De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitvoering Actiepunten Parkeerbeleidsplan Maandag 6 Mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitvoering Actiepunten Parkeerbeleidsplan Maandag 6 Mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Uitvoering Actiepunten Parkeerbeleidsplan Maandag 6 Mei 2013

2 Inhoudstafel 1. Toelichting parkeerbeleidsplan 2. Verkeerscirculatiestudie – scenario’s 3. Extra maatregelen 4. Herinrichting knoop A. De Langlestraat - Veldstraat

3 Cluster 1 : Centrum -Noord Zone hoge bebouwingsdichtheid Woningen die niet toelaten parkeren, op eigen perceel te voorzien Overwegende woonfunctie Wel school + turnzaal aanwezig (Veldstraat) Veldstraat: conflict parkeren bewoners – bezoekers Meeste straten bezettingsgraad vrij hoog (tussen 90% - 100%)

4 Restcapaciteit minder dan 10% in Blauwbrugstraat Overwinningsstraat Vredestraat A. De Langlestraat Antwerpsestraat tussen E. Claessenslaan en Stationsstraat Zeer beperkte restcapaciteit in aanpalende straten Overflow parkeervraag naar aanliggende straten

5 Resultaten metingen

6 Aanpak Invoeren eenrichtingsverkeer Vredestraat - parkeercapaciteit verhogen Straat breed genoeg om aan twee zijden te parkeren Meer parkeercapaciteit op terrein school GBS Veldstraat Bijkomende capaciteit in A. De Langlestraat Betere ruimtelijke + verkeerskundige inrichting “knip” A. De Langlestraat – Veldstraat Betere afstemming verblijfsruimte – parkeerruimte Daarom: voorontwerp knoop A. De Langlestraat – Veldstraat

7 Verkeerscirculatieplan Om te onderzoeken of door het voorzien van eenrichtingsstraten geen problemen worden gecreëerd die een negatieve impact hebben op bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

8 Voorkeursscenario Eenrichtingsverkeer in Vredestraat tussen Antwerpsestraat en Overwinningsstraat Gemotoriseerd verkeer toegelaten van Antwerpsestraat naar Overwinningsstraat Fietsers tegengestelde richting laten rijden (BEV = Beperkt Eenrichtingsverkeer) Parkeren half op berm / half op rijbaan

9 Alle scenario’s werden getoetst aan Veiligheid Bereikbaarheid Leefbaarheid

10 Waarom eenrichtingsverkeer Vredestraat van Antwerpsestraat naar Overwinningsstraat? Veiligheid: bij uitrijden Vredestraat slechte zichtbaarheid op verkeer Antwerpsestraat Bereikbaarheid: inrijden via Antwerpsestraat is logische aanrijroute voor grootste gedeelte van Niel Leefbaarheid: scenario scoort best als het gaat om het beperken van extra verkeer in aanliggende straten Ander scenario: is meer omrijden, minder logische route

11 Beste scenario “ Knip” A. De Langlestraat – Veldstraat wordt opgeheven Em. Dewittstraat dubbelrichting behouden Eenrichtingsverkeer Vredestraat naar Antwerpsestraat

12 Beste scenario, maar Minder toename parkeermogelijkheden in A. De Langlestraat – Veldstraat Gevaar ontstaan circulerend verkeer lus A. De Langlestraat – Veldstraat Toename verkeer in A. De Langlestraat A. De Langlestraat leent zich er niet toe (te smal wegprofiel) Toename conflicten met fietsers Overwinningsstraat - school

13 Extra maatregelen Ontsluiting fietsers via brandweg naar Vredestraat i.p.v. ontsluiting naar A. De Langlestraat Inrichten van uitwuifstrook in Vredestraat (zijgevel school – turnzaal) Enkel “kiss and ride” tijdens schooluren dus tussen 16u00 – 08u00 is parkeren mogelijk

14

15 Parkeerplaatsen Veldstraat Nu: 15 op rijbaan en 12 dwars Na werken: 15 op rijbaan 27 dwars


Download ppt "Uitvoering Actiepunten Parkeerbeleidsplan Maandag 6 Mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google