De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminarie UCC 18 april 2016. Oei … Bronnen CRSNP VEA VIL Portilog Douanecongres Documentatie op website federale overheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminarie UCC 18 april 2016. Oei … Bronnen CRSNP VEA VIL Portilog Douanecongres Documentatie op website federale overheid."— Transcript van de presentatie:

1 Seminarie UCC 18 april 2016

2 Oei …

3 Bronnen CRSNP VEA VIL Portilog Douanecongres Documentatie op website federale overheid

4 Bronnen Logicus Nationaal forum UPS Informatie via klanten Clustermeetings (industrie, havens, express carriers, EDC’s…) Noël Colpin

5 Bronnen De informatie die we presenteren kan onvolledig zijn of onderhevig zijn aan veranderingen op basis van de lopende negotiaties, interpretaties en guidelines

6 Pfffff …

7 Goed nieuws!

8 Agenda Historiek De theorie De praktijk en impact op OLS Customs Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

9 Agenda Historiek De theorie De praktijk en impact op OLS Customs Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

10 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden ED ED voor de Europese douane unie CDW Communautair douanewetboek RV 09-10-2013 Raadsverorde ning DA - IA 29-12-2015 -Gedelegeerde verordening -Uitvoeringsverordening UCC Douanewetboek van de unie TDA (Transitional Delegating Act) Overgangsmaatregelen = het legale platform terwijl de IT systemen van de EU lidstaten worden ontwikkeld Nieuwe systemen die niet operationeel zijn verder laten werken volgens de huidige procedures Hangt nauw samen met het werkprogramma UCC werkprogramma Uitvoeringsbesluit van 29/04/2014 Streefdata voor de ontwikkeling van de nieuwe elektronische systemen Elk jaar wordt dit herzien

11 Doel UCC Gemoderniseerde wetgeving Vereenvoudiging van de wetgeving Effectievere douanecontroles Gestandaardiseerde uitvoering (Europese harmonisatie en standaardisatie) Digitalisering berichtenverkeer (100% elektronische afhandeling van de douaneformaliteiten) Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

12 Historiek UCC Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

13 Historiek UCC Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

14 Planning UCC 20162017201820192020 GO-LIVE 01-05-2016 is de startdatum van UCC Vergunningen Tegen 01-05-2019 moeten de vergunningen herbeoordeeld zijn IT Tegen 01-01-2021 moeten alle Europese IT systemen operationeel zijn Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

15 Planning UCC (praktijk) Testen zouden mogelijk zijn vanaf 05/04/2016 Realiteit is vanaf 11/04/2016 14/04/2016: CRSNP meeting samen met de douane om te testen Live vanaf 02/05/2016 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

16 Aanvangsfase UCC De aangevers worden geacht de documenten juist op te stellen en gebruik te maken van de nieuwe codes Echter zullen niet altijd specifieke validatieregels ter beschikking zijn op deze nieuwe codes bij de douane (bij GO-LIVE) Op de oude codes wordt er wel gecontroleerd en kunnen dus niet gebruikt worden Info CRSNP Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

17 The proof of … Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

18 Agenda Historiek De theorie De praktijk en impact op OLS Customs Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

19 Terminologie UCC Voor 30/04/2016Na 01/05/2016 Europese GemeenschapEuropese Unie Communautaire goederenUniegoederen Niet-communautaire goederenNiet-Uniegoederen Economische douaneregelingenBijzondere regelingen AEO certificaatAEO vergunning Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

20 Vergunningen Vergunningen zonder einddatum blijven geldig tot 01/05/2019 of herziening Dit geldt niet voor vergunningen van tijdelijke duur, die blijven slechts geldig tot de einddatum van de vergunning Lidstaten hebben op die manier de tijd om de vergunningen te herzien Er kunnen eerdere herzieningen ingepland worden Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

21 Vergunningen De lidstaten kunnen kiezen hoe ze de vergunningen herzien  Plannen en herzien van de vergunningen over de hele overgangsfase  Toestaan dat de vergunning geldig blijft tot 30/04/2019 en daarna intrekken  Tijdens de overgangsfase nieuwe UCC vergunningen voorzien na een audit maar met een uitvoeringsdatum vanaf 01/05/2019 Los van de vergunningen zijn wel de nieuwe UCC procedures van toepassing! Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

22 AEO Belangrijkste wijziging is bewijs van praktische vakbekwaamheid ten aanzien van de douane Alle AEO vergunningen zullen herbeoordeeld worden tegen 01/05/2019 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

23 AEO Benaming AEO-F verdwijnt, de 2 vergunningen wordt 1 gecombineerde vergunning met 1 referentienummer De faciliteit beperkte dataset ENS vervalt (wordt nauwelijks gebruikt in de praktijk) Indienen self-assessment zal verplicht zijn bij aanvraag Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

24 AEO-C voorwaarden Marktdeelnemer Gevestigd in douanegebied van de unie Vakbekwaamheid  3 jaar praktische ervaring  Of beroepskwalificaties door opleiding Passende staat van dienst op gebied van naleven douanevereisten. Ook de belastingwetgeving mag niet ernstig overtreden zijn! Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

