De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdwet, WMO en IGZ Jan van Wijngaarden Raadadviseur IGZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdwet, WMO en IGZ Jan van Wijngaarden Raadadviseur IGZ."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdwet, WMO en IGZ Jan van Wijngaarden Raadadviseur IGZ

2 Inhoud Stand van zaken wetgeving Toezicht in de Jeugdwet Toezicht in de WMO Relatie Rijkstoezicht en gemeentelijk toezicht in de zorg Praktijkvoorbeelden Waar vindt afstemming plaats Wat gaan we verder doen 2

3 Stand van zaken wetgeving 1.Jeugdwet Van kracht op 1 januari 2015 2.WMO Van kracht op 1 januari 2015 3.Wet langdurige Zorg Van kracht op 1 januari 2015 4.Zorgverzekeringswet

4 Toezicht jeugdwet Rijkstoezicht, geen gemeentelijk toezicht IGZ, IJZ en IVenJ vullen toezicht in “als waren zij één rijksinspectie” Fusie IGZ en IJZ per 1 januari 2017 Afsprakenkader afstemming gemeenten en rijksinspecties over de uitvoering van het landelijk toezicht in het jeugddomein www.voordejeugd.nl STJ (Samenwerkend Toezicht Jeugd) wordt omgevormd tot Samenwerkend Toezicht Sociaal Domein Focus op uitwerking nieuwe stelsel voor de meest kwetsbare groepen

5 Relatie IGZ en gemeentelijk toezicht Drie verschillende situaties: Client ontving vroeger zorg vanuit de AWBZ en nu vanuit de WMO Toezicht van IGZ overgegaan naar gemeentelijk toezicht Cliënt ontvangt zowel zorg vanuit de WMO en vanuit de WLZ/ZVW Dubbel toezicht op cliënt niveau Organisatie biedt zowel WMO ondersteuning als WLZ/ZWV zorg Dubbel toezicht op organisatie niveau Noodzaak voor afstemming en samenwerking

6 Praktijk voorbeelden Gemeentelijke toezichthouder wil weten of er bij de IGZ informatie bestaat over een instelling en of de IGZ nog steeds bezig is met een toezichttraject Er heeft zich een calamiteit voorgedaan bij een cliënt die zowel ondersteuning krijgt van uit de WMO als zorg vanuit de WLZ/ZVW De IGZ krijgt een melding (calamiteit of anderszins) van een instelling die ook ondersteuning vanuit de WMO levert PGB gefinancierde zorg met verdenking op oneigenlijk gebruik of fraude

7 Waar vindt afstemming plaats Werkgroep kwaliteit en toezicht van de VNG Gaat over het “wat” Kennisnetwerk GGD en Toezichtrol WMO Initiatief van GGD Nederland Gaat over het “hoe” Ook andere gemeentelijke toezichthouders dan GGD’en kunnen hieraan deelnemen

8 Wat gaan we verder doen Opstellen afsprakenkader IGZ en VNG Naar analogie afsprakenkader jeugd Actieve deelname IGZ aan werkgroep kwaliteit en toezicht VNG en aan Kennisplatform GGD Nederland Uitbreiding samenwerking met gemeentelijke toezichthouders naar aanleiding van casuïstiek IGZ moet weten wie de gemeentelijke toezichthouders zijn

9 Vragen??


Download ppt "Jeugdwet, WMO en IGZ Jan van Wijngaarden Raadadviseur IGZ."

Verwante presentaties


Ads door Google