De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie keuzes in Bachelor-Master Informatica 7 juli 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie keuzes in Bachelor-Master Informatica 7 juli 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie keuzes in Bachelor-Master Informatica 7 juli 2008

2 Overzicht •Situering 2-jarige Master •Masterspecialisaties •Aansluiting bachelor-master

3 2-jarige master •Waarom? –Wetenschappen = 2-jarige master –Burgerlijk ingenieur –Europese context •Gezamenlijk initiatief van alle Vlaamse universiteiten

4 2-jarige Master

5 U Antwerpen tUL/U Hasselt U Gent K.U.Leuven VUB Master Informatica Databases XXXX Software engineering XXX Computernetwerken en gedistribueerde systemen XX Artificiële Intelligentie XX Multimedia XXX Human-Computer Interaction X Veilige Software X Computationele informatica XX Master Wiskundige Informatica X

6 2-jarige Master

7 Curriculum Jaar 1 HCIMULDB Semester 1 Geavanceerde Software Engineering Gedistribueerde Systemen InformatievisualisatieGeav. Comp. GraphicsGeav. Databasetechnologie Actuele Trends in HCICapita Selecta MMDatamining* keuzevakken Semester 2 Masterproef 1 (15) Eval. UIGenetw. Virt. Omg.Web-informatiesystemen* Gebr. Ger. Systeemontw.Geav. Beeld- & Videoverw.Project DB keuzevakken Jaar 2 HCIMULDB Semester 1 Masterproef 2 (15) IT Projectmanagement Bedrijfseconomie / Ondernemerschap (3 SP) Datamining* keuzevakken Semester 2 Onderz. Method. (3)Bedrijfs-/onderzoeksstage (12) Juridische Aspecten van Informatica Actuele trends in DB Web-informatiesystemen* keuzevakken

8 Onderzoeks- en bedrijfsprofiel •15 SP voorbereiding op beroep •Onderzoeksprofiel: Onderzoeksmethodologie + onderzoeksstage –Bv. voorbereiding publicatie over masterproef •Bedrijfsprofiel: Ondernemerschap of Bedrijfseconomie + bedrijfsstage –Bv. meewerken aan concreet project in bedrijf

9 Cursussen aan andere universiteiten •In elke afstudeerrichting: mogelijkheid tot volgen keuzevakken aan andere universiteiten –Zie studiegids voor volledige lijst –Timing checken + tijdig inschrijven!

10 Specialisaties Master

11 Specialisatie Multimedia

12 •Steunt op onderzoek van EDM-groepen op vlak van multimedia, computer graphics, animatie, games, genetwerkte virtuele omgevingen, beeldverwerking, audio, video… •Vakken en topics reflecteren actuele onderzoekstopics •Opbouw en samenstelling: in samenspraak met KULeuven en VUB •Focus op algoritmiek

13 Specialisatie Multimedia •Verplichte vakken (20 SP): –Geavanceerde computer graphics –Capita selecta van de multimedia –Geavanceerde beeld- en videoverwerking –Genetwerkte virtuele omgevingen •In “capita selecta”-vorm

14 Specialisatie Multimedia •Keuzevakken (20 SP): –Architectuur & algoritmen van computer games –Mobile & pervasive computing (even) –Geavanceerde computernetwerken (even) –Multimediadesign (even) –Ontwerp en realisatie van hoog-performante multimedia- en HCI-systemen (even) –Computeranimatie (oneven) –Audioverwerking (oneven) –+ 5 vakken aan KUL en VUB

15 Specialisatie Databases

16 Databases •Breed en belangrijk gebied v/d Informatica •De “informatiemaatschappij” •Voortdurende evolutie: –tijdreeksen (query by humming, streaming) –object-georiënteerde software ontwikkeling –World Wide Web (Google, XML) –ruimte en tijd (GIS, e-commerce) –wetenschappelijke (astronomie, biotech) –kennis (“semantic Web”) –Data mining –E-government

17 Specialisatie Databases •Verplichte vakken (15 SP): • Actuele trends in databases (even) • Project databases (oneven) o Datamining of Web-informatiesystemen

18 Afstudeerrichting Databases •Keuzevakken (25 SP) • Datamining of Web-informatiesystemen • Geavanceerde databasetechnologie • Bioinformatica • Databasesysteemarchitectuur (oneven) • Fundamenten van databases (oneven) o Complexiteit o Constraint satisfaction problems (even) o Statistiek (aanschuiven bij 3Bach Wiskunde) o + 4 vakken aan KUL, UA en VUB Reeds in Bachelor opgenomen vakken: vervang door keuzevakken

19 Specialisatie HCI

20 •Motivatie voor HCI master: –Maatschappelijke en economische interesse voor een dergelijk profiel •O.a. ICT bedrijven, web, mobile, simulatie... •Interactieve systemen prominent aanwezig –Internationale trend...maar nu uniek in Vlaanderen op master niveau –Aansluitend bij onderzoeksexpertise EDM •Groeiend speerpuntdomein HCI Specialisatie HCI