25 AEO-C voorwaarden Deugdelijke handels- en vervoersadministratie. Activiteiten en goederen goed onder controle hebben tijdens logistiek proces Financiële solvabiliteit Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

26 AEO-S voorwaarden Marktdeelnemer Gevestigd in douanegebied van de unie Passende staat van dienst op gebied van naleven douanevereisten. Ook de belastingwetgeving mag niet ernstig overtreden zijn! Deugdelijke handels- en vervoersadministratie. Activiteiten en goederen goed onder controle hebben tijdens logistiek proces Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

27 AEO-S voorwaarden Financiële solvabiliteit Waarborgen van de veiligheid(snormen) van de internationale supply chain Vakbekwaamheid is hier geen voorwaarde Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

28 AEO voordelen Mogelijkheid tot doorlopende zekerheid voor een verminderd bedrag van rechten of ontheffing van borgstelling Centralised clearance EiDR als douaneaangifte door inschrijving in eigen boekhouding en vrijstelling van kennisgeving aan douane Self-assessment Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

29 AEO voordelen Bij AEO-S dient er bij (weder)uitvoeraangiftes geen safety & security gegevens meer opgenomen te worden Overbrengen tussen RTO’s van verschillende douane-autoriteiten Bananenweger Toegelaten geadresseerde (TIR) Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

30 BTI Geldigheid verlaagd van 6 jaar naar 3 jaar Geldigheid voor BTI’s toegewezen voor 01/05/2016 blijft behouden Geldig voor alle douane-autoriteiten Dient verplicht vermeld te worden in de aangifte met bijgevoegd document C626 in vak 44 Het is dus niet meer vrijblijvend maar bindend! Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

31 Oorsprong (niet-preferentieel) Betere definitie van wat als toereikende be- of verwerking wordt beschouwd Definitie van list rules (bijlage 22-01 DA) Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

32 Oorsprong (preferentieel) Registered Exporter System (REX)  Vanaf 01/01/2017  Overgang tussen 01/01/2017 en 01/07/2020 Op termijn (2018?) zou de EUR1, FORM A en de oorsprongsverklaring komen te vervallen Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

33 Oorsprong (preferentieel) Als REX-geregistreerde mag een uitvoerder zelf een verklaring omtrent de oorsprong van de goederen opstellen Dit zou op termijn een belangrijke positieve impact kunnen hebben op de goederenflow/supply chain Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

34 Oorsprong (preferentieel) Kwijtschelding door te bewijzen dat er te weinig invoerrechten werden geheven te wijten aan  Een vergissing van de bevoegde autoriteiten  Die de betrokken schuldenaar rederlijkerwijze niet zelf had kunnen ontdekken  Waarbij de schuldenaar te goeder trouw heeft gehandeld Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

35 Oorsprong (preferentieel) Rederlijkerwijze kan aangetoond worden door als importeur bezoeken af te leggen bij de exporteur en de nodige verslaggeving hieromtrent op te stellen Zie document Q&A Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

36 Douanewaarde De transactiewaarde wordt bepaald op basis van de verkoop die heeft plaatsgevonden onmiddellijk voordat de goederen in het douanegebied zijn binnengebracht Als de goederen niet worden verkocht voor uitvoer naar de Unie vooraleer ze het douanegebied van de Unie worden binnengebracht, zal de transactiewaarde bepaald worden aan de hand van de verkoop ten tijde van hun verblijf onder de regeling tijdelijke opslag, entrepot, actieve veredeling… Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

37 Douanewaarde First sale is dus niet meer toegestaan Last sale komt in de plaats Case by case bepalen! De huidige manier van bepaling kan verder gebruikt worden tot en met 31/12/2017 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

38 Douanewaarde In het douanedocument kan bij inslag in entrepot geen douanewaarde worden ingebracht! DV1 gebruiken totdat de nationale invoersystemen zijn aangepast Voor interpretatie vatbaar! Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

39 Douanewaarde – case Fabrikant in China verkoopt aan Zwitserse firma Zwitserse firma verzendt de goederen naar België en slaat ze op in een douane-entrepot. Tijdens de opslag worden de goederen verkocht aan een Belgische firma Alle verkopen vinden plaats vóórdat de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

40 Douanewaarde – case De verkoop van de Chinees aan de Zwitser dient gebruikt te worden voor het bepalen van de douanewaarde bij invoer aangezien dit de verkoop is die heeft plaatsgevonden onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

41 Douanewaarde – case Fabrikant in Vietnam brengt goederen over naar België en slaat ze op in een douane- entrepot Tijdens de opslag worden de goederen door de Vietnamees verkocht aan een Noorse koper Tijdens de opslag verkoopt de Noor de goederen aan een Belgische koper Alle verkopen vinden plaats vóórdat de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

