De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jenneke van Veen, voorzitter van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jenneke van Veen, voorzitter van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg."— Transcript van de presentatie:

1 Jenneke van Veen, voorzitter van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg

2 Wat ga ik vertellen? Wat is VPZ en hoe kunt u het gebruiken? Wat zijn Goede Voorbeelden Hoe kunt u een GV gebruiken? Zijn er voorwaarden aan verbonden? Enkele ervaringen uit de twee voorgaande subsidierondes Toekomst VPZ na 2016

3 Verbeterprogramma Palliatieve Zorg In opdracht van VWS 2012 – 2016 Budget 7,8 miljoen

4 Speerpunten van VPZ Patiënten sterven op de plek van hun voorkeur, Patiënten en naasten voeren zelf de regie, De zorg is goed op elkaar afgestemd, Patiënten krijgen de zorg die is afgestemd op hun specifieke wensen, behoeften en waarden, Er is aandacht voor zorgbehoeften op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied.

5 Wat doet het VPZ? Gebruikt kennis die er al is! Wil draagvlak voor palliatieve zorg creëren Verbindt landelijke, regionale en lokale partijen Stimuleert landelijke en regionale initiatieven Begeleidt de proefimplementatie van de zorgmodule palliatieve zorg Evalueert de resultaten van verbeteracties (nivel)

6 Aanpak Programmacommissie met Zoeken van Goede Voorbeelden en naar praktijk brengen 4 subsidierondes met verbeterprojecten GV 3 e ronde sept. 2014 Website Agora Ondersteuning door consulenten van IKNL Evaluatieonderzoek door NIVEL

7 Wie kan subsidie aanvragen? Alle beroepsgroepen en organisaties binnen de 66 netwerken palliatieve zorg Noodzakelijk afstemmen en samenwerken!!! Specifieke oproep voor de laatste subsidieronde: bijzondere doelgroepen, mensen met verstandelijke beperking, psychiatrische stoornis en kinderen

8 Wat is een Goed Voorbeeld?

9 Eigenschappen van Goede voorbeelden GV laten met overtuiging zien dat wetenschap en praktijk samengaan, nu nog meestal practised based GV‘s zijn inspirerend en vaak ook slim GV’s bewijzen hun nut voor patienten en hun naasten GV is geen blauwdruk, laat ruimte voor lokale aanpassingen GV draagt bij aan verbetering kennis en inzicht van palliatieve zorg GV is overdraagbaar (handleiding, protocol) in praktijk en naar andere sectoren GV is duidelijk uitgeschreven, wie doet wat in een bepaald kader en voor wie GV besteedt aandacht aan doelmatigheid, overdracht en ketenzorg GV heeft een eigenaar

10 Hoe een Goed Voorbeeld aanvragen? Aanvrager maakt eigen analyse van hiaten in palliatieve zorg Consensus tussen partijen nodig voor keuze voor GV Implementatieplan nodig voor uitvoering en borging Samenwerking met meerdere disciplines/organisaties wenselijk Commitment van leiding/bestuur en partners in het netwerk voor ondersteuning en creëren van goede voorwaarden Minimaal 20 cliënten includeren Meedoen met evaluatieonderzoek van Nivel Inschakelen experts/eigenaren van Goede Voorbeeld Na afloop project expertise voor anderen beschikbaar stellen

11 Enkele ervaringen tot nu toe Commissie bezoekt jaarlijks enkele aangevraagde goede voorbeelden Sommige GV wel, andere niet aangevraagd Onderzoek Nivel: 20 patiënten includeren lastig Weinig tot geen aanvragen uit VGZ en GGZ Meer tijd nodig voor effectmetingen GV GV bruikbaar maken voor andere sectoren Eigenaarschap Goede Voorbeelden Projectleidersbijeenkomsten zijn leermomenten

12 Toekomst VPZ in 2016 en verder……………. VPZ is structureel ingebed in Nationaal Programma Palliatieve Zorg (met name de implementatie) Selectie van GV zijn bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek (kwantitatief en/of kwalitatief) GV die hun nut voor patiënten en naasten bewezen hebben worden opgenomen in zorgmodule palliatieve zorg 2.0 Zorgmodule 2.0 is verankerd in beroepsnormen van werkende professionals in de LZ Zorgmodule 2.0 in register kwaliteitsinstituut Zorgverzekeraar koopt palliatieve zorg in op basis van zorgmodule 2.0 en IGZ toetst (maken geen eigen indicatoren)

13 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Jenneke van Veen, voorzitter van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google