De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkeersdoorstroming Gouda Integraal bekeken en aangepakt Raadspresentatie 21 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkeersdoorstroming Gouda Integraal bekeken en aangepakt Raadspresentatie 21 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Verkeersdoorstroming Gouda Integraal bekeken en aangepakt Raadspresentatie 21 juni 2010

2 Inhoud 1.Middelen voor bereikbaarheid 2.De hoofdstromen in Gouda 3.Huidige knelpunten 4.Mogelijkheden om de doorstroming te verbeteren 5.Aandachtsgebieden a.Rondom het spoor Hamstergat Nieuwe Gouwe Oostzijde Kattensingel Burg.Jamessingel Albert Plesmanplein Spoortunnel Zuidelijk stationsgebied Kleiwegplein b.Kadebuurt c.Boerhaavekwartier d.Burg. van Reenensingel 6.Het totaalpakket aan ingrepen 7.Het Raadsvoorstel 8.Financiën 9.Globale uitvoeringsplanning

3 1. Middelen voor bereikbaarheid Subsidie Spoorse doorsnijding € 8,7 mln CIP, mobiliteitsvisie € 2,0 mln Totaal, nog in te vullen € 10,7 mln CIP, vervanging verkeersregelinstallaties (VRI’s) € 4,0 mln vastgelegd in programmabegroting Aanpak Burg. Jamessingel € 7,5 mln waarvan € 5 mln subsidie, de rest komt uit de grondexploitatie Spoorzone Bijdrage aan Zuidwestelijke Randweg € 12,5 mln op een totaal van € 65 mln.

4 2. De hoofdstromen in Gouda (mtv/etmaal) 16000 23000 7000 11000 12000 14000 29000 16000 5000 13000 20000 11000 38000 11000 15000 8000 15000 22000 10000 9000 14000 10000 18000 19000 10000 8000

5 3. Huidige knelpunten

6 4. Mogelijkheden om de doorstroming te verbeteren Nieuwe wegen aanleggen Zuidwestelijke Randweg Kruispunten aanpakken Meer opstelstroken Compactere kruispunten Minder kruisende verkeersstromen Verkeersregelinstallaties (VRI’s) optimaliseren & koppelen Bewegwijzering Minder autoverkeer in de spits Intercity station RijnGouwelijn Extra fietsenstallingen

7 5. De aandachtsgebieden

8 5a Rondom het spoor

9 5a Rondom het spoor, Hamstergat Huidig Belangrijkste veranderingen en consequenties extra rechtdoor en linksaffer vanaf Burg Jamessingel extra vrije rechtdoor en linksaffer vanaf Goudse Poort extra rechtdoor en geen linksaffer vanaf Nieuwe Gouwe Oostzijde verkeer van Waddinxveen moet via Goudse Poort naar snelweg geen fietsoversteek bij Hamstergat doorstroming verbetert aanzienlijk Nieuw

10 5a Rondom het spoor, Nieuwe Gouwe Oostzijde Belangrijkste veranderingen en consequenties optimalisatie verkeersregelinstallaties: Meridiaan Energieweg Industriestraat

11 5a Rondom het spoor, Kattensingel Belangrijkste veranderingen en consequenties inrichting als 30 km weg totale herinrichting bij vervanging kademuur

12 5a Rondom het spoor, Burg. Jamessingel - Rijsselseweg Belangrijkste veranderingen en consequenties aansluiten inrit vanaf kantorenlocatie A1 Rijsselseweg

13 5a Rondom het spoor, Burg. Jamessingel - Winterdijk Belangrijkste veranderingen en consequenties verbreden fietsverbinding Antwerpseweg - Winterdijk

14 5a Rondom het spoor, Burg. Jamessingel - Dreef Belangrijkste veranderingen en consequenties aanpassing kruising door aanleg opstelstroken t.b.v. parkeerterrein huidignieuw

15 5a Rondom het spoor, Burg. Jamessingel – RijnGouwelijn Belangrijkste veranderingen en consequenties RijnGouwelijn op een spoordijk naast het bestaande spoor meebetalen aan provincie van meerkosten

16 5a Rondom het spoor, Burg. Jamessingel - tussen Dreef en APP Belangrijkste veranderingen en consequenties bredere en extra fiets- en/of voetpaden tussen Dreef en A. Plesmanplein Largas (langzaam rijden gaat sneller) pleinen bevorderen doorstroming, keer- en linksaf mogelijkheden fiets- en voetgangersoversteek thv Wellantcollege en NS station (evt. VRI) mogelijkheid halteplaats OV en K&R stroken ontwerp anticipeert op komst busstation noordzijde duurzame doorstroming (filedruk niet te voorkomen)

17 5a Rondom het spoor, Albert Plesmanplein Huidig Nieuw Belangrijkste veranderingen en consequenties kruispunt waardoor een betere doorstroming berkenbomen weg twee rijstroken naar de tunnel (anticiperend op busstation noord) minder rood licht negatie en meer veiligheid toerit tunnel aanpassen op twee rijstroken