42 Douanewaarde – case Voor de verkoop zijn er 2 mogelijkheden  Factuur van de Vietnamees aan de Noor  Factuur van de Noor aan de Belg Afhankelijk van welke transactie (factuur) bij de invoeraangifte wordt overgelegd, mits controleerbaar Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

43 Douanewaarde – weet Transactiewaardes kunnen tussen verkoper en koper vastgelegd worden op voorwaarde dat hiervoor een afgesloten overeenkomst was opgesteld vóór 18/01/2016 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

44 Royalties Royalties en licentierechten  De verkoopsvoorwaarden worden gepreciseerd in UCC  Zie informatiedocument omtrent het douanewetboek van de Unie Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

45 Zekerheidsstelling  100% zekerheidsstelling verplicht voor alle douaneregelingen en tijdelijke opslag  Zekerheid kan gelinkt worden aan één of meerdere lidstaten  Vermindering of ontheffing wordt toegestaan onder bepaalde voorwaarden (artikel 84 DA)  Bestaande zekerheden kunnen verder gebruikt worden tot de herbeoordeling (deadline 01/05/2019) Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

46 Tijdelijke opslag Zee  90 dagen geldig  Voor beweging: CUSCAR, voorlopig enkel mogelijk door de verantwoordelijke scheepsagent Lucht  90 dagen geldig  Voor beweging: er wijzigt ‘niks’ Er zal maandelijkse rapportering zijn van de douane op de 15e van de maand Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

47 RTO Bij een overbrenging start de termijn van 90 dagen niet opnieuw, deze loopt gewoon door Het lijkt als terminal operator onontbeerlijk om een RTO vergunning aan te vragen Om goederen te verplaatsen tussen lidstaten onder RTO is AEO-C vergunning vereist Bestaande convenanten komen te vervallen vanaf 01/05/2016 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

48 Centralised clearance Gecentraliseerde vrijmaking  Indienen van een douaneaangifte bij het douanekantoor van de plaats waar de aangever gevestigd is terwijl de goederen fysiek worden aangeboden bij een ander douanekantoor Enkel indien AEO-C vergunning Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

49 Centralised clearance Enkel voor regelingen vrij verkeer, douane- entrepot, tijdelijke invoer, bijzondere bestemming, actieve veredeling, passieve veredeling, uitvoer, wederuitvoer Raadplegingsprocedure is vereist indien meer dan 1 lidstaat betrokken is Verschillende vormen zijn mogelijk (standaard aangifte, vereenvoudigde aangifte, kennis van aanbrengen, douaneaangifte in de vorm van EiR) Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

50 Entrepots Vak 49 Voor 30/04/2016Na 01/05/2016 AR (publiek entrepot type I) BS (publiek entrepot type II) FT (publiek entrepot type III) C, D, EU (particulier entrepot) Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

51 Entrepots Regeling K vervalt, alles wordt regeling J  Zowel voor entrepot D als voor entrepot E volgens principes D Voor entrepot D en E (principes D) is het momenteel toegestaan om de douanewaarde te hanteren berekend op het moment van inslag in het entrepot Samengevat: voor de entrepots verschillend van D en E (principes D) verandert enkel de benaming, niet het onderliggend concept Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

52 Entrepots Inslagaangifte gemaakt na 01/05/2016  Bij uitslag (aanzuivering): nieuwe codes gebruiken  Bij regularisatie: nieuwe codes gebruiken Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

53 Entrepots Inslagaangifte gemaakt vóór 01/05/2016  Bij uitslag (aanzuivering)  Uit entrepot A, B, C, E, F: vak 49 dient R, U, S of T te zijn  Uit entrepot D en E (principes D): vak 49 dient D of E zijn  Bij regularisatie nieuwe codes gebruiken Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

54 Actieve veredeling/BDO Terugbetaling verdwijnt Wederuitvoer van de ‘behandelde producten’ is niet langer vereist als voorwaarde om gebruik te maken van de regeling AV Geen compenserende interest meer verschuldigd De bestaande vergunning met terugbetaling of behandeling onder douanetoezicht worden automatisch vergunningen onder schorsingssysteem Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

55 Passieve veredeling De hoofdregel voor ontstaan van de douaneschuld is de toegevoegde waarde  De veredelingskosten van buiten de EU vormen de basis van de douaneschuld De methode die onder het huidige CDW als basisregel wordt gebruikt, zijnde het verschil tussen rechten op uitgevoerde en ingevoerde goederen, verdwijnt Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

56 Tijdelijke invoer Basisprincipes blijven bijna onveranderd De hoofdregel voor het ontstaan van de douaneschuld wijzigt  De douaneschuld wordt berekend op het moment van de vrijgave voor het vrije verkeer Afschaffing compenserende interest Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

57 Bijz. bestemmingen (T5) Basisprincipes blijven onveranderd T5 wordt niet langer gebruikt als controleformulier voor de overdracht van rechten en plichten De overdracht zal gecontroleerd worden aan de hand van de administratie van de vergunninghouder De douaneautoriteiten zullen voorwaarden omschrijven zodat deze aanvaardbaar zijn voor transfer Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

