De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Samenwerken in Europa? Hoe financier je dat? INTERREG North Sea Region & Provincie Overijssel 16 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Samenwerken in Europa? Hoe financier je dat? INTERREG North Sea Region & Provincie Overijssel 16 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Samenwerken in Europa? Hoe financier je dat? INTERREG North Sea Region & Provincie Overijssel 16 februari 2016

2 Programma 10.00 - 10.05 Opening 10.05 - 10.15Welkomstwoord door Joop Boerboom, Coördinator Europa Provincie Overijsel 10.15 - 12.00Presentatie INTERREG NSR met een doorkijk naar andere fondsen 12.00 – 13.00Lunch 13.00 - 13.50Workshop ronde I 13.50 - 14.40Workshop ronde II 14.40 - 15.10Informatiemarkt alle programma’s 15.10 - 16.30Netwerkborrel

3 In deze presentatie 1.Interreg NSR; een introductie 2.Een aanvraag indienen? 3.Subsidie 4.Projectpartners 5.Karakteristieken van een goed project 6.Ondersteuning RVO

4 1. INTERREG NSR, een introductie

5 1.Interreg NSR; een introductie Het doel van het INTERREG NSR programma is om via een gezamenlijke inzet de gebieden grenzend aan de Noordzee te laten uitgroeien tot gebieden meet een sterkere en meer duurzame werk- en leefomgeving. Thema’s Thinking Growth Eco-innovation Sustainable NSR Green Transport & Mobility Budget 167 miljoen (deels voor beheer en uitvoering van projecten) Volgende calls Call 2: deadline 14 maart 2016, uitslag september 2016 Call 3: januari 2017, uitslag juni 2017

6 Overzicht Europese fondsen en subsidieregelingen 3

7 Interreg NSR; een introductie Resultaten eerste call 28 Full Applications ingediend. 12 projecten goedgekeurd 4 met een Nederlandse lead partner totaal zijn 32 Nederlandse partijen betrokken Totale subsidie waarde rond de 27 miljoen

8

9 1.Interreg NSR; een introductie Het programma heeft 4 prioriteiten: 1.Thinking Growth 2.Eco Innovation 3.Sustainable North Sea Region 4.Promoting Green Transport & Mobility

10 1.Interreg NSR; een introductie Thinking Growth Deze prioriteit bestaat uit drie sub onderwerpen: I.Develop new or improved knowledge partnerships between businesses, knowledge institutions, public administrations and end users with a view to long-term cooperation (post project) on developing products and services. II.Enhance regional innovation support capacity to increase long-term innovation levels and support smart specialization strategies. III.Stimulate the public sector to generate innovation demand and innovative solutions for improving public service delivery.

11 1.Interreg NSR; een introductie Thinking Growth Wat wil men met deze prioriteit bereiken? Stimuleren van het MKB voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten ; Door middel van transnationale samenwerking het versterken van de slagkracht van de deelnemende sectoren en regio’s ; Het verbeteren van de regionale innovatie capaciteit en ondernemersschap in de Noordzee regio’s Transnationale samenwerking bij de implementatie van regionale innovatie strategieen; Het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van innovatie publieke dienstverlening.

12 1.Interreg NSR; een introductie Eco-innovation Deze prioriteit bestaat uit twee sub onderwerpen: I.Promote the development and adoption of products, services and processes to accelerate greening of the North Sea Region economy. II.Stimulate the adoption of new products, services and processes to reduce the environmental footprint of regions around the North Sea.

13 1.Interreg NSR; een introductie Eco-innovation Wat wil men met deze prioriteit bereiken? Het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe processen en technieken om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen door bijvoorbeeld door slim design, nieuwe productietechnieken of recycling. Het aanmoedigen van het MKB om hun activiteiten op een meer duurzame manier in te richten. Het verminderen van de carbon footprint.

14 1.Interreg NSR; een introductie Sustainable NSR Deze prioriteit bestaat uit twee sub onderwerpen: I.Demonstrate new and/or improved methods for improving the climate resilience of target sites II.Develop new methods for the long-term sustainable management of North Sea ecosystems

15 1.Interreg NSR, een introductie Sustainable NSR Wat wil men met deze prioriteit bereiken? Ontwikkeling van nieuwe methodes en technieken voor flood prevention; Monitoren van de impact van klimaatverandering; Demonstratie van klimaat adaptieve maatregelen; Mobiliseren van stakeholder support voor adaptieve maatregelen; Integratie van klimaat adaptatie maatregelen in het overheidsbeleid; De ontwikkeling en implementatie van lang termijn strategieen voor het duurzaam gebruik van de Noordzee ecosystemen ; Ontwikkelen en demonsteren van nieuwe methoden en technieken voor de aanpak van milieu problematiek.

