De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminarie UCC 18 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminarie UCC 18 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Seminarie UCC 18 april 2016

2 Oei …

3 Bronnen CRSNP VEA VIL Portilog Douanecongres
Documentatie op website federale overheid

4 Bronnen Logicus Nationaal forum UPS Informatie via klanten
Clustermeetings (industrie, havens, express carriers, EDC’s…) Noël Colpin We zijn gesprekken en negotiaties aan het voeren met specialisten/experts ter zake douane om te bekijken hoe we onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren en korter op de bal kunnen spelen.

5 Bronnen De informatie die we presenteren kan onvolledig zijn of onderhevig zijn aan veranderingen op basis van de lopende negotiaties, interpretaties en guidelines Niettegenstaande we al deze bronnen hebben gebruikt…

6 Pfffff … Het belooft een behoorlijk saai seminarie te worden want het is niet evident om dit thema op een interessante manier te brengen.

7 Goed nieuws! Toch we willen beginnen met goed nieuws!
Het ziet er voorlopig allemaal iets minder erg uit dan het lijkt . De eerste testen zijn (verrassend) goed verlopen!

8 Agenda Historiek De theorie De praktijk en impact op OLS Customs
Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Vragen mogen gesteld worden. Of we die zullen kunnen beantwoorden, dat is nog iets anders.

9 Agenda Historiek De theorie De praktijk en impact op OLS Customs
Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

10 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Historiek DA - IA Gedelegeerde verordening Uitvoeringsverordening NU UCC 2015 Douanewetboek van de unie 2013 CDW TDA (Transitional Delegating Act) Overgangsmaatregelen = het legale platform terwijl de IT systemen van de EU lidstaten worden ontwikkeld Nieuwe systemen die niet operationeel zijn verder laten werken volgens de huidige procedures Hangt nauw samen met het werkprogramma UCC werkprogramma Uitvoeringsbesluit van 29/04/2014 Streefdata voor de ontwikkeling van de nieuwe elektronische systemen Elk jaar wordt dit herzien ED RV Communautair douanewetboek We hebben allemaal samen al een hele weg afgelegd. Gedelegeerde verordening (DA) Aanvullingen op DWU Kunnen door de Europese Commissie zelfstandig vastgelegd worden Uitvoeringsverordening (IA) Inbreng van de lidstaten ED voor de Europese douane unie Raadsverordening 1992 1988

11 Doel UCC Gemoderniseerde wetgeving Vereenvoudiging van de wetgeving
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Doel UCC Gemoderniseerde wetgeving Vereenvoudiging van de wetgeving Effectievere douanecontroles Gestandaardiseerde uitvoering (Europese harmonisatie en standaardisatie) Digitalisering berichtenverkeer (100% elektronische afhandeling van de douaneformaliteiten) De douane wil hiermee eigenlijk meer verantwoordelijkheid bij de bedrijven zelf gaan leggen en het lijkt er op dat ze beogen hun eigen activiteiten met minder mensen uit te voeren.

12 Historiek UCC Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning
Extra’s Vragen & antwoorden Historiek UCC

13 Historiek UCC Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning
Extra’s Vragen & antwoorden Historiek UCC Het is een MASP (Multi-Annual Strategic Plan). UCC begint nu vanaf 01/05/2016 en de volgende activiteiten zijn gespreid over de komende 5 jaar.

14 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Planning UCC Vergunningen Tegen moeten de vergunningen herbeoordeeld zijn IT Tegen moeten alle Europese IT systemen operationeel zijn 2020 2019 2018 2017 2016 GO-LIVE is de startdatum van UCC

15 Planning UCC (praktijk)
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Planning UCC (praktijk) Testen zouden mogelijk zijn vanaf 05/04/2016 Realiteit is vanaf 11/04/2016 14/04/2016: CRSNP meeting samen met de douane om te testen Live vanaf 02/05/2016 2 weken voor de deadline pas de aanpassingen kunnen valideren. Tijdens de testsessie zijn er een aantal vaststellingen geweest maar die zijn vrij snel verholpen. Er staat nu nog 1 topic open, zijnde een globalisatie-aangifte van het type Z met regeling 42. Dit zal volgens de douane in orde zijn tegen 01/05/2016,

16 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Aanvangsfase UCC De aangevers worden geacht de documenten juist op te stellen en gebruik te maken van de nieuwe codes Echter zullen niet altijd specifieke validatieregels ter beschikking zijn op deze nieuwe codes bij de douane (bij GO-LIVE) Op de oude codes wordt er wel gecontroleerd en kunnen dus niet gebruikt worden Info CRSNP

17 The proof of … Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning
Extra’s Vragen & antwoorden The proof of …

18 Agenda Historiek De theorie De praktijk en impact op OLS Customs
Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

19 Terminologie UCC Voor 30/04/2016 Na 01/05/2016 Europese Gemeenschap
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Terminologie UCC Voor 30/04/2016 Na 01/05/2016 Europese Gemeenschap Europese Unie Communautaire goederen Uniegoederen Niet-communautaire goederen Niet-Uniegoederen Economische douaneregelingen Bijzondere regelingen AEO certificaat AEO vergunning

20 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Vergunningen Vergunningen zonder einddatum blijven geldig tot 01/05/2019 of herziening Dit geldt niet voor vergunningen van tijdelijke duur, die blijven slechts geldig tot de einddatum van de vergunning Lidstaten hebben op die manier de tijd om de vergunningen te herzien Er kunnen eerdere herzieningen ingepland worden Een ander belangrijk element dat wijzigt, zijn de vergunningen.

