De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale participatie en MSS Bladel Harry Michon - projectleider zorgvoorbetertraject Sociale Participatie Trimbos-instituut 030 2959217.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale participatie en MSS Bladel Harry Michon - projectleider zorgvoorbetertraject Sociale Participatie Trimbos-instituut 030 2959217."— Transcript van de presentatie:

1 Sociale participatie en MSS Bladel Harry Michon - projectleider zorgvoorbetertraject Sociale Participatie Trimbos-instituut hmichon@trimbos.nl 030 2959217 Bijeenkomst gemeente Bladel 30 oktober 2008

2 Zorgvoorbeter Landelijke grote innovatiebeweging Initiatief VWS, regie ZonMw Uitvoering hoofduitvoerder Vilans – TNO kwaliteit v leven Trimbos voor de sectoren GGZ en MO Veel verbeteronderwerpen van decubitus tot valpreventie Vier onderwerpen speciaal voor GGZ / MO / VG sociale participatie, herstelgerichte zorg in langverblijf, licham. gezondheid & psychiatrie, bemoeizorg http://www.zorgvoorbeter.nl/

3 Sociale Participatie

4 Voor wie Mensen die mede vanwege hun beperkingen steun kunnen gebruiken bij ‘herstellen en meedoen’. ernstige en langerdurende psychiatrische problematiek verstandelijke beperkingen langverblijf & langdurig ambulant binnen en buiten de GGZ

5 Aanleiding Een keten van lege zondagen: Weinig aandacht; weinig omhanden Ogenschijnlijk is er weinig perspectief Veel eenzaamheid Onvervulde behoeften Te weinig omhanden Beperkt sociaal netwerk / weinig echte verbondenheid Weinig acceptatie, onbekend maakt onbemind Praktijkontwikkeling nodig

6 Doel: sociaal netwerk individuele cliënten in gunstige zin beïnvloeden Verbetering netwerk Meer gevoel erbij te horen

7 Wenselijke resultaten / ambities Teamleden kennen netwerk cliënt (beter) Een eigen ‘netwerkplan’ voor cliënt met cliënt bedacht en uitgevoerd Cliënt vindt na traject: ik hoor er meer bij, ik heb leukere, betere, fijnere, meer, andere contacten. Teams zijn bijgeschoold in bv. in rehabilitatie mbt sociale contacten Cliënt: betrokken bij bovenstaande Cliënt: perspectief op behoud van resultaten

8 Meten op drie manieren Starten met netwerkcirkel cliënt leren kennen & hulpmiddel meten Via kwantitatieve metingen verkorte vragenlijst netwerkenmerken eenzaamheidsschaal ‘hamvraag’ Via beschrijvingen individuele processen “individuele verhalen” Via procesverslagen

9 Ambities II heeft positievere score op de ‘eenzaamheidsschaal’ in loop van tijd heeft gunstige verandering – hoe klein ook – in eigen netwerk

10 Resultaten - ronde 1

11 Deelname startsituatie Alle vier de onderwerpen: > 120 teams in NL in 2 rondes Sociale participatie: ruim 30 teams MSS Bladel: 1 van 15 teams in ronde 1 12 teams leverden ‘nulmetingen’ in dwz startsituatie cliënt eenzaamheid, netwerk 117 cliënten netwerkgegevens 19 MSS Bladel – dit alleen al goed resultaat! 159 cliënten gegevens eenzaamheidslijst

12 Netwerkkenmerken startsituatie hele groep (117 personen) gemiddeld 12 netwerkleden 19% v alle netwerkleden professionals 20% partner MSS Bladel (19 personen) gemidd. 10 netwerkleden ook hier veel professionals als netwerklid 5% partner

13 Netwerkkenmerken startsituatie

14 Eenzaamheid startsituatie Mate eenzaamheid % cliënten Bladel (N=19) % cliënten Hele groep (N=159) Landelijk (Van Tilburg & De Jong Gierveld 2007) Niet eenzaam020,870 Matig eenzaam57,955,320 Sterk / zeer sterk eenzaam 42,123,910

15 Nameting 61 personen opnieuw netwerkgegevens 78 mensen opnieuw eenzaamheidslijst afgenomen 75 personen ‘hamvraag’

16 Resultaten nameting Indicator Hele groep MSS Bladel Enige verandering? – hoe klein ook ‘hamvraag’ Ja: 73%Ja: 79% Aantal netwerkleden omhoog?Ja: 38%Ja: 42% Frequentie contacten omhoogJa: 65%Ja: 68% Gunstige stap eenzaamheidsniveau?Ja: 28%Ja: 26%

17 Conclusies Klinkende, gepaste, meetbare resultaten! Zowel voor hele groep als voor MSS Bladel Herkenbaar ook in de ‘individuele verhalen’ Kleine stap geeft hoop voor cliënt Cliënten hebben meer perspectief door samen naar netwerk kijken (met cirkel) meer zelfbewustzijn bewustzijn & gerichte aandacht hulpverlener methodische aandacht?


Download ppt "Sociale participatie en MSS Bladel Harry Michon - projectleider zorgvoorbetertraject Sociale Participatie Trimbos-instituut 030 2959217."

Verwante presentaties


Ads door Google