De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie cultuursensitief werken: een kwestie van kennis én houding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie cultuursensitief werken: een kwestie van kennis én houding"— Transcript van de presentatie:

1 Introductie cultuursensitief werken: een kwestie van kennis én houding
© Cor Hoffer cultureel antropoloog en socioloog Info:

2 Onderwerpen: kennismaking en inventarisatie ervaringen migratie
cultuursensitief werken: begrippen Culturele Interview / Cultureel Venster Jeugdhulpverlening identiteitsvorming bij migrantenjeugd cultuur en opvoeding conclusies

3 Doelen: cultuursensitieve benadering
inzicht in leefwereld kinderen en ouders met een andere culturele achtergrond: met name ziekteopvattingen en hulpzoekgedrag culturele zelfreflectie vaardigheden

4 Migratie: gedurende langere tijd veranderen van woonlocatie lokaal
nationaal internationaal

5 Migratiemotieven: economisch onderwijs sociaal politiek onderdrukking
geweld rampspoed

6

7 Recente geschiedenis immigratie:
Chinezen (begin 20e eeuw en in latere perioden) Indische Nederlanders, Molukkers (jaren ‘50) Spanjaarden, Italianen, Grieken, Joegoslaven, Portugezen (jaren ‘60) Marokkanen en Turken (jaren ‘60 en ‘70) Kaapverdianen (jaren ‘60 en ‘70) Surinamers (jaren ‘70) Antillianen en Arubanen (jaren ‘90) Oost-Europeanen (laatste jaren) Vluchtelingen en asielzoekers: Syriërs, Eritreeërs, Afghanen, Irakezen

8 Mogelijke gevolgen migratie:
taal- en communicatieproblemen discriminatie, achterstelling, marginalisering aanpassingsproblemen psychische en fysieke problemen integratie identiteitsproblemen

9

10

11

12 Cultuursensitief werken: begrippen
levensbeschouwing religie

13 Cultuur: cultuur = manier van leven
cultuur geeft aan wat mensen waardevol vinden en hoe zij zich behoren te gedragen kortom, cultuur heeft betrekking op de waarden en normen van een bepaalde groep of samenleving

14 Levensbeschouwing: een min of meer samenhangend geheel van overtuigingen, waarden en normen, waarmee mensen zin en richting geven aan hun handelen; overtuiging: ‘waar’ en ‘onwaar’ waarde: ‘goed’ en ‘kwaad’ norm: concretisering waarde

15 Religie: betrokkenheid op het transcendente:
d.w.z. aanname van een niveau dat verder reikt dan de empirische werkelijkheid religieuze systemen: ‘God’ (godsdienst)

16 Levensbeschouwingen:
humanisme atheïsme agnosticisme confucianisme taoïsme

17 Religies: christendom: protestantisme, rooms- katholicisme
islam: soennisme, sj’isme hindoeïsme: sanatan dharm, arya samaj jodendom: orthodox, liberaal boeddhisme

18 Betekenis cultuur en levensbeschouwing voor de zorg:
beleving van ziekte en problemen uiting geven aan ziekte en problemen omgang met ziekte en problemen hulpzoekgedrag

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Formele leer / volksgeloof en religieuze geneeswijzen:
islamitische geneeswijzen winti- en brua-geneeswijzen hindoeïstische geneeswijzen rooms-katholieke geneeswijzen protestantse geneeswijzen joodse geneeswijzen

35 Bovennatuurlijke ziekteoorzaken:
boze oog (l`ain, nazar, najar, ogri-ay, oyada) geesten (djinns, jnûn, cinler, winti) magie (suhur, büyü,wisi,brua) vloek (sjraap) niet nakomen plichten (dharma) Satan duivels demonen

36 Visies op gezondheid en ziekte / medische paradigma’s:
reguliere (biomedische) geneeskunde alternatieve geneeswijzen: homeopathie, healing/religieuze geneeswijzen

37 Verklaringsmodellen (VM’s):
disease (visie arts / hulpverlener) illness (visie, belevingswereld cliënt)

38 Effectiviteit psychotherapeutische interventies (Goosens 2010):
specifieke factoren % non-specifieke factoren: - gemeenschappelijke elementen (vertrouwen, werkrelatie etc.) % - placebo % - externe factoren % totaal %

39 Opgetekende ervaringen: (rapporten, boeken met levensverhalen, krantenartikelen, dvd’s)
aanbod sluit niet aan op vraag taal- en cultuurproblemen taboes schaamte- en schuldgevoelens gebrek aan kennis over ziekten en voorzieningen alternatieve / religieuze geneeswijzen fatalisme versus activisme cultuur versus religie

40

41

42 Geef een beschrijving van:
de Chinese cultuur de Surinaamse cultuur de Antilliaanse cultuur de Marokkaanse cultuur de Turkse cultuur de Nederlandse cultuur

43 Leefwereld cliënten: individu / persoon sekse leeftijd opleiding
sociaaleconomische positie (sub)cultuur levensbeschouwing / religie

44 Twee benaderingen concept cultuur:
statische benadering dynamische benadering

45 ‘Cultuur’ als begrip in de zorg: ‘culturaliseren’:
stereotypering verengen cultuur tot religie negeren subculturele verschillen negeren veranderingen onder allochtone Nederlanders negeren invloed veranderingen in land van herkomst benadrukken verschillen en negeren overeenkomsten

