De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Recertificering volgens nieuwe standaarden ZvB De voorbereiding; wat is er nieuw Juni 2016, Caroline Kruger Met dank aan Eline Schaake.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Recertificering volgens nieuwe standaarden ZvB De voorbereiding; wat is er nieuw Juni 2016, Caroline Kruger Met dank aan Eline Schaake."— Transcript van de presentatie:

1 Recertificering volgens nieuwe standaarden ZvB De voorbereiding; wat is er nieuw Juni 2016, Caroline Kruger Met dank aan Eline Schaake

2 Hoofddoel  Alle kinderen een gelijke behandeling geven, onafhankelijk van de soort voeding

3 Uitgangspunten  Recht op optimale start voor elk kind  Recht op optimale voeding voor elk kind; goede voedingsgewoontes en optimale gezondheid  Recht op objectieve en volledige informatie en respect voor keuzes voor ouders

4 Grootste aanpassingen  Uitbreiding naar alle voeding (vast en vloeibaar, borst/fles) voor kinderen t/m 24 mnd  Zwangeren informeren over de invloed van de keuzes die zij maken rondom de baring op de start van het voeden en de relatie met hun baby

5 Nieuwe opzet  Vuistregels en Stappen worden samen-> Standaarden, onderverdeeld in indicatoren.  Criteria om indicatoren te toetsen  Certificeringseisen per discipline keten breed: Verloskunde-Ziekenhuis-Kraamzorg-JGZ

6 Standaarden  Standaard 1: Beleid, scholing, prenatale- en ketenzorg  Standaard 2:Begeleiding goede start  Standaard 3: Praktijk van voeden  Standaard 4: Bijvoeding en combineren werk en borstvoeding  Standaard 5: Hechting

7 Wat zijn belangrijkste punten van aanpak per standaard? -1  Standaard 1: Beleid, scholing, ketenzorg -BV beleid herzien en herschrijven aan de hand van de indicatoren-> wordt voedingsbeleid -Informatie over het effect van pijnbestrijding en keuzes rond de bevalling op de start van voeden maken/uitbreiden -(op indicatie) informatie over kunstvoeding geven(voedingscentrum) -Afstemmen prenatale informatie en overdracht binnen de keten

8 Belangrijkste punten v aanpak per standaard-2  Standaard 2: Begeleiding goede start -Eerste voeding huid-op-huid, ongeacht soort voeding -Huidcontact inhalen na onderbreking in verband met medische reden

9 Belangrijkste punten v aanpak per standaard-3  Standaard 3: Informatie en praktijk v voeden -Fysiologische blauwdruk als uitgangspunt voor elke baby -Zorgverleners moeten ouders die hebben gekozen voor KV: informatie geven over kunstvoeding: over veilige bereiding, aanpassen aan baby (snelheid, hoe veel en hoe vaak), hoe aanbieden en voeden op verzoek -Leren communiceren met respect voor de keuze van ouders. Ook in prenatale informatie: keuze zo lang mogelijk open laten

10 Grootste punten van aanpak-4+5  Standaard 4: Bijvoeding en borstvoeding & werk combineren -Zorgverleners moeten ouders informatie geven over de grotere baby (vaste voeding, voortgezette borstvoeding, kunstvoeding naast vaste voeding)  Standaard 5: Hechting -Moeder en kind zijn een eenheid gedurende eerste 6 mnd -Zorgverleners moeten ouders Informatie geven over het belang van aanraken, troosten in relatie tot hersenontwikkeling en emotionele stabiliteit.

11 Aanpak  Stappenplan en tijdschema (zie ook transitiedocument) o.a. Scholing up-to-date maken  HEEN: Per standaard/indicator 1-5 beleid en scholingsbehoefte aanpassen  TERUG: de criteria langs beleid scholing en gangbare werkwijze leggen  Interne audit om te oefenen  Is het handig om in onze organisatie een verandermanager aan te stellen?

12 LET OP!  HET WIEL HOEFT NIET OPNIEUW UITGEVONDEN TE WORDEN!!  Het gaat vooral om bij elkaar voegen en aanpassen van wat er al is en afspraken maken met elkaar.

13 Bronnen (en bestaande wielen) Bij het maken van richtlijnen voor de eigen organisatie kunnen onderstaande richtlijnen een leidraad zijn. Ook is mogelijk hiernaar te verwijzen. de multidisciplinaire richtlijn borstvoeding, 1.de JGZ-richtlijn Voeding en eetgedrag 2.informatie over de veilige bereiding van kunstvoeding door het voedingscentrum: e-learning 3.prenatale voorlichting over pijnstilling: http://www.anesthesiologie.nl/uploads/openbaar/RL_Med icamenteuzePijnbehan deling_bij_de_partus_2008.pdf http://www.anesthesiologie.nl/uploads/openbaar/RL_Med icamenteuzePijnbehan deling_bij_de_partus_2008.pdf


Download ppt "Recertificering volgens nieuwe standaarden ZvB De voorbereiding; wat is er nieuw Juni 2016, Caroline Kruger Met dank aan Eline Schaake."

Verwante presentaties


Ads door Google