De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 71 : 1 en 9 Na de zegen Ps. 134 Schriftlezing: Marcus 9 : 14 - 29 Tekst: Marcus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 71 : 1 en 9 Na de zegen Ps. 134 Schriftlezing: Marcus 9 : 14 - 29 Tekst: Marcus."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 71 : 1 en 9 Na de zegen Ps. 134 Schriftlezing: Marcus 9 : 14 - 29 Tekst: Marcus 9 : 14 - 29

2 na afloop snert en roggebrood met spek in de kerk!! 1 februari schaatsen in Enschede!! Geef je op via soos@onzekerk.nl of via opgave formulier, van zondag 13 januari jl. We hebben al 75 aanmeldingen!!! Geef je snel op want vol = vol!

3 Catechisatie “open lessen” Deze week staan de deuren van de catechisatielokalen voor u open. Van harte welkom!

4 In deze dienst zal Ds. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 71 : 1 en 9 Na de zegen Ps. 134 Schriftlezing: Marcus 9 : 14 - 29 Tekst: Marcus 9 : 14 - 29

5 na afloop snert en roggebrood met spek in de kerk!! 1 februari schaatsen in Enschede!! Geef je op via soos@onzekerk.nl of via opgave formulier, van zondag 13 januari jl. We hebben al 75 aanmeldingen!!! Geef je snel op want vol = vol!

6 Catechisatie “open lessen” Deze week staan de deuren van de catechisatielokalen voor u open. Van harte welkom!

7 In deze dienst zal Ds. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 71 : 1 en 9 Na de zegen Ps. 134 Schriftlezing: Marcus 9 : 14 - 29 Tekst: Marcus 9 : 14 - 29

8  Votum en zegengroet  Ps.134  Lezen van de wet  Ps.139 : 1 en 11  Gebed  Lezen:Marcus 9 : 14 - 29  Lb.168 : 1, 3, 4, 5 en 6  Preek  Gz.158 Voor de dienst: Ps. 71: 1 en 9

9 Vers 1 Bij U, o HEER, berg ik mijn leven. Beschaam in mijn verdriet mijn vast vertrouwen niet, want U alleen kunt uitkomst geven. Kom mij door recht bevrijden, verhoor mij in mijn lijden Psalm 71 : 1 en 9

10 Vers 9 Uw grote daden zal ik prijzen. HEER, uw gerechtigheid verkondig ik altijd. U wilde mij steeds onderwijzen. Van jongsaf mocht ik leren uw wonderen te eren. Psalm 71 : 1 en 9

11 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.134  Lezen van de wet  Ps.139 : 1 en 11  Gebed  Lezen:Marcus 9 : 14 - 29  Lb.168 : 1, 3, 4, 5 en 6  Preek  Gz.158

12  Votum en zegengroet  Ps.134  Lezen van de wet  Ps.139 : 1 en 11  Gebed  Lezen:Marcus 9 : 14 - 29  Lb.168 : 1, 3, 4, 5 en 6  Preek  Gz.158

13  Votum en zegengroet  Ps.134  Lezen van de wet  Ps.139 : 1 en 11  Gebed  Lezen:Marcus 9 : 14 - 29  Lb.168 : 1, 3, 4, 5 en 6  Preek  Gz.158

14 Vers 1 Komt allen, dienaars van de HEER, zegent zijn naam en geeft Hem eer, U die in 't huis des HEREN staat en in de nacht Hem dienen gaat. Psalm 134 : 1, 2 en 3

15 Vers 2 Heft nu uw handen naar omhoog, richt op het heiligdom uw oog. Brengt uit des HEREN tempelhof aan Hem uw dank, uw lied en lof. Psalm 134 : 1, 2 en 3

16 Vers 3 Uit Sion dale op u neer de zegen van uw God, de HEER, die hemel, aarde, al wat leeft, zijn naam ter eer geschapen heeft. Psalm 134 : 1, 2 en 3

17  Votum en zegengroet  Ps.134  Lezen van de wet  Ps.139 : 1 en 11  Gebed  Lezen:Marcus 9 : 14 - 29  Lb.168 : 1, 3, 4, 5 en 6  Preek  Gz.158

18  Votum en zegengroet  Ps.134  Lezen van de wet  Ps.139 : 1 en 11  Gebed  Lezen:Marcus 9 : 14 - 29  Lb.168 : 1, 3, 4, 5 en 6  Preek  Gz.158

19 Psalm 139 : 1 en 11 Vers 1 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog. U kent mijn zitten en mijn gaan, mijn denken zelfs kunt U verstaan. Waar ik ook ben, U komt mij tegen, U bent vertrouwd met al mijn wegen.