21 Vergunningen De lidstaten kunnen kiezen hoe ze de vergunningen herzien
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Vergunningen De lidstaten kunnen kiezen hoe ze de vergunningen herzien Plannen en herzien van de vergunningen over de hele overgangsfase Toestaan dat de vergunning geldig blijft tot 30/04/2019 en daarna intrekken Tijdens de overgangsfase nieuwe UCC vergunningen voorzien na een audit maar met een uitvoeringsdatum vanaf 01/05/2019 Los van de vergunningen zijn wel de nieuwe UCC procedures van toepassing!

22 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden AEO Belangrijkste wijziging is bewijs van praktische vakbekwaamheid ten aanzien van de douane Alle AEO vergunningen zullen herbeoordeeld worden tegen 01/05/2019 Eén van de belangrijkste vergunningen is de AEO vergunning.

23 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden AEO Benaming AEO-F verdwijnt, de 2 vergunningen wordt 1 gecombineerde vergunning met 1 referentienummer De faciliteit beperkte dataset ENS vervalt (wordt nauwelijks gebruikt in de praktijk) Indienen self-assessment zal verplicht zijn bij aanvraag

24 AEO-C voorwaarden Marktdeelnemer Gevestigd in douanegebied van de unie
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden AEO-C voorwaarden Marktdeelnemer Gevestigd in douanegebied van de unie Vakbekwaamheid 3 jaar praktische ervaring Of beroepskwalificaties door opleiding Passende staat van dienst op gebied van naleven douanevereisten. Ook de belastingwetgeving mag niet ernstig overtreden zijn!

25 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden AEO-C voorwaarden Deugdelijke handels- en vervoersadministratie. Activiteiten en goederen goed onder controle hebben tijdens logistiek proces Financiële solvabiliteit

26 AEO-S voorwaarden Marktdeelnemer Gevestigd in douanegebied van de unie
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden AEO-S voorwaarden Marktdeelnemer Gevestigd in douanegebied van de unie Passende staat van dienst op gebied van naleven douanevereisten. Ook de belastingwetgeving mag niet ernstig overtreden zijn! Deugdelijke handels- en vervoersadministratie. Activiteiten en goederen goed onder controle hebben tijdens logistiek proces

27 AEO-S voorwaarden Financiële solvabiliteit
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden AEO-S voorwaarden Financiële solvabiliteit Waarborgen van de veiligheid(snormen) van de internationale supply chain Vakbekwaamheid is hier geen voorwaarde

28 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden AEO voordelen Mogelijkheid tot doorlopende zekerheid voor een verminderd bedrag van rechten of ontheffing van borgstelling Centralised clearance EiDR als douaneaangifte door inschrijving in eigen boekhouding en vrijstelling van kennisgeving aan douane Self-assessment

29 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden AEO voordelen Bij AEO-S dient er bij (weder)uitvoeraangiftes geen safety & security gegevens meer opgenomen te worden Overbrengen tussen RTO’s van verschillende douane-autoriteiten Bananenweger Toegelaten geadresseerde (TIR)

30 BTI Geldigheid verlaagd van 6 jaar naar 3 jaar
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden BTI Geldigheid verlaagd van 6 jaar naar 3 jaar Geldigheid voor BTI’s toegewezen voor 01/05/2016 blijft behouden Geldig voor alle douane-autoriteiten Dient verplicht vermeld te worden in de aangifte met bijgevoegd document C626 in vak 44 Het is dus niet meer vrijblijvend maar bindend!

31 Oorsprong (niet-preferentieel)
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Oorsprong (niet-preferentieel) Betere definitie van wat als toereikende be- of verwerking wordt beschouwd Definitie van list rules (bijlage DA)

32 Oorsprong (preferentieel)
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Oorsprong (preferentieel) Registered Exporter System (REX) Vanaf 01/01/2017 Overgang tussen 01/01/2017 en 01/07/2020 Op termijn (2018?) zou de EUR1, FORM A en de oorsprongsverklaring komen te vervallen

33 Oorsprong (preferentieel)
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Oorsprong (preferentieel) Als REX-geregistreerde mag een uitvoerder zelf een verklaring omtrent de oorsprong van de goederen opstellen Dit zou op termijn een belangrijke positieve impact kunnen hebben op de goederenflow/supply chain

34 Oorsprong (preferentieel)
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Oorsprong (preferentieel) Kwijtschelding door te bewijzen dat er te weinig invoerrechten werden geheven te wijten aan Een vergissing van de bevoegde autoriteiten Die de betrokken schuldenaar rederlijkerwijze niet zelf had kunnen ontdekken Waarbij de schuldenaar te goeder trouw heeft gehandeld

35 Oorsprong (preferentieel)
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Oorsprong (preferentieel) Rederlijkerwijze kan aangetoond worden door als importeur bezoeken af te leggen bij de exporteur en de nodige verslaggeving hieromtrent op te stellen Zie document Q&A

36 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Douanewaarde De transactiewaarde wordt bepaald op basis van de verkoop die heeft plaatsgevonden onmiddellijk voordat de goederen in het douanegebied zijn binnengebracht Als de goederen niet worden verkocht voor uitvoer naar de Unie vooraleer ze het douanegebied van de Unie worden binnengebracht, zal de transactiewaarde bepaald worden aan de hand van de verkoop ten tijde van hun verblijf onder de regeling tijdelijke opslag, entrepot, actieve veredeling…

37 Douanewaarde First sale is dus niet meer toegestaan
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Douanewaarde First sale is dus niet meer toegestaan Last sale komt in de plaats Case by case bepalen! De huidige manier van bepaling kan verder gebruikt worden tot en met 31/12/2017

38 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Douanewaarde In het douanedocument kan bij inslag in entrepot geen douanewaarde worden ingebracht! DV1 gebruiken totdat de nationale invoersystemen zijn aangepast Voor interpretatie vatbaar!