21 •Wat is HCI studeren? –HCI vanuit een technologisch- wetenschappelijke invalshoek –Informatici vormen!!! Humane wet. –Interesse voor menselijke aspecten •Bewustzijn van eindgebruiker •Meer dan GUIs programmeren en Usability (ref. Humane Aspecten van INF) •Via technologie en doorheen ontwikkelingsproces: model, implementatie, algoritmiek, software architectuur… Specialisatie HCI

22 •Verplichte vakken (20 SP) –Informatievisualisatie –Actuele trends in HCI –Evaluatie van user interfaces –Gebruikersgerichte systeemontwikkeling

23 Specialisatie HCI •Keuzevakken (20 SP) –Ontwerp en realisatie van hoog-performante multimedia- en HCI-systemen (even) –Geavanceerde computernetwerken (even) –Multimediadesign (even) –Formele methodes in de HCI (even) –Mobile & pervasive computing (even) –3D interactie en virtuele omgevingen (oneven) –Multidisciplinaire benadering van Human Factors (oneven) –+ 1 vak aan KUL

24 Verder studeren aan de UM •Master Kennistechnologie, ingericht in tUL- context •2 afstudeerrichtingen: –Artificial Intelligence –Operations Research •Engelstalig •Meer informatie: –http://www.kecsum.com/pages/en/masters-programme.php?lang=EN –http://www.kecsum.com/media/Brochures/Masters%20MICC%200708.pdf

25 Aansluiting bachelor-master

26 Van Bachelor naar Master Bachelor InformaticaICT Multimedi a MasterHCIDatabas es 3de bach

27 Curriculum 3de Bachelor INF •Bachelorproef •Computernetwerken •Wetenschapsfilosofie •Software Engineering •Compilers •25 SP keuzevakken: –“gelabelde” keuzevakken –overige keuzevakken –verbreding (minimum 10 SP)

28 Curriculum 3de Bachelor ICT •Bachelorproef •Computernetwerken •Wetenschapsfilosofie •Software Engineering •Technologie van multimediasystemen en software •Interactieve Multimedia- en Communicatiesystemen •20 SP keuzevakken: –“gelabelde” keuzevakken –overige keuzevakken –verbreding (minimum 10 SP)

29 •Label Multimedia –Technologie van multimediasystemen en software * –Beeldverwerking •Label HCI –Technologie van multimediasystemen en software * –Technologieën en tools voor user interfaces •Label Databases –Geavanceerde databasetechnologie ** –Complexiteit ** * verplicht in ICT ** keuzevak uit master DB Gelabelde keuzevakken 3 Bach

30 Label Multimedia en HCI •Technologie van multimediasystemen en – software –Basistechnologie en standaarden •beelden, audio, video, compressie, … –JPEG, MPEG, MP3, … •Quality of Service van genetwerkte multimedia –Praktische ervaring in practica en project

31 •Beeldverwerking –Algoritmen om beelden te verwerken: •Contrastverhoging, ruisverwijdering,... –Praktische kennismaking met belangrijke wiskundige technieken: •Fourier analyse •code theorie •wavelets Label Multimedia

32 Beeldverwerking

33 Label HCI •Technologieën en tools voor user interfaces –T & T voor UI ontwikkeling •Software architecturen, hoog-niveau UI beschr.,… –Voorbeelden van interactieve systemen •Mobile, Multimodal, Virtuele omgevingen,… –Per thema: •Introductie door onderwijsteam •“Hands-on” benadering •Papers –Groepsproject

34 •Geavanceerde databasetechnologie –databaseprogrammering –object-georiënteerde databases –het XML datamodel en programmeertalen –spatial data Label Databases

35 •Complexiteit –begrijp de limitaties van computers –NP-compleetheid –tijds- maar ook geheugen- complexiteit Label Databases

36 •Engelstalige zomerschool •Architectuur en algoritmen van computer games * •Interactieve Multimedia- en Communicatiesystemen (INF) •Compilers (ICT) •Webtechnologie (INF) •Mits goedkeuring van de examencommissie: –(Keuze)vakken uit andere opleiding aan de UHasselt, de tUL, de UM of een andere universiteit * keuzevak in master multimedia Overige keuzevakken in 3 bach

37 •Principe –Bredere vorming buiten eigen discipline •Disciplines (“verbredingslijnen”): –Biologie –Fysica –Chemie –Wiskunde –Beleidsinformatica (deel voorbereidingsprogr. Master BI) –Economie –Verkeerskunde –Talen –Mens en maatschappij •Omvang : min. 10 SP –(Bij voorkeur binnen dezelfde discipline, maar niet noodzakelijk) Verbreding in 3de bachelor

38 Vragen ?

39 •UM-masters toevoegen!


Download ppt "Infosessie keuzes in Bachelor-Master Informatica 7 juli 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google