16 Horizon 2020 Workprogramme 2016 - 2017 Publication: 14 October 2015 Deadline first calls: 8 March 2016 (for Environment) 16 Workprogrammes (in 3 pillars: Excellent Science, Industrial Leadership, Societal Challenges): http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_do cs.html#h2020-work-programmes-2016-17 Large projects: 3 – 8 mln € Min. 3 participants/countries upto ca. 20 (except SME instrument) More info: www.rvo.nl/horizon2020 Environment contacts: john.heynen@rvo.nl 088-6022527 corinne.vanvoorden@rvo.nl 088-6021659 16

17 LIFE: pilot en demo, geen onderzoek. Projecten > €1-1,5 miljoen. Onderwerpen: Milieu Natuur & Biodiversiteit N2000 gebieden verbeteren Omstandigheden voor soorten uit Vogel- en habitatrichtlijn verbeteren (mag best practice zijn) Milieu & Grondstof- efficiency Water Afval Grondstoffen/ groene en circulaire economie Milieu & gezondheid Luchtkwaliteit/ Stedelijk milieu Milieu Informatie en Bestuur Gerichte milieucampagnes over water, afval, grondstof/circulair, luchtkwaliteit, milieu & gezondheid, natuur/biodiversiteit. Handhaving, ervaringen delen N2000 beheerders, vrijwilligersnetwerken, duurzaam inkopen. Klimaat Broeikasgas reductie Aanpassing aan klimaatverandering Informatie en bestuur

18 Adviseurs LIFE bij RVO.nl Schakel onze hulp in: projectidee, bellen, meelezen concepten. Deadline indienen september 2016 Natuur en klimaat: Astrid Hamer 088-6022 730 Mayke Derksen 088-6022434 Milieu en klimaat: John Heynen 088-6022527 Teun Bolder 088-6022594 life@rvo.nl www.rvo.nl/life Guidelines in application packages http://ec.europa.eu/environment/life/ funding/life.htm http://ec.europa.eu/environment/life/ funding/life.htm

19 Projecten LIFE 2014 NL Natuur: Rewilding Europe (gevestigd in NL) Gieren in Rhodope mountains, Bulgarije €1,6 miljoen subsidie Bisons in Roemenië €1,3 miljoen subs. Milieu: Attero Terugwinning koper uit bodemas €2,7 miljoen subsidie Klimaat: Gemeente Rotterdam Klimaatadaptatie in binnenstad, URBAN-ADAPT €2,7 miljoen subsidie

20 Projecten LIFE+ 2013 NL: natuur Groote Peel: waterhuishouding veengebied, tegengaan verdroging. €2,2 miljoen subsidie DLG/Provincie Noord-Brabant Drents-Friese Wold: tegengaan verdroging veen, baggeren tegen eutrofiering, uitmijnen van fosfor. €2,9 miljoen subsidie Provincie Drenthe IJsseldelta: meer riet voor Roerdomp en Karekiet. €1,1 miljoen subsidie Natuurmonumenten

21 1.Interreg NSR, een introductie Green Transport & Mobility Develop demonstrations of innovative and/or improved transport and logistics solutions with potential to move large volumes of freight away from long-distance road transportation. Stimulate the take-up and application of green transport solutions for regional freight and personal transport.

22 1.Interreg NSR; een introductie Green Transport & Mobility Wat wil men met deze prioriteit bereiken? Het verminderen van de afhankelijkheid van het wegvervoer voor het transport van goederen; Verbeteren van de integratie van de verschillende transport systemen; Het verminderen van de CO2 uitstoot van het regionale verkeer; Ontwikkelen van innovatieve oplossing voor first an last mile vracht Stimuleren van low carbon vervoersoplosssing

23 2. Een aanvraag indienen

24 Shared challenges and shared ideas for solutions Jointly develop, test and learn from ‘new’ solutions Success = Better solutions available and in use for the whole programme area Share learning with the wider programme area

25 2.Een aanvraag indienen Te nemen stappen voor een aanvraag 1.Bespreek uw idee voor met de Nationale Contactpersoon en of het programma secretariaat in Viborg 2.Indiening: digitaal 2 stappen via de website van het Interreg NSR programma; 3.Beoordeling: door het secretariaat/ lidstaatvertegenwoordigers en of experts 4.Besluit tot goedkeuring/ afkeuring van projectvoorstellen wordt genomen door de lidstaten

26

27 -Interregionale projectenregeling over verbeteren van beleidsinstrumenten voor alle 28 landen van de EU + Zwitserland en Noorwegen. -Indiening is een “full-proposal” -Online indienen bij het Joint Secretariat in Lille. -Zeer strikte eligibility procedure. -Looptijd max. 5 jaar (2 jaar implementatie)

28 Periode 2014 -2020 -1 e call for proposals sloot op 30-7-2015, op 10-2-2016 zijn 64 projecten goedgekeurd -Succes voor Nederlandse partners. 3 NL leadpartners en in totaal 21 NL partners in 14 projecten toegekend. -2 e call is open van 5 april tot 13 mei 2016 -Lead partner moet een publieke partij zijn, als projectpartner kunnen ook private non-profit partijen meedoen.