39 Douanewaarde – case Fabrikant in China verkoopt aan Zwitserse firma
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Douanewaarde – case Fabrikant in China verkoopt aan Zwitserse firma Zwitserse firma verzendt de goederen naar België en slaat ze op in een douane-entrepot. Tijdens de opslag worden de goederen verkocht aan een Belgische firma Alle verkopen vinden plaats vóórdat de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht

40 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Douanewaarde – case De verkoop van de Chinees aan de Zwitser dient gebruikt te worden voor het bepalen van de douanewaarde bij invoer aangezien dit de verkoop is die heeft plaatsgevonden onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht

41 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Douanewaarde – case Fabrikant in Vietnam brengt goederen over naar België en slaat ze op in een douane- entrepot Tijdens de opslag worden de goederen door de Vietnamees verkocht aan een Noorse koper Tijdens de opslag verkoopt de Noor de goederen aan een Belgische koper Alle verkopen vinden plaats vóórdat de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht Er is dus geen sprake van verkoop vooraleer de goederen binnenkomen in de Unie.

42 Douanewaarde – case Voor de verkoop zijn er 2 mogelijkheden
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Douanewaarde – case Voor de verkoop zijn er 2 mogelijkheden Factuur van de Vietnamees aan de Noor Factuur van de Noor aan de Belg Afhankelijk van welke transactie (factuur) bij de invoeraangifte wordt overgelegd, mits controleerbaar

43 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Douanewaarde – weet Transactiewaardes kunnen tussen verkoper en koper vastgelegd worden op voorwaarde dat hiervoor een afgesloten overeenkomst was opgesteld vóór 18/01/2016

44 Royalties Royalties en licentierechten
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Royalties Royalties en licentierechten De verkoopsvoorwaarden worden gepreciseerd in UCC Zie informatiedocument omtrent het douanewetboek van de Unie

45 Zekerheidsstelling Zekerheidsstelling
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Zekerheidsstelling Zekerheidsstelling 100% zekerheidsstelling verplicht voor alle douaneregelingen en tijdelijke opslag Zekerheid kan gelinkt worden aan één of meerdere lidstaten Vermindering of ontheffing wordt toegestaan onder bepaalde voorwaarden (artikel 84 DA) Bestaande zekerheden kunnen verder gebruikt worden tot de herbeoordeling (deadline 01/05/2019)

46 Tijdelijke opslag Zee Lucht
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Tijdelijke opslag Zee 90 dagen geldig Voor beweging: CUSCAR, voorlopig enkel mogelijk door de verantwoordelijke scheepsagent Lucht Voor beweging: er wijzigt ‘niks’ Er zal maandelijkse rapportering zijn van de douane op de 15e van de maand

47 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden RTO Bij een overbrenging start de termijn van 90 dagen niet opnieuw, deze loopt gewoon door Het lijkt als terminal operator onontbeerlijk om een RTO vergunning aan te vragen Om goederen te verplaatsen tussen lidstaten onder RTO is AEO-C vergunning vereist Bestaande convenanten komen te vervallen vanaf 01/05/2016

48 Centralised clearance
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Centralised clearance Gecentraliseerde vrijmaking Indienen van een douaneaangifte bij het douanekantoor van de plaats waar de aangever gevestigd is terwijl de goederen fysiek worden aangeboden bij een ander douanekantoor Enkel indien AEO-C vergunning

49 Centralised clearance
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Centralised clearance Enkel voor regelingen vrij verkeer, douane- entrepot, tijdelijke invoer, bijzondere bestemming, actieve veredeling, passieve veredeling, uitvoer, wederuitvoer Raadplegingsprocedure is vereist indien meer dan 1 lidstaat betrokken is Verschillende vormen zijn mogelijk (standaard aangifte, vereenvoudigde aangifte, kennis van aanbrengen, douaneaangifte in de vorm van EiR)

50 Entrepots Vak 49 Voor 30/04/2016 Na 01/05/2016 A
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Entrepots Vak 49 Voor 30/04/2016 Na 01/05/2016 A R (publiek entrepot type I) B S (publiek entrepot type II) F T (publiek entrepot type III) C, D, E U (particulier entrepot)

51 Entrepots Regeling K vervalt, alles wordt regeling J
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Entrepots Regeling K vervalt, alles wordt regeling J Zowel voor entrepot D als voor entrepot E volgens principes D Voor entrepot D en E (principes D) is het momenteel toegestaan om de douanewaarde te hanteren berekend op het moment van inslag in het entrepot Samengevat: voor de entrepots verschillend van D en E (principes D) verandert enkel de benaming, niet het onderliggend concept In het douanedocument dient er geen factuurwaarde meer meegegeven te worden.

52 Entrepots Inslagaangifte gemaakt na 01/05/2016
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Entrepots Inslagaangifte gemaakt na 01/05/2016 Bij uitslag (aanzuivering): nieuwe codes gebruiken Bij regularisatie: nieuwe codes gebruiken

53 Entrepots Inslagaangifte gemaakt vóór 01/05/2016
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Entrepots Inslagaangifte gemaakt vóór 01/05/2016 Bij uitslag (aanzuivering) Uit entrepot A, B, C, E, F: vak 49 dient R, U, S of T te zijn Uit entrepot D en E (principes D): vak 49 dient D of E zijn Bij regularisatie nieuwe codes gebruiken Dat is de theorie want eigenlijk schrijf je af van een fiche dus de douane kan niet weten of dit een inslag betreft van vóór of na die datum.

