerd gevoeld op de werkvloer omwille van hun genderidentiteit of -expressie? (onderzoek 2014) a)24% b)41% c)53% d)62% 1. Quiz

32 Vraag c: Welke stelling is het meest juist? a)Alle transseksuele personen/ transgenders kiezen ervoor om hun lichaam in overeenstemming te brengen met hoe ze zich voelen. b)Een transman is een biologische man met een vrouwelijke genderidentiteit. c)Een transitie is het proces waarin een transpersoon gaat leven volgens de innerlijke genderidentiteit, een ‘outing’ doet en het lichaam aanpast met hormonen en chirurgie. d)Het tegengestelde van transgender is cisgender. 1. Quiz

33 Vraag d: Welk aandeel Vlamingen gaat akkoord met de stelling ‘ik ga liever niet om met mensen waarvan niet duidelijk is of ze man of vrouw zijn’? (SVR – 2015 – Vlaanderen) a)15% b)20% c)23% d)27% 1. Quiz

34 Beleidskader genderidentiteit en -expressie 1.Quiz 2.Vertrekpunt 3.Transgender – wat? 4.Beleidskader 5.Actiepunten a)Algemeen b)Voor Diversiteitsambtenaren 6.Good practices

35 2. Vertrekpunt 2009: vermelding transgenders als doelgroep door Vlaamse Regering 2014: Enquête holebi + transgenders –Cijfers, tolerantie en acceptatie, ondersteuning… –Attituden minder positief tav transgenders dan tav holebi’s 2. Vertrekpunt

36 Cijfers Schatting: 0,3% - 0,6% genderincongruent ~ Vlaamse overheid: +/- 200 werknemers Enquête: 11/4000 2. Vertrekpunt

37 Beleidskader genderidentiteit en -expressie 1.Quiz 2.Vertrekpunt 3.Transgender – wat? 4.Beleidskader 5.Actiepunten 1.Algemeen 2.Voor Diversiteitsambtenaren 6.Good practices

38 Heel wat termen én misvattingen gaan rond : Seksuele identiteit Genderidentiteit Gendervariant Cross-sekse gedrag A-typische genderontwikkeling Genderdysforie Transgender Transseksueel Transitie Travestie 3. Transgender – wat?

39 “De mensheid is te verdelen twee categorieën: zij die menen dat de mensheid in twee categorieën is in te delen en zij die menen dat dat niet zo is. Voor zover deze verdeling betrekking heeft op het onderscheid ‘mannen tegenover vrouwen’ geldt dat het merendeel van de mensheid tot de eerste categorie behoort.” Citaat uit de oratie van prof. Peggy Cohen – Kettenis, VU Amsterdam 3. Transgender – wat?

40 Geslacht biologisch gegeven bij de geboorte door anderen bepaald op basis van uiterlijke geslachtskenmerken:“is het een jongen of meisje?” Genderidentiteit psychologische beleving: “ben je man of vrouw?” Genderexpressie en genderrol sociaal-culturele context: uitingsvorm / wat je ziet Seksuele geaardheid aantrekking / op wie je valt Lagen op de taart 3. Transgender – wat?

41 visuele voorstelling 3. Transgender – wat?

42 Gender Biologisch bepaald –Spierkracht –Lengte –Geslachtsdelen Cultureel bepaald –Kledij –Jobkeuze –Gedrag 3. Transgender – wat?

43

44 Trans-gender = gender overschrijdend Bij transgenders valt het toegekende geboortegeslacht niet (helemaal) samen met hun innerlijke genderidentiteit. Een transgender is dus iemand van wie de genderidentiteit, de innerlijke beleving als man of vrouw, anders is dan je zou verwachten op basis van het geboortegeslacht Dit is zeker geen Westers of nieuw gegeven 3. Transgender – wat?

45 (c) Tom Peeters

46 Diversiteit Oog voor diversiteit in transgender groep: er is geen standaard ‘verkeerd lichaam’ verhaal Identiteit = hoogst persoonlijk aanvoelen 3. Transgender – wat?

47 Wie? De helft van de transgender groep leeft niet (of niet altijd) volgens de genderidentiteit –10% hiervan wenst dit ook niet in de toekomst –40% wil wel maar… –50% weet het nog niet Wat zijn de obstakels? –Werk: 56% –Familie: 50% –De mening van anderen: 43% [Motmans, et al., 2009] 3. Transgender – wat?

