De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe KNMG-Meldcode www.knmg.nl/publicaties. Waarom een nieuwe Meldcode? Kindermishandeling groot maatschappelijk probleem Artsen: –Melden relatief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe KNMG-Meldcode www.knmg.nl/publicaties. Waarom een nieuwe Meldcode? Kindermishandeling groot maatschappelijk probleem Artsen: –Melden relatief."— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe KNMG-Meldcode www.knmg.nl/publicaties

2 Waarom een nieuwe Meldcode? Kindermishandeling groot maatschappelijk probleem Artsen: –Melden relatief weinig –Hebben veel belemmeringen en onzekerheden, met name over beroepsgeheim –Moeten actief bijdragen aan bestrijding

3 Uitgangspunten Vroeger meer: ‘beroepsgeheim, tenzij’ (conflict van plichten) Nu meer: ‘spreken, tenzij’ (meldrecht, art 53 lid 3 Wet op de Jeugdzorg) Openheid Geen individuele meldplicht, wel handelingsplicht (Stappenplan) Stapsgewijze benadering borgt zorgvuldigheid en tijdige actie

4 Betekenis en gevolgen Stimuleert alertheid Faciliteert overleg Geeft houvast en bescherming Toetsingskader voor IGZ, klachtencommissie en rechter (professionele standaard) Niets doen kan niet meer…

5 Verantwoordelijkheden arts Is alert op signalen als vast onderdeel differentiaal diagnose Hanteert gebruikelijke instrumenten Houdt kennis en vaardigheden op peil Past bij vermoedens het Stappenplan toe Houdt aantekening in dossier

6 Het Stappenplan Globaal schema Mogelijke en verplicht te nemen stappen alvorens te melden

7 Het Stappenplan Verzamel alle aanwijzingen Onderzoek zo mogelijk het kind (sputovamo). Bij volwassenen: Vraag naar de kinderen. Pas op voor elkaar beschuldigende ouders! Bekijk historie, zo mogelijk ook van gezinsleden (huisarts)

8 Het Stappenplan AMK-advies is verplicht Gezin is anoniem Bespreekpunten: redelijkheid vermoeden welk nader onderzoek? communicatie ouders mogelijkheden hulp taakverdeling noodzaak melding Trek uw plan!

9 Het Stappenplan Tips: wees concreet en zo open mogelijk u hoeft het niet zeker te weten beschuldig niet en biedt hulp zeg zo mogelijk dat u met anderen wilt overleggen (als u dat ook wilt)

10 Het Stappenplan Met toestemming altijd mogelijk. Zonder toestemming alleen als nodig om vermoeden te verifiëren of hulp af te stemmen. Juridische basis is conflict van plichten en zorgplicht. Woningbouw is geen betrokken professional!

11 Het Stappenplan Stap 5a Melden a.Reële kans op schade en kansrijke hulp onmogelijk? Zsm melding bij AMK en informatie aan ouders. Stap 5b Melden b. Vatbaar voor kansrijke hulp? Monitor effect! Eventueel alsnog melding.

12 Informant van AMK Weigeren kan alleen om gewichtige reden, belang van het kind betreffende. Toestemming blijft uitgangspunt, dus: Zo mogelijk met toestemming, zo nodig zonder. Vraag AMK uitleg over belang van informatie Selecteer relevante informatie Evt.: AMK zet op schrift en u fiatteert Motiveer eventuele weigering

13 Informatie aan politie/justitie Acuut gevaarlijke situatie? Schakel zo nodig politie in voor hulp (niet voor aangifte). Waarheidsvinding ‘an sich’ geen reden voor doorbreking beroepsgeheim. Dus: zwijg, tenzij gevaar voor veiligheid kind!

14 Anoniem melden? Het kan bij vrees voor veiligheid kind of uzelf of vanwege de vertrouwensrelatie maar… Liever niet! –Melding vaak onbruikbaar –Ouders blijven zoeken naar de bron –Kans op represailles blijft –Vertrouwen toch geschaad

15 Wat schrijf ik in mijn dossier? Alle –onderzoeken en uitkomsten –aanwijzingen –ondernomen stappen –contacten met derden Of er toestemming was om te spreken en zo nee, waarom toch gesproken. Zo feitelijk en duidelijk mogelijk (gebruik evt. ‘signaaltermen’) Geen persoonlijke werkaantekeningen! Inzage onder omstandigheden te weigeren

16 Conclusie Aandacht moet uitgaan naar: –Meer alerte houding –Deskundigheidsbevordering –Duidelijk handelings- en overlegkader (Meldcode) en –Goed functionerend systeem van zorg

17 Vragen? Bel de Artseninfolijn 030-2823322


Download ppt "De nieuwe KNMG-Meldcode www.knmg.nl/publicaties. Waarom een nieuwe Meldcode? Kindermishandeling groot maatschappelijk probleem Artsen: –Melden relatief."

Verwante presentaties


Ads door Google