46

47

48 Diversiteit en dynamiek:
Surinaamse Nederlanders: Afrosurinamers, Hindostanen (hindoes, moslims, christenen), Javanen etc. Turkse Nederlanders: soennieten, alevieten, Arabieren, Turken, Koerden, Armeense christenen Marokkaanse Nederlanders: Berbers, Arabieren

49

50 ‘De’ Nederlandse cultuur:
Friezen, Limburgers, Randstedelingen stedelingen en plattelanders Rotterdammers, Amsterdammers rooms-katholieken, protestanten, humanisten, atheïsten, agnosten werkenden en niet-werkenden welgestelden en lagere inkomensgroepen

51 Wat te doen? kennis alleen volstaat niet:
het gaat om inzicht in de dynamiek van de alledaagse leefwereld van cliënten

52 GGZ en Cultural Formulation of Diagnosis (CFD):
Aanvulling op DSM IV en DSM-5 Doel: systematisch achterhalen van de betekenis van cultuur in: a. belevingswereld patiënt / cliënt b. hulpzoekgedrag patiënt / cliënt

53 Culturele interview en Cultureel Venster Jeugdhulpverlening:
aanvulling op gangbare werkwijze doel: systematisch achterhalen van de betekenis van cultuur in: a. belevingswereld kind en ouders b. hulpzoekgedrag kind en ouders vergt korte training en flexibele inzet

54 Flexibele inzet Cultureel Interview:
primair doel: gesprek vraagstelling vrij formulering vrij volgorde vrij niet alle vragen moeten (niet alle vragen altijd relevant) mogelijkheid om te spreiden over meerdere sessies

55 Identiteitsvorming: identiteitsvorming en psychische problemen
acculturatiestrategieën

56 Psychische en sociale problemen onder migrantenkinderen en -jongeren:
gedragsproblemen angstklachten, depressiviteit zelfbeschadiging, parasuïcide (Surinaams-hindoestaans- en Turks-Nederlandse jonge vrouwen) psychose/schizofrenie (Marokkaans-, Surinaams- en Antilliaans- Nederlandse mannen van de 2e generatie) huiselijk geweld

57 Identiteit: persoon (geslacht, leeftijd, naam etc.)
persoonlijkheid en ideeën van anderen individuele bewustzijn (Ketner, 2008)

58 Drie aspecten identiteitsvorming:
1. herinneringen aan land van herkomst 2. sociale interactie: leven tussen 2 culturen (‘culturele hybriden’) 3. betekenis taal en veranderingen daarin

59 Citaten identiteitsvorming en culturele dynamiek:
‘Mijn broertje spreekt bijna geen Marokkaans. Maar mijn ouders spreken bijna geen Nederlands. Als ik bij hen kom eten, vraagt mijn broertje na afloop: “Wat zeggen ze allemaal tegen mij?”’ (Marokkaans-Nederlandse vrouw, Elsevier 19 juli 2014) ‘De tweede en derde generatie Marokkanen zijn anders dan hun ouders. Ze beheersen de taal beter en zijn vertrouwd met de Nederlandse normen en waarden. Mijn moeder ging nooit met mijn broertjes mee naar het voetbalveld. Ik doe dat wel met m’n kinderen. Ik ben dol op voetbal. En ik ga met ze naar zwemles.’ (Marokkaans-Nederlandse vrouw, Elsevier 19 juli 2014)

60 Acculturatie: ‘Een interactief veranderingsproces van cultuurpatronen door langdurig contact tussen nieuwkomers en autochtone bevolking.’ (Berry 1997; Vink 2009)

61 Twee dimensies acculturatie:
cultuurbehoud aanpassing

62

63 Kanttekeningen bij model Berry: realiteit complexer
individu verschillende acculturatie- strategieën verschillen tussen generaties rol internet en sociale media ontstaan nieuwe (sub)culturen

64

65

66 Opvoeding in een multiculturele context (Pels 2010, 2012):
continuïteit (cultuurbehoud) versus vernieuwing (aanpassing) komst 1e generatie Marokkaanse en Turkse migranten in veranderend Nederland (jaren ’60 en ’70): - van collectivisme naar individualisme - van religieus naar seculier - van autoritaire naar autoritatieve opvoedingsstijl

67 Vervolg: diversiteit en dynamiek opvoedingsstijlen onder allochtone- én autochtone ouders: - verschillen tussen bevolkingsgroepen - verschillen tussen generaties verandering: van autoritair naar autoritatief belang cultuurbehoud

68

69

70 Werkhouding: 3 posities
cultuurrelativisme pluralisme cultuurabsolutisme (Procee, 1993)

71 Conclusies: visies op gezondheid, ziekte en problemen zijn cultureel bepaald verschillende verklaringsmodellen noch ‘de’ Nederlander, noch ‘de’ Limburger, noch ‘de’ Rotterdammer, noch ‘de’ Surinamer, noch ‘de’ Turk bestaat devies: open houding


Download ppt "Introductie cultuursensitief werken: een kwestie van kennis én houding"

Verwante presentaties


Ads door Google