De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Emine Osmanoglou  Examen spreken is een PPP  Het mondeling examen wordt opgenomen met een voice-recorder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Emine Osmanoglou  Examen spreken is een PPP  Het mondeling examen wordt opgenomen met een voice-recorder."— Transcript van de presentatie:

1

2 Emine Osmanoglou

3  Examen spreken is een PPP

4  Het mondeling examen wordt opgenomen met een voice-recorder

5  Kies het onderwerp in overleg met je docent  Heeft te maken met: ◦ Opleiding of beroep:  Werk (BBL)  Stage (BOL)  Verwerkt moet worden: ◦ Een dilemma, meningsverschil, probleem of keuze ◦ Voor- en nadelen ◦ Mening van voor- en tegenstanders ◦ Eigen mening plus onderbouwing  Voorbeeld: ◦ Kunststof kozijnen of houten kozijnen? ◦ Verf op waterbasis of op synthetische basis? ◦ Kast van massief hout of plaatmateriaal?

6  Inleiding ◦ Inhoudsopgave  Doel  Eerst..dan..vervolgens..daarna..tot slot..  Middenstuk ◦ Uitwerking deelonderwerpen  Slot ◦ Conclusie

7 Voorstellen Dia 1 Inleiding Dia 2: Deze presentatie gaat over… Eerst vertel ik…Vervolgens…Tot slot… Middenstuk Dia 3: Informatie over het onderwerp Toelichting keuze Argumenten vóór en tégen Dia 4: Dia 5: Dia 6: Dia 7: Slot Dia 8: Slot Dia 9: Zijn er nog vragen? Dia 10: Bedanken voor de aandacht

8  Het examen wordt pas beoordeeld als aan onderstaande factoren is voldaan: ◦ Verstaanbaarheid ◦ De presentatie is de uitvoering vd opdracht ◦ Voldoet aan minimale duur:  2F: 5 minuten tot 8 minuten  3F: 7 minuten tot 10 minuten

9  Voldoet de presentatie aan de opdracht?  Is het doel duidelijk? ◦ Geef je genoeg informative en ben je overtuigend met je mening en argumenten?  Ben je gericht op het publiek en stem je af op publiek? ◦ Verbaal en non-verbaal gedrag/houding  Is de presentatie een samenhangend verhaal?  Is je woordgebruik correct en treffend?  Is je woordenschat groot genoeg?  Ben je goed verstaanbaar?  Spreek je vloeiend?  Is je taalgerbuik grammaticaal correct?

10  Maak een PowerPoint presentatie ◦ Ongeveer 10 dia’s  Geef achtergrondinformatie over het onderwerp  Het onderwerp is in de beroepscontext of maatschappelijk van aard  In de presentatie is een stelling verwerkt die te maken heeft met het onderwerp  De argumentatie is goed uitgewerkt: ◦ Argumenten en tegenargumenten ◦ Voordelen en nadelen ◦ Voorstanders en tegenstanders ◦ Eigen mening plus onderbouwing

11  Strengere beoordeling op: ◦ Complexiteit ◦ Informatiedichtheid ◦ Diepgang ◦ Het nemen van initiatief tijdens het gesprek ◦ De bijdrage aan de samenhang van het gesprek ◦ Het bereiken van het doel (informeren, overtuigen) ◦ Afstemming op de gesprekspartner (formeel/informeel/juiste taalvariant) ◦ Juist woordgebruik (trefzekerheid) ◦ Variatie in woordenschat ◦ Vloeiendheid ◦ Verstaanbaarheid ◦ Grammaticale correctheid ◦ Argumentatie: diepgaander ◦ Abstractieniveau ◦ Afstand tot de belevingswereld ◦ Gebruik van LSD

