De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Mozes Zondag 7 augustus 2016. 2 Binnen 5 minuten gaat het over…

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Mozes Zondag 7 augustus 2016. 2 Binnen 5 minuten gaat het over…"— Transcript van de presentatie:

1 1 Mozes Zondag 7 augustus 2016

2 2 Binnen 5 minuten gaat het over…

3 3 Hebreeën 11:23 Door hun geloof konden Mozes’ ouders hem na zijn geboorte drie maanden verborgen houden. Ze vonden hun kind erg mooi en waren niet bang voor het bevel van de koning.

4 4

5 5 Handelingen 7:22 Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig man in woord en daad.

6 6 Handelingen 7:23-24 Toen hij 40 jaar was, besloot hij zich te bekommeren om het lot van de Israëlieten, zijn eigen volk. Op een dag zag hij dat een van hen werd mishandeld door een Egyptenaar, waarop hij de man wie dit onrecht werd aangedaan te hulp schoot en wraak nam door de Egyptenaar te doden. Hebreeën 11 vers 24-25 Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde;

7 7 Handelingen 7:30-32 Nadat er 40 jaren verstreken, verscheen er in de woestijn bij de berg Sinai een engel aan hem in de vlammen van een brandende doornstruik. Vol verwondering keek Mozes naar dit schouwspel, maar toen hij dichterbij kwam om het te onderzoeken, klonk de stem van de Heer: “Ik ben de God van je voorouders, de God van Abraham, Isaak en Jakob.” Bevend van schrik wendde Mozes zijn blik af.

8 8 Hebreeen 11:26-27 Omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning; hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke.

9 9 Horeb

10 10 Leviticus 18:1-5 De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Ik ben de HEER, jullie God. Volg niet de levenswijze van de Egyptenaren, bij wie je gewoond hebt, noch de levenswijze van de Kanaänieten, naar wie Ik je breng. Leef niet volgens hun bepalingen, maar volgens Mijn regels, houd je aan Mijn bepalingen en leef ze na. Ik ben de HEER, jullie God. Mijn bepalingen en regels schenken leven aan wie ze volgt, houd ze dus in ere. Ik ben de HEER.”

11 11

12 12

13 13 Deuteronomium 23: 13-15 Verder moet er buiten het kamp een gelegenheid zijn waar u uw behoefte kunt doen. U moet een tentpin bij uw uitrusting steken, die u kunt gebruiken om een gat te maken waar u boven hurkt, en om uw uitwerpselen mee te bedekken.

14 14 Gods wijsheid in de Joodse reinigingswetten Leviticus 13 Het opruimen van afval Het wassen van het lichaam voor het eten Het wassen van het lichaam na het aanraken van een lijk of een zieke Het in acht nemen van een zekere periode van afzondering en reiniging, indien er sprake is van een besmettelijke ziekte (de voorloper van quarantaine).quarantaine

15 15

16 16

17 17 Johannes 1:17-18 De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

18 18 Efeze 2:12+13 Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door Zijn bloed.

19 19 1 Johannes 1:7 en 9 Als wij onze weg in het licht gaan, zoals Hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, Zijn Zoon, ons van alle zonden. Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.


Download ppt "1 Mozes Zondag 7 augustus 2016. 2 Binnen 5 minuten gaat het over…"

Verwante presentaties


Ads door Google