54 Actieve veredeling/BDO
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Actieve veredeling/BDO Terugbetaling verdwijnt Wederuitvoer van de ‘behandelde producten’ is niet langer vereist als voorwaarde om gebruik te maken van de regeling AV Geen compenserende interest meer verschuldigd De bestaande vergunning met terugbetaling of behandeling onder douanetoezicht worden automatisch vergunningen onder schorsingssysteem

55 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Passieve veredeling De hoofdregel voor ontstaan van de douaneschuld is de toegevoegde waarde De veredelingskosten van buiten de EU vormen de basis van de douaneschuld De methode die onder het huidige CDW als basisregel wordt gebruikt, zijnde het verschil tussen rechten op uitgevoerde en ingevoerde goederen, verdwijnt

56 Tijdelijke invoer Basisprincipes blijven bijna onveranderd
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Tijdelijke invoer Basisprincipes blijven bijna onveranderd De hoofdregel voor het ontstaan van de douaneschuld wijzigt De douaneschuld wordt berekend op het moment van de vrijgave voor het vrije verkeer Afschaffing compenserende interest

57 Bijz. bestemmingen (T5) Basisprincipes blijven onveranderd
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Bijz. bestemmingen (T5) Basisprincipes blijven onveranderd T5 wordt niet langer gebruikt als controleformulier voor de overdracht van rechten en plichten De overdracht zal gecontroleerd worden aan de hand van de administratie van de vergunninghouder De douaneautoriteiten zullen voorwaarden omschrijven zodat deze aanvaardbaar zijn voor transfer

58 Uitvoer Begrip uitvoerder (artikel 1.19 DA)
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Uitvoer Begrip uitvoerder (artikel 1.19 DA) De persoon gevestigd in het douanegebied van de Unie die, op het ogenblik van de aanvaarding van de aangifte, houder is van het contract met de geadresseerde in het derde land en de bevoegdheid heeft om te beslissen dat de goederen naar een bestemming buiten het douanegebied moeten worden gebracht In de andere gevallen, de persoon gevestigd in het douanegebied van de Unie die de bevoegdheid heeft om te beslissen dat de goederen naar een bestemming buiten het douanegebied moeten worden gebracht

59 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Uitvoer – case Een Belgische firma verkoopt aan een Zuid- Afrikaanse firma met incoterm EXW In principe kan de Belgische firma geen uitvoerder zijn door de incoterm De Zuid-Afrikaanse firma kan ook geen uitvoerder zijn want die heeft geen vestiging in de Europese Unie

60 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Uitvoer – case Dit betekent dat er een vertegenwoordiger zou moeten gebruikt worden Volgens de BTW zou de Belgische firma uitvoerder moeten zijn om vrijstelling van BTW te kunnen genieten Conflict tussen douanewetgeving en BTW wetgeving?

61 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Uitvoer – aanvullend Papieren versie van het uitvoergeleidedocument dient niet langer aangeboden te worden bij kantoor van uitgang Enkel MRN is voldoende T5 komt te vervallen (zie eerder) Zekerheid van uitvoercertificaat AGREX wordt vrijgegeven op het moment van de bevestiging van de uitgang

62 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Uitvoer - EMCS Bij PLDA uitvoer voorafgegaan door een EMCS uitvoer dient er ook een bewijs van exit geleverd te worden voor het EMCS uitvoer document zelf De exit confirmation van de PLDA uitvoer wordt niet als voldoende beschouwd voor exit van EMCS uitvoer

63 Uitvoer – charge report
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Uitvoer – charge report Luchtvracht Testen zijn ongoing (User Acceptance Testing is begonnen op 08/01/2016) Had in principe al opgeleverd moeten zijn Actueel nog problemen bij de douane (opnieuw opbouwen testomgeving) Go-LIVE voorzien voor juni 2016 maar niet verplicht voor de firma’s Datum van verplichting is niet gekend Dit loopt iets minder vlot dan de gewone UCC testen.

64 Agenda Historiek De theorie De praktijk en impact op OLS Customs
Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

65 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Algemeen OLS Customs De effectieve wijzigingen zijn geïmplementeerd op basis van een parameter met datumstempel Bij uitstel door de douane kan Organi eenvoudig die parameter aanpassen zodat de nieuwe wijzigingen nog niet actief zijn. Door de herzieningen van de vergunningen, kan het wel zijn dat er nieuwe vergunningnummers gaan komen.

66 Entrepots De entrepotdefinities laat Organi voorlopig ongewijzigd
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Entrepots De entrepotdefinities laat Organi voorlopig ongewijzigd De ID van het entrepot zal de nieuwe codes krijgen bij gebruik in een aangifte Organi bekijkt of het mogelijk is om de BTI te voorzien in de fiches van het entrepot Door de herzieningen van de vergunningen, kan het wel zijn dat er nieuwe vergunningnummers gaan komen.

67 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Entrepots Organi voorziet een procedure voor het aanpassen van de defaults, sjablonen en goederencodes zodat de nieuwe bijgevoegde documenten voorzien zijn Alle codetabellen zijn aangepast Nieuwe codes zijn toegevoegd Geschrapte codes zijn voorzien van een vermelding ‘! Niet na 01/05/2016 !’ Organi voorziet geen conversie bij verwerking van XML’s ter integratie Conversie van sjablonen: de klanten die het wensen, kunnen dit melden vanaf het live gaan van deze nieuwe codes. Eerder kan die conversie niet uitgevoerd worden.

68 Regelingen Nieuwe omschrijvingen Regeling Omschrijving C
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Regelingen Nieuwe omschrijvingen Regeling Omschrijving C Wederuitvoer na plaatsing van goederen onder de regeling actieve veredeling of tijdelijke invoer G Douanestatus van Uniegoederen I Plaatsing van goederen onder de regeling actieve veredeling of tijdelijke invoer J Opslag in een douane-entrepot K Opslag in douane-entrepot type D => wordt geschrapt!

