De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen"— Transcript van de presentatie:

1 WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen

2 De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Goed bestuur Goede accommodatie Betrokken vrijwilligers en kwaliteit sportkader Bedreigingen Onvoldoende inkomsten (leden, sponsoren, subsidies, etc.) Vinden en behouden van vrijwilligers Uitbetalen met zwart geld (fiscus) Onvoldoende kwaliteit

3 Werkgeverschap Diverse vormen Vrijwilliger IB 47 ZZP-er Loondienst Payroll-, detachering-, uitzendbureaus,

4 Vrijwilligers Wanneer wordt iemand wettelijk gezien als vrijwilliger? Niet beroepshalve uitvoeren van werkzaamheden Geen sprake van een gezagsrelatie Geen marktconforme

5 Vrijwilligersvergoeding Niet verplicht Keuze vergoeding: 1.Vrijwilligersvergoeding 2.Daadwerkelijk gemaakte kosten 3.Vrijwilligersvergoeding + daadwerkelijk gemaakte

6 Vrijwilligersvergoeding Daadwerkelijk gemaakte kosten Alleen zakelijke kosten (bv. reiskosten, laptop, werkkleding) Berekening autokosten: Geen normbedrag Aantonen met betalingsbewijzen Lunches of contributievrijstelling zijn geen zakelijke

7 Vrijwilligersvergoeding Vergoeding op basis van vrijwilligersregeling met een maximum van € per jaar, en € 150 per maand Geen marktconforme beloning Maximaal € 4,50 per uur (23 jaar en ouder), Maximaal € 2,50 per uur (< 23 jaar). Urenregistratie is niet verplicht Let op: websites met uren dat een trainer actief

8 IB 47 Vergoeding voor overige werkzaamheden Incidentele klussen Geen ondernemer of dienstverband Vergoeding is inclusief onkostenvergoedingen Tip: kijk eerst of je het kwijt kunt in de

9 Voorbeeld IB-47 Een vereniging besluit om bv. een kunstgrasmat aan te laten leggen. Het voorbereidend werk doen drie leden die elk € ontvangen. Het werk vindt plaats in 4 weken. Er is geen sprake van een dienstbetrekking. Vrijwilligersregeling is niet van toepassing (marktconforme beloning plus overschrijding maandbedrag). De leden doen het werk niet als

10 ZZP-er Zelfstandige zonder personeel VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) VAR-loon (loon uit dienstbetrekking) VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden) VAR-wuo (winst uit onderneming) VAR-dga (inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap Minimaal drie opdrachtgevers VAR–wuo of VAR–dga ! Dan altijd zekerheid dat geen loonheffing en sociale premies ingehouden moeten worden Wetsvoorstel: VAR wordt 'Beschikking geen

11 Loondienst Arbeidsovereenkomst Gezagsverhouding tussen werknemer en werkgever Werknemer verricht persoonlijk arbeid gedurende zekere tijd Werkgever betaalt loon in ruil voor de werkprestatie Een arbeidsovereenkomst betekent dat werkgever tot inhouding van loonbelasting en premies verplicht

12 Loondienst Vereniging gaat de salarisadministratie zelf verzorgen Salarisadministratie uitbesteden Formeel werkgeverschap

13 Vereniging is volledig werkgever en zorgt zelf voor de salarisadministratie Verzorgt zelf de afdracht van belasting en premies Houdt een personeelsadministratie bij Ziekteregeling (Arbo-wet, Wet verbetering poortwachter)

14 Salarisadministratie uitbesteden Uitbesteden afdracht en premies Uitbesteden personeelsadministratie Optie: ziekteregeling (Arbo-wet, Wet verbetering poortwachter) Begeleiding bij

15 Uitbesteden formeel werkgeverschap Sportservice bureau verzorgt het formeel werkgeverschap. neemt alle administratieve handelingen en alle contacten met de officiële instanties als Belastingdienst, Arbo, UWV over. Sportvereniging verzorgt het materieel werkgeverschap en onderhoudt de dagelijkse gezagsrelatie met de werknemer. NB: Deze vorm is vrijgesteld van