12

13  Inleiding ◦ Deze presentatie gaat over…. ◦ Eerst vertel ik…Vervolgens..Tot slot…  Middenstuk ◦ Ontstaansgeschiedenis bedrijf ◦ Organogram/afdelingen bedrijf ◦ Soort werk/projecten/werkzaamheden van het bedrijf ◦ Jouw werkzaamheden (foto’s, etc.) ◦ Hoe is het contact met collega’s? ◦ Hoe is het contact met je leidinggevende? ◦ Beschrijving van een dilemma/probleem/meningsverschil/keuze  Wat vinden de voorstanders? En waarom? Minimaal 2 argumenten.  Wat vinden de tegenstanders? En waarom? Minimaal 2 argumenten.  Wat vind jij? Waarom? ◦ Wat heb je zoal geleerd bij dit bedrijf? ◦ Wat zijn de pluspunten van het bedrijf en wat zijn de minpunten? Zou je het bedrijf aanbevelen bij klasgenoten en klanten? ◦ Waar is het bedrijf sterk in? ◦ Zijn er groeimogelijkheden? ◦ Hoe is de relatie praktijk en theorie wat betreft lesstof?  Slot ◦ Hoe zie jij jezelf over 20 jaar, privé en zakelijk?

14  Inleiding ◦ Deze presentatie gaat over… ◦ Eerst vertel ik over…Vervolgens…Tot slot…  Middenstuk ◦ Ontstaansgeschiedenis bedrijf ◦ Organogram/organisatieschema/afdelingen van bedrijf ◦ Soort werk/projecten/werkzaamheden van het bedrijf ◦ Jouw werkzaamheden (foto’s, etc.) ◦ Hoe was het contact met collega’s en leidinggevende? ◦ Beschrijving van een dilemma/probleem/keuze/meningsverschil  Wat vinden de voorstanders? En waarom? Minimaal 2 argumenten.  Wat vinden de tegenstanders? En waarom? Minimaal 2 argumenten.  Voordelen en nadelen van de keuze die gemaakt moet worden.  Wat vind jij? Waarom? ◦ Wat heb je geleerd van deze stage?  Wat ging goed? Wat ging minder goed? Wat ga je volgende keer anders doen? Zou je bijvoorbeeld daar willen solliciteren? Waarom wel/niet? Zou je dit bedrijf aanbevelen bij klasgenoot?  Hoe was de stagebegeleiding vanuit school en vanuit bedrijf? ◦ Slot  Waar zie jij jezelf over 20 jaar (zakelijk en persoonlijk)?

15

16  Inleiding  Informatie over windenergie  Stelling: ◦ Er moet meer ge”investeerd worden in windenergie  Argument 1: Windenergie raakt nooit op.  Argument 2: Windenergie vervuilt ons milieu niet.  Tegenargument: Maar ze vervuilen wel onze uitzicht (landschapsvervuiling).  Weerlegging tegenargument: Bouw ze dan op zee.  Maar dan hebben de toeristen aan zee er last van en dan gaan ze minder naar het strand en de strandtentjes moeten sluiten en dat is weer slecht voor de economie. Maar wat is belangrijker? Een gezonde leefomgeving of de economie?  Slot

17  Presenteer het ontwerp van de eindopdracht  Inleiding  Middenstuk ◦ Programma van eisen + eindproduct + toelichting concessies ◦ Klantgegevens (wie, contactverloop) ◦ Planning + toelichting ◦ Materiaalstaat + motivatie keuzes ◦ Kostenberekening: materialenkosten, arbeidskosten, machinekosten, werkplaatskosten + motivaties keuzes ◦ 3 schetsontwerpen + toelichting ◦ Isometrische schetsen ◦ Definitief ontwerp + toelichting ◦ Tevredenheid klant  Slot ◦ Reflectie (terugkijken en heenkijken)  Wat ging goed?  Wat ga je anders doen in de toekomst?

18

19


Download ppt "Emine Osmanoglou  Examen spreken is een PPP  Het mondeling examen wordt opgenomen met een voice-recorder."

Verwante presentaties


Ads door Google