69 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Regelingen Volgende codes mogen enkel nog gebruikt worden als voorafgaande regeling en niet meer als nieuwe regeling! 02 41 78 91 Dit gaat over actieve veredeling met terugbetalingssysteem en over behandeling onder douanetoezicht

70 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Regelingen Code 07 komt in de plaats als nieuwe regeling en werkt in combinatie met 0A6 als nationale code

71 Vak1, 2de deelvak Nieuwe omschrijvingen Regeling Omschrijving A
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Vak1, 2de deelvak Nieuwe omschrijvingen Regeling Omschrijving A Blijft een gewone aangifte B of C Vereenvoudigde aangifte E of F Vereenvoudigde aangifte (zoals bedoeld onder code B of C) die wordt ingediend voordat de aangever de goederen heeft kunnen aanbrengen X of Y Aanvullende aangifte in het kader van een vereenvoudigde procedure zoals bedoeld onder de codes B, C, E of F Z Aanvullende aangifte in het kader van een vereenvoudigde procedure overeenkomstig de artikelen 166, 167 en 182 van het UCC

72 Verpakkingscodes Volgende verpakkingscodes worden geschrapt
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Verpakkingscodes Volgende verpakkingscodes worden geschrapt Dit heeft ook invloed op OLS zelf Overzicht verpakkingscodes AV (capsule) BD (plaat) CD (blik, met handvat en tuit) HN (houder, hanger) IG (verpakking, ingepakt in papier) PG (plaat) PY (platen, gebundeld of samengevoegd) QC (vat, van aluminium, niet-afneembaar deksel) QJ (vat, van hout, met afneembaar deksel) QQ (doos, van hout, echt hout, met stofdichte wanden) SX (set) TI (vat) VI (flesje) VS (los gestort, schroot)

73 Bijgev. documenten Nieuwe bijgevoegde documenten Code Omschrijving
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Bijgev. documenten Nieuwe bijgevoegde documenten Code Omschrijving C501 Vergunning voor status van geautoriseerd marktdeelnemer – douanevereenvoudigingen C502 Vergunning voor status van geautoriseerd marktdeelnemer – veiligheid C503 Vergunning voor status van geautoriseerd marktdeelnemer – douanevereenvoudigingen/veiligheid C504 Vergunning voor vereenvoudiging van de bepaling van bedragen die deel uitmaken van de douanewaarde van goederen C505 Vergunning voor doorlopende zekerheidstelling, inclusief eventuele verlaging of ontheffing

74 Bijgev. documenten Nieuwe bijgevoegde documenten Code Omschrijving
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Bijgev. documenten Nieuwe bijgevoegde documenten Code Omschrijving C506 Vergunning voor uitstel van betaling C507 Beschikking betreffende terugbetaling van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C508 Beschikking betreffende kwijtschelding van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C509 Vergunning voor beheer opslagruimten voor de tijdelijke opslag van goederen C510 Vergunning voor het onderhouden van een lijndienst

75 Bijgev. documenten Nieuwe bijgevoegde documenten Code Omschrijving
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Bijgev. documenten Nieuwe bijgevoegde documenten Code Omschrijving C506 Vergunning voor uitstel van betaling C507 Beschikking betreffende terugbetaling van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C508 Beschikking betreffende kwijtschelding van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C509 Vergunning voor beheer opslagruimten voor de tijdelijke opslag va ngoederen C510 Verginning voor het onderhouden van een lijndienst Code Omschrijving C511 Vergunning voor de status van de toegelaten afgever ten bewijze van de douanestatus van uniegoederen C512 Vergunning voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifte C513 Vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking C514 Vergunning voor het doen van een douaneaangifte door inschrijving in de administratie van de aangever, inclusief voor de regeling uitvoer C515 Vergunning voor beoordeling door de marktdeelnemer zelf

76 Bijgev. documenten Nieuwe bijgevoegde documenten Code Omschrijving
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Bijgev. documenten Nieuwe bijgevoegde documenten Code Omschrijving C506 Vergunning voor uitstel van betaling C507 Beschikking betreffende terugbetaling van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C508 Beschikking betreffende kwijtschelding van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C509 Vergunning voor beheer opslagruimten voor de tijdelijke opslag va ngoederen C510 Verginning voor het onderhouden van een lijndienst Code Omschrijving C511 Vergunning voor de status van de toegelaten afgever ten bewijze van de douanestatus van uniegoederen C512 Vergunning voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifte C513 Vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking C514 Vergunning voor het doen van een douane-aangifte door inschrijving in de administratie van de aangever, inclusief voor de regeling uitvoer C515 Vergunning voor beoordeling door de marktdeelnemer zelf Code Omschrijving C516 Vergunning voor het gebruik van de regeling tijdelijke invoer C517 Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een particulier douane-entrepot C518 Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een publiek douane-entrepot type I C519 Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een publiek douane-entrepot type II C520 Vergunning voor de status van toegelaten geadresseerde TIR regeling

77 Bijgev. documenten Nieuwe bijgevoegde documenten Code Omschrijving
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Bijgev. documenten Nieuwe bijgevoegde documenten Code Omschrijving C511 Vergunning voor de status van de toegelaten afgever ten bewijze van de douanestatus van uniegoederen C512 Vergunning voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifte C513 Vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking C514 Vergunning voor het doen van een douane-aangifte door inschrijving in de administratie van de aangever, inclusief voor de regeling uitvoer C515 Vergunning voor beoordeling door de marktdeelnemer zelf Code Omschrijving C506 Vergunning voor uitstel van betaling C507 Beschikking betreffende terugbetaling van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C508 Beschikking betreffende kwijtschelding van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C509 Vergunning voor beheer opslagruimten voor de tijdelijke opslag va ngoederen C510 Verginning voor het onderhouden van een lijndienst Code Omschrijving C521 Vergunning voor de status van toegelaten afzender Uniedouanevervoer C522 Vergunning voor de status van toegelaten geadresseerde Uniedouanevervoer C523 Vergunning voor het gbruik van verzegelingen van een bijzonder model C524 Vergunning voor het gebruik van de aangifte douanevervoer met een beperkte gegevensset C525 Vergunning voor het gebruik van een elektronische vervoersdocument als douaneaangifte C526 Vergunning voor de status van erkende weger van bananen Code Omschrijving C516 Vergunning voor het gebruik van de regeling tijdelijke invoer C517 Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een particulier douane-entrepot C518 Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een publiek douane-entrepot type I C519 Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een publiek douane-entrepot type II C520 Vergunning voor de status van toegelaten geadresseerde TIR regeling