18 5a Rondom het spoor: Spoortunnel uitbreiding toerit met extra rijstrook verplaatsing voet- en fietspad naar westen met verbeterde en sociaal veiligere voetgangersverbinding voor parkerend publiek toekomstige verbreding tunnel en busbaan mogelijk Huidig Nieuw Belangrijkste veranderingen en consequenties

19 5a Rondom het spoor: Zuidelijk stationsgebied Belangrijkste veranderingen en consequenties parkeergarage met ontsluiting via B. Jamessingel en Noothoven van Goorstraat éénrichting Crabethstraat omdraaien richting station Vredebest afgesloten voor verkeer expeditieverkeer via Crabethstraat en Vredebest

20 5a Rondom het spoor: Kleiwegplein Nieuwe inrichting Belangrijkste veranderingen en consequenties Vredebest voetgangersgebied, bussen naar het noorden linksaffer Kattensingel/Spoortunnel vervalt compactere kruising met veel betere doorstroming en oversteekbaarheid alternatieve fietsroute naar het station

21 5b Kadebuurt

22 Belangrijkste veranderingen en consequenties vrije linksaffer vanaf Blekersingel naar Schouwburglaan parkeerdek Schouwburgplein vervalt Noothoven van Goorstraat onderbroken voor autoverkeer Knip is conform mobiliteitsplan

23 5c Boerhaavekwartier

24 Dreef noord 30 km/uur gebied extra opstelstroken + VRI bij kruispunt met Büchnerweg éénrichtingsverkeer Ronsseweg opstelstroken naar Ronsseweg en GHZ extra opstelstroken Van Limburg Stirumstraat – Statensingel, of: éénrichtingsverkeer W. de Zwijgersingel GHZ Belangrijkste veranderingen en consequenties

25 5d Burg. van Reenensingel

26 regeling kruispunt Goudse Poort vervangen en koppelen aan Hamstergat regeling kruispunt Burgemeester Mijssingel vervangen optimalisatie verkeerslichten: Ridder van Catsweg – Bloemendaalseweg Plaswijckweg Belangrijkste veranderingen en consequenties

27 Verbetering verkeersveiligheid gemotoriseerd verkeer Verbeteren afwikkeling 6. Het totaalpakket aan ingrepen

28 7. Raadsvoorstel 1.Het Albert Plesmanplein te reconstrueren tot een geregelde kruising ter bevordering van de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid. 2.Een bestemmingsreserve ‘Verbetering doorstroming verkeer rondom het spoor’ te vormen. 3.De middelen uit de subsidie Spoorse Doorsnijdingen onder te brengen in de bestemmingsreserve ‘Verbetering doorstroming verkeer rondom het spoor’. 4.Vanuit de bestemmingsreserve ‘Verbetering doorstroming verkeer rondom het spoor’ in 2010 €0,9 mln beschikbaar te stellen voor de reconstructie van het kruispunt Albert Plesmanplein. 5.Vanuit de bestemmingsreserve ‘Verbetering doorstroming verkeer rondom het spoor’ in 2010 €0,15 mln beschikbaar te stellen voor aanschaf van een dynamisch verkeersmodel waarmee alle de komende jaren te maken verkeersontwerpen naadloos op elkaar kunnen worden afgestemd. 6.Vanuit de bestemmingsreserve ‘Verbetering doorstroming verkeer rondom het spoor’ in 2010 €1,1 mln over te brengen naar de bestaande bestemmingsreserve Rijn-GouweLijn.

29 8. Financiën CIP, vervanging VRI’s (vastgelegd in Programmabegroting) € 4,00 mln CIP, mobiliteitsvisie € 2,00 mln Bestemmingsreserve ‘Verbetering doorstroming verkeer…’ € 8,70 mln Totaal beschikbaar, nog in te vullen € 10,70 mln Kosten in 2010 (besluitvorming 30 juni) RijnGouwelijn - € 1,10 mln Albert Plesmanplein - € 0,90 mln Dynamisch verkeersmodel - € 0,15 mln Nog beschikbaar na 30 juni € 8,55 mln Geplande projecten Hamstergat Spoortunnel Kleiwegplein Optimalisatie Burg. van Reenensingel Overige maatregelen (o.a. Winterdijk)

30 9. Globale uitvoeringsplanning projecten201020112012201320142015 Burg. Jamessingel Albert Plesmanplein Kattensingel Spoortunnel Kleiwegplein Winterdijk Hamstergat Boerhaavekwartier Burg. van Reenensingel Nieuwe Gouwe Oostzijde Zuidwestelijke Randweg


Download ppt "Verkeersdoorstroming Gouda Integraal bekeken en aangepakt Raadspresentatie 21 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google