De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project eCarmed Provinciale ontmoetingsdagen - herfst 2011 Beter samen leven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project eCarmed Provinciale ontmoetingsdagen - herfst 2011 Beter samen leven."— Transcript van de presentatie:

1 Project eCarmed Provinciale ontmoetingsdagen - herfst 2011 Beter samen leven

2 1. Voorgeschiedenis Oktober 2006: Advies H.R.M.W. December 2008: Ronde tafel van de Staatssecretaris voor armoedebestrijding Januari 2010: 3 de managementplan van de POD MI Juni 2010:1 ste vergadering stuurgroep "eCarmed" Oktober 2010: Eerste voorstelling aan de OCMW's

3 2. De cijfers 3 Volume en kosten van de medische hulpverlening zoals vastgesteld voor 2009: Medische kostenAantal verschillende dossiers behandeld door de POD MI Toegekende bedragen Alle rechthebbenden samen 41.20166 miljoenen € Illegale personen 23.96240 miljoenen € Illegale personen + enkel ziekenhuiskosten 18.24234 miljoenen €

4 2. De cijfers 4

5 3. Doel van het project Het beheer verbeteren Administratieve vereenvoudiging

6 5 3. Doel van het project Het beheer verbeteren Invoering van een gecentraliseerd informaticasysteem (eCarmed): Alle actoren werken in een eenvormig gemaakt systeem Zelfde informatie voor alle actoren Snelheid van de informatie Rechtszekerheid voor OCMW's en zorgverstrekkers Geautomatiseerde en verbeterde controles door de HZIV

7 6 3. Doel van het project Administratieve vereenvoudiging Voor de OCMW's –het OCMW behandelt minder medische facturen –het OCMW moet enkel zijn tussenkomst betalen –Elektronische facturatie –Automatische behandeling van de mutaties Voor de zorgverstrekker –Een enkel contactpunt (HZIV): facturen –Bepaling van het bevoegd OCMW –Geharmoniseerde procedures

8 7 4. Realisatie project door... Het creëren van een databank Gegevensstromen van/naar deze databank Controle en betaling door de HZIV Financiële stromen tussen de HZIV en de POD MI Het eventueel afleveren van een fysieke drager

9 8 5. Hoe gaan we in de toekomst werken? Hoe gaan we in de toekomst werken?

10 9 1. Aanmaak/wijziging van een medische kaart De hulpzoekende patiënt richt zich tot het OCMW

11 10 1. Aanmaak/wijziging van een medische kaart Het OCMW voert het sociaal onderzoek uit Identiteit van de persoon Verblijfplaats Gezinssamenstelling Stand van zaken bestaansmiddelen Beschrijving leefomstandigheden (indien nodig) Verzekerbaarheid OCMW Sociaal onderzoek

12 11 1. Aanmaak/wijziging van een medische kaart Het OCMW richt zijn aanvraag tot medische kaart aan de POD MI OCMW POD MI

13 12 1. Aanmaak/wijziging van een medische kaart De POD MI analyseert de aanvraag OCMW POD MI Controle of deze persoon niet in het bezit is van een bestaande kaart Controle van het statuut (illegaal / legaal) Controle van de verzekerbaarheid bij een ziekenfonds

14 13 1. Aanmaak/wijziging van een medische kaart De POD MI geeft antwoord aan het OCMW Gedeelte POD MI Geen terugbetaling Terugbetaling gedeelte ZIV Terugbetaling gedeelte ZIV + remgeld OCMW POD MI

15 14 1. Aanmaak/wijziging van een medische kaart Het OCMW maakt de medische kaart aan - Principiële kaart - Uitvoerbare medische kaart

16 15 1. Aanmaak/wijziging van een medische kaart Principiële medische kaart –Er is een beslissing van het OCMW (na sociaal onderzoek) –De kaart kan gedurende 12 maanden geldig zijn –Het OCMW is bevoegd –MAAR kent nog geen specifieke rechten toe

17 16 1. Aanmaak/wijziging van een medische kaart Uitvoerbare medische kaart –Er is een beslissing van het OCMW (max. 12 maanden, max. 3 maanden voor illegalen) –Het OCMW kent de specifieke rechten toe –Beschrijving van de tenlasteneming door het OCMW: 8 luiken

18 17 1. Aanmaak/wijziging van een medische kaart Mogelijke dekkingen De acht luiken van de medische kaart Hospitalisatie Ambulante zorgen Huisarts Paramedisch Farmaceutische kosten Protheses Medisch vervoer Diverse kosten

19 18 2. Raadpleging eCarmed WEBtoepassing Mycarnet – – DB eCARMED Zorgverstrekker

