De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wiskunde in het hbo (Fontys) Peter van Leeuwen Docent exacte vakken / ‘Doorstroomcoördinator’ Techniek Fontys Technische Bedrijfskunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wiskunde in het hbo (Fontys) Peter van Leeuwen Docent exacte vakken / ‘Doorstroomcoördinator’ Techniek Fontys Technische Bedrijfskunde."— Transcript van de presentatie:

1 Wiskunde in het hbo (Fontys) Peter van Leeuwen Docent exacte vakken / ‘Doorstroomcoördinator’ Techniek Fontys Technische Bedrijfskunde

2 Algemene trend Aansluiting vooropleiding – hbo –Gebrek aan routine in rekenen en algebra –Toelating meerdere profielen vo en mbo bij ICT en Bedrijfskunde –Aanpassingen hbo: herhaling basisstof / minder nieuwe stof

3 Algemene trend Projectonderwijs / competentiedenken –Wiskunde geïntegreerd in projecten –Wiskunde beoordeeld op directe toepasbaarheid –Wiskunde als tool - taal - wetenschap   

4 Opleidingen Techniek bij Fontys Toegepaste Natuurwetenschappen –Technische Natuurkunde –Applied science Engineering –Werktuigbouwkunde –Elektrotechniek CTI –Software engineering –Technische informatica Bedrijfsmanagement en Techniek –Technische Bedrijfskunde

5 Voorbeelden uit toetsen Geen statistiek Geen voorbeelden ICT en TI Voorspelbaarheid toets/reproduceren –Tool vs taal –Toepassen vs ontwikkelen

6 TN Opgave a. Los op in ℂ exact: (i − 2z) 2 = −16. b. Los op in ℂ exact: 2 x 2 − 2x = −3.

7 TN Gegeven is een wisselsignaal met een hoekfrequentieω = 5rad/s, amplitude A =10 en fasehoek ϕ = π/3. Bepaal: a. Het functievoorschrift u(t) in de vorm van een cosinusfunctie. b. Het bijbehorende complexe wisselsignaal exact in Euler notatie c. De bijbehorende fasevector exact in de vorm van z = a + i ⋅ b. Verder is gegeven dat het tweede wisselsignaal het volgende functievoorschrift heeft: 2 u (t) = 2sin 5t. d. Bepaal de som van beide bovenstaande wisselsignalen in de vorm van een cosinusfunctie op 2 decimalen nauwkeurig.

8 TN Goniometrie Vectoranalyse Basisvaardigheden wiskunde (herhaling havo stof) Differentiëren en Integreren Differentiaalvergelijkingen eerste en tweede orde Foutenanalyse en numerieke analyse Complexe Getaltheorie Meervoudige functies, differentiëren en integreren Lineaire Algebra Fouriertransformatie Z-transformatie

9 AS Basisvaardigheden wiskunde (herhaling havo stof) Differentiëren en Integreren (eenvoudig) Goniometrie (eenvoudig) Complexe getaltheorie* Differentiaalvergelijkingen eerste orde*

10 AS Opgave Gegeven is de functie y = f (x) = 4x 3 −12x 2 − 36x +1. Bepaal de coördinaten van het buigpunt en bijbehorende vergelijking van de raaklijn.

11 AS Opgave Een rol kippengaas met een lengte van 32 meter is beschikbaar van het afschermen van een rechthoekige kippenren. Met een van zijn zijden staat de kippenren tegen een muur. Bepaal de optimale afmetingen van de kippenren als de eis is dat de kippen een zo groot mogelijk oppervlak tot hun beschikking hebben. Hoeveel oppervlak krijgen de kippen tot hun beschikking?

12 E / W

13

14

15

16

17 TB

18

19 Tenslotte Conclusies? Vragen?


Download ppt "Wiskunde in het hbo (Fontys) Peter van Leeuwen Docent exacte vakken / ‘Doorstroomcoördinator’ Techniek Fontys Technische Bedrijfskunde."

Verwante presentaties


Ads door Google