De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Commercieel beleid van de MIVB inzake voorkeurstarieven Mei 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Commercieel beleid van de MIVB inzake voorkeurstarieven Mei 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Commercieel beleid van de MIVB inzake voorkeurstarieven Mei 2016

2 Klassiek StudentRVVS-abo MIVB-abonnees: vier profielen Click header and footer to change this on all slides2

3 RVV/S-abonnement Volumetrie

4 RVV: 545.199 abonnementen/jaar – 200.000 klanten S: 43.242 abonnementen/jaar Trend 2015 VS 2014: + 8,01 % Trend Jan/Feb 2016 VS 2015: + 10,8 % Abonnementen: volumetrie Click header and footer to change this on all slides4

5 S: profiel en abonnement Definitie

6 Wat is het S-abonnement? >Gratis abonnement dat een jaar geldig is >Geldig op heel het netwerk van de MIVB (behalve het gedeelte Bourget-Brussels Airport). >Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten die gemaakt kunnen worden gedurende 12 maanden vanaf de begindatum van het abonnement die overeenstemt met de afleveringsdatum van de bevestiging van het recht op een S- abonnement door het sociale zekerheidsnet bij een nieuwe aanvraag of D+1 van het einde van het huidige abonnement indien het nog geldig is op het moment van vernieuwing door de MIVB. >Drager: MOBIB-kaart (prijs = € 5)MOBIB Wie heeft er recht op een S-abonnement? >Personen, 65-plussers en ouder inbegrepen, gedomicilieerd in één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ten laste zijn van één van de 19 Brusselse OCMW’s en een leefloon (LL) of een equivalent leefloon (ELL) ontvangen, alsook hun rechthebbenden. >De MIVB identificeert deze personen onder het « profiel LL ». ‘LL’ – ‘S’-abonnement Click header and footer to change this on all slides6

7 Hoe kan men een S-abonnement verkrijgen (AS IS)? >Om een S-abonnement te ontvangen moet de begunstigde op dit ogenblik een LL-profiel laten aanmaken bij de MIVB. >In een BOOTIK, met een OCMW-attest of op vertoon van een elektronische identiteitskaart (raadpleging via het KSZ met het INSZ-nummer); het is tevens mogelijk om een fonetische raadpleging uit te voeren dankzij een identiteitsbewijs met naam, voornaam, geboortedatum en postcode. >Via BOOTIK Online, online raadpleging via het KSZ met een eID-kaartlezer. >Dit profiel blijft één jaar geldig. ‘LL’ – ‘S’-abonnement Click header and footer to change this on all slides7

8 Vanaf 1/10/2016 zal het LL-profiel automatisch verlengd worden >De maand vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van het LL-profiel raadpleegd de MIVB het KSZ automatisch om na te gaan of de betrokken persoon nog steeds over het LL-profiel beschikt, d.w.z. of de abonnee geniet van een LL of ELL op de datum van raadpleging door de MIVB. >Indien dit het geval is, wordt het profiel geüpdatet en zal het S-abonnement automatisch op de GO- verkoopautomaten gestuurd worden waar de persoon gewoon zijn kaart op de automaat moet leggen om zijn abonnement op te laden, zonder enige andere formaliteit. >Als de abonnee zijn e-mailadres aan de MIVB meegeeft, dan wordt hij 7 dagen vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van zijn abonnement verwittigd van de einddatum van zijn abonnement en de vernieuwing van zijn profiel. >Een nieuwe klant kan zijn profiel altijd aanpassen in een BOOTIK of via BOOTIK Online. Deze aanpassing zal vanuit het KSZ gebeuren (niet meer via attest). Wat met de synchronisatie tussen het opsturen van het elektronische attest verstuurd door OCMW van het sociale zekerheidsnet via het KSZ en de verwittiging voor de begunstigde? ‘LL’ – ‘S’-abonnement Click header and footer to change this on all slides8

9 >Voor een rijksregisternummer jonger dan 18 jaar dat niet van een LL-statuut geniet (1), moet het systeem de gezinssamentstelling nog nakijken om dan in te gaan op de aanvraag indien een van de ouders over het LL-statuut beschikt (2). Naargelang het gezinshoofd al dan niet gehuwd is, bestaan er twee mogelijke gevallen. >Geval 1: het gezinshoofd of zijn/haar echtgeno(o)t(e) die lid is van het gezin beschikt over een LL- statuut. Het kind jonger dan 18 jaar zal het LL-statuut krijgen als het gaat om de zoon/dochter, stiefzoon of -dochter van het gezinshoofd. >Geval 2: het gezinshoofd heeft geen LL-statuut en geen echtegeno(o)t(e) die lid is van het gezin maar een aanverwante persoon (of meerdere) ouder dan 18 jaar geniet van het LL-statuut (dit zou de partner zijn). Omdat er in dit geval slechts weinig kinderen niet aanverwant zijn met het gezinshoofd en gezien het aanzienlijke risico om een gratis abonnement uit te geven aan een persoon die er geen recht op heeft (de verwantschap tussen kind en partner staat niet in het RR), beslist de MIVB geen rekening te houden met het LL-statuut van de « partner ». >Bijgevolg, indien het gezinshoofd ongehuwd is, dat hij/zij over het LL-statuut beschikt en dat er een niet aanverwante volwassen persoon deel uitmaakt van het gezin, dan zal het abonnement toegekend worden aan elk niet aanverwant kind (code 12) behalve aan zijn/haar kinderen en stiefkinderen. Identificatie van de rechthebbenden Click header and footer to change this on all slides9

10 Regel voor het toekennen en verlengen van het LL-profiel Hoe wordt de persoon verwittigd dat zijn profiel verlengd/verwijderd wordt? Moet de regel inzake papieren attesten behouden worden? Steun voor de communicatie: hoe kan men deze nieuwe procedure doorgeven? Open vragen Click header and footer to change this on all slides10


Download ppt "Commercieel beleid van de MIVB inzake voorkeurstarieven Mei 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google