78 Bijgev. documenten Blijven behouden Code Omschrijving C506
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Bijgev. documenten Blijven behouden Code Omschrijving C506 Vergunning voor uitstel van betaling C507 Beschikking betreffende terugbetaling van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C508 Beschikking betreffende kwijtschelding van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C509 Vergunning voor beheer opslagruimten voor de tijdelijke opslag va ngoederen C510 Verginning voor het onderhouden van een lijndienst Code Omschrijving C511 Vergunning voor de status van de toegelaten afgever ten bewijze van de douanestatus van uniegoederen C512 Vergunning voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifte C513 Vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking C514 Vergunning voor het doen van een douane-aangifte door inschrijving in de administratie van de aangever, inclusief voor de regeling uitvoer C515 Vergunning voor beoordeling door de marktdeelnemer zelf Code Omschrijving C019 Vergunning voor gebruik van de regeling passieve veredeling C601 Vergunning voor gebruik van de regeling actieve veredeling C626 Beschikking betreffende een bindende tariefinlichting (BTI-beschikking) C627 Beschikking betreffende een bindende oorsprongsinlichting (BOI-beschikking) N990 Vergunning voor het gebruik van de regeling bijzondere bestemming 4009 Domiciliëringsprocedure bij het in vrij verkeer brengen na opslag in particulier douane-entrepot

79 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Bijgev. documenten Ter info: bijgevoegd document 4009 mag (en moet) enkel gebruikt worden als de 1e letter van het ID entrepot een D of E is Met andere woorden, vanaf 01/05/2015 is dit in principe niet meer van toepassing

80 Bijgev. documenten Blijven behouden, maar naamsverandering Code
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Bijgev. documenten Blijven behouden, maar naamsverandering Code Omschrijving 3030 Bewijs van douanestatus van Uniegoederen door een toegelaten afgever 3033 Vergunning bijzonder bestemming waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd door een lidstaat buiten de Benelux 3040 Vergunning douane-entrepot waarbij meer dan één lidstaat is betrekking, afgeleverd in een anderen lidstaat 3046 Actieve veredeling, klassieke type 3047 Actieve veredeling, globalisatie Code Omschrijving C511 Vergunning voor de status van de toegelaten afgever ten bewijze van de douanestatus van uniegoederen C512 Vergunning voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifte C513 Vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking C514 Vergunning voor het doen van een douane-aangifte door inschrijving in de administratie van de aangever, inclusief voor de regeling uitvoer C515 Vergunning voor beoordeling door de marktdeelnemer zelf Code Omschrijving C506 Vergunning voor uitstel van betaling C507 Beschikking betreffende terugbetaling van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C508 Beschikking betreffende kwijtschelding van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten C509 Vergunning voor beheer opslagruimten voor de tijdelijke opslag va ngoederen C510 Verginning voor het onderhouden van een lijndienst Code Omschrijving C516 Vergunning voor het gebruik van de regeling tijdelijke invoer C517 Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een particulier douane-entrepot C518 Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een publiek douane-entrepot type I C519 Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een publiek douane-entrepot type II C520 Vergunning voor de status van toegelaten geadresseerde TIR regeling

81 Bijgev. documenten Blijven behouden, maar naamsverandering Code
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Bijgev. documenten Blijven behouden, maar naamsverandering Code Omschrijving 3051 Vergunning actieve verdeling waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat 3057 Vergunning tijdelijke invoer waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat 3058 Vervaardiging van goederen onder douanetoezicht en douane controle voorafgaande aan de uitvoer en betaling van een uitvoerrestitutie 3068 Vergunning passieve veredeling waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat 4009 Domiciliëringsprocedure 4012 Actieve veredeling (met globalisatie)

82 Bijgev. documenten Niet meer gebruikt en geen vervanging Code
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Bijgev. documenten Niet meer gebruikt en geen vervanging Code Omschrijving 3051 Vergunning actieve verdeling waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat 3057 Vergunning tijdelijke invoer waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat 3058 Vervaardiging van goederen onder douanetoezicht en douane controle voorafgaande aan de uitvoer en betaling van een uitvoerrestitutie 3068 Vergunning passieve veredeling waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat 4009 Domiciliëringsprocedure 4012 Actieve veredeling (met globalisatie) Code Omschrijving C600 Vergunning beheer douane-entrepot 3016, 3017, 3018 Actieve veredeling terugbetaling 3022, 3023, 3024 Behandeling onder douanetoezicht 3041 Vrij entrepot 3048, 3049 Actieve veredeling, terugbetaling – klassieke type + globalisatie 3054, 4054 Behandeling onder douanetoezicht – klassieke type + globalisatie 3055, 4055 Grensoverschrijdende vergunning behandeling onder douanetoezicht

83 Bijgev. documenten Niet meer gebruikt en vervanging door C512 Code
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Bijgev. documenten Niet meer gebruikt en vervanging door C512 Code Omschrijving 3004 In vrij verkeer brengen 3005 In vrij verkeer brengen met globalisatie 3007 Douane-entrepot 3008 Douane-entrepot met globalisatie 3010 Tijdelijke invoer 3011 Tijdelijke invoer met globalisatie

84 Bijgev. documenten Niet meer gebruikt en vervanging door C512 Code
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Bijgev. documenten Niet meer gebruikt en vervanging door C512 Code Omschrijving 3004 In vrij verkeer brengen 3005 In vrij verkeer brengen met globalisatie 3007 Douane-entrepot 3008 Douane-entrepot met globalisatie 3010 Tijdelijke invoer 3011 Tijdelijke invoer met globalisatie Code Omschrijving 3013 Actieve veredeling 3014 Actieve veredeling met globalisatie 3019 Passieve veredeling 3020 Passieve veredeling met globalisatie 3025 Uitvoer 3026 Uitvoer met globalisatie