58 Uitvoer Begrip uitvoerder (artikel 1.19 DA)  De persoon gevestigd in het douanegebied van de Unie die, op het ogenblik van de aanvaarding van de aangifte, houder is van het contract met de geadresseerde in het derde land en de bevoegdheid heeft om te beslissen dat de goederen naar een bestemming buiten het douanegebied moeten worden gebracht  In de andere gevallen, de persoon gevestigd in het douanegebied van de Unie die de bevoegdheid heeft om te beslissen dat de goederen naar een bestemming buiten het douanegebied moeten worden gebracht Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

59 Uitvoer – case Een Belgische firma verkoopt aan een Zuid- Afrikaanse firma met incoterm EXW In principe kan de Belgische firma geen uitvoerder zijn door de incoterm De Zuid-Afrikaanse firma kan ook geen uitvoerder zijn want die heeft geen vestiging in de Europese Unie Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

60 Uitvoer – case Dit betekent dat er een vertegenwoordiger zou moeten gebruikt worden Volgens de BTW zou de Belgische firma uitvoerder moeten zijn om vrijstelling van BTW te kunnen genieten Conflict tussen douanewetgeving en BTW wetgeving? Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

61 Uitvoer – aanvullend Papieren versie van het uitvoergeleidedocument dient niet langer aangeboden te worden bij kantoor van uitgang Enkel MRN is voldoende T5 komt te vervallen (zie eerder) Zekerheid van uitvoercertificaat AGREX wordt vrijgegeven op het moment van de bevestiging van de uitgang Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

62 Uitvoer - EMCS Bij PLDA uitvoer voorafgegaan door een EMCS uitvoer dient er ook een bewijs van exit geleverd te worden voor het EMCS uitvoer document zelf De exit confirmation van de PLDA uitvoer wordt niet als voldoende beschouwd voor exit van EMCS uitvoer Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

63 Uitvoer – charge report Luchtvracht  Testen zijn ongoing (User Acceptance Testing is begonnen op 08/01/2016)  Had in principe al opgeleverd moeten zijn  Actueel nog problemen bij de douane (opnieuw opbouwen testomgeving)  Go-LIVE voorzien voor juni 2016 maar niet verplicht voor de firma’s  Datum van verplichting is niet gekend Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

64 Agenda Historiek De theorie De praktijk en impact op OLS Customs Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

65 Algemeen OLS Customs De effectieve wijzigingen zijn geïmplementeerd op basis van een parameter met datumstempel Bij uitstel door de douane kan Organi eenvoudig die parameter aanpassen zodat de nieuwe wijzigingen nog niet actief zijn. Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

66 Entrepots De entrepotdefinities laat Organi voorlopig ongewijzigd De ID van het entrepot zal de nieuwe codes krijgen bij gebruik in een aangifte Organi bekijkt of het mogelijk is om de BTI te voorzien in de fiches van het entrepot Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

67 Entrepots Organi voorziet een procedure voor het aanpassen van de defaults, sjablonen en goederencodes zodat de nieuwe bijgevoegde documenten voorzien zijn Alle codetabellen zijn aangepast  Nieuwe codes zijn toegevoegd  Geschrapte codes zijn voorzien van een vermelding ‘! Niet na 01/05/2016 !’ Organi voorziet geen conversie bij verwerking van XML’s ter integratie Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

68 Regelingen Nieuwe omschrijvingen RegelingOmschrijving CWederuitvoer na plaatsing van goederen onder de regeling actieve veredeling of tijdelijke invoer GDouanestatus van Uniegoederen IPlaatsing van goederen onder de regeling actieve veredeling of tijdelijke invoer JOpslag in een douane-entrepot KOpslag in douane-entrepot type D => wordt geschrapt! Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

69 Regelingen Volgende codes mogen enkel nog gebruikt worden als voorafgaande regeling en niet meer als nieuwe regeling!  02  41  78  91 Dit gaat over actieve veredeling met terugbetalingssysteem en over behandeling onder douanetoezicht Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

70 Regelingen Code 07 komt in de plaats als nieuwe regeling en werkt in combinatie met 0A6 als nationale code Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

71 Vak1, 2 de deelvak Nieuwe omschrijvingen RegelingOmschrijving ABlijft een gewone aangifte B of CVereenvoudigde aangifte E of FVereenvoudigde aangifte (zoals bedoeld onder code B of C) die wordt ingediend voordat de aangever de goederen heeft kunnen aanbrengen X of YAanvullende aangifte in het kader van een vereenvoudigde procedure zoals bedoeld onder de codes B, C, E of F ZAanvullende aangifte in het kader van een vereenvoudigde procedure overeenkomstig de artikelen 166, 167 en 182 van het UCC Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