16 Uitbesteden formeel werkgeverschap Sportkader, vereniging en werknemer sluiten gezamenlijk een arbeidsovereenkomst (drie-partijen-overeenkomst). Sportkader NederlandVerenigingWerknemer Dienstenovereenkomst

17 Wat betekent dit? Uitbesteden uitvoering salaris- en personeelsadministratie Uitbesteden afdracht belastingen en premies Uitbesteden uitbetaling nettolonen (20 e van de maand) Ziekteregeling is van toepassing Onbeperkt gebruik financiële en juridische ondersteuning Grootste deel werkgeversrisico is afgedekt CAO Sportverenigingen is van toepassing Deelname pensioen is een

18 Wet werk en zekerheid (1) Ketenbepaling Tot 1 juli 2015: maximaal 3 schakels in periode van 36 maanden Na 1 juli 2015: maximaal 3 schakels in periode van 24 maanden Nieuwe keten bepaalde tijd contracten na 6 maanden mogelijk. (Tot 1 juli 2015 was dit 3 maanden) CAO Sportverenigingen biedt 6 schakels in 48 maanden. Bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer plicht werknemer één maand voor afloop schriftelijk informeren indien contract niet wordt voortgezet. Anders 1 maand extra doorbetaling

19 Wet werk en zekerheid (2) Ontslag op bedrijfseconomische gronden voortaan via UWV Ontslag bij conflictsituaties via kantonrechter (dossier is nodig) Kantonrechterformule vervalt (1 maandsalaris vergoeding voor ieder gewerkt jaar) Nu: transitievergoeding (1 juli 2015) Ontslagvergoeding (transitie) 1/3 maandsalaris voor dienstverband vanaf 24 maanden en maximaal 10

20 Werkkostenregeling vanaf Onbelaste vergoedingen en verstrekkingen behoren dan tot loon. Over dit totale loon dient u loonbelasting af te dragen. De vrije ruimte 1,2% van de totale bruto loonsom mag werkgever naar eigen inzicht besteden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen (de vrije ruimte). Werkgever mag invulling zelf bepalen: bv. netto vergoeding, personeelsfeest, fiets van de zaak of personeelsreis. Voordeel: administratie hoeft geen bonnen per personeelslid te verzamelen. Besteedt werkgever meer dan de vrije ruimte dan 80% loonbelasting over het

21 Onbelaste vergoedingen Wat mag u nog naast de vrije ruimte onbelast vergoeden ? Gerichte vrijstellingen Reiskosten (tot € 0,19 per km), opleidingskosten, studiereizen, vakliteratuur, ov-abonnementen, maaltijden Werk gerelateerde voorzieningen (nihilwaardering) Voorzieningen op de bedrijfsplek als pc, telefoon, werkkleding (niet voor privé gebruik), mobiele telefoon, laptop, aangepaste stoel, consumpties op de werkplek (noodzakelijkheidscriterium) Intermediaire vergoedingen Bedragen die werknemer in opdracht voor werkgever heeft betaald kunt kan hij/zij declareren: zakendiner, benzinekosten werk, relatiegeschenk,

22 Voordeel Werkgever hoeft binnen de vrije ruimte niet langer per personeelslid te onderbouwen wat onbelast wordt vergoed of verstrekt. Nadeel Alles buiten de vrije ruimte moet nog steeds worden onderbouwd.

23 Heeft u nog vragen kijkt u dan op Tel: 023 –

24 Kosten Werkgeverslasten € 10,00 Bruto loon (100%) € 3,70 Werkgeverslasten (37%) -> afdracht premies AOW, AWBZ = vak.geld € 13,70 Totaal Kosten optie formeel/materieel werkgeverschap € 60,00 Eenmalig aanmelding voor (alle) werknemer(s) € 125,00 Jaarlijks voor administratieve uitvoering (per werknemer) 6,7% Deelname ziekteregeling 2,0%


Download ppt "WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen"

Verwante presentaties


Ads door Google