De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verslag Bestuursgesprek tussen Philadelphia en de Inspectie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verslag Bestuursgesprek tussen Philadelphia en de Inspectie."— Transcript van de presentatie:

1 Verslag Bestuursgesprek tussen Philadelphia en de Inspectie

2 Bestuursgesprek 26 november 2014 heeft de Inspectie een gesprek gehad met de Raad van Bestuur In dit gesprek zijn er verschillende onderwerpen besproken Daarna is er een verslag gemaakt van het gesprek

3 Bestuursgesprek LCR,LFR en OR hebben ook een gesprek gehad met de Inspectie Mark heeft dit teruggekoppeld in de vergadering van 14 februari

4 Inspectiebezoeken op locatie 4 locaties bezocht De locaties zijn uitgekozen door mogelijke risico’s Geen grote risico’s gevonden

5 De klachtenregeling Het moet duidelijk zijn dat een klacht direct gemeld kan worden bij de klachtencommissie

6 De indicentmeldingen Er is maar een calamiteit gemeld in 2014 In de zomer waren er veel meldingen van seksueel misbruik De Inspectie vindt het goed dat het vergroten van de weerbaarheid extra aandacht krijgt

7 De overgang naar de Wmo Philadelphia neemt medewerkers en cliënten actief mee in de overgang Het is een centraal onderwerp geweest bij alle medezeggenschapsraden Het is niet als aandachtspunt naar voren gekomen in de gesprekken met de LCR of LFR

8 Vrijheidsbeperkende maatregelen Er wordt hard gewerkt aan de afbouw Het wordt niet altijd goed gerapporteerd Aandachtspunt voor Philadelphia

9 Conclusie De kwaliteit is zichtbaar verbeterd Geen grote risico’s op de 4 bezochte locaties Medewerkers en cliënten worden actief betrokken bij de overgang naar de Wmo

10 Afspraken Blijvende aandacht voor vrijheidsbeperkende maatregelen Aanpassen klachtenregeling

11 Acties Philadelphia De klachtenregeling is aangepast Hierover vragen we jullie advies De nieuwe versie ligt klaar bij de vergadering


Download ppt "Verslag Bestuursgesprek tussen Philadelphia en de Inspectie."

Verwante presentaties


Ads door Google