De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Enquête ROWF Hoofddoel: In grote lijnen zicht krijgen op het landschap van het Opleiden in de School in de ROWF. Afgeleid doel: Basis vormen voor het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Enquête ROWF Hoofddoel: In grote lijnen zicht krijgen op het landschap van het Opleiden in de School in de ROWF. Afgeleid doel: Basis vormen voor het."— Transcript van de presentatie:

1 1 Enquête ROWF Hoofddoel: In grote lijnen zicht krijgen op het landschap van het Opleiden in de School in de ROWF. Afgeleid doel: Basis vormen voor het stellen van vragen aan vertegenwoordigers van de scholen in gesprekken die leiden tot meer inzicht en verdere diepgang. November 2010

2 2 Uitgezet onderuitgezet aantal respons aantal respons % schoolleider121083 schoolopleider201470 instituutsopleider181267 werkbegeleider412766 totaal9163

3 3 zes hoofdonderwerpen 1.Beleidsmatige inbedding 2.Infrastructuur begeleiden en opleiden 3.Functioneren van een opleidingsteam 4.Werken met een schoolgroep 5.Werken met leerwerktaken 6.Doen van praktijkonderzoek

4 4 Beleidsmatige inbedding Is er regulier overleg tussen de schoolopleider en de schoolleider met OPLIS in de portefeuille? Hoe vaak is er per jaar overleg tussen de S.O. en de schoolleiding? Aantal keer per jaarFrequentie 01 22 43 62 103 161 401

5 5 Beleidsmatige inbedding Wat zijn de belangrijkste bespreekpunten tijdens dit overleg? (conclusies uit de toelichting) bespreekpuntfreqaandachtspunten Praktische organisatie9opzet opleidingsteam Taakbeleid6urentoedeling Visie/beleidsontwikkeling6stage en aanstelling Inzet en resultaten studenten4zichtbaar maken resultaten Training / professionalisering3wat, wie, wie niet Contact met de opleiding2problemen met studenten

6 6 bespreekpuntfreqaandachtspunten OPLIS en schoolontwikkeling5personeelsontwikkeling, POP begeleiding van studenten3ook nieuwe docenten,competenties leerwerktaken3afstudeerproduct voortgang studenten1bespreking competenties rol studenten in teams1 inzet studenten in vacatures1 Beleidsmatige inbedding Is de samenhang tussen opleiden in de school, schoolontwikkeling en personeelsbeleid onderwerp van gesprek met de (kern)teamleiders/afdelingsleiders? Conclusies uit de toelichting: JaNeeTotaal Schoolleider8210

7 7 Beleidsmatige inbedding Is er regulier overleg tussen de instituutsopleider en de schoolopleider? JaNeeTotaal instituutsopleider10212 Hoe vaak is er per jaar overleg tussen de schoolopleider en de instituutsopleider? Aantal keer per jaar Frequentie (+wandelgangenoverleg) 23 51 71 151 202 361

8 8 Beleidsmatige inbedding Wat zijn de belangrijkste bespreekpunten tijdens dit overleg? (conclusies uit de toelichting) bespreekpuntfreqaandachtspunten voortgang studenten6studievoortgang beoordeling studenten5tussen- en eindbeoordeling praktische organisatie3afstemmen met beleid opleiding leerwerktaken1 lesbezoek1frequentie ontwikkelen van OPLIS1creëren goede leeromgeving

9 9 Beleidsmatige inbedding Is er regulier overleg tussen de werkbegeleider en de schoolopleider? JaNeeTotaal Werkbegeleider25227 Hoe vaak is er per jaar overleg tussen de schoolopleider en de werkbegeleider? Aantal keer per jaar Frequentie (+wandelgangenoverleg) 01 23 46 53 63 71 101

10 Beleidsmatige inbedding Wat zijn de belangrijkste bespreekpunten tijdens dit overleg? (conclusies uit de toelichting) bespreekpuntfreqaandachtspunten begeleiding van studenten11werkvormen,aanwijzingen, cases praktische organisatie7introductie en evaluatie info over de opleiding4inhoud en organisatie voortgang studenten3problemen beoordeling studenten2 leerwerktaken1

11 11 Beleidsmatige inbedding Wat zijn de belangrijkste bespreekpunten tijdens dit overleg? (conclusies uit de toelichting) bespreekpuntfreqaandachtspunten beoordeling studenten8afstemmen beoordelingsfactoren voortgang studenten6studieonderwerp observatie van studenten3door de instituutsopleider problemen bespreken1

12 12 Infrastructuur Wat vind je als schoolleider dat goed gaat in het Opleiden in de School op jouw locatie en wat zou je als eerste verbeterd willen hebben? (conclusies uit de toelichting) goed gaatfverbeterpuntenf praktische organisatie7 1 begeleiding studenten5 1 opleidingsteam3 3 inzet en resultaten studenten1 4 leerwerktaken- leerwerktaken1 knelpunten- knelpunten1

