De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toezicht op Financiële Dienstverlening Vereniging van Compliance Officers Amsterdam, 3 juli 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toezicht op Financiële Dienstverlening Vereniging van Compliance Officers Amsterdam, 3 juli 2003."— Transcript van de presentatie:

1 Toezicht op Financiële Dienstverlening Vereniging van Compliance Officers Amsterdam, 3 juli 2003

2 Autoriteit Financiële Markten EEN KORTE HISTORIE VAN STE/AFM 2001 2000 2003 1999 1997 1996 1995 1992 1991 1988 320 fte 1) 3 fte80 fte Oprichting STE (Beurswet 1914) Modern toezicht- instrumentarium (Wet toezicht Effectenverkeer en Wet Melding Zeggenschap) Full-time bestuur treedt aan en één eisenstelsel en vergunning-regiem (herijking Wte) 2002 Kanteling toezicht Stichting Toezicht Effectenverkeer

3 Toegankelijkheid 1.Financiële Dienstverlening OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE TAKEN 2. Kapitaalmarkt3. Infrastructuur Verantwoordelijk- heid bij aanbieder Verantwoordelijk- heid bij vrager Primaire markt Secundaire markt Verslaggeving Effecten- infrastructuur Betalings- infrastructuur Effecten-, verzeke- rings-, deposito- en kredietproducten EffectenEffecten- en betalingsverkeer

4 DOELSTELLINGEN AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN Bevorderen van de toegankelijkheid van financiële markt Bevorderen van de werking van financiële markt Borgen van het vertrouwen in financiële markt Toegankelijkheid voor vragers en aanbieders Eerlijke, maar adequate toegangseisen Indien nodig ontzegging toegang van marktspelers Kenbare normen die, samen met de handhaving ervan, een gelijk speelveld creëren Voldoende informatie die voor iedereen toegankelijk is Bescherming van de zwakkere belangen Normen die de eerlijkheid van transacties waarborgen Dat marktpartijen verantwoordelijkheid nemen bij incidenten (individueel en gezamenlijk)… …en waar nodig de AFM ingrijpt DoelstellingenDit betekent zorgdragen voor…

5 WAT VERANDERT ER? Aanpassing vrijstellingsregeling Wte: - registratieplicht aanbieders per cliëntenremissier vervalt -registratieplicht cliëntenremissier zelf blijft (vooralsnog) Aanpassing zal voor de zomer gerealiseerd zijn Invoering Wet Financiële dienstverlening: -Voorstel: registratie- plicht cliënten-remissier vervalt -Alle financiële adviseurs, bemiddelaars en aanbieders onder consistent regime Invoering zal voor de zomer van 2004 gebeuren Stap 1 Stap 2 Wat? Wanneer?

6 Vragenformulier Vestigingsdiploma Beroepsaansprakelijk- heidsverzekering (BAV) Steekproeven Permanente Educatie GIDI, Financiële Bijsluiter Vastlegging waar nodig Integriteit Deskundig- heid Financiële zekerheid Transparan- tie Zorgplicht 5 KenmerkenToezicht “aan de poort” Toezicht “doorlopend” WAT IS HET GEHELE TOEZICHTSCONCEPT?

7 KOEPELS Kwaliteits- bevordering (belangenbe- hartiging en ser- viceverlening) INTERMEDIAIRS Self assessment langs de vijf kenmerken AANBIEDERS Inspannings- verplichting Kwaliteits- bevordering STICHTING Kwaliteits- bevordering AFM Gericht onafhankelijk Toezicht KLANTEN Eigen verant- woordelijkheid HOE KAN IEDEREEN BIJDRAGEN?

8 PLATFORM FINANCIELE DIENSTVERLENING (1) Oprichten van Stichting Afbakenen rollen en verantwoordelijkheden Wisselen van gedachten Operationeel voorbereiden toezicht Adviesorgaan voor AFM Tijdelijk van aard Stuurgroep en 6 commissies Doelstelling Status Structuur

9 PLATFORM FINANCIELE DIENSTVERLENING (2) STUURGROEP Stichting/Rolafbakening Deskundigheid Transparantie & Zorgplicht Aanbieder - bemiddelaar Klachtenregeling Communicatie

10 Wte DE UITDAGING: CONSISTENT GEDRAGSTOEZICHT WtbWfd EffectenCollectieve beleg- gingsfondsen Verzekeringen, kredietverlening, overige diensten Betrouwbaarheid Deskundigheid Transparantie Zorgplicht Klachtenregeling Geschillenregeling overige onderwerpen


Download ppt "Toezicht op Financiële Dienstverlening Vereniging van Compliance Officers Amsterdam, 3 juli 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google