De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijke Zorg ZHZ Adviescommissie 14 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijke Zorg ZHZ Adviescommissie 14 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijke Zorg ZHZ Adviescommissie 14 juni 2011

2 Wmo Prestatievelden Preventie 1.Sociale samenhang in en leefbaarheid dorpen, wijken, buurten 2.Preventiegerichte ondersteuning van jeugdigen 3.Informatie, advies en cliëntondersteuning 4.Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers Vroegsignalering 5.Bevorderen deelname van mensen met beperking of psychisch probleem of psychosociaal probleem. 6.Voorzieningen voor mensen met beperking of psychisch probleem of psychosociaal probleem Opvang 7.Maatschappelijke opvang incl vrouwenopvang Herstel 8. Openbare geestelijke gezondheidszorg 9Het bevorderen van verslavingsbeleid Maatschappelijke zorg, Centrumgemeente-taak Dordrecht voor ZHZ Lokale taak Wel regionale afstemming (Drechtsteden)

3 Dordrecht Centrumgemeente MZ in Regio Zuid-Holland Zuid MZ: Drechtsteden, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Veiligheid: Drechtsteden, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Hoeksche Waard Gezondheid: Drechtsteden, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Hoeksche Waard

4 Doelgroep: Complexe multi- problematiek Dakloos Verslaafd Psychiatrisch problemen Huiselijk Geweld Ex-gedetineerd Overlastgevers Schulden Geen werk/dagbesteding Partners Regiogemeenten Zorgkantoor Zorgverzekeraar GGD SDD / RSD BoumanGGZ Leger des Heils Blijf van m’n Lijf De Hoop SWA MEE Rivas Yulius OM Politie Corporaties Reclassering Maatschappelijke Zorg in een notendop Aanbod vanuit Centrumgemeente Preventie / Vroegsignalering Zorgtoeleiding en coördinatie Ambulante begeleiding en dienstverlening Wonen: dag- nachtopvang / crisisopvang / woonbegeleiding Nazorg

5 Hoofdlijnen beleid MZ Zorg voor Elkaar 2008-2010 Ambities: Persoonsgerichte aanpak 100% sluitende keten Regie vanuit de (centrum-)gemeente Doelen: Ontwikkeling Centrale Toegang Hostelvoorziening (Domus) Differentiatie aanbod in de vrouwenopvang Coördinatiepunt ex-gedetineerden

6 Evaluatie beleid 6 Aandachtspunten: 1.Regio en partners intensief betrekken bij de herijking van het beleid. 2.Verbinden Zorg, Jeugd, Veiligheid 3.Afstemming Centrumgemeente – Regiogemeenten 4.Doorontwikkelen Centrale Toegang 5.Doorontwikkelen staand beleid 6.Meer sturen op outcome

7 Persoonsgerichte ketenaanpak Centrale Toegang Signalering Dossiervorming Weging/Kwalificatie Toewijzen casusregie Uitvoering Evaluatie

8 Vooruitblik Herijking beleid Maatschappelijke Zorg Strategische (meerjaren)visie Operationele agenda (tweejaarlijkse uitvoeringsplannen)

9 Verbinding Zorg, Veilig, Jeugd MZ Taskforce Overlastgevers Ex-gedetineerd Veiligheids- huis Veelplegers 18+ en 18- Huiselijk geweld Risicojeugd Jeugd Zorg voor jeugd ZAT Route 27

10 Proces visie MZ binnen beleidsplan Wmo 2 e – 3 e kwartaal 2011 Gezamenlijke visievorming ketenpartners en regiogemeenten 3 e – 4 e kwartaal 2011 proces van beleidsvorming met betrokkenheid van organisaties en burgers (incl. WMO Adviesraad) 4 e kwartaal 2011 Collegebesluit Advisering Adviesraad WMO Aanbieden aan gemeenteraad


Download ppt "Maatschappelijke Zorg ZHZ Adviescommissie 14 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google