20 19 2. Raadpleging eCarmed Raadpleging van de medische kaart: –Raadplegingscriteria (voor de OCMW's): INSZ van de begunstigde Nummer van de kaart + versie Te raadplegen datum of periode –Antwoord: Voor het bevoegde OCMW: alle gegevens van de medische kaart(en) Voor de andere OCMW's: de INSZ-code en de naam van het bevoegde OCMW evenals de geldigheidsduur van de kaart

21 20 2. Raadpleging eCarmed Geen dekking Geen dekking voor deze zorgen

22 21 2. Raadpleging eCarmed Dekking zonder beperkingen Terugbetaling van alle zorgen

23 22 2. Raadpleging eCarmed Dekking met beperkingen Terugbetaling enkel bij dokter XXX Geen terugbetaling voor de zorgen

24 23 3. Betaling van de medische zorgen Factuur wordt naar de HZIV gestuurd Factuur van de zorg HZIV

25 24 3. Betaling van de medische zorgen Controles uitgevoerd door de HZIV  controle van de factuur van de zorgverstrekker (volgens de RIZIV- criteria)  controle van de inhoud van de medische kaart betaalt het gedeelte dat ten laste van de Staat kan worden gelegd  controleert het attest DMH a posteriori via een steekproef  bezorgt de factuur aan de POD MI

26 25 3. Betaling van de medische zorgen De HZIV betaalt de verstrekker en bezorgt het saldo aan het OCMW OCMW HZIV namens: POD MI

27 26 3. Betaling van de medische zorgen De elektronische facturatie gebeurt eveneens via (My)Carenet De ziekenhuizen werken reeds met elektronische facturen De apothekers hebben hun eigen netwerk De HZIV zal de facturen controleren en het gedeelte ten laste van de Staat betalen Het bedrag ten laste van het OCMW zal via de POD MI worden bezorgd (mutatie) De facturen worden bewaard bij de OCMW's

28 27 4. Beheer van de mutaties De POD MI ontvangt een mutatie van het Rijksregister, een andere authentieke bron,... Is niet meer illegaal Is overleden …. Rijksregister, Dienst Vreemdelingen- zaken, enz. POD MI

29 28 4. Beheer van de mutaties De POD MI blokkeert indien nodig de medische kaart De POD MI bezorgt de wijziging aan het OCMW OCMW

30 29 4. Beheer van de mutaties De POD MI herziet zijn beslissing Is niet meer illegaal Is overleden …. Gedeelte POD MI Gedeelte OCMW Status = geblokkeerd

31 30 5. Attesten van dringende medische hulp bij illegalen 1.Het attest DMH wordt elektronisch 2.Formulier vastgelegd door de POD MI (unieke template) 3.Bewaring van het attest bij de voorschrijver 4.Nood om de voorschrijver te kunnen identificeren in het facturatiebestand 5.Controles a posteriori op basis van een steekproef van het bestaan en van de inhoud van de attesten door de HZIV

32 31 6. Bevoegdheidsconflicten Dienst Bevoegdheidsconflicten van de POD MI Maatschap- pelijk werker X Maatschap- pelijk werker Y Maatschap- pelijk werker A Maatschap- pelijk werker B Patiënt

33 32 Voor de personen zonder papieren Officiële template ter beschikking gesteld door de POD MI Inhoud: - foto - voor de belangrijkste houder en elke persoon ten laste: - RR- of Bisnummer - Naam en voornaam Zij verleent geen enkel recht 7. Fysieke identiteitskaart

34 33 8. Fasering van het project Fase 1: patiënt niet verzekerd voor ziekenhuisverpleging - illegaal - 9ter ontvankelijk - asielzoeker Fase 2: alle patiënten (al dan niet verzekerd) bij "verbonden" verstrekkers (via MyCarenet of webtoepassing): - Ziekenhuizen - Verplegers - Apotheken - Rusthuizen - Laboratoria Fase 3: alle patiënten bij alle zorgverstrekkers

35 34 9. Pilootfase Juni 2012: -Eerste fase van inproductiestelling van eCarmed met de pilootgebruikers: een beperkt aantal -Kortrijk en het AZ Groeninge -Brussel en het CT Saint Pierre -Charleroi en het CHU Charleroi -De andere OCMW's en ziekenhuizen kunnen tegelijk vooruitgang boeken in hun ontwikkelingen en testen

36 35 9. Pilootfase TEST Algemene Start Einde analyse Einde constructie 1 ste inproductiestelling voor de piloten 01/09/2011 01/03/2012 01/06/2012 01/07/2012

37 36 Vragen VRAGEN? SUGGESTIES? OPMERKINGEN?


Download ppt "Project eCarmed Provinciale ontmoetingsdagen - herfst 2011 Beter samen leven."

Verwante presentaties


Ads door Google