De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Media en Kennistechnologie 19 april 2002NIOC vision on e-mission 2002- 053 1 Media en Kennistechnologie een nieuw ICT-curriculum Erik Jansen Faculteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Media en Kennistechnologie 19 april 2002NIOC vision on e-mission 2002- 053 1 Media en Kennistechnologie een nieuw ICT-curriculum Erik Jansen Faculteit."— Transcript van de presentatie:

1 Media en Kennistechnologie 19 april 2002NIOC vision on e-mission 2002- 053 1 Media en Kennistechnologie een nieuw ICT-curriculum Erik Jansen Faculteit Informatietechnologie en Systemen

2 Media en Kennistechnologie 19 april 2002NIOC vision on e-mission 2002- 053 2 Waarom MKT? Interactie via “nieuwe” media neemt toe user interfaces, internet, mobiele communicatie, ambient intelligence Interactie wordt complexer grafisch, multi-modaal, kennisgestuurd (bv. vrije dialoog) Ontwerpen en realiseren van interactie vraagt kennis en expertise op het gebied van multimedia, kennistechnologie, en mens- machine interactie

3 Media en Kennistechnologie 19 april 2002NIOC vision on e-mission 2002- 053 3 Welke expertise? multimedia video-processing, beeldcodering, computer vision, graphics, virtual reality, animatie kennistechnologie spraak, dialoogmanagement, information search, agent technology, reasoning, user modeling, context-awareness mens-machine interactie taakanalyse, interactietechnieken, prototyping, usability engineering

4 Media en Kennistechnologie 19 april 2002NIOC vision on e-mission 2002- 053 4 Waarom een nieuwe opleiding? grote vraag vanuit de markt blijkt uit marktverkenning bij 35 bedrijven in multimedia en internet sector instroom in bestaande ICT-opleidingen is gering rendement is vrij laag belangstelling voor mens-machine- interactie ander profiel studenten, verbreding IT doelgroep informatica curriculum is te vol te veel onderwerpen, verschillen in expertise

5 Media en Kennistechnologie 19 april 2002NIOC vision on e-mission 2002- 053 5 ICT curricula Kerninformatica software engineering, embedded systemen, telematica Informatiesystemen bedrijfstoepassingen, databases, architectuur, e-diensten Media en kennistechnologie multimedia, interactie, intelligentie technisch bedrijfskundig creatief

6 Media en Kennistechnologie 19 april 2002NIOC vision on e-mission 2002- 053 6 Positionering MKT-opleiding WO: kennistechnologie met sterke multimedia component HBO: media technologie vs. media/interaction design Bèta-opleiding: veel informatica en wiskunde (geen gamma, geen informatiekunde, geen HCI, geen “design” opleiding) Verbreding doelgroep: meer meisjes

7 Media en Kennistechnologie 19 april 2002NIOC vision on e-mission 2002- 053 7 Uitgangspunten MKT ontwerpgericht probleemgestuurd, projectonderwijs informatica basis wiskunde, logica, programmeren, netwerken media en kennistechnologie incl. signaalverwerking, geometrisch modelleren, redeneren, ergonomie niet: gedragswetenschappen, bedrijfskunde

8 Media en Kennistechnologie 19 april 2002NIOC vision on e-mission 2002- 053 8 Opbouw curriculum bachelor - master ontwerpvaardigheden vanaf eerste jaar opbouwen master onderzoeksgericht bachelor twee-derde deel samen met Technische Informatica een-derde MKT-specifiek semester-indeling per semester een project gekoppeld aan een MKT-vak

9 Media en Kennistechnologie 19 april 2002NIOC vision on e-mission 2002- 053 9 Bachelor wiskunde14 maatschappij12 informatica47 MKT-vakken28 MKT-projecten13 Bachelor project12 ---- 3 x 42 = 126 studiepunten Studiepunt = 40 studie-uur

10 Media en Kennistechnologie 19 april 2002NIOC vision on e-mission 2002- 053 10 Informatica vakken oo-programmeren6 algoritmiek3 theor. informatica2 progr.talen en logica6 computersystemen6 netwerken6 software engineering6 data en kennissystemen6 fundamentele informatica6

11 Media en Kennistechnologie 19 april 2002NIOC vision on e-mission 2002- 053 11 Overige vakken wiskunde analyse4 lin. algebra4 discrete wiskunde3 kansrek. en statistiek3 maatschappij ICT-orientatie2 bedrijfskunde2 schrift/ mond rapp.2 ethiek/duurzame ontw.3 wet. method.3

12 Media en Kennistechnologie 19 april 2002NIOC vision on e-mission 2002- 053 12 MKT-vakken multimedia signaalverwerking6 beeldverwerking3 + 3 project 3D graphics3 + 3 project kennistechnologie intelligent agents2 + 2 project multimodale interactie3 + 3 project visual data mining3 mens-machine-interactie user interface ontwerp2 + 2 project multimedia ontwerp3 statistiek soc.wet.3

13 Media en Kennistechnologie 19 april 2002NIOC vision on e-mission 2002- 053 13 MKT-projecten Ontwerpen user interfaces (1e jaar) handheld voor hotelreservering Intelligent agents (1e jaar) informatie filteren van het web Beeldbewerking (2e jaar) gesture herkenning met vision technieken Multimodale interface (2e jaar) spraakgestuurde interface Computer game (3e jaar) animatie en strategie

14 Media en Kennistechnologie 19 april 2002NIOC vision on e-mission 2002- 053 14 Status September 2001: 35 MKT-studenten April 2002: 75 MKT studenten (naast 75 TI) Sept. 2002: 100 MKT-studenten (doelstelling) Opleiding blijft voorlopig studierichting binnen Technische Informatica Eigen master

15 Media en Kennistechnologie 19 april 2002NIOC vision on e-mission 2002- 053 15 Conclusies Techniek vernieuwen Verbreden doelgroep Bachelor: ontwerp Master: onderzoek meer informatie: www.


Download ppt "Media en Kennistechnologie 19 april 2002NIOC vision on e-mission 2002- 053 1 Media en Kennistechnologie een nieuw ICT-curriculum Erik Jansen Faculteit."

Verwante presentaties


Ads door Google