De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OP DE ALGEMENE OUDERAVOND VAN 3VMBO BK(G)T.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OP DE ALGEMENE OUDERAVOND VAN 3VMBO BK(G)T."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OP DE ALGEMENE OUDERAVOND VAN 3VMBO BK(G)T

2 De kernwaarden Accent op de kernwaarden:  Veilig  Overzichtelijk  Uitdagend  Sociaal

3 Programma Informatie, door teamleider Informatie stage coördinator Informatie door decaan Vragenrondje Kennismaking met de klassenmentor

4 Verticaal mentorschap.. Mw Peddemors, 3B1 Dhr. Wesselink, 3K1 Dhr Boet, 3K1 Mw Borggreve, 3GT1 Mw Kenkhuis, 3GT2

5 Begeleiding en organisatie.. Dhr Braakhuis, decaan Dhr Boet, stagecoördinator Dhr Asbreuk Mw. Lageschaar teamleiders

6 Taakverdeling in het Vmbo Dhr Asbreuk Basis, (Kader) Gemengd/Theoretisch Doorlopende leer- en lijnen in het Vmbo Mw Lageschaar (Basis)Kader Gemengd/Theoretisch Taakverdeling tussen de teamleiders, backup tijdens afwezigheid

7 Zorg en begeleiding De Mentor: Eerste aanspreekpunt voor alles Zorg Resultaten Pesten Ontwikkeling Beroepskeuze Etc… De SMW, coordinatie: Alle soorten zorg en begeleiding Aansturing van FRT, RT, Sova, dyslexie dyscalcullie, Etc…

8 Bovenbouw Vmbo Dit jaar starten we met de vernieuwde profielen ZW-GR- D&P Binnen en Buitenschools leren d.m.v. praktijk/stage vanaf leerjaar 3 Voorbereiding op de praktijkweek (binnen/buitenland) in leerjaar 4

9 De invulling van de profielen in leerjaar 3 en 4 Tijdpad profielen leerjaar 3 en 4 Elke periode duurt 8 weken Leerjaar 3 Leerjaar 4 Periode 1 Beroepsgericht module Keuzevak (verdiepend) Periode 2 Beroepsgericht module Keuzevak (verdiepend/verbredend) Periode 3 Beroepsgericht module Keuzevak (verdiepend) Periode 4 Beroepsgericht module Inhalen beroeps/keuzedeel - CSPE/CE Periode 5 Keuzevak (verdiepend/verbredend)

10 PTA, programma van toetsing en afsluiting Elke leerling ontvangt een PTA, waarin alle SE toetsen staan beschreven Een aantal vakken starten in het 3 e jaar al met het (school)examen: SE Examencommissie bestaat uit Teamleiders samen met de locatiedirecteur Let op: Regels en afspraken etc…

11 Bovenbouw Vmbo Maatschappijleer wordt met SE cijfer afgesloten (1 e eindcijfer op het diploma) Kunstvak afsluiten met “voldoende/goed” Rekenen afronden met 5 of hoger

12 Voor wie een extra VAK? De leerlingen van 3 K(G)T, die iets extra’s aankunnen Voorwaarde: zelfstandigheid en inzet laten zien, de school bepaalt of je door kunt gaan. Afhankelijk van advies van de vakdocenten: teamleider beslist Voordeel: Verruiming slaagkans en aansluiting op meerdere sectoren in het MBO

13 Het Leerwerktraject Als de leerling het BB- niveau niet behaalt: Het Leer Werk Traject: Voor praktisch ingestelde leerlingen De leerling combineert school en leerwerkplek 40%-60% De leerling wordt intensief begeleid Nederlands en het praktijkvak zijn examenvak Start in leerjaar 4

14 De decaan Dhr. Braakhuis

15 Profielverplichte vakken Vmbo-Mbo Uitstroom naar het MBO: Techniek: WI+NS1 Groen: WI+BI of NS1 Economie: EC+WI of DU ZorgWelzijn: BI+WI of AK of GS

16 Doorstroommogelijkheden: ROC VAN TWENTE: MBO - BBL BOL AOC: MBO - BBL BOL MBO opleidingen buiten Twente 4T richting 4H

17 Aansluiting op MBO: 4 basis 4 kader 4gt entree opl. → niveau 2 → niveau 3 → niveau 4 eenvoudig basisber. zelfst. middenkader uitvoerend uitvoerend vakman specialist werk praktisch MBO

