De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Per telefoon: 0104717036 Vanaf 15.15uur: Voor het maken van een afspraak. Of om zaken betreffende uw kind te bespreken. Vóór 8.15uur om ziekmeldingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Per telefoon: 0104717036 Vanaf 15.15uur: Voor het maken van een afspraak. Of om zaken betreffende uw kind te bespreken. Vóór 8.15uur om ziekmeldingen."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Per telefoon: 0104717036 Vanaf 15.15uur: Voor het maken van een afspraak. Of om zaken betreffende uw kind te bespreken. Vóór 8.15uur om ziekmeldingen door te geven. Per mail Alleen om aan te geven dat u een afspraak wilt maken. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw mail. sylviazandbergen@siko.nl

4

5

6

7

8 Voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en werkwoord spelling. Waarom groepsplannen? Om het onderwijs goed af te stemmen op alle leerlingen en om de doorgaande lijn te waarborgen. Wat staat er in een groepsplan? Leerdoelen, indeling leerlingen in instructiegroepen, onderwijsbehoeften (wat hebben de leerlingen nodig om de leerdoelen te bereiken), organisatie, (tussen)evaluatie Twee groepsplannen per vak per jaar

9 Instructiegroepen De groep wordt voor verdeeld in 3 instructiegroepen op basis van onderwijsbehoeften en leerontwikkeling (CITO en methode). Basisgroep, blauwe route: basisinstructie, daarna zelf aan het werk Verrijkingsgroep, de rode route: korte instructie, daarna zelf aan het werk, verrijking en/of verdieping Intensieve groep, groene route: basisinstructie, verlengde instructie, begeleide in oefening, daarna zelf aan slag, extra oefening Alle groepen krijgen feedback van de leerkracht. Voor elk vak een andere indeling, uw kind kan voor bijv. rekenen in de groene route ingedeeld zijn en voor technisch lezen in de rode route.

10

11

12

13

14

15 15 oefeningen per thema De lessen worden klassikaal en zelfstandig gemaakt Afsluiten thema met een toets Remediërende en verrijkende oefeningen (bij nieuwe onderdelen worden deze oefeningen voor de toets afgenomen)

16 Instapdictee aan het begin van het schooljaar 4 lessen per thema Signaal- en controledictee Differentiëren met bakkaarten en werkbladen Werkwoordspelling 5-woordendictee BLOON

17 Estafette - Lezen in 3 niveaus - Verschillende werkvormen - Vloeiend en vlot DMT en AVI

18 Nieuwsbegrip Actuele teksten Verschillende werkvormen en strategieën Teksten en opdrachten op niveau Woordenschat en extra leesles Thuis inloggen (werken uit het archief)

19

20 Leerkracht gebonden lessen Zelfstandig werken met vragen Maken van aantekeningen (opbouwend) Toets per hoofdstuk

21

22 Jeugdverkeerskrant, vooral praktisch.

23

24 Pennenstreken Eén bladzijde per week Vlot en netjes schrijven Na de voorjaarsvakantie mogelijk blokschrift (examen)

25 Handvaardigheid en tekenen Drama/dans (klas en gymzaal)

26 Op maandag in Sveaholm Gymdocent: John de Ronde Douchen verplicht

27

28 4x per week huiswerk Op de computer: Nieuwsbegrip/BLOON Verschillende taken Map en agenda op vrijdag mee naar school. Het huiswerk wordt op vrijdag besproken en opgegeven

29 1 spreekbeurt: onderwerp naar keuze (nov/dec) 1 boekbespreking: boek op leesniveau (febr/mrt) Groep 8 De kinderen maken dit jaar twee werkstukken :  Werkstuk 1:Prinsjesdag (schrijven) (13 oktober)  Werkstuk 2:Een land buiten Europa

30

31 Deelnemende ouders: Brian Walburg – voorzitter Eric Verweij– secretaris & GMR Jeroen van Gogh Deelnemende ouders: Brian Walburg – voorzitter Eric Verweij– secretaris & GMR Jeroen van Gogh Deelnemende leerkrachten: Sylvia Zandbergen - GMR Louise Pieterman Judith Verduijn Ralf van Iperenburg Deelnemende leerkrachten: Sylvia Zandbergen - GMR Louise Pieterman Judith Verduijn Ralf van Iperenburg Wat doet de MR? -Meepraten en -denken over schoolbeleid. -Ouders en personeel kunnen invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs via de MR. -Adviesrecht en in bepaalde gevallen instemmingsrecht. -Contact zoeken met de achterban (ouders/andere leerkrachten). Wat doet de MR? -Meepraten en -denken over schoolbeleid. -Ouders en personeel kunnen invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs via de MR. -Adviesrecht en in bepaalde gevallen instemmingsrecht. -Contact zoeken met de achterban (ouders/andere leerkrachten). Aantal vergaderdata: Minstens 6 keer per jaar. Hoe kunt u de MR bereiken? mrdevlinder@siko.nlmrdevlinder@siko.nl Hoe kunt u de MR bereiken? mrdevlinder@siko.nlmrdevlinder@siko.nl DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD IS ER OM U TE VERTEGENWOORDIGEN, daarom kunt u de MR altijd benaderen met ideeën, suggesties, vragen over het beleid of om gewoon mee te denken.

32 Deelnemende ouders: Belinda Eversen– voorzitter Marco Wagenaar– secretaris Marcel van Rijn - penningmeester Corine Hendriks Desiree Sneeks Alain Meijer Elles Bernoster Mugeila Sprokkereef- Broekman Brigitte Silvis Deelnemende ouders: Belinda Eversen– voorzitter Marco Wagenaar– secretaris Marcel van Rijn - penningmeester Corine Hendriks Desiree Sneeks Alain Meijer Elles Bernoster Mugeila Sprokkereef- Broekman Brigitte Silvis Deelnemende leerkrachten: Hélène van Broekhoven Carla Lansbergen Deelnemende leerkrachten: Hélène van Broekhoven Carla Lansbergen De Ouderraad (O.R.): -bestaat uit een groep ouders, een aantal leerkrachten en de directie. -Bedenkt en organiseert (een deel van) de activiteiten die in het schooljaar voor de kinderen georganiseerd worden. De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage die de school ontvangt van u als ouders. -heeft de zeggenschap over de ouderbijdragen (na goedkeuren van de MR). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie. De Ouderraad (O.R.): -bestaat uit een groep ouders, een aantal leerkrachten en de directie. -Bedenkt en organiseert (een deel van) de activiteiten die in het schooljaar voor de kinderen georganiseerd worden. De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage die de school ontvangt van u als ouders. -heeft de zeggenschap over de ouderbijdragen (na goedkeuren van de MR). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie. Aantal vergaderdata: Minstens 6 keer per jaar. Hoe kunt u de OR bereiken? ordevlinder@siko.nlordevlinder@siko.nl Hoe kunt u de OR bereiken? ordevlinder@siko.nlordevlinder@siko.nl DE OUDERRAAD IS ER OM U TE VERTEGENWOORDIGEN, daarom kunt u de OR altijd benaderen met ideeën, suggesties, vragen over activiteiten of om gewoon mee te denken.

33


Download ppt "Per telefoon: 0104717036 Vanaf 15.15uur: Voor het maken van een afspraak. Of om zaken betreffende uw kind te bespreken. Vóór 8.15uur om ziekmeldingen."

Verwante presentaties


Ads door Google