72 Verpakkingscodes Volgende verpakkingscodes worden geschrapt Dit heeft ook invloed op OLS zelf Overzicht verpakkingscodes AV (capsule)BD (plaat) CD (blik, met handvat en tuit)HN (houder, hanger) IG (verpakking, ingepakt in papier)PG (plaat) PY (platen, gebundeld of samengevoegd) QC (vat, van aluminium, niet- afneembaar deksel) QJ (vat, van hout, met afneembaar deksel) QQ (doos, van hout, echt hout, met stofdichte wanden) SX (set)TI (vat) VI (flesje)VS (los gestort, schroot) Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

73 Bijgev. documenten Nieuwe bijgevoegde documenten CodeOmschrijving C501Vergunning voor status van geautoriseerd marktdeelnemer – douanevereenvoudigingen C502Vergunning voor status van geautoriseerd marktdeelnemer – veiligheid C503Vergunning voor status van geautoriseerd marktdeelnemer – douanevereenvoudigingen/veiligheid C504Vergunning voor vereenvoudiging van de bepaling van bedragen die deel uitmaken van de douanewaarde van goederen C505Vergunning voor doorlopende zekerheidstelling, inclusief eventuele verlaging of ontheffing Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

74 Bijgev. documenten Nieuwe bijgevoegde documenten CodeOmschrijving C506Vergunning voor uitstel van betaling C507Beschikking betreffende terugbetaling van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C508Beschikking betreffende kwijtschelding van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C509Vergunning voor beheer opslagruimten voor de tijdelijke opslag van goederen C510Vergunning voor het onderhouden van een lijndienst Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

75 Bijgev. documenten Nieuwe bijgevoegde documenten CodeOmschrijving C506Vergunning voor uitstel van betaling C507Beschikking betreffende terugbetaling van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C508Beschikking betreffende kwijtschelding van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C509Vergunning voor beheer opslagruimten voor de tijdelijke opslag va ngoederen C510Verginning voor het onderhouden van een lijndienst CodeOmschrijving C511Vergunning voor de status van de toegelaten afgever ten bewijze van de douanestatus van uniegoederen C512Vergunning voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifte C513Vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking C514Vergunning voor het doen van een douaneaangifte door inschrijving in de administratie van de aangever, inclusief voor de regeling uitvoer C515Vergunning voor beoordeling door de marktdeelnemer zelf Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

76 Bijgev. documenten Nieuwe bijgevoegde documenten CodeOmschrijving C506Vergunning voor uitstel van betaling C507Beschikking betreffende terugbetaling van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C508Beschikking betreffende kwijtschelding van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C509Vergunning voor beheer opslagruimten voor de tijdelijke opslag va ngoederen C510Verginning voor het onderhouden van een lijndienst CodeOmschrijving C511Vergunning voor de status van de toegelaten afgever ten bewijze van de douanestatus van uniegoederen C512Vergunning voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifte C513Vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking C514Vergunning voor het doen van een douane-aangifte door inschrijving in de administratie van de aangever, inclusief voor de regeling uitvoer C515Vergunning voor beoordeling door de marktdeelnemer zelf CodeOmschrijving C516Vergunning voor het gebruik van de regeling tijdelijke invoer C517Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een particulier douane-entrepot C518Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een publiek douane-entrepot type I C519Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een publiek douane-entrepot type II C520Vergunning voor de status van toegelaten geadresseerde TIR regeling Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

77 Bijgev. documenten Nieuwe bijgevoegde documenten CodeOmschrijving C506Vergunning voor uitstel van betaling C507Beschikking betreffende terugbetaling van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C508Beschikking betreffende kwijtschelding van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C509Vergunning voor beheer opslagruimten voor de tijdelijke opslag va ngoederen C510Verginning voor het onderhouden van een lijndienst CodeOmschrijving C511Vergunning voor de status van de toegelaten afgever ten bewijze van de douanestatus van uniegoederen C512Vergunning voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifte C513Vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking C514Vergunning voor het doen van een douane-aangifte door inschrijving in de administratie van de aangever, inclusief voor de regeling uitvoer C515Vergunning voor beoordeling door de marktdeelnemer zelf CodeOmschrijving C516Vergunning voor het gebruik van de regeling tijdelijke invoer C517Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een particulier douane-entrepot C518Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een publiek douane-entrepot type I C519Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een publiek douane-entrepot type II C520Vergunning voor de status van toegelaten geadresseerde TIR regeling CodeOmschrijving C521Vergunning voor de status van toegelaten afzender Uniedouanevervoer C522Vergunning voor de status van toegelaten geadresseerde Uniedouanevervoer C523Vergunning voor het gbruik van verzegelingen van een bijzonder model C524Vergunning voor het gebruik van de aangifte douanevervoer met een beperkte gegevensset C525Vergunning voor het gebruik van een elektronische vervoersdocument als douaneaangifte C526Vergunning voor de status van erkende weger van bananen Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

