De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Cliëntenbeleid Kennisbijeenkomst Jeugdzorg 24 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Cliëntenbeleid Kennisbijeenkomst Jeugdzorg 24 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Cliëntenbeleid Kennisbijeenkomst Jeugdzorg 24 mei 2012

2 Het ideaal de roze wolk! U bent verantwoordelijk voor de jeugdzorg en heeft de cliëntenparticipatie goed geregeld. Een roze wolk! Hoe ziet die wolk eruit? Waar moet cliënttevredenheid dan aan voldoen? En wat is de weg naar dit ideaal plaatje? Hoe is het nu eigenlijk geregeld en wat vinden cliënten ideaal? Nadat we met elkaar een uur hebben gewerkt, gaat u naar huis met een beeld van de roze wolk en de stappen die u nog moet nemen om uw ideaalplaatje te bereiken

3 programma Opening en welkom Persoonlijke top 3 van het ideaalplaatje per 01-01-2015 Voorstelrondje Huidige cliëntenparticipatiebeleid van de provincie en Zorgbelang Huidige cliëntenparticipatiebeleid van de gemeenten Cliënten aan het woord (oudernetwerk en cliënten jeugdzorginstelling) Top 3 van de deelnemers en van de cliënten vergelijken Hoe komen we tot het ideaalplaatje?

4 Cliëntenparticipatiebeleid provincie

5 Cliëntenbeleid In de Wet op de Jeugdzorg is aandacht voor de rechten en positie van cliënten en hun vertegenwoordigers. Omgang met de cliënt. Zorgvuldige behandeling van klachten. Betrekken van de cliënt bij vormgeving van het beleid en het geboden zorgtraject.

6 Collectieve belangenbehartiging en individuele belangenbehartiging Alle zorginstellingen en BJZ hebben verplicht een cliëntenraad Sinds 2012 ook pleegouderraden HKZ-certificering Zorgbelang ondersteunt en adviseert jongeren en cliëntenraden en verricht een aantal activiteiten gericht op cliëntenparticipatie en belangenbehartiging binnen de provincie Gelderland Collegio organiseert het jeugdwelzijnsberaad Oost Individuele belangenbehartiging Vertrouwenspersonen Signaleringsrapportage

7 Cliëntenparticipatiebeleid gemeenten Artikel 150 van de Gemeentewet. De verplichting burgers bij het beleidsproces te betrekken is wettelijk vastgelegd in artikel 9, 11 en 12 Wmo. Wmo-raad De gemeente moet ook een verordening cliëntenparticipatie Wmo opstellen, die aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Ook onder de WWB is de gemeente verplicht om de cliëntenparticipatie te regelen in een verordening.

8 Voorbeelden van cliëntenparticipatie Keukentafel gesprekken Cliënten aan tafel over nieuwe ontwikkelingen binnen maatschappelijke zorg (met managers van organisaties en gemeente. Cliënten uit de maatschappelijke zorg interviewen, cliënten van andere organisaties en koppelen dit terug.

9 Cliënten aan het woord..

10 Wat werkt? Belangrijke vraag is of de cliënt daadwerkelijk invloed uitoefent op het gemeentelijke beleid.

11 De top 3! -Nazorg goed regelen -Professionele afstand loslaten -Echt luisteren, naar de signalen van het kind -Laagdrempeligheid CJG -Luister naar je client -Jeugdige heeft vertrouwen in zichzelf -Mijn omgeving heeft vertrouwen in mij -Werkelijk contact, jongeren en ouders houden regie -In samenwerking met clienten goede vraag analyse -Ervaringsdeskundige betrekken -Ouders betrekken, actief -Nieuwe werkvormen, jongeren vragen -Overtuigen dat het zin heeft

12 De Top 3! (sheet 2) Apart van de bestaande clientenraden organiseren Jeugd zelf is vertegenwoordigd Werkvorm gericht op jeugd Dichtbij vergroot de betrokkenheid Integraal gericht op beleid (ontschotten) Het goede behouden Verschillende niveau’s mee praten instellingen/ gemeenten Organiseren in samenspraak Elkaars verwachtingen helder krijgen Informele bijeenkomsten Nazorg: Kwaliteitsverbetering door inbreng van clienten


Download ppt "Workshop Cliëntenbeleid Kennisbijeenkomst Jeugdzorg 24 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google