De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo WELKOM! Presentatie en gedachtewisseling fractie ChristenUnie/SGP en haar achterban.

Verwante presentaties


Presentatie over: "26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo WELKOM! Presentatie en gedachtewisseling fractie ChristenUnie/SGP en haar achterban."— Transcript van de presentatie:

1 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo WELKOM! Presentatie en gedachtewisseling fractie ChristenUnie/SGP en haar achterban

2 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Programma Voorstelrondje Voorstelrondje Gemeenteraad en commissies Gemeenteraad en commissies Rol achterban Rol achterban Enquête-resultaten ledenraadpleging Enquête-resultaten ledenraadpleging PAUZE PAUZE Workshop Workshop Informeel napraten Informeel napraten

3 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Voorstelrondje: wie zijn we? Freek Nijhof, gemeenteraadslid Freek Nijhof, gemeenteraadslid Henrike Pool, secretaresse Henrike Pool, secretaresse Wout Nieuwenhuis, aspirant-raadslid Wout Nieuwenhuis, aspirant-raadslid Schaduwfractie: Meindert Dijkstra, Albert- Jan de Graaf, Gerrit Verwoerd,Arie van Essen, Wouter Teeuw, Teko Boeringa (bestuur CU) Schaduwfractie: Meindert Dijkstra, Albert- Jan de Graaf, Gerrit Verwoerd,Arie van Essen, Wouter Teeuw, Teko Boeringa (bestuur CU)

4 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo De Gemeenteraad 35 leden, 9 partijen, CDA/PVDA/D’66 college 35 leden, 9 partijen, CDA/PVDA/D’66 college Taak en functie Raad: Taak en functie Raad: –kaderstellend, controlerend, vertegenwoordigen College: College: –bestuurt in de praktijk, verantwoordelijk Dualisme: Dualisme: –ontvlechting Raad – College –bewustwording! –zuiverder besturen – controleren…

5 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo De Gemeenteraad Commissies (inhoudelijk voorbereidend): Commissies (inhoudelijk voorbereidend): –Veilige Stad: »Algemene coördinatie, P&O, financiën, beheer –Iedereen actief: »Economie, werk, sport, toerisme, Masterplan –Wonen en Leven: »R.O., verkeer, wonen, gezondheid, onderwijs, sociale zaken

6 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo De rol van de achterban De fractie moet gesteund worden De fractie moet gesteund worden De fractie moet bekritiseerd worden De fractie moet bekritiseerd worden De fractie moet gevoed worden De fractie moet gevoed worden

7 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Enquêteresultaten Waarom enquête? Waarom enquête? 11 retour ontvangen 11 retour ontvangen Bruikbare resultaten! Bruikbare resultaten! “0-meting” “0-meting”

8 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Enquêteresultaten vervolg Waarom lid? Waarom lid? –Politiek volgens christelijke normen –CDA minder christelijke vertegenwoordiging

9 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Enquêteresultaten vervolg Op welke manier opkomen voor belangen?: Op welke manier opkomen voor belangen?: –Actief, adequaat, gedegen, Bijbels visie –Getuigen dat de Here de hoofdrol speelt –In de wereld – niet van de wereld –Medemenselijkheid

10 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Enquêteresultaten vervolg Waar sterk voor maken? Waar sterk voor maken? –Schoon, veilig, leefbaar –Daklozen, drugs, hulpverlening, kwetsbaren –Normen, betrouwbaar bestuur, relatie leden –Onderwijs, kerk, gezin, zondagsrust Kortom: volle breedte raadswerk

11 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Enquêteresultaten vervolg Welke zaken in Almelo belangrijkst? Welke zaken in Almelo belangrijkst? –Zie vorige: veel overlap –Meer bevoegdheden stadwachten –Controle besteding subsidiegelden –Speeltoestellen en groen, leefbaarheid kinderen –Verkeer in wijken –Stadsbelang boven partijbelang

12 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Enquêteresultaten vervolg Waar ergert u zich aan in Almelo? Waar ergert u zich aan in Almelo? –Troep, poep, blootreclame –Fietsers zonder licht, fietspaden verkeersveiligheid, parkeerbeleid, drempels –Wachtlijsten, bureaucratie, OZB, slecht bestuur –Architectuur, uitstraling centrum –Weinig instroom jeugd,

13 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Enquêteresultaten vervolg Waar bent u tevreden over in Almelo? Waar bent u tevreden over in Almelo? –Ruime woonwijken, groen –Parkeerbeleid, fietsstalling, afvalreiniging –Gemeente luistert goed, goede mediapresentatie –Invulling van centrum, goede winkelcentra

14 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Enquêteresultaten vervolg Wat vond u van de nieuwsflits? Wat vond u van de nieuwsflits? –Informatief, duidelijk, direct –Goed initiatief, politiek komt dichterbij –Meer info over effecten van onze inbreng

15 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Enquêteresultaten vervolg Ideeën voor nieuwe activiteiten? Ideeën voor nieuwe activiteiten? –Achterban meer betrekken –Schone bermen –Actualisering bestemmingsplan –Zinvolle dagvulling hulpbehoeftigen –Opvang voor probleemjongeren 18+ –Opvang daklozen en junks –Fractieflits via email en ook naar buiten

16 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Enquêteresultaten vervolg Tevreden over voorzieningen? Tevreden over voorzieningen? –Gezondheidsvoorzieningen: »Te weinig huisartsen e.d.: meer medisch personeel –Fietsvoorzieningen: »Betere stallingen en betere veiligheid –Binnenstad en stadstoezicht: »Onvoldoende, parkeermeters waardeloos

17 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Workshop Discussie a.d.h.v. stellingen Discussie a.d.h.v. stellingen Meningsvorming: grond voor standpunten Meningsvorming: grond voor standpunten Doet u actief mee? Doet u actief mee?

18 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Stelling 1 Almelo moet groeien naar 100.000 inwoners om een goede voorzieningenstructuur te creëren

19 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Stelling 2 Om de groene longen te behouden, moet er een invulling plaatsvinden, bijvoorbeeld landhuizen

20 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Stelling 3 Leegkomende kerken moeten worden gesloopt ter voorkoming van ongewenste functieverandering

21 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Stelling 4 Wij moeten zorgdragen voor uitgeprocedeerde asielzoekers

22 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Stelling 5 Als profclubs in financiële problemen komen, moeten ze door de gemeente financieel ondersteund worden.

23 26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo Dilemma’s 1. Hoe geven we handen en voeten aan de integratie van voormalige allochtonen? 2. Hoe voorkomen we dat in een tijd van economische teruggang zoveel mensen aan de zijlijn komen te staan? 3. Hoe kan het imago van Almelo verbeterd worden


Download ppt "26 mei 2003Politieke avond ChristenUnie Almelo WELKOM! Presentatie en gedachtewisseling fractie ChristenUnie/SGP en haar achterban."

Verwante presentaties


Ads door Google