78 Bijgev. documenten Blijven behouden CodeOmschrijving C506Vergunning voor uitstel van betaling C507Beschikking betreffende terugbetaling van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C508Beschikking betreffende kwijtschelding van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C509Vergunning voor beheer opslagruimten voor de tijdelijke opslag va ngoederen C510Verginning voor het onderhouden van een lijndienst CodeOmschrijving C511Vergunning voor de status van de toegelaten afgever ten bewijze van de douanestatus van uniegoederen C512Vergunning voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifte C513Vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking C514Vergunning voor het doen van een douane-aangifte door inschrijving in de administratie van de aangever, inclusief voor de regeling uitvoer C515Vergunning voor beoordeling door de marktdeelnemer zelf CodeOmschrijving C019Vergunning voor gebruik van de regeling passieve veredeling C601Vergunning voor gebruik van de regeling actieve veredeling C626Beschikking betreffende een bindende tariefinlichting (BTI- beschikking) C627Beschikking betreffende een bindende oorsprongsinlichting (BOI-beschikking) N990Vergunning voor het gebruik van de regeling bijzondere bestemming 4009Domiciliëringsprocedure bij het in vrij verkeer brengen na opslag in particulier douane-entrepot Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

79 Bijgev. documenten Ter info: bijgevoegd document 4009 mag (en moet) enkel gebruikt worden als de 1 e letter van het ID entrepot een D of E is Met andere woorden, vanaf 01/05/2015 is dit in principe niet meer van toepassing Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

80 Bijgev. documenten Blijven behouden, maar naamsverandering CodeOmschrijving C506Vergunning voor uitstel van betaling C507Beschikking betreffende terugbetaling van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C508Beschikking betreffende kwijtschelding van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C509Vergunning voor beheer opslagruimten voor de tijdelijke opslag va ngoederen C510Verginning voor het onderhouden van een lijndienst CodeOmschrijving C511Vergunning voor de status van de toegelaten afgever ten bewijze van de douanestatus van uniegoederen C512Vergunning voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifte C513Vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking C514Vergunning voor het doen van een douane-aangifte door inschrijving in de administratie van de aangever, inclusief voor de regeling uitvoer C515Vergunning voor beoordeling door de marktdeelnemer zelf CodeOmschrijving C516Vergunning voor het gebruik van de regeling tijdelijke invoer C517Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een particulier douane-entrepot C518Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een publiek douane-entrepot type I C519Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een publiek douane-entrepot type II C520Vergunning voor de status van toegelaten geadresseerde TIR regeling CodeOmschrijving 3030Bewijs van douanestatus van Uniegoederen door een toegelaten afgever 3033Vergunning bijzonder bestemming waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd door een lidstaat buiten de Benelux 3040Vergunning douane-entrepot waarbij meer dan één lidstaat is betrekking, afgeleverd in een anderen lidstaat 3046Actieve veredeling, klassieke type 3047Actieve veredeling, globalisatie Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

81 Bijgev. documenten Blijven behouden, maar naamsverandering CodeOmschrijving 3051Vergunning actieve verdeling waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat 3057Vergunning tijdelijke invoer waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat 3058Vervaardiging van goederen onder douanetoezicht en douane controle voorafgaande aan de uitvoer en betaling van een uitvoerrestitutie 3068Vergunning passieve veredeling waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat 4009Domiciliëringsprocedure 4012Actieve veredeling (met globalisatie) Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

82 Bijgev. documenten Niet meer gebruikt en geen vervanging CodeOmschrijving 3051Vergunning actieve verdeling waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat 3057Vergunning tijdelijke invoer waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat 3058Vervaardiging van goederen onder douanetoezicht en douane controle voorafgaande aan de uitvoer en betaling van een uitvoerrestitutie 3068Vergunning passieve veredeling waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat 4009Domiciliëringsprocedure 4012Actieve veredeling (met globalisatie) CodeOmschrijving C600Vergunning beheer douane-entrepot 3016, 3017, 3018 Actieve veredeling terugbetaling 3022, 3023, 3024 Behandeling onder douanetoezicht 3041Vrij entrepot 3048, 3049Actieve veredeling, terugbetaling – klassieke type + globalisatie 3054, 4054Behandeling onder douanetoezicht – klassieke type + globalisatie 3055, 4055Grensoverschrijdende vergunning behandeling onder douanetoezicht Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

83 Bijgev. documenten Niet meer gebruikt en vervanging door C512 CodeOmschrijving 3004In vrij verkeer brengen 3005In vrij verkeer brengen met globalisatie 3007Douane-entrepot 3008Douane-entrepot met globalisatie 3010Tijdelijke invoer 3011Tijdelijke invoer met globalisatie Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

84 Bijgev. documenten Niet meer gebruikt en vervanging door C512 CodeOmschrijving 3004In vrij verkeer brengen 3005In vrij verkeer brengen met globalisatie 3007Douane-entrepot 3008Douane-entrepot met globalisatie 3010Tijdelijke invoer 3011Tijdelijke invoer met globalisatie CodeOmschrijving 3013Actieve veredeling 3014Actieve veredeling met globalisatie 3019Passieve veredeling 3020Passieve veredeling met globalisatie 3025Uitvoer 3026Uitvoer met globalisatie Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

