De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BISDOM HASSELT Een toekomst voor de parochiekerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BISDOM HASSELT Een toekomst voor de parochiekerk."— Transcript van de presentatie:

1 BISDOM HASSELT Een toekomst voor de parochiekerk

2 De vraag van de minister Ontwikkelen van langetermijnvisie Aanleiding: hoge kosten Timing: meerjarenplan 2014-2019

3 EEN TOEKOMST VOOR DE PAROCHIEKERK De visietekst van het bisdom

4 Een pastorale insteek Grondhoudingen Bouwstenen van de visie De inhoud van het denkproces

5 De visietekst van het bisdom Een pastorale insteek Pastorale handelen  uitgangspunt en kernboodschap Partnerschap  samenleving – kerkbestuur - geloofsgemeenschap

6 De visietekst van het bisdom Een pastorale insteek Kerkgebouw: hoog symboolgehalte  sociologisch centrum  meervoudige betekenis  “Meer dan hout en steen…”

7 De visietekst van het bisdom Grondhoudingen Positief elan verantwoordelijkheid en evenwicht Rekening houden met pastorale landschap plaatselijke draagkracht en bundeling van krachten

8 De visietekst van het bisdom Grondhoudingen Stroomversnelling schaalvergroting positieve stimulans en omzichtigheid daadwerkelijke groei en evolutie Nuchterheid en realiteitszin

9 De visietekst van het bisdom Bouwstenen van de visie Basisvisie: pastorale insteek prioritair materiële ondersteuning in dienst van de pastoraal

10 De visietekst van het bisdom Bouwstenen van de visie Denkproces: doelstelling komen tot zicht op een beredeneerde aanwending van de kerkgebouwen i.f.v. pastorale opties

11 De visietekst van het bisdom Bouwstenen van de visie Getrapte opdracht pastoraal plan  pastoraal gebruik kerkgebouwen  parochiekerkenplan

12 De visietekst van het bisdom Bouwstenen van de visie Verantwoordelijkheid verschilt per fase uiteindelijke goedkeuring: bisschop ruim plaatselijk draagvlak

13 EEN TOEKOMST VOOR DE PAROCHIEKERK Het stappenplan van ons bisdom

14 Fase 1: het pastoraal plan Fase 2: het pastoraal gebruik van de parochiekerken Fase 3: het parochiekerkenplan

15 Het stappenplan van ons bisdom Fase 1: het pastoraal plan  Federatieteam  Visietekst en plan van aanpak  Ontwerp pastoraal plan  Federatieraad  Bespreking voorstel

16 Het stappenplan van ons bisdom Fase 1: het pastoraal plan  Federatieteam  Verfijning en uitwerking  Bisdom  Vicariaat parochieopbouw: voor goedkeuring

17 Het stappenplan van ons bisdom Fase 2: het pastoraal gebruik van de parochiekerken  Kerkraden en Federatieteam  Bespreking pastoraal plan  Voorstel pastoraal gebruik  Federatieteam  verfijning

18 Het stappenplan van ons bisdom Fase 2: het pastoraal gebruik van de parochiekerken  Centraal Kerkbestuur en Federatieteams  Plannen van dezelfde gemeente samen leggen  Deken en moderatoren  Voorleggen aan vicaris voor de parochies

19 Het stappenplan van ons bisdom Fase 3: het parochiekerkenplan  CKB en Federatieteams  Ontwerp parochiekerkenplan  CKB en Gemeente  Overleg over het ontwerp

20 Het stappenplan van ons bisdom Fase 3: het parochiekerkenplan  IN TONGEREN  Gemengde werkgroep

21 Het stappenplan van ons bisdom Fase 3: het parochiekerkenplan  Bisschop  Goedkeuring parochiekerkenplan  CKB  Voorleggen aan gemeente

22 Het stappenplan van ons bisdom Fase 3: het parochiekerkenplan  Goedkeuring gemeenteraad


Download ppt "BISDOM HASSELT Een toekomst voor de parochiekerk."

Verwante presentaties


Ads door Google