De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie 2020 Van kerkgebouw naar kerkplek. Stappenplan Zien: ◦Wat is de actuele situatie? ◦Januari 2012 – juni 2012 Oordelen: ◦Wat moeten we beslissen naar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie 2020 Van kerkgebouw naar kerkplek. Stappenplan Zien: ◦Wat is de actuele situatie? ◦Januari 2012 – juni 2012 Oordelen: ◦Wat moeten we beslissen naar."— Transcript van de presentatie:

1 Visie 2020 Van kerkgebouw naar kerkplek

2 Stappenplan Zien: ◦Wat is de actuele situatie? ◦Januari 2012 – juni 2012 Oordelen: ◦Wat moeten we beslissen naar 2020 toe? ◦Juli 2012 – juni 2013 Handelen: ◦Wanneer voeren we welke beslissing uit? ◦Januari 2014 – december 2019 Gedurende het hele proces nood aan feedback

3 Hoe hebben we gezien? Gesprek met alle parochieploegen Open info-avond voor alle geïnteresseerden Parochieploegen vulden enquête van het bisdom in De kerkfabrieken vulden de enquête van het CRKC in Afronding in het dekenaal beraad van 10 mei 2012

4 Wat hebben we gezien? Algemeen Een uitgesproken wil om zoveel mogelijk parochies te behouden Het moeilijk kunnen toegeven van de zwakke punten van de parochies We vertrekken nog te veel vanuit het ‘katholieke Vlaanderen’. We stellen automatisch elke uiting van geloof gelijk aan ‘in Christus geloven’. We vertrekken nog te veel vanuit wat ‘moet’ in plaats vanuit wat ‘kan’ We vertrekken nog te veel vanuit de ‘wijk’ in plaats vanuit de ‘geloofsgemeenschap’

5 Wat hebben we gezien? Specifiek Liturgie: ◦Zang blijft zwak punt ◦We bereiken weinig jonge gezinnen Verkondiging: ◦Beperkt tot vormselcatechese Diaconie: ◦Beperkt tot zorg voor zieken en rouwenden Geheel: ◦Weinig interactie tussen werkgroepen ◦Weinig interactie binnen dekenaat

6 Hoe zit het met de kerkfabrieken? Wat kunnen we zeggen over de bouwkundige staat van onze kerk? Welke grote werken (investeringen) voorzien we voor de periode 2014-2019? Hoe sterk is onze werking als team? ◦Waar zit onze sterkte? ◦Waar zit onze zwakte? Hoe zit het met de andere ‘kerkzorgers’? ◦Welke mensen dragen ook zorg voor het kerkgebouw? ◦Waarin bestaat het samenwerken met hen? ◦Waarin bestaat het samenwerken met de pastoor?

7 Enkele beleidslijnen vanuit het bisdom (kerkplein 20/2) Van een dorpsgemeenschap naar een geloofsgemeenschap ◦Niet de wijk staat centraal maar Christus ◦De manier waarop het geloof beleefd wordt moet wervend zijn Naar één of enkele plaatsen per dekenaat waar een volledig pastoraal aanbod (inclusief zondagsmis) wordt gegeven Werken via kleine tussenstappen ◦Alternerend vieren in twee kerken ◦Interparochiale ploegen Zoveel mogelijk kerken in gebruik houden Geen gebedsdiensten op zondag

8 Een alternatief voorstel Het fundament ligt in de gemeenschap van alle gedoopten. Die is missionair en vertrekt vanuit de boodschap van het evangelie. Op pastoraal vlak vertaalt zich dat in mensnabije relaties die Gods zorgzame liefde zichtbaar maken.

9 Uitwerking De vier basisfuncties Op verschillende niveaus Zorg voor: De liturgie De verkondiging (ruimer dan de groep vormselcatechisten) De diaconie Het materiële (ruimer dan de kerkfabriek) Het dekenaat Groepen van huidige parochies Huidige parochies Wijken van huidige parochies

10 Naar een nieuwe omschrijving van het begrip parochie Een gemeenschap van mensen die zorg willen en kan dragen voor de vier basistaken (vier teams) Binnen een bepaalde geografische omschrijving (is niet hetzelfde als een territorium waarop men alleenrecht heeft) De vier verantwoordelijken vormen met de parochieverantwoordelijke het kernteam

11 Een centrale rol voor de vijf verantwoordelijken Vier verantwoordelijken (liturgie, verkondiging, diaconie, geheel, materiële), eventueel als duo. Er is een duidelijke omschrijving van hun opdracht. De vier verantwoordelijken hebben rond zich een team. Samen vormen de verantwoordelijke het kernteam De verantwoordelijken vormen ook binnen hun sector een team

12 Een nieuwe invulling van het priesterambt Zorg voor het vaderschap in het geloof: de priester laat de gelovigen groeien in het geloof. Zorg voor de dienst van de verbondenheid tussen de verschillende gemeenschappen: met als centrum het voorgaan in de eucharistie. Zorg om het levend teken van de Ander te zijn: hij oriënteert het hele pastorale werk op Christus.

