De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

'Vriendenavond' in het Bonte Paard te Laren, op 23 Februari, 20:30 uur Stichting Vrienden van de Larense Montessori School.

Verwante presentaties


Presentatie over: "'Vriendenavond' in het Bonte Paard te Laren, op 23 Februari, 20:30 uur Stichting Vrienden van de Larense Montessori School."— Transcript van de presentatie:

1 'Vriendenavond' in het Bonte Paard te Laren, op 23 Februari, 20:30 uur Stichting Vrienden van de Larense Montessori School

2 Welkom Iedereen een drankje Welkomstwoord van de Voorzitter

3 Doel van de Stichting Vrienden van de LMS De Larense Montessori School ‘LMS’ te ondersteunen bij schoolactiviteiten waarvoor de overheid geen middelen beschikbaar stelt en waar het bestuur evenmin middelen voor kan reserveren Daarnaast is het doel om een zo groot mogelijke betrokkenheid van de ouders, leerlingen, oud-leerlingen te stimuleren

4 NB: de VLMS bemoeit zich niet met inhoudelijke schoolzaken en evenmin met de basis voorzieningen. De VLMS is er voor de extra's! De VLMS is met name in het leven geroepen om extra activiteiten te ondersteunen die de LMS een nog specialere school maken.

5 Wat valt er nog te verbeteren? Verbreding van kennisniveau leerlingen (bijv. drama, maar ook praktijklessen) Uitbreiding hulpmiddelen Betere bewustwording van sociale thema’s als verkeer, milieu, drugs, armoede etc.

6 Welke rol kan de Stichting hierin spelen? Financieren vakleerkrachten (muziek, drama, etc.) en organiseren van gastdocenten Organiseren van excursies Aanschaf van extra materialen (bibliotheek, bijz. leermiddelen etc.) Initiëring en/of coördinatie van bijzondere projecten (schoolkoor, schaken, uitwisselingsprojecten met andere scholen, sociale projecten door leerlingen, milieuwerkstukken, etc. etc.)

7 Wat heeft de Stichting hiervoor nodig? Actieve vrienden die de Stichting met raad en daad willen helpen Financiële middelen

8 Actieve vrienden: Nemen initiatief (bijv. opzet schoolkoor, schrijven verkeersplan, onderhoud schooltuin, geven van spreekbeurt, rondleiding door eigen bedrijf, etc.) Nemen het voortouw bij projecten (opruimen na het Zomerfeest, jaarlijks onderhoud pleinen, etc.)

9 Financiële middelen De VLMS hoopt natuurlijk op gulle giften, zodat we de schooltijd van onze kinderen nog interessanter en leuker kunnen maken. Onder bepaalde voorwaarden zijn schenkingen die aan de Stichting worden gedaan fiscaal vriendelijk Uiteraard zijn de giften vertrouwelijk, alleen de donateurs ontvangen een ontvangstbewijs. Het bestuur beslist over de uiteindelijke aanwending van de middelen, en zal op jaarlijkse basis (en/of tussentijds) aan de vrienden communiceren op welke wijze middelen zijn aangewend

10 Afsluiting: Inschrijven vrienden Regelmatig email contact over voortgang Goede ideeën / initiatieven naar vriendenlms@gmail.com vriendenlms@gmail.com Website op korte termijn in de lucht (zal ook ruimte zijn voor discussies en up to date info over projecten etc.)


Download ppt "'Vriendenavond' in het Bonte Paard te Laren, op 23 Februari, 20:30 uur Stichting Vrienden van de Larense Montessori School."

Verwante presentaties


Ads door Google