18 Hulp bij de pakket/opleidingskeuze Gesprek met de decaan Advies vakdocenten Stage mogelijkheden Bezoek open dagen en meeloop dagen(KOM) Gastdocenten ROC Oud leerlingen Beroepskeuzeavond Canisius Aandacht en steun van huis

19 Hulp bij de pakket/opleidingskeuze Decaneninformatie (It’s learning) Keuzemethode Qompas

20 Vakkenpakket Dienstverlening en Producten Gemeenschappelijke vakken Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding Kunstvak Profiel- en keuzevakken Profielgebonden vakken, 2 uit 4 Wiskunde Natuurkunde, Biologie Economie (VMBO-K)

21 Vakkenpakket Groen Gemeenschappelijke vakken Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding Kunstvak Profiel en keuzevakken Profielgebonden: Wiskunde Keuze uit: Natuurkunde en/of Biologie Extra vak: Economie (VMBO-K)

22 Profiel Zorg en Welzijn Gemeenschappelijke vakken Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding Kunstvak Profiel en keuzevakken Profielgebonden: Biologie Keuze uit: Wiskunde en/of Aardrijkskunde Extra vak: Natuurkunde of Economie

23 Stagebegeleiding Dhr. Boet

24 Doel van de stage Voor alle 3Vmbo leerlingen: Oriënteren op het beroepenveld Aanleren van vaardigheden Ondersteuning van de beroepsoriënterende vakken Voor 3GT leerlingen: naast hun beroepsgerichte stage: Maatschappelijke stage van 30u

25 Planning stage Selecteren/benaderen van adressen, lln kunnen zelf meedenken over de stageadressen i.o.m. stagecoördinator. Lesgebonden stage: Basis 4 klokuren p.w. (8u in ljr 4) Kader 4 klokuren p.w. Gemengd (in de 4 e lesperiode) 4 klokuren p.w. Beroepsgerichte stage: alle klassen (BKGT) 1 week in ljr 4

26 Stageduur Klas 3: 3 periodes van 10 weken Klas 4: 2 periodes van 15 weken 1 week blokstage

27 Stage Profiel D&P 1.ICT, ontwerpen en systeembeheer 2.Technieken 3.Handel en Commercie 4.Vrije keus 5.Vrije keus

28 Stage Profiel Groen 1.Groen bedrijven 2.Technieken 3.Handel en Commercie 4.Vrije keus 5.Vrije keus

29 Stage Zorg/Welzijn 1.Kinderen 2.Ouderen 3.Handel en Commercie 4.Vrije keus 5.Vrije keus

30 Stageovereenkomst Stageverzekering Werktijd, conform de werktijden van het stage-adres flexibele werktijden

31 Voorbereiding op school Schrijven van soll./kennismakingsbrief Telefoongesprek sollicitatiegesprek

32 de stagedocent Wat betreft gedragsregels Voorbereiding op school –letten op veiligheid –positieve instelling –Geheimhouding Informatie ouders

33 De stage zelf Afspraken nakomen werkzaamheden observeren ervaren De begeleiding op de stageplek De stagebegeleider (school) De stagecoördinator BEOORDELEN

34 Stage-vaardigheden onderdeel van het portfolio in Qompas

35 Werkweek 3Vmbo Wat u nog moet weten over de werkweek: Fiets in orde? Regenkleding, extra trui Bagage brengen en ophalen Regels en afspraken Zijn er bijzondere situaties: vooraf met de mentor overleggen

36 OUDERS GEVRAAGD Wij zijn op zoek naar OUDERS die mee willen denken in de klankbordgroep van het VMBO voor Basis-Kader- Gemengd/Theoretisch! Wij zoeken ouders die iets voor school kunnen betekenen op het gebied van onderwijs of organisatie

37 Wat verder? Zijn er vragen? Ouders maken kennis met de mentor, eventuele afspraak voor een nader gesprek Einde uiterlijk 21.30 uur DANK VOOR UW AANDACHT

38 Verticaal mentorschap.. 3B1 in lokaal OC01 3K1 in lokaal D024 3K2 in lokaal D009 3GT1 in lokaal OC04 3GT2 in lokaal B014


Download ppt "WELKOM OP DE ALGEMENE OUDERAVOND VAN 3VMBO BK(G)T."

Verwante presentaties


Ads door Google