De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KRW maatregel polder Stededijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "KRW maatregel polder Stededijk"— Transcript van de presentatie:

1 KRW maatregel polder Stededijk
Marius Teeuw Rijkswaterstaat - PPO

2 Missie Rijkswaterstaat
droge voeten voldoende en schoon water vlot en veilig verkeer over weg en water betrouwbare en bruikbare informatie Opstapje naar het KRW project via een link met de tweede missie van RWS namelijk SCHOON water.

3 Doel Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
Schoon water dat goed is voor mensen, dieren en planten in 2027 Uitwerking in 3 hoofdthema’s: Ruim baan voor vis Schoon water Herstel leefgebied KRW is een Europese richtlijn die alle lidstaten verplicht om in uiterlijk 2027 aan strenge normen mbt de waterkwaliteit te voldoen. Voor de RIJKSWATEREN uitgewerkt in 3 hoofdthema’s: Ruim baan voor vis: vispassages (ism Waterschappen) Schoon water: waterbodemsaneringen en aanpak RWZI (ism Waterschappen) Herstel leefgebied: gericht op scheppen van abiotische randvoorwaarden om de ontwikkeling van flora en fauna in en rondom het water te stimuleren. Dit met het doel om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Dit project richt zich op het derde thema.

4 Maatregelen Rijkswaterstaat regio WNZ
Geulen (uiterwaardverlagingen) (Natuurvriendelijke) oevers Vispassages Waterbodemsaneringen Uitvoeringsbudget ca. € 60 miljoen Om de waterkwaliteit te verbeteren werken we als RWS aan een maatregelenpakket.

5 KRW projecten Uitvoering 1e tranche SVZ 17-12-2014 Papegaaiebek
Hollandsche IJssel Sophiapolder Dordtsche Biesbosch KRW projecten Uitvoering 1e tranche SVZ Gerealiseerd In uitvoering Nog niet gerealiseerd

6 Toestand waterkwaliteit Sliedrechtse Biesbosch
Chemie : goed Biologie: waterplanten matig mcrofauna matig vis matig Waterplant =schedefontuinkruid (vrij algemen soort van ondiepe meren en riviermondingen) Macrofauna = driehoeksmosselen en libellelarve (komt vooral voor bij hard substraat, Heusdensch Kanaal, weinig in de Afgd. Maas vanwege te slibrijke bodem) Vis = rivierdonderpad (stroomminende soort, vrij zeldzaam in de Afg. Maas) Meetfrequentie: 1x jaar en vanaf 2013 meetpunten verspreid zowel op de Afgedamde Maas als Getijdenmaasdeel. vis waterplanten macrofauna

7 Polder Stededijk Doelstelling vanuit KRW: realisatie 50 ha intergetijdegebied Doelsoorten: macrofauna en vis Rekening houden met Stort v. Troost Kosten: 1,45 M€

8 Opening in kade met brug
Aanleg nieuwe kade Ophoging kade Graven geulen Opening in kade Opening in kade met brug Opening in kade Aanleg aanmeervoorziening t.b.v. beheer en onderhoud

9 Polder Stededijk – visualisatie Gemiddeld Hoog Water

10 Planning realisatie Mei – augustus 2015: aanbestedingsfase
September 2015 – april 2016: realisatiefase 1 mei 2016: project gereed

11 Vragen?


Download ppt "KRW maatregel polder Stededijk"

Verwante presentaties


Ads door Google