29 Meer weten? Vanmiddag bij de workshops en informatiemarkt 11 maart, 11.00-12.00 Webinar Interreg-Europe. Opgeven via de RVO website. 22 en 23 maart 2016 Internationale bijeenkomst als start voor de 2 e call in Rotterdam. Ook online te volgen!! Inschrijven via www.interregeurope.euwww.interregeurope.eu Contactpersoon: machtelijn.brummel@rvo.nlmachtelijn.brummel@rvo.nl

30

31 North West Europa (NWE ) Een goed project: - is gebaseerd op een gezamenlijke uitdaging - draagt bij aan de programma doelen (result indicators) - is aantoonbaar noodzakelijk transnationaal - is innovatief - zorgt voor een blijvende verandering - bouwt voort op of is vernieuwend tov eerder werk - evalueert en leert - bestaat uit een sterk partnerschap waarin alle partners iets kunnen halen en brengen!

32 3.Subsidie 50% subsidie Budget programmaperiode 167 mio Tegemoetkoming in de kosten na het doen van project uitgaven Cofinanciering is eigen verantwoordelijkheid

33 3. Subsidie Project heeft de volgende budgetlijnen 1.Staff Costs 2.Office and administration (15% flat-rate) 3.Travel and accommodation 4.External expertise and services 5.Equipment 6.(Infrastructure and works)

34 4.Partnerschap Wat wordt er verwacht van een partnerschap. Minimaal twee partners uit twee verschillende NSR landen; Geografisch evenwichtige verspreiding van de deelnemende partners over de NSR landen; Kennis en kunde van de deelnemende partijen relevant voor het project en complementair aan elkaar; Iedere partner heeft een duidelijk afgebakende rol in het project.

35 5.Karakteristieken van een goed project Aansluiting op de thema’s Meerwaarde van transnationale samenwerking Minimaal 2 partners uit 2 verschillende landen Juiste partijen betrokken Inbreng co-financiering Trekker: partij zonder winstoogmerk

36 5.Karakteristieken goed project Verschil met vorige periode Twee stappenaanpak Meer focus Resultaatgerichter Intervention logic Betere toegang MKB

37 +Stimuleert Nederlands-Duitse samenwerking in de periode 2014-2020 +Budget € 440 mln. (€ 222 mln. EFRO) +Product- en procesinnovaties in het MKB +Verminderen van de grens als barrière +Begeleiding aanvragers door programmamanagement bij de 4 D-NL Euregio‘s INTERREG DEUTSCHLAND-NEDERLAND CORE FACTS

38 +INTERREG IV: 350 MKBers als reguliere projectpartners +Ondersteuning MKB met kadermaatregelen, bijv. „Mechatronica voor MKB“, „Kennisalliantie Rijn-Waal“ +Subsidiepercentage MKB (EU+cofinanciering): normaal gesproken 50% +MKBers niet als lead partner MKB DEELNAME BINNEN INTERREG DEUTSCHLAND-NEDERLAND INTERREG DEUTSCHLAND-NEDERLAND

39 25 JAAR INTERREG – SUCCESVOLLE PROJECTEN IN HET DUITS-NEDERLANDSE GRENSGEBIED PROJECTVOORBEELD 2007-2013 “Gezonde Kas” Doel: Gebruik van bestrijdingsmiddelen in kassen verminderen. Middel: Duits-Nederlands onderzoek naar technologie ter identificatie van plantziekten. Implementering (pilot) door MKB in de grensregio. Resultaat: ready-to-market producten. Projectpartners o.a.: Universiteit Wageningen, Hochschule Osnabrück, Forschungszentrum Jülich, LWK NRW, Uni Bonn, Uni Hannover, Diverse D+NL bedrijven Projectbudget: 10,1 Mio. € GEZONDE KAS INTERREG Deutschland-Nederland Info & contact: www.deutschland-nederland.eu of info@deutschland-nederland.euwww.deutschland-nederland.euinfo@deutschland-nederland.eu