85 Bijgev. documenten Niet meer gebruikt en vervanging door C514 Code
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Bijgev. documenten Niet meer gebruikt en vervanging door C514 Code Omschrijving 4008 Domiciliëringsprocedure 4010 Domiciliëringsprocedure EiR

86 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Bijgev. documenten Mag niet meer gebruikt worden en wordt vervangen door C518 3038 = entrepot type A Mag niet meer gebruikt worden en wordt vervangen door C519 3039 = entrepot type B

87 Bijgev. documenten Niet meer gebruikt en vervanging door C517
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Bijgev. documenten Niet meer gebruikt en vervanging door C517 3034 = entrepot type C 4034 = entrepot type C grensoverschrijdend 3035 = entrepot type C 4035 = entrepot type D grensoverschrijdend 3036 = entrepot type D 4036 = entrepot type E grensoverschrijdend 3037 = entrepot type E (principes D) 4037 = entrepot type E (principes D) grensoverschrijdend

88 Nationale codes Blijven behouden maar veranderen van naam Code
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Nationale codes Blijven behouden maar veranderen van naam Code Omschrijving 0D1 Wederuitvoer van veredelingsproducten waarvoor een bewijs van oorsprong is afgegeven of opgesteld naar de landen die te maken hebben met de “no drawback” regel 2A4 Veredelingsproducten die terugkeren naar een andere lidstaat na passieve veredeling (driehoeksverkeer wordt geschrapt in de uitleg) 5A5 Plaatsing onder de regeling actieve veredeling in de lokalen van een douane-entrepot 5A7 Overbrenging van onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen of producten 7A1 Inslag in douane-entrepot van niet-communautaire goederen 7A3 Inslag in douane-entrepot van communautaire goederen

89 Aanvullende codes Blijven behouden B01 tot en met B04
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Aanvullende codes Blijven behouden B01 tot en met B04 B51 tot en met B54 C01 tot en met C04 C06 tot en met C41 C51 en C52 D01 tot en met D29 D51 E01 en E02

90 Aanvullende codes Blijven behouden E51 tot en met E53 E61 tot met E63
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Aanvullende codes Blijven behouden E51 tot en met E53 E61 tot met E63 E71 F01 tot en met F04 F06 F21 en F22 F41 F51 F61 tot en met F64

91 Nationale codes Niet meer gebruikt en geen vervanging Code
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Nationale codes Niet meer gebruikt en geen vervanging Code Omschrijving 0E1 Wederuitvoer van behandelde producten waarvoor een bewijs is afgegeven of opgesteld naar de land die te maken hebben met de “no drawback” regel 0F1 Aangifte behandeling onder douanetoezicht geldt eveneens als aangifte ten verbruik BTW 0F2 Aangifte behandeling onder douanetoezicht geldt niet als aangifte ten verbruik BTW 4A6 In vrij verkeer brengen in kader van regeling actieve veredeling (terugbetalingssysteem) in de lokalen van een douane-entrepot

92 Nationale codes Niet meer gebruikt en geen vervanging Code
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Nationale codes Niet meer gebruikt en geen vervanging Code Omschrijving 4A7 In vrij verkeer brengen in kader van regeling actieve veredeling (terugbetalingssysteem) in een vrije zone of vrij entrepot 5A6 Plaatsing onder de regeling actieve veredeling (schorsingssysteem) in een vrije zone of vrij entrepot 7A4 Inslag in het entrepot van type D van niet-communautaire goederen 7A6 Inslag in entrepot van het type D van communautaire goederen

93 Nationale codes Niet meer gebruikt en geen vervanging Code
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Nationale codes Niet meer gebruikt en geen vervanging Code Omschrijving 7A8 Opslag van goederen in een vrije zone waar controlevoorschriften van het type II van toepassing zijn 7B8 8C1 Definitieve uitvoer in het kader van AV terugbetaling

94 Aanvullende codes Blijven behouden maar veranderen van naam Code
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Aanvullende codes Blijven behouden maar veranderen van naam Code Omschrijving A01 tot en met A05 en A08 In de omschrijving zal schorsingssysteem verdwijnen A51 tot en met A53

95 Aanvullende codes Nieuwe aanvullende codes Code Omschrijving
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Aanvullende codes Nieuwe aanvullende codes Code Omschrijving A01 tot en met A05 en A08 In de omschrijving zal schorsingssysteem verdwijnen A51 tot en met A53 Code Omschrijving B07 Voorgaande invoer van veredelingsproducten in het kader van passieve veredeling F44 In het vrije verkeer brengen van veredelingsproducten waarvoor het bedrag van invoerrechten wordt berekend overeenkomstig artikel 86, lid 3 van het UCC

96 Aanvullende codes Niet meer gebruikt en geen vervanging Code
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Aanvullende codes Niet meer gebruikt en geen vervanging Code Omschrijving A06 Onder een regeling AV terugbetalingssysteem geplaatste goederen bestemd om in het buitenland voor militaire doleinden te worden gebruikt A07 Onder een regeling AV terugbetalingssysteem geplaatste goederen bestemd voor uitvoer naar het continentaal plat B05 Met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten terugkerende veredelingsproducten met gebruik veredelingskosten voor de berekening F11 Behandeling onder douanetoezicht in gevallen waarin de economische voorwaarden worden geacht te zijn vervuld Code Omschrijving A01 tot en met A05 en A08 In de omschrijving zal schorsingssysteem verdwijnen A51 tot en met A53 Code Omschrijving B07 Voorgaande invoer van veredelingsproducten in het kader van passieve veredeling F44 In het vrije verkeer brengen van veredelingsproducten waarvoor het bedrag van invoerrechten wordt berekend overeenkomstig artikel 86, lid 3 van het UCC

