De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innovatie in de Jeugdreclassering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innovatie in de Jeugdreclassering"— Transcript van de presentatie:

1 Innovatie in de Jeugdreclassering
Signs of Success Innovatie in de Jeugdreclassering SWING-project WSG en JB Noord met regio’s Den Haag, JZR Nijmegen, Drenthe en Raad voor de Kinderbescherming

2 Doorontwikkeling jeugdreclassering
Voortbouwen op wat er al is: ‘What works’ Methode Jeugdreclassering Methode Adolescenten Strafrecht Aanvullen met elementen van: Signs of Safety: oplossingsgericht en systeemversterkend Desistance: waarom ziet iemand af van een criminele carrière? Gericht op: Het vergroten van de praktische toepasbaarheid van criminologische kennis De nieuwe gemeentelijke context Normaalbegaafde jongeren én jongeren met een LVB

3 Doelen Signs of Success
Toename effectiviteit van Jeugdreclassering, geïntegreerd in het gemeentelijk domein Ambities? Afname kansen op recidive Toename van vertrouwen dan jeugdige afziet van criminaliteit Sterkere participatie in samenleving Meer tevredenheid ouders en jongeren: Het plan is van de jongere! Meer tevredenheid bij jeugdreclasseerders over werkwijze en toepasbaarheid wetenschappelijke kennis Effectiever omgaan met negatief en positief terugmelden Sneller en effectiever samenwerken in de straf-, de jeugdhulp- en de zorgketen

4 Geïntegreerd in het gemeentelijk domein
Jeugdige met JR-maatregel = burger. Aansluiten bij doelen transformatie Vanaf de aanvang: wat is nodig voor succesvolle toekomst? Vaak: leren van nieuwe vaardigheden, herstel, identiteitsontwikkeling, … en ook: tastbare kansen in sociale context krijgen en inzetten Aansluiting op lokaal beleid

5 Jongeren met delinquent gedrag…

6 Jongeren met delinquent gedrag…

7 Wat? 1) Praktijkgids 2) Tools om werkproces uit te voeren mét de jongere (ook met LVB): - eigen plan naar participatie en succes - tips en tools voor gespreksvoering - wetenschappelijke kennis toepasbaar gemaakt 3) Checklist programma-integriteit 4) Goede praktijken 5) Borgingsvoorstel 6) Trainingsprogramma 7) Ervaringsmonitor

8 Wie? 3 Werkplaatsen Drenthe, JZR Nijmegen en Den Haag:
- jeugdzorgwerkers, RvdK, gemeente, politie, DJI, reclassering, zorgaanbieders. Innovatieteam: José Hermans, Bert Buigel, Anja Frowijn, Ruudje Kea, Marcia Lever Adviseurs: Bas Vogelvang, Andrew Turnell en Fergus McNeill

9 Contact en informatie Programmamanager / Projectleider: Janet Verburg – Praktijkleider Drenthe: Mea Buurmeijer – Gebiedsmanager / Praktijkleider JZR Nijmegen: Wendy van Lith – Gebiedsmanager / Praktijkleider Den Haag: Kitty van Hoorn –


Download ppt "Innovatie in de Jeugdreclassering"

Verwante presentaties


Ads door Google