De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CO-CREATIE EN ONDERZOEK IN DE WIJK Stan Majoor Lector coördinatie grootstedelijke vraagstukken Elke van der Heijden Valorisatie manager en coördinator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CO-CREATIE EN ONDERZOEK IN DE WIJK Stan Majoor Lector coördinatie grootstedelijke vraagstukken Elke van der Heijden Valorisatie manager en coördinator."— Transcript van de presentatie:

1 CO-CREATIE EN ONDERZOEK IN DE WIJK Stan Majoor Lector coördinatie grootstedelijke vraagstukken Elke van der Heijden Valorisatie manager en coördinator Fieldlab Zuidoost 1

2 SPEERPUNT URBAN MANAGEMENT Doel Urban Management: vormgeven aan wendbare publiek-private innovatie: Op het raakvlak van maatschappelijke domeinen Vanuit een lokale context met relatie tot andere schaalniveaus Via onderzoek en begeleiding van interventies in Fieldlabs Gericht op enkele grootstedelijke thema’s om profilering, uitwisseling en impact te versterken Thema’s: Sociale en Economische Participatie, Collectief Ondernemerschap en Gebiedstransformatie http://www.hva.nl/urban-management/fieldlabs/fieldlab-nieuw- west/projecten-fieldlab-nieuw- west/projecten/projecten/content/folder/urban-management/nl/gedeelde- content/projecten/projecten-algemeen/mijn-huis-mijn-straat-mijn-wijk.html

3 WERKWIJZE: FIELDLABS URBAN MANAGEMENT HET IS: lokale kennisalliantie stadsdeel – HvA – stakeholders GAAT OVER: gebiedsgerichte aanpak sociale, economische en ruimtelijke vraagstukken. BIEDT: betrouwbare experimenteer- en leeromgeving voor praktijkgericht onderzoek en innovatie. LEIDT TOT: collectief leren en nieuwe manieren van handelen, organiseren. 3

4 GEBRUIKTE WETENSCHAPPELIJKE CONCEPTEN (1/4) Uitgangspunten voor inrichting fieldlabs: Doel:Sociale Innovatie Werkwijze: Living lab en End User Design 4

5 GEBRUIKTE WETENSCHAPPELIJKE CONCEPTEN (2/4) Sociale innovatie “….the creation of long-lasting outcomes that aim to address societal needs by fundamentally changing the relationships, positions and rules between the involved stakeholders, through an open process of participation, exchange and collaboration with relevant stakeholders, including end-users, thereby crossing organizational boundaries and jurisdictions…” (Voorberg e.a., 2015, p. 1334) 5

6 GEBRUIKTE WETENSCHAPPELIJKE CONCEPTEN (3/4) Living Labs Living labs zijn test- en ontwikkelomgevingen, vaak in een begrensd gebied als een stad of een wijk. Het gaat om samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers die nieuwe producten, diensten en businessmodellen ontwikkelen en effecten onderzoeken in een realistische context. 6

7 GEBRUIKTE WETENSCHAPPELIJKE CONCEPTEN (4/4) Kernwaarden Human Centered Design (HCD)  Stelt de gebruiker (user) centraal, wordt als stakeholder gezien van de vraag en eventuele oplossingen  Benadert de vraag vanuit de verschillende perspectieven van de stakeholders, (percepties, waarden en belangen)  Benadert het onderzoeksveld als een ecosysteem, vertaalt content naar context en neemt interdependentie als uitgangspunt  Design impliceert niet alleen denken maar ook maken; de belofte van het fieldlab is immers ook om directe waarde te creëren voor het stadsdeel c.q. de burgers 7

8 VRAGEN Wat vinden jullie van de vertaling van het theoretisch kader naar de praktische uitwerking? Wat zien jullie als mogelijke verbeterpunten? Wat vinden jullie interessante noties voor de verbetering van onze praktijk? 8

9 WAT IS HET GEWORDEN? Beginnen vanuit maatschappelijk opgave in gebiedsagenda’s stadsdelen Vastomlijnd geografisch gebied Waardecreatie door onderzoek en experiment en concrete innovaties Multidisciplinaire en contextgevoelige aanpak Quadriple Helix: Kennispartners-Gemeente - Praktijkpartners – Burgers Verschillende talen van stakeholders samenbrengen 9

10 10 Stadsdelen Gemeente Amsterdam Drie fieldlabs gebaseerd op gebiedsagenda’s, leren en organiseren in politiek-bestuurlijke en uitvoeringscontext THEMA’S Zelfregie bij armoede Sociale samenhang /gezonde wijk Participatie THEMA’S Klimaatbestendige wijk Wijkontwikkeling/participatie Samenwerking formele- informele zorg THEMA’S Wijkeconomie Ontwikkelingskansen jongeren Gebiedstransformatie / ontwikkelend beheer Toerisme en Imago

11 11 RELATIES - EXTERN Bewonersorganisaties Professionele partners Kennispartners Strategische partners

12 IN DE FIELDLABS: 12 Gezamenlijke meerjarige onderzoeksagenda vertalen naar concrete projecten: Mijn huis, Mijn straat, Mijn Wijk in Nieuw West: http://www.hva.nl/urban-management/fieldlabs/fieldlab-nieuw-west/projecten- fieldlab-nieuw-west/projecten/projecten/content/folder/urban- management/nl/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/mijn-huis-mijn- straat-mijn-wijk.html Financiële Zelfredzaamheid van Jongeren in Zuidoost: http://www.hva.nl/urban-management/fieldlabs/fieldlab-zuidoost/projecten- fieldlab-zuidoost/item/jongeren-en-schulden.html

13 VRAGEN Wat vinden jullie van de vertaling van het theoretisch kader naar de praktische uitwerking? Wat zien jullie als mogelijke verbeterpunten? Wat vinden jullie interessante noties voor de verbetering van onze praktijk? 13

14 STELLINGEN Radicale innovatie kan niet plaats vinden via een proces van co- creatie; co-creatie is muddling through Living Labs brengen usual suspects en zelfde vragen in een nieuw jasje Grootstedelijke vraagstukken hangen altijd samen met hogere schaalniveau’s, gebiedsgerichte Living Labs kunnen hier niet mee omgaan 14


Download ppt "CO-CREATIE EN ONDERZOEK IN DE WIJK Stan Majoor Lector coördinatie grootstedelijke vraagstukken Elke van der Heijden Valorisatie manager en coördinator."

Verwante presentaties


Ads door Google