De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Divergeren Deze powerpoint ga je aan de slag met verschillende divergerende technieken. Hierbij bedenk je zoveel mogelijk ideeën. Bij een brainstormsessie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Divergeren Deze powerpoint ga je aan de slag met verschillende divergerende technieken. Hierbij bedenk je zoveel mogelijk ideeën. Bij een brainstormsessie."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Divergeren Deze powerpoint ga je aan de slag met verschillende divergerende technieken. Hierbij bedenk je zoveel mogelijk ideeën. Bij een brainstormsessie komen in eerste instantie spontaan ideeën naar boven. Maar op een bepaald moment zit je vast. Om bestaande patronen te doorbreken en anders te denken kun je divergerende technieken gebruiken.

4 Braindump Deze techniek maakt je hersenen leeg en zorgt ervoor dat alle eerste ideeën op papier staan. Alle logische oplossingen komen hierbij naar voren. Als deze ideeënstroom op is ga je over op de andere divergerende technieken. Stappen: 1.Pak een groot vel en schrijf alles op wat je te binnen- schiet. Stop hier pas mee als alle ideeën op papier staan. 2.Kies een andere divergerende techniek om voort te borduren op wat je hebt.

5 In de huid van… Denk vanuit een andere doelgroep om je probleem op te lossen of je concept te versterken. Vaak werkt het goed om je in te leven in de doelgroep waarvoor je een concept moet bedenken. Wat zou een 5 jarige bedenken? Of een single zakenvrouw?

6 Imitatie Je kunt veel leren door imitatie. Natuurlijk moet je niet letterlijk gaan kopiëren maar starten vanuit bestaande dingen kan heel waardevol zijn voor ideegeneratie. Stappen: 1. Schrijf kernwoorden uit probleemstelling op. 2. Ga surfen op internet naar bestaande ideeën over deze onderwerpen. 3. Bedenk synoniemen voor de kernwoorden uit de probleemstelling. Ga ook vanuit hier surfen op internet. 4. Combineer bevindingen van de synoniemen met de overige bevindingen en bedenk 'nieuwe' ideeën.

7 Beelddenken Deze techniek zorgt ervoor dat je je verbeelding gebruikt en dat je niet denkt in beperkingen. Beelden maken heel veel duidelijk. Ze geven vorm aan discussies. Stappen: 1.Schrijf het probleem op een vel papier. 2.Ieder groepslid denkt na over de ideale oplossing. Deze oplossing moet in beeld worden uitgedacht. 3.Ieder groepslid zoekt op internet naar beelden die passen bij zijn of haar oplossing. 4.Op basis van de beelden ontstaat er een gesprek wat de basis is voor verdere brainstorm.

8 Conflictdenken Het uitdenken van mogelijke problemen in situaties kan je helpen om ideeën te bedenken waar je normaal nooit op zou komen. Stappen: 1. Omschrijf een serie gebeurtenissen die beschrijven welk probleem je wilt oplossen. 2. Als alles fout gaat? Omschrijf het ergste scenario per gebeurtenis (bv: miscommunicatie, vertraging, conflicten). 3. Bedenk manieren om de ergste scenario’s te voorkomen. Wat zou je doen? Wat zou je veranderen? 4. Schrijf al je ideeën op een groot vel.

9 Dwaze wensen Deze techniek helpt om uit het gebaande denkpad te stappen en om inspiratie te halen uit ongewone associaties. Stappen: 1.Schrijf de inzichten die je hebt uit de probleemverkenning op losse post-its. 2.Denk met de groep na over wensen per inzicht. Start de eerste 5 minuten met normale wensen. 3.Bespreek de eerste ronde met elkaar. Ga nu verder met de 2e ronde: dwaze wensen. Laat de verbeelding spreken. Bedenk voor iedere normale wens ook een dwaze wens. 4.Kies een normale wens en een dwaze wens en ga deze combineren. 5.Herhaal deze oefening met iedere post-it.

10 Superheld De superheld techniek zorgt ervoor dat je buiten gebaande paden denkt en oplossingen bedenkt vanuit een ander perspectief. Je gebruikt metaforen en analogiën. Stappen: 1.Schrijf het probleem op. 2.Schrijf op een vel alle losse ideeën die je hebt rondom dit probleem. 3.Ieder groepslid kiest een superheld en omschrijft de bijbehorende krachten. Schrijf hier een kort stukje over.

11 Superheld (2) 4. Bedenk per kracht ideeën om de superheld het probleem te laten oplossen. 5. Kijk met de groep welke superheld de beste ideeën oplevert en ga daarop door associëren. 6. Schrijf alle oplossingen op een vel. 7. Probeer tot slot de oplossingen terug te vertalen naar bruikbare oplossingen.

12 Ja en… Deze techniek helpt om negatieve meningen over een situatie of een probleem om te zetten in mogelijkheden of kansen. Stappen: 1.Verzamel alle inzichten die je hebt over een situatie of probleem. 2.Benadruk de negatieve bevindingen die een ja maar gevoel oproepen. 3.Verander iedere negatieve bevinding in het positieve ‘Ja en...’ 4.Bedenk zoveel mogelijk ideeën vanuit het ‘Ja en.. principe’.

13 Bronnen Michels, W.,Huyskens, I., Brand-id, 2011 Booreiland, 75 tools for creative thinking, 2012


Download ppt "Divergeren Deze powerpoint ga je aan de slag met verschillende divergerende technieken. Hierbij bedenk je zoveel mogelijk ideeën. Bij een brainstormsessie."

Verwante presentaties


Ads door Google