85 Bijgev. documenten Niet meer gebruikt en vervanging door C514 CodeOmschrijving 4008Domiciliëringsprocedure 4010Domiciliëringsprocedure EiR Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

86 Bijgev. documenten Mag niet meer gebruikt worden en wordt vervangen door C518  3038 = entrepot type A Mag niet meer gebruikt worden en wordt vervangen door C519  3039 = entrepot type B Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

87 Bijgev. documenten Niet meer gebruikt en vervanging door C517  3034 = entrepot type C  4034 = entrepot type C grensoverschrijdend  3035 = entrepot type C  4035 = entrepot type D grensoverschrijdend  3036 = entrepot type D  4036 = entrepot type E grensoverschrijdend  3037 = entrepot type E (principes D)  4037 = entrepot type E (principes D) grensoverschrijdend Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

88 Nationale codes Blijven behouden maar veranderen van naam CodeOmschrijving 0D1Wederuitvoer van veredelingsproducten waarvoor een bewijs van oorsprong is afgegeven of opgesteld naar de landen die te maken hebben met de “no drawback” regel 2A4Veredelingsproducten die terugkeren naar een andere lidstaat na passieve veredeling (driehoeksverkeer wordt geschrapt in de uitleg) 5A5Plaatsing onder de regeling actieve veredeling in de lokalen van een douane-entrepot 5A7Overbrenging van onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen of producten 7A1Inslag in douane-entrepot van niet-communautaire goederen 7A3Inslag in douane-entrepot van communautaire goederen Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

89 Aanvullende codes Blijven behouden  B01 tot en met B04  B51 tot en met B54  C01 tot en met C04  C06 tot en met C41  C51 en C52  D01 tot en met D29  D51  E01 en E02 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

90 Aanvullende codes Blijven behouden  E51 tot en met E53  E61 tot met E63  E71  F01 tot en met F04  F06  F21 en F22  F41  F51  F61 tot en met F64 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

91 Nationale codes Niet meer gebruikt en geen vervanging CodeOmschrijving 0E1Wederuitvoer van behandelde producten waarvoor een bewijs is afgegeven of opgesteld naar de land die te maken hebben met de “no drawback” regel 0F1Aangifte behandeling onder douanetoezicht geldt eveneens als aangifte ten verbruik BTW 0F2Aangifte behandeling onder douanetoezicht geldt niet als aangifte ten verbruik BTW 4A6In vrij verkeer brengen in kader van regeling actieve veredeling (terugbetalingssysteem) in de lokalen van een douane-entrepot Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

92 Nationale codes Niet meer gebruikt en geen vervanging CodeOmschrijving 4A7In vrij verkeer brengen in kader van regeling actieve veredeling (terugbetalingssysteem) in een vrije zone of vrij entrepot 5A6Plaatsing onder de regeling actieve veredeling (schorsingssysteem) in een vrije zone of vrij entrepot 7A4Inslag in het entrepot van type D van niet-communautaire goederen 7A6Inslag in entrepot van het type D van communautaire goederen Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

93 Nationale codes Niet meer gebruikt en geen vervanging CodeOmschrijving 7A8Opslag van goederen in een vrije zone waar controlevoorschriften van het type II van toepassing zijn 7B8Opslag van goederen in een vrije zone waar controlevoorschriften van het type II van toepassing zijn 8C1Definitieve uitvoer in het kader van AV terugbetaling Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

94 Aanvullende codes Blijven behouden maar veranderen van naam CodeOmschrijving A01 tot en met A05 en A08 In de omschrijving zal schorsingssysteem verdwijnen A51 tot en met A53 In de omschrijving zal schorsingssysteem verdwijnen Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

95 Aanvullende codes Nieuwe aanvullende codes CodeOmschrijving A01 tot en met A05 en A08 In de omschrijving zal schorsingssysteem verdwijnen A51 tot en met A53 In de omschrijving zal schorsingssysteem verdwijnen CodeOmschrijving B07Voorgaande invoer van veredelingsproducten in het kader van passieve veredeling F44In het vrije verkeer brengen van veredelingsproducten waarvoor het bedrag van invoerrechten wordt berekend overeenkomstig artikel 86, lid 3 van het UCC Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

96 Aanvullende codes Niet meer gebruikt en geen vervanging CodeOmschrijving A01 tot en met A05 en A08 In de omschrijving zal schorsingssysteem verdwijnen A51 tot en met A53 In de omschrijving zal schorsingssysteem verdwijnen CodeOmschrijving B07Voorgaande invoer van veredelingsproducten in het kader van passieve veredeling F44In het vrije verkeer brengen van veredelingsproducten waarvoor het bedrag van invoerrechten wordt berekend overeenkomstig artikel 86, lid 3 van het UCC CodeOmschrijving A06Onder een regeling AV terugbetalingssysteem geplaatste goederen bestemd om in het buitenland voor militaire doleinden te worden gebruikt A07Onder een regeling AV terugbetalingssysteem geplaatste goederen bestemd voor uitvoer naar het continentaal plat B05Met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten terugkerende veredelingsproducten met gebruik veredelingskosten voor de berekening F11Behandeling onder douanetoezicht in gevallen waarin de economische voorwaarden worden geacht te zijn vervuld Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