13 Organigram van de nieuwe parochie Parochie A Parochieploeg Kerkra(a)d(en) Kerkplekken van liturgie Kerken en andere gebouwen in functie van de noden van de kerkplekken priester Parochie B Parochieploeg Kerkra(a)d(en) Kerkplekken van verkondiging Kerkplekken van diaconie Parochie C Parochieploeg Kerkra(a)d(en) De kerkplekken kunnen deels overlappen en gebruiken ook deels dezelfde infrastructuur

14 Stappenplan 26 november 2012: dekenaal beraad ◦Principiële goedkeuring van het model ◦Op de stuurgroep van 7/12/2012 wordt het goedgekeurd voorstel verder in detail uitgewerkt Januari-mei 2013: de parochieploeg zoekt of men ter plekke mensen vindt 3 juni 2013: dekenaal beraad ◦In welke parochies vindt men voldoende mensen? September-november 2013: ◦Waar er voldoende mensen zijn werkt men de zaken verder uit ◦Waar er onvoldoende mensen zijn worden samenwerkingsverbanden gezocht 1 januari 2014: start van de nieuwe parochie

15 Vinden wij deze mensen? Vinden we op onze zeven parochies voldoende mensen om dit model in ons dekenaat te kunnen realiseren?

16 Liturgie-team Mensen die de liturgie dragen: ◦Voorgangers in de uitvaartliturgie ◦Voorgangers bij gebedswakes ◦Voorgangers voor gebedsdiensten op zondag Ondersteunende functies: ◦Kostertaken ◦Coördineren van misdienaars ◦Coördineren van lectoren ◦Coördineren van de zang ◦Coördineren van de bloemschikkers Geleid door een moderator die ook lid is van het basisteam In de mate van het mogelijke is er iemand van het dekenaal basisteam aanwezig

17 Diaconie-team Zorg voor de noden binnen de eigen gemeenschap ◦Vertegenwoordiger (bij voorkeur de pastoraal verantwoordelijke) van OKRA, Ziekenzorg, enz … ◦Pastorale werkgroep van het WZC ◦Zij zorgen voor een goede band met die werkgroepen Zorg voor de noden van mensen buiten de eigen gemeenschap ◦Vertegenwoordigers van werkgroepen die begaan zijn met derde en vierde wereld ◦Mensen die individueel in deze zorg actief zijn ◦Zij stimuleren de betrokkenheid van de gemeenschap op de noden van de wereld

18 Verkondiging-team Geloofsinitiatie bij de scharniermomenten ◦Vormselcatechese ◦Huwelijksvoorbereiding Catechese en geloofsverdieping van de mensen die zich tot de parochie bekennen ◦Geloofsverdieping e.d. Occasionele geloofsverkondiging ◦K-verantwoordelijken van de bewegingen ◦School

19 Materieel-team Beheer van het patrimonium ◦Kerkfabriek ◦Plaatselijke werkgroep van de VZW dek werken ◦VZW van de school Administratieve ondersteuning ◦Parochiesecretariaat ◦parochieblad Financiële ondersteuning ◦Parochiekas ◦Andere rekeningen

20 Basisteam Een vertegenwoordiger van de vier teams ◦Liturgie ◦Diaconie ◦Verkondiging ◦Materiële Een parochiaal contactpersoon De door de bisschop aangestelde verantwoordelijke (pastoor)

21 Het dekenaat Dekenaal basisteam: beleid van het dekenaat ◦De vrijgestelden ◦De parochiale contactpersonen De stuurgroep: ondersteunt het basisteam en vormt het dagelijks bestuur ◦De vrijgestelden De dekenale conferentie: adviseert basisteam ◦Alle basisteams samen De dekenale werkgroepen: zorg voor de deelaspecten ◦4 werkgroepen met de vertegenwoordigers van de plaatselijk werkgroepen

22 De vrijgestelden Op niveau van het dekenaat ◦Vormen het dagelijks bestuur (stuurgroep) ◦Bepalen samen met de parochiale contactpersonen het beleid ◦Elke dekenale werkgroep heeft een vrijgestelde als lid Op niveau van de kerkplekken ◦Een van de vrijgestelden is de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke ◦Begeleiden van de verschillende teams

23 Taakomschrijving Een engagement voor vier jaar (1 januari 2014 – 31 december 2017) 6 coördinatievergaderingen binnen de eigen kerkplek ◦2 planningsvergaderingen in januari en juni met alle teams en derden (ter vervanging van het parochiaal beraad) ◦4 vergaderingen, meestal samen met het kernteam. 1 of 2 coördinatievergaderingen met de teams van de andere kerkplekken Iedereen volgt zijn eigen taken op

24 Timing 3 juni 2013: dekenaal beraad: beslissing hoeveel en welke kerkplekken we gaan vormen ◦Welke parochies hebben voldoende mensen gevonden om de teams te realiseren ◦Voor welke parochies moet een samenwerkingsverband gezocht worden December 2013: dekenaal beraad: definitieve samenstelling van de teams 1 januari 2014: start van de nieuwe parochie xxx: reduceren van het aantal zondagsvieringen tot 1 per kerkplek


Download ppt "Visie 2020 Van kerkgebouw naar kerkplek. Stappenplan Zien: ◦Wat is de actuele situatie? ◦Januari 2012 – juni 2012 Oordelen: ◦Wat moeten we beslissen naar."

Verwante presentaties


Ads door Google