De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Specialisme Technische Hulpverlening BRANDWEER NEDERLAND.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Specialisme Technische Hulpverlening BRANDWEER NEDERLAND."— Transcript van de presentatie:

1 Specialisme Technische Hulpverlening BRANDWEER NEDERLAND

2 Specialisme Technische Hulpverlening Landelijke specialismen zorgen voor een betere afdekking van de risico’s. Specialisme Technische Hulpverlening (STH) eerste landelijke specialisme. Basis voor dit specialisme is de visie van de RBC op grootschalig en specialistisch optreden (basis gelegd door SOM). Is de uitwerking van Brandweer Over Morgen.

3 Onderdeel van het programma ‘Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden’. Specialisme Technische Hulpverlening

4

5 STH in Nederland Vijf STH-regio’s Eén regio coördineert (Hollands Midden) Incidentregio bepaalt IFV ondersteunt Breng en haalplicht

6 Vijf regio’s met STH-teams van 9 functionarissen (in totaal 130 pers.) –Team Noord: VR Fryslân, standplaats Drachten –Team West: VR Hollands Midden, standplaats Alphen aan den Rijn –Team Oost: VR IJsselland, standplaats Zwolle –Team Zuid: VR Midden- en West- Brabant, standplaats Tilburg –Team Midden: VR Gelderland-Zuid, standplaats Beusichem

7 De vijf regio’s Dragen zorg voor het specialisme Technische Hulpverlening: –Permanent inzetbaar met een getraind team. –Beheersmatige taken (rapportage, brengplicht). –De coördinerende regio zorgt voor jaarlijkse rapportage aan RBC / programmaraad. –De incidentregio levert eveneens een rapportage aan.

8 Technische hulpverlening voor de volgende incidentscenario’s Hulp bij instorting van grote gebouwen, tunnels en kunstwerken. Complexer spoorincidenten Borging en samenwerking basisbrandweerzorg – STH - USAR.nl (Coördinerende regio Hollands Midden)

9 Scenario’s inzet STH-teams Instorting – grootschalig en complex – slachtoffers moeilijk te lokaliseren Spoorincidenten – grootschalig en complex – slachtoffers moeilijk te lokaliseren

10 Waarom Specialisme Technische hulpverlening? Alle regio's leveren basiszorg Technische Hulpverlening. De vijf regio’s leveren: specialisme hulpverlening. Regio's leveren onderling bijstand. Tijdens basisoptreden is contact met slachtoffer. STH levert meerwaarde in genoemde scenario’s wanneer: - niet bekend is of er een slachtoffer is; - niet bekend is waar het slachtoffer is; - het niet mogelijk is het slachtoffer te bereiken met beschikbare middelen in getroffen regio; - en/of basis versterkt kan worden met advies.

11 Het Team STH Het specialistische team technische hulpverlening bestaat uit: Eén teamleider (eindverantwoordelijk en aanspreekpunt in CoPi); Eén plaatsvervangend teamleider (meewerkende bevelvoerder); Vijf reddingswerkers; En twee logistiek ondersteuners.

12 Het team heeft de volgende taken: Verkenning / taakrisicoanalyse Zekerstellen en bewaken van de werkplek Lokaliseren van slachtoffers Toegang creëren tot slachtoffers En het redden en overdragen aan lokale hulpverlening. Het Team STH

13 Opleidingstraject Introductie Basistraining Functie specifiek Teamtraining Eindoefening Primeur ELO Het Team STH

14 Werkwijze alarmeren (1) Hoe wordt een STH-team gealarmeerd? Een STH-team kan op verschillende manieren worden gealarmeerd: De regio waar het incident plaatsvindt (bronregio)doet via de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag (GMK DH) een verzoek voor STH-inzet of vraagt een advies. Mocht de bronregio een STH-regio zijn, dan alarmeert de regio zelf en informeert de GMK DH over de directe inzet.

15 Werkwijze alarmeren (2) Het kan ook zijn dat de coördinerende regio (Hollands Midden) contact opneemt met de bronregio om te onderzoeken of een STH-inzet wenselijk is. Ook het NCC kan contact opnemen met de GMK DH over een STH-inzet. De coördinerende regio bewaakt het overzicht en zorgt voor aflossing door andere STH-teams bij langdurige inzetten. De opkomsttijden Bij een alarmering rukt de teamleider binnen 15 minuten uit en is binnen 75 minuten ter plaatse. Het STH-team rukt binnen 30 minuten uit en is binnen 90 minuten ter plaatse.

16 STH Team ter plaatse Elk te alarmeren team bestaat uit: Eén Teamleider (Dienstauto) Eén plaatsvervangend teamleider en vijf reddingswerkers (1 TS) Twee logistiek ondersteuners met twee haakarmvoertuigen met twee containers bobcat Reddingsmateriaal

17

18 VRAGEN? Meer informatie is te vinden op: www.brandweernederland.nl/sth www.brandweernederland.nl/sth Samengrensverleggend


Download ppt "Specialisme Technische Hulpverlening BRANDWEER NEDERLAND."

Verwante presentaties


Ads door Google