48 Tewerkstelling 21 à 24% werkloos (Motmans, 2009) tg: geen verschil met tewerkstelling cisgenders, maar knelpunten (Motmans, Meier & T’Sjoen, 2011) 53% voelde zich gediscrimineerd owv trans-zijn in zoektocht naar werk (FRA LGBT survey, 2014) –België slechtste score in EU! (EU: 37%) Nood aan coaching, training & educatie 3. Transgender – wat?

49 Transitie Niet elke transgender wilt een transitie Duur: variabel Verschillende mogelijkheden –Hormonen –Chirurgie (geslachtsaanpassend, stemoperatie…) 3. Transgender – wat?

50 Beleidskader genderidentiteit en -expressie 1.Quiz 2.Vertrekpunt 3.Transgender – wat? 4.Beleidskader 5.Actiepunten a)Algemeen b)Voor Diversiteitsambtenaren 6.Good practices

51 Bronnen Transgenders op het werk (gelijkekansen) Screening bestaande documenten en procedures Diepte-interviews AgO Diepte-interviews huidige transgenderwerknemers 4. Beleidskader

52 Opbouw Achtergrondinfo Stappen personeelslid Ondersteunende diensten –Circa 70 actiepunten Vormingsplan Klachtenprocedure Infofiches 4. Beleidskader

53 Basisregels Open cultuur Zelfgekozen aanspreekvorm Onrust bij collega’s Vorming volgen Taalgebruik –Genderneutrale massacommunicatie –m/v weglaten (tenzij monitoring) –Onzijdig taalgebruik in vacatures (‘je’) 4. Beleidskader

54 Beleidskader genderidentiteit en -expressie 1.Quiz 2.Vertrekpunt 3.Transgender – wat? 4.Beleidskader 5.Actiepunten a)Algemeen b)Voor Diversiteitsambtenaren 6.Good practices

55 5. Actiepunten: algemeen Organiseren van opleidingen –verschillende groepen: o.a. DA’en Vorming + individuele begeleiding transgender –Raamcontract Opvolgen aanpassingen personeelssysteem (Vlimpers) Hospitalisatieverzekering –Onderhandelingen polis 5. Actiepunten

56 Fiche genderidentiteit en genderexpressie –Voor T-werknemers –Voor LG –Voor diversiteitsambtenaren, HR enzovoort “Geef een vorming genderidentiteit en – expressie op de commissie diversiteit VO” 5. Actiepunten

57 Actiepunten als diversiteitsambtenaar Vorming volgen over thema Aanspreekpunt voor leidinggevenden + werknemers Bij wie kan je zelf terecht? Binnen entiteit: actiepunten uit brochure 5. Actiepunten

58 Binnen entiteit: actiepunten uit brochure Werving en selectie (bv anonieme sollicitaties, vorming selectoren) Afspraken mailadres, badge, uniform Medische bijstand: kenbaar maken Tijdens transitie: afspraken (LG, T-collega, team) Wat met klachten? –bestaande procedures –GDPB welzijnswet –DDB antidiscriminatie 5. Actiepunten

59 Binnen entiteit: actiepunten uit brochure Hele lijst Per stap in loopbaan => in brochure 5. Actiepunten

60 Beleidskader genderidentiteit en -expressie 1.Quiz 2.Vertrekpunt 3.Transgender – wat? 4.Beleidskader 5.Actiepunten a)Algemeen b)Voor Diversiteitsambtenaren 6.Good practices

61 Badge op roepnaam Werving en selectie –Geen vermelding van m/v in gehele sollicitatieprocedure –Diversiteitsclausule –Fiche genderneutrale vacatureberichten 6. Good practices

62 Yammer 4. Good practices

63 IDAHOT – week van 17 mei Regenboogvlaggen 6. Good practices

64 Genderneutraal sanitair Afspraken VAC Brussel zijn gemaakt Verdere uitwerking 6. Good practices

65 Partnercampagne Diverse collega’s Partners uit middenveld (bv. Transgender Infopunt, çavaria, Minderhedenforum, GRIP) 6. Good practices

66 Eigen voorbeelden? 6. Good practices

67 Bedankt voor jullie aandacht! Vragen?

68 www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid VARIA

69 Broodje divers op 14 en 21 juni, Boudewijngebouw Brussel Partnercampagne Varia

70 Stand van zaken TOM Regeling jobstudenten arbeidshandicap Reflectievoormiddag Onbeperkt aan de slag – redelijke aanpassingen op 3 juni, VAC Leuven Lerend netwerk re-integratiebeleid start op 27 juni Varia

71 Volgende CDVO’s Ellips B2.111 telkens 9.30 – 13.00 Donderdag 29 september Dinsdag 29 november


Download ppt "Commissie Diversiteit Vlaamse Overheid 26 mei 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google