20 Psalm 139 : 1 en 11 Vers 11 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.

21  Votum en zegengroet  Ps.134  Lezen van de wet  Ps.139 : 1 en 11  Gebed  Lezen:Marcus 9 : 14 - 29  Lb.168 : 1, 3, 4, 5 en 6  Preek  Gz.158

22  Votum en zegengroet  Ps.134  Lezen van de wet  Ps.139 : 1 en 11  Gebed  Lezen:Marcus 9 : 14 - 29  Lb.168 : 1, 3, 4, 5 en 6  Preek  Gz.158

23  Votum en zegengroet  Ps.134  Lezen van de wet  Ps.139 : 1 en 11  Gebed  Lezen:Marcus 9 : 14 - 29  Lb.168 : 1, 3, 4, 5 en 6  Preek  Gz.158

24 Liedboek 168 : 1, 3, 4, 5, en 6 Vers 1 O Jezus Christus, licht ze bij die leven aan uw licht voorbij. Voeg ze met uwe kudde saam, opdat zij niet verloren gaan.

25 Liedboek 168: 1, 3, 4, 5, en 6 Vers 3 Breng, die aan uw gebod ontkwam, terug als uw verloren lam. Maak de gewonde zielen heel en geef ze aan de hemel deel.

26 Liedboek 168: 1, 3, 4, 5, en 6 Vers 4 Open de doven het gehoor, de stomme lippen, spreek ze voor, dat zij belijden hun geloof, niet langer stom, niet langer doof.

27 Liedboek 168: 1, 3, 4, 5, en 6 Vers 5 Verlicht het oog dat U niet ziet. Leid hem weerom die U verliet. Verzamel, die verwijderd gaan. Versterk ze die in twijfel staan.

28 Liedboek 168: 1, 3, 4, 5, en 6 Vers 6 Dan zullen zij, niet meer vervreemd, voor tijd en eeuwigheid vereend, in aarde en hemel, dan en nu, allen tezamen danken U.

29 Thema : “Geloof” Na de preek: Gz. 158

30

31 H.G. Bouw

32 ?

33 GELOOF de Heilige Geest werkt het geloof (vertrouwen, zekerheid) in je hart door het evangelie (Zondag 7) en maakt daarbij gebruik van meerdere ‘presenteerblaadjes’

34 Marcus 9 : een ontmoeting met de Here Jezus – wat doet dat met geloof? a. de discipelen van Jezus moeten opnieuw leren klein te denken van zichzelf en groot te denken van hun Meester b. de omstanders : een ongelovig volk met een ongeloof vol wantrouwen c. de vader van die jongen wordt opgeroepen om te geloven = alle vertrouwen hebben in de Here Jezus

35 GELOOF

36 H.G. Bouw GELOOF

37  Ps.  Preek  Gz.158  Gebed  Collecte  Gz.147 : 1 en 4  Zegen

38 Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. Gezang 158

39  Ps.  Preek  Gz.158  Gebed  Collecte  Gz.147 : 1 en 4  Zegen

40  Vandaag  1 e V.S.E  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Gz.147 : 1 en 4

41  Ps.  Preek  Gz.158  Gebed  Collecte  Gz.147 : 1 en 4  Zegen

42 Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de Hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Dank aan God, die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon. Gezang 147: 1 en 4

43 Heer, blijf bij ons als tevoren, in uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie als de sterren jaar na jaar. Wijs ons wat wij niet aanschouwen en behoed ons voor de val. Wij gaan verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal. Dank aan God, die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon. Gezang 147: 1 en 4

44  Ps.  Preek  Gz.158  Gebed  Collecte  Gz.147 : 1 en 4  Zegen

45

46 Tot vanavond om 18.30 Met Ds. Tigelaar In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 71 : 1 en 9 Na de zegen Ps. 134 Schriftlezing: Marcus 9 : 14 - 29 Tekst: Marcus."

Verwante presentaties


Ads door Google