De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Assessorentraining 2 Hannah Wielenga 06-53665109 24 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Assessorentraining 2 Hannah Wielenga 06-53665109 24 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Assessorentraining 2 Hannah Wielenga hannah.wielenga@hu.nl 06-53665109 24 maart 2016

2 Inhoud basistraining 1.Introductie op het assessment (3 maart) 2.Oefenen met assessmentinstrumenten (24 maart) 3.Beoordelen en rapporteren (14 april) 4.Oefenassessment met student (9 juni) 5.Peerassessment en certificering (na de zomer)  Vervolgtraining masters (12 mei en 9 juni)

3 Programma bijeenkomst 2 n Criterium Gericht Interview (CGI) en bijbehorende vraagtechnieken n Oefenen m.b.v. eigen kenmerkende situaties Pauze n Gebruik van het aantekenformulier tijdens het assessment n Oefening m.b.v. competentiebeschrijving student n Afsluiting

4 Criteriumgericht interview n Gericht op het verhelderen van informatie uit het portfolio en het verzamelen van aanvullend bewijsmateriaal voor het beschikken over competenties. n Geeft mogelijkheid aan kandidaat om competenties te etaleren, en eventuele luchtbellen stuk te prikken.

5 Criteriumgericht interview Oefening n In duo’s: de een bevraagt de ander (3 min. per vraag) 1. Je hebt vast wel eens last met de orde in je klassen. Geef eens een voorbeeld en vertel daarbij hoe het komt. 2. Vertel eens wat je doet om de sfeer en de omgang met elkaar in de klas te bevorderen. n Wat was het effect van vraag 1 resp. vraag 2 op de verteller?

6 Criteriumgericht interview De rol van verwachtingen n Vragen hebben een sturende werking n Mensen zoeken naar bevestiging, niet naar ontkrachting n Mensen stellen vragen die een bevestiging van hun eigen verwachting uitlokken

7 Criteriumgericht interview

8

9 Selffulfilling prophecy n Vooral in situaties met machtsverschil n Daarin gauw sprake van aanpassing: - student pikt subtiele signalen op en gaat ‘invoegen’ - gaat daardoor sneller mee in verwachtingen bron: Vonk, R. (2009).Ego’s en andere ongemakken. Psychologie van alledaagse menselijke eigenaardigheden. Scriptum Psychologie

10 Criteriumgericht interview Laat OMA thuis, neem LSD mee!  Oordelen, Meningen, Adviezen  Luisteren, Samenvatten, Doorvragen 1. laten merken dat je de ander gehoord hebt 2. checken of je de ander goed gehoord hebt 3. het stuur in handen houden

11 Criteriumgericht interview ANNA neemt NIVEA mee  Alleen Navragen, Niets Aannemen  Niet Invullen Voor Een Ander

12 Criteriumgericht interview Oefening n In duo’s: de een bevraagt de ander. Wissel na 3 minuten van rol. 3. Hoe verliep de laatste les die je hebt gegeven? Laat OMA thuis, neem LSD mee ANNA neemt NIVEA mee

13 Open vragen: 1. Herkenbaar aan vragen, voornaamwoord voorop (wat, hoe, waarom) 2. Laten de geïnterviewde vrij. 3. Bieden de mogelijkheid tot uitweidingen. 4. Maken genuanceerde antwoorden mogelijk. 5. Leiden naar de meningen van de geïnterviewde. Gesloten vragen 1. Herkenbaar aan werkwoord voorop. 2. Laten de geïnterviewde kiezen uit een beperkt aantal alternatieven. 3. Bieden de mogelijkheid tot korte antwoorden. 4. Kunnen dwingen tot een antwoord ‘ja of ‘nee’. 5. Leiden naar feiten en kunnen meningen verdoezelen. Criteriumgericht interview

14 Te vermijden vragen n Veroordelend Waarom zeur je zo? n Meervoudig Wil je soep of brood en vlees of vis en als toetje dan ijs of koffie? n Meerkeuze Wil je naar links of naar rechts? n Stellend Wat vind je er van dat meer dan de helft van de leerlingen niet meedeed? n Suggestief Vind je ook niet dat het onrustig was?

15 Criteriumgericht interview n Uitgaan van wat de student wél kan n Vragen over zaken waarover je nog meer informatie nodig hebt n Geeft kandidaat de mogelijkheid om competenties (verder) te etaleren

16 Criteriumgericht interview

17 Oefenen met het CGI In drietallen: Assessor, Kandidaat, Observant – 3 rondes 1. Bereid het CGI voor (10 min.) Lees kenmerkende situatie van jouw kandidaat Bereid vragen voor, gebruik STARR 2. Voer het CGI uit (3 x 10 min.) Assessoren bevraagt kandidaat Observant let op vraagtechniek en effect op kandidaat 3. Bespreek het CGI na (3 x 10 min.) Eerst kandidaat, daarna assessor, daarna observant

18 Oefenen met het CGI Aandachtspunten voor de assessor n Waar heb je meer informatie over nodig om de bekwaamheid van de kandidaat te kunnen beoordelen? n Welke vragen stel je hierbij (STARR)? n Hoe stel je de kandidaat op zijn / haar gemak? n Neem LSD en laat OMA thuis.

19 Oefenen met het CGI Aandachtspunten voor de observant n Krijgt de kandidaat genoeg gelegenheid zijn competentie te etaleren? n Hanteert de assessor de STARR-methode? n Wat zie je van LSD en OMA? n Welke vragen helpen de kandidaat, welke werken eerder belemmerend?

20 Oefenen met het CGI In drietallen: Assessor, Kandidaat, Observant – 3 rondes 1. Bereid het CGI voor (10 min.) Lees kenmerkende situatie van jouw kandidaat Bereid vragen voor, gebruik STARR 2. Voer het CGI uit (3 x 10 min.) Assessoren bevraagt kandidaat Observant let op vraagtechniek en effect op kandidaat 3. Bespreek het CGI na (3 x 10 min.) Eerst kandidaat, daarna assessor, daarna observant  Na ronde 1 verhuizen we naar lokaal 3.041 (14:30 uur)

21 Het aantekenformulier

22 Individueel: n Lees competentie 1 en bekijk het bijbehorend bewijsmateriaal n Noteer op het aantekenformulier welke bewijslast je hebt gezien en waar je in het CGI naar zou willen vragen In duo’s: n Wissel je bevindingen uit n Formuleer samen een of meerdere vragen volgens de STARR- methode Plenair nabespreken n Wat is al aangetoond, waar baseren we dat op? n Welke vragen stellen tijdens het CGI?

23 Terugblik bijeenkomst 2 n Criterium Gericht Interview (CGI) en bijbehorende vraagtechnieken n Oefenen m.b.v. eigen kenmerkende situaties n Gebruik van het aantekenformulier tijdens het assessment n Oefening m.b.v. competentiebeschrijving student

24 Vooruitblik bijeenkomst 3 n Beoordelingskader n Beoordelingsfouten n Beoordelen en rapporteren n Gebruik beoordelingsformulier

25 Voorbereiding op bijeenkomst 3 – zie map 1.Lees Sinke hoofdstuk 10 2.Schrijf een korte reflectie op trainingsbijeenkomst 2 3.Portfolio en presentatie van een studentPortfolio en presentatie -Lees deel portfolio en bekijk opname presentatie -Noteer op aantekenformulier wat je al aangetoond vindt en wat je in CGI wilt vragen Neem je ingevulde aantekenformulier mee op 14 april


Download ppt "Assessorentraining 2 Hannah Wielenga 06-53665109 24 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google