De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wiskunde in het hbo (Fontys)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wiskunde in het hbo (Fontys)"— Transcript van de presentatie:

1 Wiskunde in het hbo (Fontys)
Peter van Leeuwen Docent exacte vakken / ‘Doorstroomcoördinator’ Techniek Fontys Technische Bedrijfskunde

2 Algemene trend Aansluiting vooropleiding – hbo
Gebrek aan routine in rekenen en algebra Toelating meerdere profielen vo en mbo bij ICT en Bedrijfskunde Aanpassingen hbo: herhaling basisstof / minder nieuwe stof Problemen aansluiting

3 Algemene trend Projectonderwijs / competentiedenken
Wiskunde geïntegreerd in projecten Wiskunde beoordeeld op directe toepasbaarheid Wiskunde als tool - taal - wetenschap    Problemen aansluiting

4 Opleidingen Techniek bij Fontys
Toegepaste Natuurwetenschappen Technische Natuurkunde Applied science Engineering Werktuigbouwkunde Elektrotechniek CTI Software engineering Technische informatica Bedrijfsmanagement en Techniek Technische Bedrijfskunde Allerlei varianten – gaat om studenten met belangstelling TU-master SE: nauwelijks wiskunde / apart programma voor studenten die iets extra’s willen: dictaat rekenvaardigheid TU/e Technische informatica: geen info

5 Voorbeelden uit toetsen
Geen statistiek Geen voorbeelden ICT en TI Voorspelbaarheid toets/reproduceren Tool vs taal Toepassen vs ontwikkelen Statistiek: geen aansluitingsprobleem / onderwerpen ongeveer gelijk

6 TN Opgave a. Los op in ℂ exact: (i − 2z)2 = −16 .
b. Los op in ℂ exact: 2 x2 − 2x = −3 .

7 TN Gegeven is een wisselsignaal met een hoekfrequentieω = 5rad/s, amplitude A =10 en fasehoek ϕ = π/3 . Bepaal: a. Het functievoorschrift u(t) in de vorm van een cosinusfunctie. b. Het bijbehorende complexe wisselsignaal exact in Euler notatie c. De bijbehorende fasevector exact in de vorm van z = a + i ⋅b . Verder is gegeven dat het tweede wisselsignaal het volgende functievoorschrift heeft: 2 u (t) = 2sin 5t . d. Bepaal de som van beide bovenstaande wisselsignalen in de vorm van een cosinusfunctie op 2 decimalen nauwkeurig.

8 TN Goniometrie Vectoranalyse
Basisvaardigheden wiskunde (herhaling havo stof) Differentiëren en Integreren Differentiaalvergelijkingen eerste en tweede orde Foutenanalyse en numerieke analyse Complexe Getaltheorie Meervoudige functies, differentiëren en integreren Lineaire Algebra Fouriertransformatie Z-transformatie

9 AS Basisvaardigheden wiskunde (herhaling havo stof)
Differentiëren en Integreren (eenvoudig) Goniometrie (eenvoudig) Complexe getaltheorie* Differentiaalvergelijkingen eerste orde*

10 AS Opgave Gegeven is de functie y = f (x) = 4x3 −12x2 − 36x +1.
Bepaal de coördinaten van het buigpunt en bijbehorende vergelijking van de raaklijn.

11 AS Opgave Een rol kippengaas met een lengte van 32 meter is beschikbaar van het afschermen van een rechthoekige kippenren. Met een van zijn zijden staat de kippenren tegen een muur. Bepaal de optimale afmetingen van de kippenren als de eis is dat de kippen een zo groot mogelijk oppervlak tot hun beschikking hebben. Hoeveel oppervlak krijgen de kippen tot hun beschikking?

12 E / W

13 E / W

14 E / W

15 E / W

16 E / W

17 TB

18 TB

19 Tenslotte Conclusies? Vragen?


Download ppt "Wiskunde in het hbo (Fontys)"

Verwante presentaties


Ads door Google