97 Aanvullende codes Niet meer gebruikt en geen vervanging CodeOmschrijving A01 tot en met A05 en A08 In de omschrijving zal schorsingssysteem verdwijnen A51 tot en met A53 In de omschrijving zal schorsingssysteem verdwijnen CodeOmschrijving B07Voorgaande invoer van veredelingsproducten in het kader van passieve veredeling F44In het vrije verkeer brengen van veredelingsproducten waarvoor het bedrag van invoerrechten wordt berekend overeenkomstig artikel 86, lid 3 van het UCC CodeOmschrijving F42In het vrij verkeer brengen van veredelingsproducten waarop invoerrechten van toepassing zijn F43In het vrij verkeer brengen van onder een regeling AV geplaatste goederen of van verdelingsproducten zonder compenserende interesten 823Controle-exemplaar T5 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

98 Bijzondere vermelding Wordt toegevoegd  10800 = bijzondere regel voor de berekening van de invoerrechten voor veredelingsproducten (wettelijke basis artikel 86, lid 3, van het UCC) Wordt geschrapt  10400 = goederen AV/T  30400 RET-EXP = wens om exemplaar nr. 3 terug te ontvangen Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

99 Bijzondere vermelding Blijven bestaan maar veranderen van naam  10200 en 10300 = Goederen AV/S wordt vervangen door AV-goederen Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

100 Type belasting Zal niet meer gebruikt worden  A10 – douane rechten op landbouwproducten Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

101 Agenda Historiek De theorie De praktijk en impact op OLS Customs Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

102 Demo Scenario 1: inslag in entrepot U (vroeger D)  Regeling K moet regeling J worden  Prijs van de goederen mag niet meer ingevuld worden!  C600 als bijgevoegd document verwijderen  4008 als bijgevoegd document verwijderen en vervangen door C514  3035 als bijgevoegd document verwijderen en vervangen door C517 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

103 Demo Scenario 2: uitslag in entrepot U (vroeger D)  4008 als bijgevoegd document verwijderen en vervangen door C514  Dit betekent dat er geen prijs van de goederen meer moet ingevuld worden bij inslag noch bij wederuitvoer! Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

104 Demo Scenario 3: inslag in entrepot S (vroeger B)  C600 verwijderen  3039 als bijgevoegd document verwijderen en vervangen door C519  Preferentie invullen in tarieflijn Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

105 Demo Scenario 4: inklaring in entrepot S (vroeger B)  Voorafgaand document opvullen met het MRN document en datum van het eerder gevalideerd document Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

106 Demo Scenario 5: EX Z document  4008 als bijgevoegd document verwijderen en vervangen door C514 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

107 Demo Scenario 6: Actieve veredeling  4008 al bijgevoegd document verwijderen en vervangen door C514 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

108 Demo Scenario 7: Manipulatie  C519 met vermelding van het ‘herverpakte’ aantal colli Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

109 Planning Updates zijn ingepland om alle klanten naar een recente versie/patch te krijgen Laatste week april komt er nog een kleine update met alle aanpassingen in functie van UCC Eerste week van mei verdubbeling bezetting customer care is voorzien Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

110 Planning Let op  Maandag 02/05/2016 zijn veel havenbedrijven gesloten  Donderdag 05/05/2015 is een feestdag  Vrijdag 06/05/2016 is een brugdag voor Organi Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

111 Agenda Historiek De theorie De praktijk en impact op OLS Customs Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

112 Extra’s DV1  Geen verplichting om die gegevens mee te sturen  Organi wil dit wel implementeren  EDIFACT – vroeger implementatie eerst  XML – nu eerst en enige  Mogelijks te testen vanaf 01/06/2016  Juli – augustus 2016 Elektronische globalisatie CCRM Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

113 Extra’s Nieuwe UX Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

114 Extra’s Historiek De theorie De praktijk Impact op OLS Customs Extra’s Vragen & antwoorden Nieuwe UX

115 Extra’s Historiek De theorie De praktijk Impact op OLS Customs Extra’s Vragen & antwoorden Nieuwe UX

116 Extra’s Portbase  Landingsinformatie 2.0  Domproc Rappelbeheer AEO Module Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

117 Extra’s Willen jullie hier meer over weten, spreek ons gerust hierover aan! Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

118 Documentatie Q&A (meertalige kennis is vereist ) Aanpassingen PLDA document (presentatie) Informatiedocument omtrent het douanewetboek van de Unie Wijzigingen van de toelichting van het Enig Document De presentatie zelf Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

119 Agenda Historiek De theorie De praktijk en impact op OLS Customs Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

120 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden


Download ppt "Seminarie UCC 18 april 2016. Oei … Bronnen CRSNP VEA VIL Portilog Douanecongres Documentatie op website federale overheid."

Verwante presentaties


Ads door Google