De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijdrage aan kenniscirculatie Praktijk (vragen) Onder- zoek + Innovatie Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijdrage aan kenniscirculatie Praktijk (vragen) Onder- zoek + Innovatie Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Bijdrage aan kenniscirculatie Praktijk (vragen) Onder- zoek + Innovatie Onderwijs

2 Onderzoek en Innovatie Aansluiting bij het werkveld Vertaling naar het onderwijs Ontwikkeling van beroepspraktijk Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen

3 Onderzoek & innovatie in en met het werkveld Specifieke doelgroep: 1. Functioneringsgerichte rehabilitatie binnen de ouderenpsychiatrie 2. Rehabilitatie en jongvolwassenen met een psychotische stoornis 3. De ouderrol vanuit de individuele rehabilitatiebenadering 1. Training i.c.m. werkboeken Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen

4 Onderzoek & Innovatie Specifieke rehabilitatiedoelen: leren en studeren 1. Rehabilitatie door educatie 2. Erasmus-project ImpulSE 3. Kieskeurig: Havo-5 scholieren met Autisme 4. Studeren met een functiebeperking bij de HG 5. Expertisecentrum & website Begeleid Leren 6. Handboek Begeleid Leren 7. Studeren met steun & studeren met succes 8. Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid (GOED): Associate Degree Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen

5 Onderzoek en Innovatie Gezondheid en leefstijl 1. Wellness: verandering van spijs 2. Wellness: Move well, feel better 3. De ervaringsdeskundige als leefstijlcoach Werkplaatsen 1. Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2. Wmo-werkplaats Noord, implementatie 3. Innovatiewerkplaats Maatschappelijke Participatie Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen

6 Onderzoek en Innovatie De huidige maatschappelijke context 1. Verregaande hervormingen van en bezuinigingen in de gezondheidszorg 2. Van verzorgingsstaat naar ‘participatiemaatschappij’ 3. Transitie AWBZ/WMO 4. Nieuwe professional: T-shaped werken Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen

7 Participatiemaatschappij ‘Eigen kracht’ en ‘burgerschap’ Participeren: werken en leren GGZ Friesland: Innovatiewerkplaats Zorgprogramma Rehabilitatie: ontwikkeling en implementatie → ontwikkeling van beroepspraktijk Ambulantisering is speerpunt Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen

8 Onderzoek & Innovatie MOVE: – Mensen – Ondersteunen bij – Vermaatschappelijking en Extramuralisering → effecten van ambulantisering op maatschappelijke participatie & kosten Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen

9 MOVE GGZ Friesland 6 Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen Pameijer (Rotterdam) RIBW Arnhem & Veluwevallei Stichting Anton Constandse (Den Haag) RIBW Nijmegen & Rivierenland RIBW Brabant (Tilburg) RIBW Heuvelland & Maasvallei (Maastricht) UMCG, RGOc Longitudinale, landelijke studie: aandacht voor herstel Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen

10 MOVE 2013-2016 BW- cliënten die de overstap maken naar een zelfstandige woonsituatie Wat is het effect? Sociale inclusie Participatie in werk/dagbesteding/opleiding Herstel/Empowerment Kosteneffectiviteit Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen

11 MOVE Kwalitatief: Focusgroep onderzoek ter ontwikkeling van een checklist voor ambulantisering shared decision making wat is er nodig vanuit verschillend perspectief Kwantitatief: Longitudinale follow-up studie Interviews met cliënten en begeleiders Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen

12 Kennisverspreiding Binnen het onderwijs: Jolanda Kroes Buiten het onderwijs: Handboek Begeleid Leren Handboek Rehabilitatie Advisering binnen instellingen Begeleidingscommissie RCT SRH (Tranzo, Universiteit Tilburg) Publicaties in (inter)nationale tijdschriften Bijdragen aan (inter)nationale congressen Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen

13 Kennisverspreiding ENMESH 2013 Verona Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen

14 En dan nu: Onderwijs Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen


Download ppt "Bijdrage aan kenniscirculatie Praktijk (vragen) Onder- zoek + Innovatie Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google