97 Aanvullende codes Niet meer gebruikt en geen vervanging Code
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Aanvullende codes Niet meer gebruikt en geen vervanging Code Omschrijving F42 In het vrij verkeer brengen van veredelingsproducten waarop invoerrechten van toepassing zijn F43 In het vrij verkeer brengen van onder een regeling AV geplaatste goederen of van verdelingsproducten zonder compenserende interesten 823 Controle-exemplaar T5 Code Omschrijving A01 tot en met A05 en A08 In de omschrijving zal schorsingssysteem verdwijnen A51 tot en met A53 Code Omschrijving B07 Voorgaande invoer van veredelingsproducten in het kader van passieve veredeling F44 In het vrije verkeer brengen van veredelingsproducten waarvoor het bedrag van invoerrechten wordt berekend overeenkomstig artikel 86, lid 3 van het UCC

98 Bijzondere vermelding
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Bijzondere vermelding Wordt toegevoegd 10800 = bijzondere regel voor de berekening van de invoerrechten voor veredelingsproducten (wettelijke basis artikel 86, lid 3, van het UCC) Wordt geschrapt 10400 = goederen AV/T 30400 RET-EXP = wens om exemplaar nr. 3 terug te ontvangen

99 Bijzondere vermelding
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Bijzondere vermelding Blijven bestaan maar veranderen van naam 10200 en = Goederen AV/S wordt vervangen door AV-goederen

100 Type belasting Zal niet meer gebruikt worden
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Type belasting Zal niet meer gebruikt worden A10 – douane rechten op landbouwproducten

101 Agenda Historiek De theorie De praktijk en impact op OLS Customs
Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

102 Demo Scenario 1: inslag in entrepot U (vroeger D)
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Demo Scenario 1: inslag in entrepot U (vroeger D) Regeling K moet regeling J worden Prijs van de goederen mag niet meer ingevuld worden! C600 als bijgevoegd document verwijderen 4008 als bijgevoegd document verwijderen en vervangen door C514 3035 als bijgevoegd document verwijderen en vervangen door C517

103 Demo Scenario 2: uitslag in entrepot U (vroeger D)
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Demo Scenario 2: uitslag in entrepot U (vroeger D) 4008 als bijgevoegd document verwijderen en vervangen door C514 Dit betekent dat er geen prijs van de goederen meer moet ingevuld worden bij inslag noch bij wederuitvoer!

104 Demo Scenario 3: inslag in entrepot S (vroeger B) C600 verwijderen
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Demo Scenario 3: inslag in entrepot S (vroeger B) C600 verwijderen 3039 als bijgevoegd document verwijderen en vervangen door C519 Preferentie invullen in tarieflijn

105 Demo Scenario 4: inklaring in entrepot S (vroeger B)
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Demo Scenario 4: inklaring in entrepot S (vroeger B) Voorafgaand document opvullen met het MRN document en datum van het eerder gevalideerd document

106 Demo Scenario 5: EX Z document
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Demo Scenario 5: EX Z document 4008 als bijgevoegd document verwijderen en vervangen door C514

107 Demo Scenario 6: Actieve veredeling
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Demo Scenario 6: Actieve veredeling 4008 al bijgevoegd document verwijderen en vervangen door C514

108 Demo Scenario 7: Manipulatie
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Demo Scenario 7: Manipulatie C519 met vermelding van het ‘herverpakte’ aantal colli

109 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Planning Updates zijn ingepland om alle klanten naar een recente versie/patch te krijgen Laatste week april komt er nog een kleine update met alle aanpassingen in functie van UCC Eerste week van mei verdubbeling bezetting customer care is voorzien

110 Planning Let op Maandag 02/05/2016 zijn veel havenbedrijven gesloten
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Planning Let op Maandag 02/05/2016 zijn veel havenbedrijven gesloten Donderdag 05/05/2015 is een feestdag Vrijdag 06/05/2016 is een brugdag voor Organi

111 Agenda Historiek De theorie De praktijk en impact op OLS Customs
Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

112 Extra’s DV1 Elektronische globalisatie CCRM
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Extra’s DV1 Geen verplichting om die gegevens mee te sturen Organi wil dit wel implementeren EDIFACT – vroeger implementatie eerst XML – nu eerst en enige Mogelijks te testen vanaf 01/06/2016 Juli – augustus 2016 Elektronische globalisatie CCRM

113 Extra’s Nieuwe UX Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning
Vragen & antwoorden Extra’s Nieuwe UX

114 Extra’s Nieuwe UX Historiek De theorie De praktijk
Impact op OLS Customs Extra’s Vragen & antwoorden Extra’s Nieuwe UX

115 Extra’s Nieuwe UX Historiek De theorie De praktijk
Impact op OLS Customs Extra’s Vragen & antwoorden Extra’s Nieuwe UX

116 Extra’s Portbase Rappelbeheer AEO Module Landingsinformatie 2.0
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Extra’s Portbase Landingsinformatie 2.0 Domproc Rappelbeheer AEO Module

117 Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Extra’s Willen jullie hier meer over weten, spreek ons gerust hierover aan!

118 Documentatie Q&A (meertalige kennis is vereist )
Historiek De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Documentatie Q&A (meertalige kennis is vereist ) Aanpassingen PLDA document (presentatie) Informatiedocument omtrent het douanewetboek van de Unie Wijzigingen van de toelichting van het Enig Document De presentatie zelf

119 Agenda Historiek De theorie De praktijk en impact op OLS Customs
Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

120 Vragen & antwoorden Historiek De theorie De praktijk
Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden Vragen & antwoorden


Download ppt "Seminarie UCC 18 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google