De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorschotbenadering risicokleuters

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorschotbenadering risicokleuters"— Transcript van de presentatie:

1 Voorschotbenadering risicokleuters
ten aanzien van het leren lezen en spellen

2 Doel bijeenkomst Weten wat belangrijk is voor een goede start met lezen in groep 3 en weten hoe we de kans op een succesvolle leesstart bij de kinderen gezamenlijk kunnen vergroten?

3 Belang van lezen Bij veel vakken op school spelen teksten een belangrijke rol. Voor deelname aan het maatschappelijke leven; informatie via kranten, boeken, internet enz. Plezier

4 Wat is een risicokleuter?
Kleuters die in januari groep 2 minder dan 6 letters kennen. Kleuters die uitvallen op onderdelen van de kleuterscreening. Kleuters met spraak-/taalproblemen. Kleuters met leesproblemen in de familie.

5 Kleuterscreening Letters benoemen Snel benoemen primaire kleuren
Beginklank kunnen zeggen Pogingen tot schrijven ondernemen Rijmen Woordobjectivatie (kort – lang woord) Auditieve synthese (v-i-s)

6 Beginnende geletterdheid
Niet alle kleuters profiteren van het klassikale aanbod. Verlengde instructie in een kleine groep met het programma: “Een steuntje in de rug met klanken en letters”. Tevens een voorschot op het aanvankelijk leesproces.

7 Een steuntje in de rug met klanken en letters

8 Doel van het programma Spelenderwijs bekend raken met de functie van klanken en letters, waardoor de overgang van groep 2 naar groep 3 (en dus het aanvankelijk leesproces) vereenvoudigd wordt. Doordat de kinderen ervaring opdoen met activiteiten rond geletterdheid groeit het zelfvertrouwen, de motivatie en wordt de kans op een succesvolle leesstart vergroot.

9 Wat gaan we doen? We gaan de kinderen helpen anders naar woorden te kijken. tot 5 jaar – betekenis van woorden > 5 jaar – kijken en luisteren naar woordvorm (fonologisch bewustzijn)

10 Oefenen vaardigheden Klank – tekenkoppeling : 10 letters
Rijmen: rijmen 2 woorden?; kan je zien dat ze rijmen?; beginrijm (welke woorden beginnen met een “m”)? Analyse: woorden verdelen in lettergrepen, letters/klanken. Wat hoor je vooraan? Wat achteraan? ( letters zoals we horen!) Synthese: woorden, woordstukjes, plakken klanken/letters Foneembewustzijn: als de vorm verandert, verandert ook de betekenis

11 Praktische zaken We oefenen 10 weken
Twee keer per week ongeveer 20 minuten Groepjes van 4 kinderen Percevalweg: woensdag en vrijdag Koninginneweg: maandag en donderdag Oefenen o.l.v.: Miranda van Seters

12 ouders Oefenmap gaat na 1e oefendag van de week mee naar huis.
Drie keer per week 10 minuten oefenen Vast tijdstip Geen tijd gehad, niet compenseren door een uur te oefenen, maar gewoon weer oppakken Strijd werkt averechts Kansen grijpen!

13 Week 1 Beginnende geletterdheid: Waar is iets te lezen?

14 Klank-tekenkoppeling (www.wijsmetletters.nl)

15 Auditieve concentratie
Luisteren naar een verhaal en reageren bij “geheimwoorden” Eerst 1 geheimwoord, dan met 2 en 3 oefenen.

16 Vingerpoppetjes Loek Lapper, Kareltje Klank en Lisa Langzaam

17 Start: Deelnameformulier Na afloop: Diploma voor inzet en harde werken Verslag hoe het gegaan is

18 Vragen ??? Veel plezier met het oefenen en blijf vooral ook voorlezen!


Download ppt "Voorschotbenadering risicokleuters"

Verwante presentaties


Ads door Google