13 13 Infrastructuur Wat vind je als schoolopleider dat goed gaat in het Opleiden in de School op jouw locatie en wat zou je als eerste verbeterd willen hebben? (conclusies uit de toelichting) goed gaatfverbeterpuntenf praktische organisatie9 5 begeleiding studenten8 5 opleidingsteam2 3 inzet en resultaten studenten1 1 leerwerktaken- leerwerktaken1 knelpunten- knelpunten5

14 14 Infrastructuur Wat vind je als instituutsopleider dat goed gaat in het Opleiden in de School op jouw locatie en wat zou je als eerste verbeterd willen hebben? (conclusies uit de toelichting) goed gaatfverbeterpuntenf praktische organisatie2 6 begeleiding studenten6 4 opleidingsteam6 3 inzet en resultaten studenten2 2 leerwerktaken- leerwerktaken- knelpunten- knelpunten-

15 15 Infrastructuur Wat vind je als werkbegeleider dat goed gaat in het Opleiden in de School op jouw locatie en wat zou je als eerste verbeterd willen hebben? (conclusies uit de toelichting) goed gaatfverbeterpuntenf praktische organisatie3 8 begeleiding studenten9 2 opleidingsteam4 3 inzet en resultaten studenten1 - leerwerktaken1 - knelpunten- knelpunten-

16 16 Infrastructuur Zijn de taken van de schoolopleider(s), de instituutsopleider(s) en de werkbegeleiders helder voor jou en voor hen? GeheelGrotendeelsMatigNietWeet niet Voor de schoolleider53100 Voor de schoolopleider (volgens de SL)54000 Voor de schoolopleider94000 Voor de werkbegeleider (volgens de SL)26100 Voor de werkbegeleider (volgens de SO)26100 Voor de werkbegeleider913100 Voor de instituutsopleider (volgens de SL)23202 Voor de instituutsopleider94000 Voor betrokkenen (volgens IO)39100

17 17 Infrastructuur Zijn de taken van de beoordelaars helder voor jou en voor henzelf? GeheelGrotendeelsMatigNietWeet niet Voor de schoolleider34200 Voor de beoordelaar (volgens de SL)44001 Voor de schoolopleider75100 Voor de beoordelaar (volgens de SO)48100 Voor de werkbegeleider148100 Voor de instituutsopleider103000 Voor de beoordelaar (volgens de IO)67000

18 18 Opleidingsteam Is er een opleidingsteam actief op jouw school? janeetotaal schoolleider819 schoolopleider9413 instituutsopleider13215 Aandachtspunten: Twee teams: OPLIS en docentcoaches, samenvoeging volgt Soms: ook directielid / stafmedewerker Frequentie wisselt, niet altijd planning in het jaarrooster In ontwikkeling (4x)

19 19 Opleidingsteam Wie bepaalt op jouw locatie of een student naast zijn/haar studie een kleine aanstelling krijgt? conclusies uit de toelichting: absperc de schoolleiding969 de schoolopleider323 de teamleider18 de vaksectie00 Aandachtspunten: Alleen de schoolleiding! (2x) In overleg met schoolopleider en/of werkbegeleider en de vaksectie

20 20 Opleidingsteam Ontvang je ieder jaar een overzicht van de schoolopleider welke studenten een positieve of negatieve praktijkbeoordeling hebben gekregen? janeetotaal schoolleider639 Aandachtspunten: niet op papier, maar komt in de bespreking met de schoolopleider aan de orde inclusief een evaluatieverslag van de begeleiding

21 21 Schoolgroep Wat is jouw rol in de begeleiding van studenten? Gevraagd aan de schoolopleider Opmerking: vraagstelling sluit niet aan bij de benodigde informatie SO’s hebben geantwoord vanuit de tekst over de schoolgroep andere SO’s geven een breder antwoord vanuit de vraag zelf activiteit / bespreekpuntfreq organisatie/logistiek12 intervisie4 ervaringen uitwisselen2 vorderingen van studenten2 specifieke thema’s behandelen1

22 22 Leerwerktaken Stel je leerwerktaken op? JaNeeTotaal Schoolopleider6713 Werkbegeleider111223 Het opstellen van leerwerktaken is volgens de schoolopleider de taak van conclusies uit de toelichting:Frequentie de schoolopleider2 de werkbegeleiders4 de vaksectie/ het kernteam2 de directie3 de student1 De werkbegeleiders verduidelijken in hun toelichting: conclusies uit de toelichting:Frequentie ja, plus voorbeelden10 nee2 samen met de student1 moet van de student komen1

23 23 Praktijkonderzoek Stel je onderzoeksopdrachten op? JaNeeTotaal Schoolopleider4913 Werkbegeleider71623 Zijn er docenten in de school die zich met onderzoek bezighouden? antwoorden van de schoolopleiders: Frequentie 3 docenten3 6 docenten1 10 docenten1 weet ik niet3 De werkbegeleiders verduidelijken in hun toelichting: conclusies uit de toelichting:Frequentie ja, plus voorbeelden2 nee6 samen met de student1 moet van de student komen1


Download ppt "1 Enquête ROWF Hoofddoel: In grote lijnen zicht krijgen op het landschap van het Opleiden in de School in de ROWF. Afgeleid doel: Basis vormen voor het."

Verwante presentaties


Ads door Google