40 Overview EU instruments Basic research Fast Track to Innovation Research & Innovation Action Future & Emerging Technologies Eurostars Commercial application bottom-up top-down ERC Grants MSCA Innovation Action Number of partners SME instrument

41 Eurostars © EUREKA Secretariat 2014 supports SMEs bringing innovations quicker to the market through international cooperation You want to do something that is too big to do alone You need access to someone else’s science/ technology Requires collaboration across the value chain You have a solution for someone else Access skills you do not have Access new markets Share risks

42 Eurostars is… © EUREKA Secretariat 2014 dedicated to R&D performing SMEsbottom up market orienteda joint programme between EUREKA and the EU R&D SME as Co-ordinator SME Universities Research institutions Large industry

43 Eurostars – Funding Budget - Total budget € 1.148 million (2014-2020) - 2 calls per year - national rules apply NL: Programma Internationaal Innoveren - Maximum grant € 500.000 per project - SME, large company, university and research organisation - Grant differ between type of organisation and type of activity Ministery of Economic Affairs - > 18 million per year, incl EC top up researchdevelopment SME45%35% Large company35%25% Research organisation50%25% Maximum grant € 500.000 per project Next cut-off date: 18th of February 2016 15th September 2016 www.rvo.nl/eurostars www.eurostars-eureka.eu arnold.meijer@rvo.nl

44 > Targeted at all types of innovative SMEs showing a strong ambition to develop, grow and internationalise > Only SMEs will be allowed to apply for funding and support > Single company support possible > No obligation for applicants to sequentially cover all three phases; each phase open to all SMEs > 70% funding (exceptions possible) Main features SME Instrument IDEAbusiness coaching and complimentary services MARKET ? Concept & Feasibility Assessment Demonstration Market Replication Research Development Commercialisation SME window EU financial facilities Procurement

45 Financiering van internationale uitrol van innovaties van MKB, verdeeld over 3 fasen: Fase I: Commerciële haalbaarheid Aanvragen: Kort business plan 50k lump sum ophalen ½ jaar werk Business plan uitwerken Fase II: Uitvoeren van het business plan Aanvragen: business plan (30 pagina’s) € 0.5 – 2.5 mln ophalen. 70% financiering 1 tot 2 jaar werk Business plan uitvoeren: demo, tweaken, waardeketen betrekken, internationaliseren, produceerbaarheid vergroten Fase III: Lening van een bank voor internationale uitbreiding 45

46 Fast track to Innovation (FTI) Uitvoeren van business plan met een consortium! Aanvragen: business plan Tot 3 mln ophalen, 70% vergoeding Business plan uitvoeren: Demonstratie Sleutelen aan prototypes Produceerbaarheid vergroten Waardeketen betrekken 1-2 jaar werk, max 3 jaar Consortium: 3-5 partners, uit 3 EU landen 2/3 uit het bedrijfsleven Bij afloop project marktintroductie 46

47 Arnold Meijer arnold.meijer@rvo.nl www.rvo.nl/eurostars www.rvo.nl/eureka www.rvo.nl/horizon2020 www.rvo.nl/EEN 088-6024210 Meer weten? Team IRIS teamIRIS@rvo.nl

48 5.Karakteristieken goed project Belangrijke documentatie op website INTERREG NSR Programme manual Citizen summary Fact sheets Guidance notes for calls http://northsearegion.eu/

49 6 Ondersteuning RVO Nationaal Contactpunt Nationale stimuleringsregelingen (PSR & CETSI) Financieel en juridisch expertise centrum Belang behartigen BV Nederland

50 6 Ondersteuning RVO PSR 25.000 Euro voor voorbereidingskosten Vanaf 2016 budget 1 mio Euro CETSI Tegemoetkoming voor uitvoeringskosten NSR en NWE Open vanaf november 20116, budget 2 mio Euro Project grootte minimaal 400 K, maximale bijdrage 500 k Voor NSR alleen voor prioriteit 3.1 en 4.1 & 4.2 NSR Voor NWE alleen voor SO2 & SO4 Nota bene voor stap 2 indienen

51 Contactgegevens Silvester Botman Nationaal Contactpersoon Interreg NSR silvester.botman@rvo.nl 088 6021084 / 06 25037926 www.rvo.nl/interregnsr

52 INTERREG NSR Kamer 1.4 INTERREG NWE Kamer 1.5 INTERREG Nederland- Duitsland De Brink INTERREG Europe Kamer 0.1 Horizon2020 Kamer 0.3 LIFE Kamer 1.8 Eurostars/Fast Track to Innovation/MK B Instrument Kamer 1.2


Download ppt "Welkom! Samenwerken in Europa? Hoe financier je dat? INTERREG North Sea Region & Provincie Overijssel 16 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google